115. Dávid templomot akar építeni; Isten ígérete Dávidnak

,

Üzenet – Téma:

* Tehetsz valamit Isten dicsőségére.
* A Dávidnak tett ígéret: a Szabadító ígérete.

Előzmények:

Dávid el akarta hozni a szövetség ládáját Abinádáb házából Jeruzsálembe. Útközben Uzzá hozzányúlt a ládához és meghalt. A ládát akkor Óbéd-Edóm házába vitték. Dávid megértette, hogy a szent ládát csak a léviták vihetik. Három hónap múlva ünnepélyesen Jeruzsálembe vitték, és erre a célra készített sátorban helyezték el.

Történet:

Dávid a filiszteusokat egy időre legyőzte (lásd 2Sám 5,17–25; 113. lecke).

Most, hogy ellenségei nyugton hagyták, Dávid elgondolkodott azon, hogy ő szép, cédrusfából készült palotában lakik, az Úr ládája pedig sátorlapok között van. Ezt nem látta helyesnek. Magához hívta Nátán* prófétát, és elmondta neki, mi a gondja.

Nátán jónak találta a tervet, hogy az Úrnak templomot építsen Dávid: „Tedd meg mindazt, ami szándékodban van, mert veled van az Úr!”

De nem így volt! Éjszaka az Úr eljött Nátánhoz, és egészen mást mondott neki! Nátán másnap elment Dávidhoz Isten üzenetével.

Az Úr nem lakott házban – szilárd épületben – mióta Izráelt Egyiptomból kivezette. A Sínai-hegytől kezdve, a szövetség láda kerúbjai között, sátorban lakott. Kérdezte-e valaha is az Úr a törzs vezetőitől, hogy miért nem építenek neki cédrusfából házat? Ezt Dávidtól sem kérte.

Az Úr emlékeztette Dávidot arra, hogy őt a juhok mellől hozta el, hogy királyként kormányozza a népet. Mindig megsegítette őt az ellenséggel való harcban. Nagy nevet szerzett neki a körülöttük élő népek előtt.

Az Úr gondoskodott arról, hogy végre nyugalmuk legyen. Ellenségeik nem fogják többé Izráelt elnyomni, mint azelőtt.

Az Úr megígérte, hogy Dávid királyságát szilárddá teszi. Fia születik, aki utódja lesz – Salamon, Betsabé fia –, akinek trónját megerősíti örökre. Mi már tudjuk, hogy az Úr ezzel a szabadító Jézus Krisztusra célzott, aki Dávid utódai közül származott. Ő fog uralkodni örökké a népén, Krisztus gyülekezetén.

Dávid utódjáról azt mondta az Úr, hogy Atyja lesz neki, ő pedig fia lesz. Ha ez a király bűnt követ el, meg fogja büntetni, de nem veti el, mint Sault.

Az Úr még egyszer megismételte, megerősítve: „A te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz.”

Amikor Nátán az Úr üzenetét Dávidnak átadta, Dávid elment a sátorhoz, amelyben a láda állt, és alázatosan meghajolt. Imádságában csodálkozott afölött, hogy az Úr őt választotta királlyá, mindenütt megsegítette, és utódait örökre uralkodni engedi. Dicsérte Istent nagy tetteiért, melyeket népével, Izráellel cselekedett. Végül tisztelettel áldást kért családja és utódai számára: „Mert te ígérted ezt Uram. Mert a te áldásoddal szolgádnak háza örökké áldott lesz!”

Nincs szó arról, miért nem építhetett Dávid templomot az Úrnak. Erről később Dávid maga ad kétszer rövid hírt (az 1Krón 22,7–10-ben és 28,3-ban): Dávid sok vért ontott háborúkban.

Később Dávid maga határozta meg, hogy hol épüljön föl a templom (Ornán szérűjén), és mindenféle építőanyagot összegyűjtött a templom számára.

Jegyzet:

Nátán – Próféta és történetíró (lásd 2Krón 9,29), aki Dávid idejében, de Salamon uralkodása idején is élt. Mindig szorosan kötődött a királyi házhoz, és mindig hű volt Dávidhoz, ahogy az 1Kir 1-ben látjuk. Nem mindig volt könnyű Nátán számára, hogy Isten Dávidhoz küldött speciális követe legyen. Gondoljunk csak arra az üzenetre, amelyet Dávidhoz kellett vinnie, amikor az Betsabét magához vette (2Sám 12,1–15; 117. lecke).

115

Énekek:

Református énekeskönyv: 21:1.5–7; 47:1; 84:1; 132:7–9; 150:1; 165:6; 260:11; 296:1; 308:1
Jertek, énekeljünk: 68:1–2.7; 163:1–4; 239
Harangszó: 40:6; 53:1–2
Dicsérjétek az Urat!: 24:1; 40; 49; 82; 165
Erőm és énekem az Úr: 36:1; 71; 103; 129; 131:1–4

Megjegyzések:

Tenni valamit Isten dicsőségére – Isten jótetteiért – egészségért, szerencséért, jó barátokért, szép házért stb. – hálából mi is tehetünk valamit, akár Dávid. Milyen lehetőségek vannak erre? Nevét magasztaljuk, valamit teszünk az Ő szolgálatában, valamit teszünk más valakiért, aki azt nem tudja ügyesen és jól megtenni. Az Úr azt akarja, hogy hálával szolgáljuk.

A Szabadító ígérete – Dávid megkapta a legszebb ígéretet, melyet Isten a bűneset után valakinek adott: az Úr megígérte neki a Szabadítót, aki ellenségeskedést támaszt az asszony (Éva) utóda és a Sátán között (lásd 1Móz 3,15)! Általa nyerhetnek bocsánatot Dávid bűnei! Isten nekünk is ígérte a Szabadítót, az Üdvözítőt igéjében. Ha Őt, mint Üdvözítőnket megismertük, az a hála kell eltöltse a mi szívünket is, melyet Dávid ezért az ígéretért mutatott.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Történelem / Emberismeret (Osztályfőnöki)

  • A Messiás megítélése, szerepe a keresztény és a zsidó hitben. (***)

Ének-zene / Magyar nyelv és irodalom / Dráma

  • Zenehallgatás: Händel: Messiás, „Alleluja” kórus. (***)
  • Kádár Ferenc: Dávid a király! c. énekes-verses összeállítása. Oratóriumszerű előadás, zenekísérettel. (***)

 

Vázlat:

filiszteusok
nyugalom

Isten háza (templom)
Nátán
Dávid nem építhet templomot
ígéret: királyság örökké

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .