71. A ravasz gibeóniak

,

Üzenet – Téma:

* „Többet ésszel, mint erővel”?
* Aki nem kér tanácsot az Úrtól, hibázik.

Előzmények:

Ákán bűne miatt Izráel vereséget szenvedett Ajnál. Miután leleplezték és elítélték a bűnöst, Isten újra győzelmet adott: Aj serege meg­semmisült, városát felégették.

Bevezetés:

Józsué 8,30–35: Az Aj lakóin aratott izráeli győzelem után Józsué oltárt épített Ébál hegyén az Úrnak. A népet a Garizim- és az Ébál-hegyével szemben ültette le. Ahogyan Mózes, ő is felolvasta a népnek Isten törvényét, az áldás és az átok igéit. És mindenki: férfiak, nők, gyerekek, és a köztük lakó idegenek is meghallgatták még egyszer Isten törvényét, melynek lényege: „Szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd felebarátodat.” Józsué tudta, hogy Isten szavait rendszeresen hallgatni kell, hogy el ne felejtsék. Arra is emlékeztetni kellett őket, hogy az Ígéret földjén az élet csak akkor lesz jó, ha Isten rendeléseihez tartják magukat, ahogy Mózes parancsolta.

Segítségükre szolgált, hogy a két hegy közti völgyben olyan jól terjedt a hang, hogy egyetlen ember szavát az egész nép értette. (Lásd még a Bír 9,7-et!)

Történet:

Kánaán királyai hallották, mi történt Szíhónnal és Óggal, Jerikóval, s most Ajjal is. Elhatározták, hogy a behatoló izráeliták ellen közösen lépnek fel.

Gibeón városának lakói azonban másképpen próbálták megvédeni magukat. Megértették, hogy hamarosan ők kerülnek sorra, hiszen Aj és Gibeón közel voltak egymáshoz. Csellel próbálkoztak hát. Szamaraikra ócska borostömlőket* raktak, útravalónak száraz kenyeret vittek, ruhájuk elnyűtt, foltozott volt.

Józsué és a vezetők fogadták a szegényes csapatot, akik elmondták, hogy távoli országból jöttek, s hogy szövetséget szeretnének kötni az izráelitákkal.

Az izráeliták azonban nem hittek nekik: „Hátha köztünk laktok; hogyan köthetnénk akkor veletek szövetséget?”

A küldöttek egyre bizonygatták: „Igen messze földről jöttek szolgáid, Istenednek, az ÚRnak nevéért, mert hallottuk hírét és mindazt, amit Egyiptomban vitt véghez. Meg mindazt, amit az emóriak két királyával tett a Jordánon túl: Szíhónnal, Hesbón királyával, és Óggal, Básán királyával Astárótban. Ezért véneink és országunk lakói ezt mondták nekünk: Vegyetek magatokhoz útravalót, menjetek eléjük, és mondjátok nekik: Szolgáitok vagyunk, kössetek hát szövetséget velünk!”

Bizonyítékul ruháikat, csomagjaikat mutogatták. Az izráeliták hittek nekik. Elfelejtették előbb az Úr tanácsát kérni. Szövetséget kötöttek velük, hogy Gibeón népét megkímélik.

A küldöttek hazatértek.

Három nap múlva kiderült, hogy Izráelt becsapták. A küldöttek gibeóniak voltak, tehát nem is jöttek olyan messziről!

Fölkerekedtek hát az izráeliták Gibeón („magaslat”), és a hozzá tartozó Kefirá („falu”), Beérót („kút”) és Kirját-Jeárim („erdők városa”) ellen.

Akkor követek jöttek, akik emlékeztették őket a szövetségre, amit Józsué kötött velük. Nem volt mit tenni: Izráelnek tartania kellett szavát. Így Gibeón megmenekült.

A nép zúgolódott a vezetők ellen.

Józsué magához hívatta a gibeóniakat, és szigorúan kérdezte: „Miért csaltatok meg bennünket? Azt mondtátok, hogy nagyon messze laktok tőlünk, pedig köztünk (közvetlen közelben) laktok?! Legyetek hát átkozottak! Ne fogyjanak ki közületek a szolgák, az Isten házának favágói és vízhordói*!”

Azok így mentegetőztek: Azért tettük, mert hallottuk, „hogy Istenetek, az ÚR megígérte szolgájának, Mózesnek, hogy nektek adja az egész országot, és kipusztítja előletek az ország minden lakóját, nagyon féltettük tőletek az életünket, ezért tettünk így. Most már a kezedben vagyunk, bánj velünk úgy, ahogyan jónak és helyesnek látod!”

Ettől kezdve a gibeóniak favágóként és vízhordóként szolgáltak az Úr oltára körül a léviták segítőiként.

Jegyzetek:

Borostömlő – Kecske vagy birka bőrét belülről alaposan megtisztítják. A nyílásokat a lábnál szorosra kötik. A fejnél lévő nyíláson át öntik bele a mustot (új bort). Ezt a nyílást is szorosra zárják. Ennek a borostömlőnek az az előnye, hogy az érlelési folyamat során a bőr is tágul. Ám ha új mustot tesznek egy régi bőrtömlőbe, akkor az elszakad. Jézus is használta e képet példázatként (vö. többek közt Lk 5,37).

Favágók és vízhordók – Később „templomszolgákról” van szó (vö. 1Krón 9,2; Ezsdr 2,43). Úgy vélik, hogy a gibeóniak végezték a legnehezebb munkát a szent sátori-, később pedig a templomi szolgálatban. A templomhoz tartozók névsorát az Ezsdr 2,43–59-ben olvassuk, a babiloni fogságból való visszatérés után. Az 59. vers megjegyzi: „nem tudták igazolni családjukat és származásukat, hogy Izráelből valók-e.”

071

Énekek:

Református énekeskönyv: 25:2; 59:1; 119:1–2.67.67; 231; 372:1; 390:1
Jertek, énekeljünk: 185; 240
Harangszó: 41; 44:1–2
Dicsérjétek az Urat!: 32:3; 71; 74:3; 94
Erőm és énekem az Úr: 56:3; 77:3; 65

Megjegyzések:

Többet ésszel, mint erővel – A gibeóniak csele érthető. Félelmükben azt tették, amit tudtak. A csalás azonban nem követendő példa.

Isten tanácsát nem kérdezték meg – Józsuét és a vezetőket félrevezették, ami elkerülhető lett volna, ha előbb kikérik az Úr tanácsát. Ez számunkra is komoly lecke. Minden nehéz döntésnél kérdezzük meg Isten tanácsát!

Hogyan tudjuk meg, hogy mi Isten akarata? – Ahogyan Józsuénak, úgy nekünk is tudakolnunk kell az Úr tanácsát és akaratát. Ám mi nem kapunk azonnali, egyenes választ, ahogyan Mózes és Józsué. Amit tehetünk:

 1. Rendszeresen olvassuk a Bibliát.
 2. Imádságban kérünk bölcsességet és belátást.
 3. Figyelünk a lelkiismeretünkben megszólaló Szentlélek hangjára.
 4. Használjuk egészséges értelmünket, melyet naponta formál Isten igéjének bölcsessége.
 5. Tanácsot kérünk keresztyén testvéreinktől.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Emberismeret (Osztályfőnöki)

 • A jóhiszeműség és következményei. Mikor vagy megbízható? (***)
 • Igazmondás vagy hazugság? Becsületesség vagy csalás? A csalás és hazugság következményei. (***)
 • Kapcsolat, barátság hívő és nem hívő gyerekek között. (***)

Magyar nyelv és irodalom / Dráma

 • Két magyar közmondás alkalmazása a bibliai történetre és a mai életre. (***)
 • A bibliai történet dramatizálása: a gibeóniak csalása. (***)
 • Egy mai csaló-történet drámajátékkal és/vagy írásbeli fogalmazással. (***)

Vázlat:

Gilgál
küldöttek
– hosszú út
– száraz kenyér
– repedezett borostömlő
– kopott ruha és saru
Józsué – gibeóniak
szövetség
átok

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .