65. Izráel bűne; A midjániak legyőzése

,

Üzenet – Téma:

* A kísértésnek nagy az ereje, mégis harcolni kell ellene.
* Jézus kiengesztelte Istent áldozatával.

Előzmények:

Az izráeliták Isten segítségével Szíhón és Óg emóri királyokat legyőzték. Bálák hívatta a jós Bálámot, hogy átkozza meg Izráelt. Bálám Isten parancsa szerint megáldotta Izráelt, és prófétált Izráel jövőjéről.

1. történet:

4Móz 25: Bálám megáldotta az izráelitákat, Báláknak, Móáb királyának nagy csalódására. Így nem sikerült az Úr és Izráel közé éket verni. A hamis próféta mégis adott Báláknak egy tanácsot. Ezt itt nem örökíti meg a Szentírás, de olvasunk róla a 4Móz 31,16-ban, és utal rá a Jel 2,14. A következőkben erről lesz szó.

A Móáb területén lakó midjáni fejedelmek szívesen közreműködtek Bálák galád tervében. Ők is gyűlölték Jákób leszármazottait, és hasznuk származott volna abból, hogyha Istenük elfordul tőlük. A móábiakkal együtt áldozati ünnepre készültek. Az izráeliták Sittimben időztek a Jordánnál. Jól ráláttak Peór síkjára, ahol Baál oltárát állították fel.

Kétségtelenül Bálák és a fejedelmek biztatására móábi és midjáni lányok és asszonyok mentek az izráeliták táborába, és meghívták őket az áldozati ünnepre*. Az izráeliták megtisztelve érezték magukat, és engedtek a barátságos hívogatásnak. Nagy számban mentek az ünnepre, és elkeveredtek az ünneplők között. Különösen a férfiak nem tudtak ellenállni a csábításnak. (Megj: Keleti szokás, hogy a férfiak szabadon járnak-kelnek, az asszony általában otthon marad.)

Szerencsére nem tett így mindenki, mert akkor a következmények sokkal komolyabbak lettek volna.

Izráel férfiai vidáman szórakoztak a pogány lányokkal és asszonyokkal. Ők is meghajoltak a móábiak és midjániak bálványai előtt.

Az Úr haragja fellángolt a hűtlen nép ellen. Megparancsolta Mózesnek, hogy a nép bírái a bűnösöket akasszák fel elrettentésül. Más csapással is sújtja őket, amit a Biblia nem részletez.

Zimri pedig, egy Simeon törzséből való férfi vakmerő szemtelenséggel Kozbit, egy midjáni fejedelem lányát vitte mindenki szeme láttára a sátrába.

Fineás, Eleázár főpap fia erre megragadta a dárdáját, utánuk ment, és leszúrta mind a kettőt. Erre megállt az Úr csapása. Összesen 24.000 izráelita pusztult el.

Fineás áldásban részesült az Úrért való buzgóságáért, és azt az ígéretet kapta, hogy utódaié lesz örökre a (fő)papság. (Lásd a folytatást a 62. lecke megjegyzései között a főpapi nemzetségről!) Izráel a midjániakkal ettől fogva ellenséges viszonyban állt.

Külön történet (4Móz 26): Mózes és Eleázár főpap azt a feladatot kapták, hogy számolják össze a hadköteles férfiakat. Az Úr ugyanis kész betartani az ígéretét, beviszi a népet Kánaánba, és az ott lakó népeket legyőzik. Meg kell hát határozni, milyen erős sereggel számolhatnak.

20 éves vagy annál idősebb férfit összesen 601.000-t számoltak össze; Lévi törzséből, akik nem katonáskodtak, további 23.000 férfit számláltak, 1 hónapos kortól fölfelé.

Bár most valamivel kevesebben voltak, mint a Sínai-hegyi népszámláláskor (603.000; 2Móz 38,26), de ezek mind fiatal, 20 és 60 év közötti férfiak voltak.

2. történet:

4Móz 31: Az izráeliták az Úr útmutatása szerint a midjániak ellen vonultak, akik Móáb területén és környékén laktak. Minden törzsből, Léviét kivéve, ezer katonát kellett behívni. Tehát 12.000 fős sereggel indultak. Itt nem honvédő háborúról van szó, nem is honfoglalásról. Ez „szent háború”, amivel az Úr akarta megbüntetni a midjániakat, amiért a népét tőrbe csalták. Ezért ment Fineás pap is a sereggel. Józsuéról, a főparancsnokról most nem olvasunk.

Az Úr megbízásából Mózes megparancsolta, hogy minden midjánit öljenek meg, úgy férfiakat, mint gyerekeket és asszonyokat. A még férjhez nem ment lányokat, az állatokat és egyéb zsákmányt elvihették.

Midjáni ellenállásról nem olvasunk. Királyaik közül 5 halt meg: Evi, Rekem, Cúr, Húr és Reba; minden férfit, akit találtak, megöltek. Bálámot is, aki még mindig ott időzött. De az asszonyokat és a gyerekeket foglyul ejtették, Isten parancsa ellenére. Továbbá igen sok állatot és kincset zsákmányoltak. A midjániak városait és sátortáborait pedig felégették.

Mózes és Eleázár a győztesek elé ment. Mózes szörnyű haragra lobbant, amikor látta, hogy megszegték parancsát. „Hát ti életben hagytátok az összes asszonynépet?” – kérdezte. „Hiszen ők csábították hitszegésre az Úr ellen Izráel fiait… Most azért öljetek meg minden fiúgyermeket, és öljetek meg minden nőt is, aki úgy ismert férfit, hogy vele hált.” Az asszonyok ne legyenek újabb kísértés okai, a fiúgyerekek pedig ne jelentsenek veszélyt, ha felnőnek.

Móáb valószínűleg megmaradt.*

A katonáknak hét napig a táboron kívül kellett maradniuk, hogy az öldöklés után megtisz­tuljanak. Minden zsákmányt meg kellett tisztítani, mert mindaz, ami a pogány midjániaké volt, tisztátalan. E szabályt most állították föl először, mert ilyenről nem olvasunk a Szíhón és Óg fölötti győzelem után.

Gazdag zsákmányra tettek szert. Kerekített számokban: 32.000 lány, 675.000 bárány, 72.000 marha, 61.000 szamár. Fele a katonáké lett, másik fele a népé.*

Az Úr szolgálatára és a lévitáknak is jutott a zsákmányból: ötszázból egy állat; a nép zsákmányából minden ötvenből egy állat.

A vezetők jelentették Mózesnek, hogy a katonák közül egy sem hiányzik. Ezt Isten különleges gondoskodásának és védelmének tekintették. Hálából felajánlották az Úrnak a zsákmányolt arany ékszereket: 16.750 sekel súlyú, azaz kb. 185 kg aranyat! Ezt az aranyat a szentélybe az Úr elé helyezték, emlékeztetőül Izráel fiaira.

Jegyzetek:

Áldozati ünnep – A Baál tiszteletére rendezett áldozati ünnep ún. termékenységi ünnep (vö. 74. lecke) volt. A házasságon kívüli szexuális kalandnak ma is rendkívüli vonzereje van, amire keresnek is, kínálnak is mindenféle lehetőséget.

Móáb megmaradt – A móábiakkal való leszámolásról nem olvasunk. Velük a zsidók egy ideig békében éltek, a bírák koráig mindenképpen. Akkor a móábi Eglón betört Kánaán földjére (Bírák 3). Később Dávid vitte a szüleit Móáb földjére, amikor Saul üldözte (1Sám 22,3–4). Elimelek is Móáb földjére ment a családjával. A móábi Ruth később Boázzal kötött házasságot (lásd Ruth könyve), és az Úr Jézus nemzetségtáblázatába is bekerült.

A zsákmány felosztása – Ezt a módszert Dávid is megtartotta (vö. 1Sám 30,21–25). A Zsolt 68,13 is erre utal.

065

Énekek:

Református énekeskönyv: 1:1–4; 68:1–2; 140:1–4; 217:1–2.5; 236:1–2.6–7; 469:2(3–4)
Jertek, énekeljünk: 226; 228
Harangszó: 48:1; 49:1–2.6–7
Dicsérjétek az Urat!: 55:3; 69; 85:1.3; 159:1–2; 161; 163:1
Erőm és énekem az Úr: 38; 52; 84:1; 90:1.3; 98; 139

Megjegyzések:

Csábítás, kísértés – A nép bűne az volt Peórban, hogy engedtek a kísértésnek. Mutassunk rá arra, hogy a legjobb távol maradni mindenféle kísértéstől! Beszélgessünk arról, mit tekintenek a gyerekek kísértésnek!
Segíts nekünk, „ne vígy minket kísértésbe” – imádkozzunk így minden időben!

Adomány az Úrnak – Mi nem a hadizsákmányt osztjuk szét. Pénzt keresünk, s ennek egy részét „hálaáldozatul” Istennek kell adni. Ebből tartják fent a helyi gyülekezetet, de adhatunk még külön a szegényeknek, misszióra stb. Beszélgessünk erről a gyerekekkel, s arról is, van-e zsebpénzük, és annak egy részével szolgálnak-e Istennek.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Emberismeret (Osztályfőnöki)

  • A média, a könyvek csábító ereje, a hatásukra elkövetett vétkek. Hogyan védekezhetünk e hatás ellen? (***)
  • A szex szerepe, megítélése a házasságon belül és azon kívül. A szexfilmek, pornóirodalom veszélyei. Miért várjunk a szex-szel a házasságig? (***)

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek (Osztályfőnöki)

  • Az anyagi javak igazságos elosztásának lehetősége és gyakorlata társadalmi méretekben. Segítségnyújtás a rászorulóknak. (***)

Magyar nyelv és irodalom

  • Elbeszélő fogalmazás írása a vétkezés témájában megadott címek alapján. (***)

Vázlat:

Bálák Bálám
áldozati ünnep csábítás
büntetés
Zimri – Kosbi
Fineás

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .