Célcsoport – életkor: Elsősorban 3. osztályos gyülekezeti gyerekcsoport számára szánt hitoktatói segédanyag, de vegyes életkori összetételű alsós csoport számára is alkalmazható. A 2-os hittan-sorozat folytatása, ahol hasonló szerkezetű és szemléletű óratervekkel és kiegészítő feladattárral találkozunk. Az órasorozat a hivatalos hittantantervekkel összehangoltan alkalmazható, de tovább alakítható, kiegészíthető, illetve konkrét egységei más koncepciójú órasorozatba is beépíthetők. A 2018/19-es tanévben folyamatosan készül a 4. osztályos anyag is.

A sorozat bőséges faladat- és játékgyűjteményként funkcionál, illetve megmutatja, hogyan építhetők be a játékok, feladatok a hitoktatás gyakorlatába. Az élményszerű, felfedező tanulásra, a facilitáló pedagógusi munkára és a sokrétű intelligencia komplex fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. Ezen keresztül szeretne a gyerekek számára „élhető hitet”, „létre bátorító” üzenetet átadni a bibliai történetek kreatív, problémacentrikus, kapcsolatokra és kommunikációra építő feldolgozásával. Ezt segítik elő az óracímek gondolatébresztő kérdései is.

A bibliai témákat élettémák és az egyházi év rendje szerint válogattuk, csoportosítottuk és rendeztük sorba. A munkában figyelembe vettük a református és evangélikus egyház gyülekezeti hittantervét, valamint az iskolai erkölcstan élettémáit is. Az órasorozatba beépül egy-egy szabad hét a téli és tavaszi szünet idejére. Az őszi szünetre eső 9. heti téma megoldása a hitoktatón, a csoport és a gyülekezet helyzetén, szándékán múlik.

 

 

 

Lakóhely, otthon a teremtett világban

   

  Isten megszabadítja népét – Mózes történetei – kapcsolat Istennel és egymással

    

   Isten törvényt ad és otthont készít népének – bizalom, hűség és bátorság: a hit lovagi erényei

     

    Az ígéret gyermekei – karácsony ajándéka

      

     Isten törődik velünk – Jézus megkeres, gyógyít, megment – együttérzés, segítségnyújtás, hála, önismeret

       

      Jézus közösséget épít – az evangélium szabályai – húsvéti üzenet – együttműködés, kapcsolatépítés

        

       Pünkösd utáni gyülekezet – a gyülekezetépítés feladatai – közösségi élet és feladatok