7. A szivárvány; Nóé részegsége

,

Üzenet – Téma:

* Isten hűsége a szivárványból is látható. Nem csupán egy természeti jelenség, hanem a szövetség jele. Aki hittel néz fel, megláthatja benne ezt.
* A részegség megalázza az embert. Sokszor követi meggondolatlan tett.

Előzmények:

A vízözön véget ért. A természet rendje hely­reállt, ahogy azt Isten megígérte. Az ember és az állatok elszaporodtak. Isten megerősítette ígéretét.

Történet:

Isten megáldotta Nóét és fiait. Gondos munkájukra bízta, tegyék gyümölcsözővé a világot. Nóé fiainak be kellett tölteniük újra a földet.

Hol is van az ember helye a teremtésben? Gondoskodására bízta Isten a természetet, a Biblia szavaival: uralkodására. Ami magában foglalja az őrzést, művelést is.

Nóé után az ember arra is megkapja a lehetőséget, hogy ételül állatot egyen a növények mellett. Tehát a vegetarianizmus nem kötelező senkire nézve. Itt még a tiszta és tisztátalan állatok megkülönböztetéséről sincs szó. Bár valószínűleg a bárkában való megkülönböztetés miatt ez Nóénak nem volt ismeretlen. Tehát az özönvíz előtt az emberek lehetőség szerint csak növényi eledellel éltek!

A levágott állatok vérét azonban nem volt szabad megenni. Ez valószínűleg az élet tiszteletét hangsúlyozza. Hiszen a vér az élet szimbóluma.

Ettől kezdve vannak vágóállatok; elkezdődött a vadászat (gondoljunk Nimródra*, aki „hatalmas vadász” volt: 1Móz 10,9). Ezzel egyidejűleg Isten megtiltja a gyilkosságot is. Aki embert öl, annak meg kell halnia. Az indoklás: mert az ember Isten képére teremtetett. (6.v.) Gondolj a halálbüntetésre! Ez azonban Krisztusban megváltozott. A szeretet jogán.

Nóé és fiai hallották, amit Isten mondott. A szövetség*, amely velük köttetett, továbbadódik mindnyájunkra. Még az állatok is részesülnek benne.

Az Úr nem fogja többé víz által elpusztítani a földet. Nem az árvizekről szól itt, hanem az egész teremtett világról. Ennek a szövetségnek adta jeléül a szivárványt, ami azelőtt nem volt. Természettudósok vizsgálhatják, hogy a légkör változott-e*, s ezáltal keletkezett-e a szivárvány. Számunkra Isten szövetségének jele. Örökkévaló ígérettel.

Nóé földművelő volt. Szőlőt ültetett, s annak terméséből bort készített. Ám egy napon túl sokat ivott belőle. Részeg lett tőle. A részegség mindig megalázó az embernek, saját maga és a környezete számára egyaránt. Sokszor követi egészen súlyos tettlegesség is. „Kivetkőzött magából”, meztelenül feküdt sátrában. (Tehát sátorban laktak mindnyájan.) Ki akarta aludni alkoholos állapotát. Hám, az ő legkisebb fia, Kánaán* apja éppen bement a sátorba, és meglátta apját. De nem takarta be, hanem kiment, hogy elmesélje bátyjainak. Azok háttal léptek be a sátorba, hogy ne kelljen látniuk, s betakarták apjukat, majd újra kimentek.

Nóé kijózanodott és felébredt. Meghallotta, mit tett legkisebb fia, és mit mulasztott el, s bizony átokkal sújtotta. Figyelemre méltó, hogy Kánaánnak nevezi, és nem Hámnak. Utódait is sújtja az átok, mivel szégyentelen volt, és nem mutatott tiszteletet apja iránt. Utódai testvéreinek fognak szolgálni mindig. A későbbi ötödik parancsolatot a gyakorlatban kérte számon gyermekén. Hogyan is vált mindez valóra? Ha megnézzük Hám leszármazottait, Kánaán népeit*, akkor látnunk kell, hogy folyamatos szolgaságban volt részük. A négerek is, bőrszínük miatt sokáig megvetettek voltak. Valósággá vált az átok.

Nóé itt prófétál fiairól. Sémnek és Jáfetnek is ígér, ám nem átkot, hanem áldást, hiszen ők tisztelték apjukat. Sém az áldott. Tőle származik a Szabadító! „Áldott az Úr, Sémnek Istene! Legyen Kánaán a szolgája!” S milyen csodálatos, hogy Nóé szava nem fiát magasztalja, hanem annak Istenét! (9,26) Ez az, amitől Nóé valóban prófétává válik, hiszen előre megmondja, ami majd Ábrahámmal történik kiválasztásában. Hogy a szövetség Istene őt választja az áldás folytatójának. Jáfet az európaiak ősatyja, akik valóban osztoznak azon az örökségen, amit Izráel nyert az Úrtól, az új szövetségen. Ez a történet a szétszóródás magja, de a választott nép és a többi népek közötti különbségnek első olvasata is. Ha gondosan végigolvassuk a népneveket a 10. részben, sok meglepetésben lehet részünk. Ezt ne tegyük a gyermekekkel, nekik még túl messze vezetne!

Jegyzetek:

Nimród – A „hatalmas vadász” s király, aki Bábel alapítója.

Szövetség – Két fél között létrejövő megállapodás, szerződéses viszony. Létrejöhet egyes emberek, csoportok, országok, valamint Isten és az ember között. A szövetség a feleket hűségre, a szövetségben foglaltak megtartására kötelezi. Itt Isten Nóéval, mint az emberiség képviselőjével köt szövetséget, mely az egész Földre, minden élőre vonatkozik.

Légköri változások – Mai természettudósok állapították meg, hogy az özönvíz előtt sosem esett az eső, hanem folytonosan ködös, párás volt a levegő. Ezért az esőtől és egy új özönvíztől való félelem az özönvízhez kapcsolódik.

Kánaán – „Megalázott”, mint Hám egyik fia szerepel a 10. részben. Kús, Micraim, Pút és Kánaán, így jönnek sorban. Bár az is előfordulhat, hogy csak a nagyapai átok miatt került ő az utolsó helyre.

Kánaáni népek – 1Móz 10,15–20: szidóni, jebúszi, hettita, hivvi stb. Valamennyivel küszködik majd Izráel az Ígéret Földjén.
A népek leírása nem szükséges, és talán nem is használ a történet gyermekeknek való elmondásában.

Énekek:

Református énekeskönyv: 103:1–2.7; 167; 168; 395:1
Jertek, énekeljünk: 59; 197; 229
Harangszó: 39; 51; 52
Dicsérjétek az Urat!: 1; 25
Erőm és énekem az Úr: 19; 41; 65; 99; 102

Megjegyzések:

Két rövid történet – Nem kell mindkettőt a kisebbeknek elmondani. Nóé részegsége az érettebbeknek való. (Ahogyan ott is a legfiatalabb nem tudott apjával igazán tisztelettel bánni!)

Sokasodás, szaporodás, a föld betöltése – Ez is valószínűleg csak a nagyobbaknak érdekes, s velük jó is erről idejében szót ejteni.

Részegség – A nagyobbaknak talán saját házukban, környékükön is van ilyen élményük, fontos hát erről szót ejtenünk!

Szülők tisztelete – Még nem vesszük a 10 parancsolatot, de ez a példa annyira gyakorlati módon tesz helyre azonnal sok kérdést, hogy kell róla szólnunk.

Szolgaság, pogányság és Izráel kapcsolata – Ez a történet folytatásában szerepel majd, nekünk fontos, hogy az összefüggést felfedezzük.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek (Osztályfőnöki) / Történelem

 • Az emberi kapcsolatok néhány fontos eleme: köszönetmondás, a hála kifejezése (*), az ígéretek és azok betartása (* **).
 • Az emberi kapcsolatokat, egyén és közösség, illetve közösségek egymás közötti viszonyát szabályozó megállapodások, szerződések. A szövetségkötés fogalma. (** ***)
 • Szövetségkötések a történelemben és a politikában. (***)
 • A család és az egyén mai problémái: Az alkoholizmus és a szenvedélybetegségek romboló hatása. Gyermekáldás vagy gyermek-átok? (***)
 • A szülőkkel való helyes viszony, a szülőknek való tiszteletadás szüksége. (***)
 • Éhínségek, tömeges éhezés a világon. A népek közötti különbségek történelmi okai. (***)

Vizuális kultúra (Rajz)

 • Színek ismerete: a szivárvány színei – a hattagú színkör. Alapszínek és mellékszínek. A mellékszínek keverése. (* **) A tizenkét tagú színkör. (** ***)
 • Hideg-meleg és komplementer színpárok. Színek megfigyelése. (**)
 • Színkeverési gyakorlatok. Mellékszínek keverése (* **), átmenetek több fokozatban az alapszínek között (**).
 • Szivárvány festése temperával nagy méretű papíron. (* **)
 • Bibliai történet megjelenítése festéssel nagy méretű papíron. (* ***)
 • Bibliai panoráma: papírmakett készítése. Színezés, nyírás, térbe hajtás, ragasztás. (**)
 • Igés képeslap terve színes grafikai eszközökkel. A szivárvány, mint jelkép felhasználása. Kép és szöveg összeállítása. (***)
 • Festés: az özönvíz történetének megjelenítése több, egymáshoz kapcsolódó képben. A kompozíció és a képi üzenet jelentősége. (***)

Természetismeret / Fizika

 • A szivárvány, mint légköri jelenség, Keletkezésének okai. (***)
 • Fénytörés prizmán: szivárvány kísérleti előállítása. A színek. (***)

Ének-zene

 • Gyermekénekek hálaadó ünnepi hangulattal, mozgással (*)

Vázlat:

Isten áldása
az élet tisztelete
szövetség – ígéret
jele a szivárvány

Nóé – részegség
Sém (áldott!)
Jáfet
Hám (átkozott)
Nóé életideje 950 év

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .