Üzenet – Téma:

* Rettenetes az élő Isten kezébe esni.
* A kegyelem sohasem érdemelhető ki. Azért kegyelem.
* A „megtartó bárka” az egyetlen, mely által menekülhetünk. Jézus Krisztus az.

Előzmények:

Az emberek annyira gonoszak lettek, hogy Isten elhatározta, elpusztít miattuk minden élőt. Egyedül Nóé talált nála kegyelmet. Ő Isten útmu­tatása szerint egy bárkát épített a családjával, maguknak és a föld állatainak.

Történet:

Még hét nap, s itt van a rettenet. Nóé tudja egyedül. Az eső majd esni kezd, negyven napon és éjen át. Isten mindent elpusztít a földön, amit teremtett. Már csak egy hét…

Vajon mit éreztek az emberek, akik látták az állatokat a bárkába bemenni? Csodálatos látvány lehetett. Ahogyan jöttek az elefántok, s elfoglalták helyüket, a zsiráf a párjával, s az oroszlán is, a békák, a madarak sokasága, s a juhokból hét-hét. És mind talált helyet magának. Hatalmas felvonulás. Végül Nóé is bement a családjával. S mikor mind bent voltak, az Úr maga zárta be az ajtót. Más már nem mehetett be.

Nóé 600 esztendőt élt már addig. A bárka csak elkészült. Állt a helyén. Most nem nevetnek körülöttük az emberek? De hol van a víz? A következő hét első napján valóban zuhogni kezdett az eső. S azután meg sem állt, csak negyven nap múlva. „…fölfakadt ezen a napon a nagy mélység minden forrása, és megnyíltak az ég csatornái.” (7,11)

A víz pedig folyamatosan növekedett. Már megemelte a hajót is, és nőttön-nőtt tovább. Az emberek egyre magasabbra igyekeztek: háztetőkre, fákra, hegycsúcsokra, s vágyakozva néztek a bárka felé. De addigra már késő volt. Isten eltörölte őket a föld színéről.

A víz már elérte a legmagasabb hegycsúcsokat is. A bárka úszott a vízen. Nóé bármerre nézett, csak vizet látott maga körül. 150 napig maradt a víz ilyen magasan. Vajon elég lesz-e az élelem*?

Nóé várt. Azután jöttek a szelek, s a víz apadni kezdett. A bárka pedig fennakadt az Ararát hegyén*. A víz folyamatosan apadt tovább. Már láthatóvá vált a többi hegy is.

Újabb negyven nap után Nóé kinyitotta az ablakot, s kiengedett egy hollót, mert tudni akarta, mennyit apadt a víz. Az újra meg újra kirepült és visszatért. Egy napon azonban nem jött vissza (a holló életben tud maradni a fákon és a dombokon). Majd kiengedett egy galambot is. A galamb nem talált helyet magának, ezért visszajött. Nóé bevette a bárkába, és várt újabb hét napot. Kiengedte a galambot, s az estére egy olajággal* tért vissza hozzá. Milyen boldog lehetett Nóé! Apad a víz. Életlehetőséget kapnak. S várt tovább. Újabb hét nap múlva kiengedte a galambot, és az nem tért vissza többé.

A hatszázegyedik esztendő második hónapjának huszonhetedik napján már száraz volt a föld, és ismét lakható.

Isten megengedte Nóénak, hogy kijöjjenek a bárkából. Ez volt csak az örömünnep. Szabad levegőn, megmenekülve. Az állatok azonnal szétrajzottak. A madarak messze repültek, mind ment a maga útján, és szétterjedtek a földön. Hiszen a bárkában töltött idő alatt is sok állat megszaporodhatott már.

Kain nemzetsége kihalt. Csak Sét nemzetsége élt tovább Nóén és fiain keresztül.

Nóé első dolga volt, hogy oltárt épített az Úrnak. A tiszta állatokból áldozott fel hálából Istennek. Hiszen megmentette őket! Mire is? Hogy neki szolgáljanak.

Miért kellett vérnek folynia? A bűnökért. Hogy tisztán kezdődjön újra minden, s Istennek való hálával. „Amikor az ÚR megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az ÚR: Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva, és nem irtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.” (8,21–22)

Kapcsolódó igehelyek:

Zsid 11,7: „Hit által kapott kijelentést Nóé…”

Jegyzetek:

Élelem – Néhány állatfajta máig is egy-egy letargikus időszakban hónapokig bírja víz és élelem nélkül. Pl. kecskebéka, jegesmedve.

Ararát – Vulkanikus hegység Törökországban, Irán és Örményország határvidékén. Legmagasabb csúcsai: 5165 és 3896 m. Újabb és újabb expedíciók indulnak a bárka maradványainak felfedezésére.

Olajág – Valószínűleg jól ellenáll a víznek magas olajtartalma miatt. Azonkívül fontos növény a háztartásban is. A galamb csőrében egy kis olajággal a BÉKE szimbóluma lett világszerte. (Pedig valójában a galamb egyáltalán nem is olyan békeszerető állat.)

006

Énekek:

Református énekeskönyv: 32:1; 46:1–4; 167; 240:1–2.5; 241
Jertek, énekeljünk: 59; 65; 176; 177
Harangszó: 52:1–4; 53:1.4–5.7
Dicsérjétek az Urat: 18; 71–73
Erőm és énekem az Úr: 19; 36; 47; 65; 97

Megjegyzések:

Pusztulás – Erről az igében is olvashatunk!

Árvíz – A nagyobbak tanultak már róla természetismeret- vagy történelemórán, de találkoz­hattak vele a költészetben, vagy valamilyen tv-adásban, sőt, a valóságban is. (Máig is nehezen megállítható erő – gátak építése!)

Hűség Istenhez – Leginkább hálaadással kell a történeteket elmondanunk, hiszen Isten megmentette Nóét és családját. Ma is megmenti az övéit. Akik szükségben vannak, azokat ránk is bízta. Segítsünk nekik. Olyan elrejtettek lehetünk Krisztusban, mint Nóé a bárkában.

Problémák – Sok kérdés marad nyitva: Hogyan zárta be Isten az ajtót? Hogyan gondoskodtak az állatokról? Mi volt azokkal, amelyek egymást falják fel máskor? Honnan jött a rengeteg víz? Maradhatott a bárkából még valami máig? Hogyan tudtak lejönni onnan? Olyan kevés az állat, s mégis áldozni kell belőle?
Nem muszáj minden kérdésre válaszolni. Amire nincs válasz, abba nem fontos belelátni sem.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki)

 • A bűn és büntetése. Igazságszolgáltatás: ítélet és kegyelem. (** ***)
 • Köszönetmondás, hálaadás az életünkben. A hála cselekedetei. (** ***)

Magyar nyelv és irodalom

 • Íráselőkészítés: Vonalelemek vázolása. (*)
 • Hangsúlyos verselésű, kötött szótagszámú, rím nélküli vers kiegészítése a megfelelő szavakkal. Verstani elemzés, kifejező olvasás, verstanulás. (***)
 • Elbeszélő fogalmazás vagy vázlatos napirend írása a bárkában folyó életről. Illusztráció készítése. (**)
 • Tudósítás vagy riport fogalmazása egy bárkában eltöltött napról vagy a bárkából való kijövetelről (illusztrációval). (***)

Történelem

 • Az Ararát keresése a térképen. Fekvése az ókori Arménia területén, a Tigris és az Eufrátesz forrásvidékének közelében. (***)

Természetismeret / Biológia / Földünk és környezetünk (Földrajz)

 • Napszakok, évszakok jellemzése, váltakozása (* **), és a váltakozás okai (**). A hónapok nevei (*).
 • Az Ararát-hegység keresése a térképen. Csúcsai, magassága, összehasonlítás a Kaukázus hegycsúcsaival. Mely ország(ok) területén fekszik? (***)
 • A Föld vizei, vízkészlete, és -tartalékai. (***)
  Beszélhetünk arról, hogy a Földet 6/7 részben víz borítja, s a jéghegyekben is hatalmas tartalékok vannak felhalmozva. Az éghajlat változásai miatt most is olvadnak a jéghegyek. A tenger mélységei még alig kerültek napvilágra. A legmélyebb pont (10000 m-nél is mélyebb egy-egy árok a Csendes-óceánban) elérné, sőt túlhaladná a legmagasabb hegyeket is.
 • A tiszta és tisztátalan állatok problémája. Hasadtkörműek és kérődzők. (***)
 • A holló és a galamb életben maradásának feltételei (különbségek). (***)

Matematika

 • Számolás negyvenig sorszámmal. (*)
 • Az idő mértékegységei: nap, hét, hónap, év. (* **)
 • Napok számának összeadása. (**)

Dráma

 • Mímes, mozgásos játék jellemző hangok és mozgások utánzásával (hullámzó víz, eső, állatok hangja, élet a bárkában). (*)
 • A bibliai történet egy részének (élet a bárkában, Nóé és a galamb) feldolgozása spontán szerepjátékkal. (** ***)
 • Bábjáték: jelenetek a bárkából zacskó- vagy ujjbábokkal (*), ill. síkbábokkal (**) spontán szövegalkotással.

Vizuális kultúra (Rajz) / Technika

 • Foltképzés határozott irányú vonalakkal. A vonalak rendje, és annak kifejező értéke („beszélő vonalak”). (*)
 • Térbe hajtható, rajzos makett készítése és kiegészítése színezéssel, belerajzolással. A vizuális elemek informatív értéke. (**)
 • Bábkészítés papírból. Zacskó vagy ujjbábok (*), síkbábok (**). Bárka belső tere a bábozáshoz papírdobozból (**).
 • A bárka és a galamb jelképe, ábrázolása a művészettörténetben. Jelképes ábrázolás e szimbólumok felhasználásával: Jelvényterv kép és szöveg összeállításával, vagy körplakett mintázással, gipszöntéssel. (***)

Ének-zene

 • Gyermekénekek vonulós és körjátékkal, hálaadó ünnepi hangulattal. (* **)
 • Dallam ívének, hullámzásának megfigyelése. (* **)

Vázlat:

Nóé (600) s vele 7 személy: felesége, fiai, menyei maradtak meg
40 nap és 40 éjjel esett

Ararát – holló és galamb (olajág)
hálaáldozat

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .