Pages Navigation Menu

Ószövetség

2. Az Édenkertben 1Mózes 2

3. Bűneset 1Mózes 3

4. Kain és Ábel 1Mózes 4,1-16 (17-26)

6. Az özönvíz 1Mózes 7-8

8. Bábel tornya 1Mózes 11

9. Abrám elindul Kánaán földjére 1Mózes 11,26 – 12,9 (ApCsel 7,2–7)

10. Abrám Egyiptomban 1Mózes 12,10-13,4

11. Abrám és Lót 1Mózes 13,1-18

18. Ábrahám Gerárban 1Mózes 20; 21,22-34

23. Jákób és Ézsau; Izsák és Abímelek 1Mózes 25,19-34; 1Mózes 26

26. Jákób Lábánnál 1Mózes 29 (30)

28. Jákób tusakodása Penúélnál 1Mózes (32,1-22); 32,23-32

43. Mózes Midján földjén 2Mózes 2,16-3,1a

46. Az első öt csapás 2Mózes 7,15-9,8

47. A második öt csapás 2Mózes 9,8-11,10

50. Átkelés a Vörös-tengeren 2Mózes 13,17-14,31(15,1-21)

53. Törvényadás a Sínai-hegyen 2Mózes 19-20 (vö. 5Móz 5,1-21)

54. Mózes a Sínai-hegyen 2Mózes 19,20-25; 24,1-18; 31,18

55. Az aranyborjú 2Mózes 32

59. A tizenkét kém 4Mózes 13-14

66. Mózes búcsúja és halála 5Mózes 3,23–29; 31,1–8; 32–34

68. Átkelés a Jordánon Józsué 3-5,1

69. Gilgálban; Jerikó eleste Józsué 5,2-6,27

74. Otniél, Éhúd és Samgar bírák Bírák (1-3,6); 3,7-31

78. Jefte, mint bíra Bírák 10,6-12,7

83. Sámson és Delila Bírák 16,4-21

91. Sámuel mint bíra 1Sámuel 7,2-17

98. Dávid Saul udvarában 1Sámuel 16,14-23

113. Dávid király Jeruzsálemben; a város elfoglalása 2Sámuel 5,1-12.(13-25) (1Krónikák 11,1-9)

126. Salamon a bölcsességet választja 1Királyok 3,1-15 (2Krónikák 1,1-13)

127. Salamon bölcs ítélete 1Királyok 3,16-28 (5,9-14)

128. Salamon megépíti a templomot; a templom felszentelése 1Királyok 5-6; 7,13-8,66 (2Krónikák 2-7)

129. Salamon gazdagsága és bölcsessége; Sába királynője 1Királyok 4,1-5,14; 7,1-12; 9,10-10,29 (2Krónikák 1,14-17; 8-9)

135-136. Illés és Aháb; Illés a Kerit-patak mellett 1Királyok (15,25-16,28); 16,29-17,7

137. Illés Sareptában 1Királyok 17,8-24

144-145. Illés és Ahazjá király katonái; Illés elragadtatása 1Királyok 22,52-54; 2Királyok 1 és 2,1-18

167-168. A hét évesen trónra került Jóás király; Harc Amacjá és az izráeli Jóás között 2Királyok 11-12; 13,10-13; 14,1-20; 2Krónikák 22,10-12; 23-24; 25

169-170. Uzzijjá áldása és büntetése; Áház bálványimádása 2Királyok 15,1-7 (32-38); 16; 2Krónikák 26 (27); 28

172. Ezékiás helyreállítja az istentiszteletet 2Királyok 18,1-6; 2Krónikák 29-31

173. Szanhérib Jeruzsálem ellen támad 2Királyok 18,7-19,37; 2Krónikák 32,1–23; Ézsaiás 36-37

174. Ezékiás betegsége és gyógyulása; önteltsége 2Királyok 20; 2Krónikák 32,24-33; Ézsaiás 38-39

180-181. Jeremiás, a próféta és a mártír Jeremiás 1,1-19; 13,1-11; 18,1-12; 19-20; 36-38; 39,15-18; 41,16-43,7

182. Jeruzsálem pusztulása; Júda babiloni fogságba kerül 2Királyok 24,17-–20; 25; 2Krónikák 36,11-21; Jeremiás 39