Üzenet – Téma:

* Mire vezet a zúgolódás?
* Fölnézni a jelre = hittel elfogadni Isten kegyelmét.

Előzmények:

Az izráeliták elindultak Kádesből, és Hór hegyéhez érkeztek, ahol Áron meghalt a hegyen. Fia, Eleázár követte őt a főpapi tisztben.

Bevezetés:

4Móz 21,1–3: Az Áron halála utáni harminc napos gyász elmúlt.

Az izráeliták elhagyták Hór hegyét, és továbbmentek az úton, amin a kémek is mentek. Edómtól délre (lásd 4Móz 13,17) a 12 kémnek a déli országrészbe kellett bemennie. A déli országrészből Arád királya rajtaütött a népen, mert a zsidók túlságosan közel értek a határterületéhez, így akarta őket távol tartani. Sikerült kisebb győzelmet aratnia, foglyokat is ejtett!

Ekkor a nép fogadalmat tett az Úrnak. Így adtak nyomatékot ígéretüknek: addig ne legyen nyugodalmuk, amíg azt nem teljesítik. A fogadalom tartalma: Ha az Úr a kezükbe adja ezeket a kánaánitákat, akkor a városaikat a földdel teszik egyenlővé. Mit jelent ez? Azt, hogy nemcsak megverik és üldözik a támadók seregét, hanem a városaikat is elpusztítják.

Az Úr meghallotta a nép fogadalmát, és Izráelt győzelemre segítette. A győzelem helyét Hormának nevezték el*. Majd az izráeliták e kánaánita fejedelem városai ellen indultak, és kipusztították teljesen. (Megj.: Mindezt a kor fényében, és a végső idők fényében kell látnunk, azaz majd egyszer az Úr mindenkit, akik nem menekültek hitben az Úr Jézushoz, örökre eltöröl a földről.)

Látjuk, hogy ez derekabb nemzedék, mint az előző, amely túlságosan félt, és túl hitetlen volt ahhoz, hogy Kánaánba bemenjen. Ezek az emberek mernek kezdeményezni, bíznak az Úr segítségében.

Történet:

Edóm megkerülésével ismét távolabb kerültek Kánaántól. A Vörös-tenger irányába indultak. Újból elkeseredtek. Hát sohasem lesz vége a vándorlásnak?

Újra előjöttek a régi kifogások Mózes ellen: „Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér és nincs víz, szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt! (manna)”

Mózesnek nem volt ideje, hogy ezt a panaszt az Úrral megbeszélje. Isten büntetése máris utolérte a népet: „Tüzes kígyókat”* (Károli) küldött a népre. Sokan haltak meg kígyómarás következtében.

A többiek Mózes előtt megvallották bűnüket: „Vétkeztünk, mert az ÚR ellen és ellened szóltunk. Imádkozz az ÚRhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat!” – könyörögtek.

Mózes imádkozott a népért. Az Úr pedig megparancsolta neki, hogy készítsen rézből egy kígyót*, tűzze föl egy póznára, hogy mindenki láthassa. Akit megmart a kígyó, tekintsen föl rá, és életben marad.

Mózes gyorsan nekikezdett a munkának. Sejthetjük, hogy időbe telt, míg elkészült. A rezet meg kellett olvasztani, és kígyó képére formálni. Amikor végre elkészült, egy póznára helyezte, és kihirdette, hogy mindenki, akit megmart kígyó, nézzen föl a rézkígyóra, akkor meggyógyul. Úgy is lett.

Megjegyzés: Vajon mindenki felnézett a kígyóra? Erről később nem olvasunk sehol. Elképzelhetjük, hogy még a leghitetlenebb is fölnézett: Ingyen van, hát miért ne?

A rézkígyó az Úr Jézus előképe. Ő is, mint a rézkígyó, „felemeltetett”. Ezt mondta Nikodémusnak: „Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.” (Jn 3,14–15)

Jegyzetek:

Horma – Jelentése: „száműzetés”.

Tüzes kígyók – Azért nevezhették így a kígyókat, mert mérges marásuk szörnyű égető érzést és komoly szomjúságot idézett elő.

Rézkígyó – A rézkígyót sokáig őrizték és tisztelték. A 2Kir 18,4-ben olvassuk, hogy Ezékiás, Júda királya, a Mózes által készített rézkígyót összetörette, mert Izráel fiai „mindaddig annak tömjéneztek”, azaz annak áldoztak. Ezékiás ennek a bálványozásnak akart véget vetni. Ami visszamaradt, „Nehustán”-nak nevezte, ami nem mást, mint „rézdarabot” jelent.
Még ma is vannak Nehustán nevű izráeliták.

Énekek:

Református énekeskönyv: 6:1–4; 103:4–5; 240:1; 238:9; 466:1–2
Jertek, énekeljünk: 131; 171; 174
Harangszó: 47; 49:5–7
Dicsérjétek az Urat!: 15:5–6; 55:3; 76; 161
Erőm és énekem az Úr: 33; 105:3.5; 119; 139

Megjegyzések:

Türelmetlenség – Az izráeliták türelmetlensége érthető ugyan, de nem helyeselhető. A nyugtalanság és zúgolódás legtöbbször azt jelenti, hogy hitbeli reménységünket elvesztettük, vagy hogy nem tudjuk kivárni az időnket. Összehasonlításképpen: Egy várandós kismama is aggódik néha, ám mégis reménykedik, hogy egészséges gyermeke fog majd születni. Rámutathatunk, hogy a türelmetlenség önmagában nem jó, és hogy a zúgolódás gyökere az elégedetlenség, ahogyan ez az izráeliták esetében is volt. Az Úr a Szentlélek által akar megtanítani a türelemre (Gal 5,22). A Szentlélek többi gyümölcséért is imádkozhatunk.

Isten szigorú büntetése – Megdöbbentő, hogy az Úr Izráel népét olyan szigorúan büntette. Íráskritikusok a szemére hányták, hogy kegyetlen volt, amiért annyi embert csak úgy a halálba küldött. Elbeszélőként bennünket is érhet kritika…, mintha felelősek volnánk annyi halottért. Nincs erre magyarázat. Így hát ügyeljünk, hogy a gyerekeket ne terheljük túl plasztikus képekkel.
Kérdés, rászolgált-e a büntetésre a nép, mely nem sokkal korábban éppen Isten segítségével megverte a kánaánitákat, mivel újra Isten és Mózes ellen fordult? Istent megbántották, a szolgáját, Mózest pedig megrágalmazták! A büntetések során meg kell tanulnunk, mit tettek rosszul. Később is megtaláljuk a Bibliában ezt a vonalat: azok, akik egy bizonyos bűnt elkövettek, szigorú büntetést kaptak mások okulására. Ezenfelül – ahogy Pál írja – az Ószövetségben mindezt minekünk, újszövetségi keresztyéneknek példaképpen írták meg, hogy az ilyen zátonyokat kikerüljük, és az Urat igéje szerint szolgáljuk.

Kegyelem igazság helyett – A rézkígyó által Isten lehetőséget adott az életben maradásra. Kegyelmét és irgalmát látjuk ebben. Hisz erre nem volt köteles!
A „kegyelem” fogalma ezzel a történettel pompásan illusztrálható.

A rézkígyó és az Úr Jézus közötti párhuzam – Magyarázzuk meg a „Krisztus előképe” kifejezést: „mint a rézkígyó, ugyanúgy… az Úr Jézus is…” Már többször is találkoztunk ilyen „előképpel”: pl. Mózes különböző helyzetekben, Áron mint főpap, a bűnbak stb. Ismételd el ezeket a példákat a megvilágosítás kedvéért. Aki hittel tekint a megfeszített Krisztusra, az a bűn mérges harapása ellenére megmenekül. Keresztyének számára a halál nem a bűn büntetése, hanem átmenetel az örök életre.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki)

  • Zúgolódás, morgolódás, panaszkodás. A hálátlan lelkület és következményei. A változtatás lehetőségei. (* ** ***)

Történelem

  • A zsidó nép történelme: a pusztai vándorlás átfogó jellegű áttekintése térkép segítségével. (***)

Magyar nyelv és irodalom / Dráma

  • Mai élethelyzetek dramatikus játéka a panaszkodás témakörében. Az élethelyzetek továbbalakítása pozitív irányba. (** ***)
  • Elbeszélő fogalmazás írása Panaszkodók címmel, mai élethelyzethez kapcsolódva. (***)

Természetismeret / Biológia és egészségtan / Földünk és környezetünk (Földrajz)

  • Kígyófajták, a kígyók élete és élőhelye. Mérgeskígyók hazánkban és más vidékeken. Mit kell tennünk kígyómarás esetén? (** ***)

Vizuális kultúra (Rajz)

  • Kígyóalakok formázása sólisztgyurmából. Hurkapálcika felhasználásával a póznára tűzött kígyó elkészítése. (*)
  • A rézkígyó: rajzolás, festés. (**)
  • Éremterv készítése a rézkígyó és a kereszt jelképének felhasználásával. A terv megvalósítása gyurma/agyag formázásával, gipszöntéssel. (***)
  • Bibliai jelek és jelképek felismerése, rajzolása. (* ** ***)

Vázlat:

mindig csak manna
büntetésül tüzes kígyók
imádság
rézkígyó
gyógyulás

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .