Szomorú hír ért minket 2023. december 30-án: Hatvannégy éves korában szombat hajnalban elhunyt Kovács András Ferenc Kossuth-díjas erdélyi magyar KÖLTŐ, számos gyerekverskötet szerzője. Hajnali csillag peremén című kötete felejthetetlen élményt nyújt a verseket, dalokat szeretőknek, és bátran kijelenthetjük, hogy beleírta sorait az IDŐbe. Nem nagy szavakkal, sokkal inkább dallammal, ritmussal és játékkal.

Újév első napján, első hétfőjén napsorolójával búcsúzunk,
egyben nyitunk új lapot a kószáláshoz:

 

Kovács András Ferenc
Holderdő

Hétfőn holdra kéne menni,
s szilvaízzel jól bekenni.
Kedden korán kéne kelni,
s tiszta utcán énekelni.
Szeredán és csütörtökön
megélni egy sütőtökön,
s tejbekásás étkeken
tengni-lengni pénteken.
Szombaton meg hengergőzni,
héthatárnak sütni-főzni,
csak vasárnap csendesülni:
megfürödni, nyugton ülni.
Hétfőn újra holdra szállni,
s holderdőben elkószálni…

Vers forrása ● Kép forrása

 

Hallgassuk meg a verset a Kaláka együttes feldolgozásában is (nyitókép):

 

 

 

Gyerekszemmel címmel új gyűjtőtémát nyitunk, amelybe több olyan téma kerül majd, ami a gyerekek szemszögéből, a gyerekek és felnőttek viszonyait előtérbe helyezve mutat be egy-egy bibliai történetet. Így a már ismert és ismételt történetek is új színezetet, kontrasztot kapnak, és a gyerekek könnyebben megtalálhatják a feldolgozás során saját pozíciójukat. Továbbra is a Gardner-féle sokrétű intelligencia a fő szűrőnk, amivel igyekszünk valóban sokrétűen közelíteni a történeteket.

Kép forrása

Első témánkat elsősorban 10-12 éves gyerekeknek szánjuk, és 5-6. osztályban javasoljuk feldolgozásra. A téma címe: Ősatyák és gyermekek – Ábrahámtól Józsefig

Előzetes terveink szerint az alábbi történetek kerülnek feldolgozásra. Mivel az anyag hétről hétre születik meg, menet közben a változtatás jogát fenntartjuk.

 

Hónap – Hét Téma
09.04 – 09.10 Az Úr megjelenik Ábrahámnak (1Móz 18) – a gyerek még Istennél, Ő ajándékozza
09.11 – 09.17 Izsák születése (1Móz 21) – a kamasz Izmael szemszögéből
09.18 – 09.24 Izsák – Ábrahám: kútásás, faültetés, állatok (1Móz 21) – apa-fia bizalomkapcsolat
09.25 – 10.01 Izsák és Rebeka: ikerfiúk (1Móz 24) – kedvencek, féltékenység, szülői minták
10.02 – 10.08 Jákób és Ráhel (1Móz 29) – szerelem, kényszer, összetett család, személyválogatás
10.09 – 10.15 Jákób hazatér (1Móz 31-33) – menekülés, hazatérés, haragszik-e a nagybácsi
10.16 – 10.22 Ráhel halála (1Móz 35) – anya halála, családi gyász

József „halála” (1Móz 37) – a kistesó, Benjámin szemszögéből

10.23 – 10.29 apa élet és halál ura (1Móz 41) – a szűk és bő esztendők József fiai szemszögéből
10.30 – 11.05 Nagy a család (1Móz 47-49) – élet a bőség földjén, gyerekcsapat a deltavidéken

Áldás, békesség (1Móz 48-50) – áldás, megbocsátás, békesség a gyerektudatban

 

A sorozat részeit megtalálod a Segédanyagok / Gyerekszemmel / Ősatyák és gyermekek menüpont alatt.

 

SZÍVKOLLÁZS – JÁTÉKOS HITTAN – 2. OSZTÁLYEgy tanévre szóló játék- és feladatgyűjtemény 2. osztályos gyerekcsoportoknak.

A Katetéka segédkönyvek sorozatban adjuk közre a honlapon korábban már megjelent tematikus sorozatok átdolgozott, bővített, egységes szerkezetbe rendezett változatát.

Ebben a kötetben elsősorban 2. osztályos gyerekcsoportoknak szánt, egy tanévre szóló játék- és feladatgyűjteményt adunk közre a hittanórákhoz, ami a hivatalos hittan-tantervvel összehangoltan alkalmazható. Folytatása, a 3. és 4. osztályos anyag is hamarosan elérhető lesz.

A bőséges játék- és feladatkínálat a hitoktató számára választási lehetőséget kínál, főleg az elmélyítés-alkalmazás szakaszában. Az élményszerű felfedező tanulásra, a sokrétű intelligencia komplex fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. Ezen keresztül szeretnénk a gyerekek számára „élhető hitet”, „létre bátorító” üzenetet közvetíteni a bibliai történetek kreatív, probléma- és kérdéscentrikus, kapcsolatokra és kommunikációra építő feldolgozásával. A bibliai témákat ezért élettémák és az egyházi év rendje szerint válogattuk, csoportosítottuk és rendeztük sorba. A munkában figyelembe vettük az evangélikus és református egyház gyülekezeti hittantervét, valamint az iskolai erkölcstan élettémáit is.

Az alkalmazás feladatai a történet üzeneteinek elmélyítését, alaposabb megértését és feldolgozását, életszerűvé tételét szolgálják, a sokrétű intelligencia területei szerint. Bővebb a választék, mint ami egy hittanórába belefér, így a gyakorló pedagógus tudja eldönteni, hogy a csoportjának mire van szüksége. Ha figyelünk a gyerekek képességeire és szükségleteire, akkor tudunk igazán sikeres, az üzenetet célba juttató órákat, foglalkozásokat tartani.

A bő választék ahhoz is segítséget ad, hogy egy-egy témát kiemelten, más pedagógiai helyzetben is fel tudjunk dolgozni, mint amit a hittanóra szűk kerete biztosít. Így egy-egy csendesnap, kreatív műhelyfoglalkozás, gyermekistentiszteleti alkalom vagy tábori foglalkozás is kikerekedhet az ötletek nyomán.

A „pluszos” feladatok életkori kitekintőt nyújtanak, ezeket érettebb, idősebb gyerekekkel lehet igazán jól feldolgozni. Ám a csoportok és személyek között is nagy eltérések lehetnek érettség szempontjából, így ezek a feladatok további lehetőséget adnak a differenciálásra, csoportmunkára, illetve több életkori csoporttal való szimultán feldolgozásra.

Jellemzők:

 • Katetéka előfizetők ingyenesen letölthetik
 • bármely hittantantervvel használható
 • letölthető, nyomtatható mellékletek
 • bőséges játék- és feladatkínálat
 • élményszerű felfedező tanulás
 • sokrétű intelligencia komplex fejlesztése
 • differenciálás
 • csoportmunka
 • kreatív, probléma- és kérdéscentrikus feladatok
 • kapcsolatokra és kommunikációra építő feldolgozások
 • linkek és QR kódok
 • nyomtatott és e-könyv formában is kapható

Írta: Miklya Zsolt • Grafika: Bódi Kati • ISBN 978-615-5772-36-8 • A-031292 • 21×29 cm • 152 oldal • spirálos • fekete-fehér képekkel

Katetéka előfizetők ingyenesen letölthetik itt: https://kateteka.hu/download/szivkollazs-jatekos-hittan-2-e-konyv-pdf/

Nem előfizetők megvásárolhatják a webboltunkban:

Nyomtatott verzió: https://www.konyves.hu/termek/szivkollazs-jatekos-hittan-2/

E-könyv verzió: https://www.konyves.hu/termek/szivkollazs-jatekos-hittan-2-e-konyv/

Tudtad-e, hogy nem csak szavakkal lehet beszélgetni, mesélni? Lehet a tekintettel, a pillantással is. Vagy a mozdulatokkal.  S ha egy festőművész lát valamit, el tudja mesélni az ecsetvonásaival. Ilyen művész a holland Kees de Kort, aki nem tesz mást, mint fest, és a képeivel mesél. És nem akárhogyan. Hanem úgy, hogy téged is bevon, mintha szemtanúja lennél a történetnek. Mert ő szemtanú, amikor élővé teszi a Biblia képeit. Nem kell mást tenned, mint tágra nyitni a szemed, és lapozgatva belefeledkezni egy-egy történetbe.

Az Így szól hozzám a Biblia 10 ószövetségi és 18 újszövetségi történetet mesél el képeivel és rövid, könnyen befogadható szövegeivel. Lapozgatásra, nézegetésre, böngészésre ugyanúgy alkalmas, mint egyéni és közös olvasásra, történetmesélésre. Művészecset gondoskodik róla, hogy a család minden tagja – gyerek, szülő és nagyszülő – átélhesse a történeteket.

Kees de Kort holland festőművész bibliai illusztrációi világszerte ismertek. A modern művészet képi nyelvén ábrázolja a bibliai történetek alakjait, helyszíneit, mégis a bibliai kor hangulatát idézi. Képei a gyermek és felnőtt olvasót, szemlélődőt egyaránt bevonják a bibliai történetek világába.

Itt belepillanthatsz: Így szól hozzám a Biblia

Nagygéci Kovács István könyvajánlója a Mesecentrumon: Szól hozzám, szól rólam

 

Kuckó-év: óvoda nagycsoport, iskolaelőkészítő év / részben iskola 1. osztály, bevezető hittanév

Témaszerkezet: Az évet kuckókra osztva, 3-3 hét jut egy kuckótémára vagy témakuckóra.

A téma úgy fogja össze a tevékenységeket, mint egy valóságos kis kuckó: ahova jó betelepedni, mert otthonérzetet, bensőséges csoportélményt jelent, így a gyerekek biztonságérzete, bizalomkapcsolata együtt növekszik a tapasztalati úton szerzett ismereteikkel. A Biblia kuckózó megközelítése erre a bizalomkapcsolatra épül, ami személyes és társas viszonylatokban, a sokrétű intelligencián alapuló változatos tevékenységeken keresztül, befogadó és alkotó, kommunikációra nyitott formákban növekedhet és erősödhet. Ez a releváns, erős bizalomkapcsolat lehet az Istenbe, isteni gondviselésbe vetett bizalom, hit alapja, amire a későbbiekben építeni lehet.

 

Kuckótémák (időterv a 2022-23-as tanévre):

Gyümölcskuckó (szeptember 19. – október 9.) – Teremtés: Éden

Isten gondoskodik, csupa jó dolgot teremtett, kapcsolatot épít

Levélkuckó (október 10 – 30.) – Kapcsolat az Édenben, Éden elvesztése

Isten beszélget: bátorít, tanít, dorgál

Sátorkuckó (október 31. – november 20/27.) – élet az Édenen kívül, család, pásztorkodás

Isten vezet és véd, családot ad: jóra, táplálékra vezet, védelmez a veszélyektől, család és hajlék, gondoskodás egymásról, az állatokról

Jászolkuckó (november 21/28. – december 18.) – gyermek a jászolban, Isten közel jött, meglátogatott

Isten meglátogat: látogatók, angyal/angyalok, Jézus családja, pásztorok látogatása, szeretetmesék

Csillagkuckó (január 2. – 22.) – égitestek, naptár, idő, napkeleti bölcsek

Isten bölcsessége, a világ rendje: égitestek teremtése, naptár, évszakok, napkeleti bölcsek látogatása, természetmesék

Templomkuckó (január 23. – február 12.) – Jézus gyermekkora, a tizenkét éves Jézus a templomban

Jézus gyerekként, az Atya házában: engedelmesség, növekedés, a „jó gyerek” titka, otthon lenni a templomban, gyülekezetben, Isten közelében

Barátságkuckó (február 13. – március 5.) – Jézus barátai: a tanítványok, tanítványi közösség

A kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés csodái: tanítványok elhívása, tanító beszédek, Jézus és a gyerekek

Viharkuckó (március 6. – 26.) – Jézussal a viharban, bajban, gyógyítások

Megtartó, gyógyító csodák Jézus közelében

Báránykuckó (március 27. – április 16.) – a húsvéti bárány története, Jézus halála és feltámadása

Jézus áldozata: életét adta, de feltámadt, és életet ad

Fészek-kuckó (április 17. – május 7.) – mustármag, égi madarak példája, tanítványok fészekközössége

Élet Isten országa fészkében, szeretetközösségében

Felhő- és szélkuckó (május 8. – 28.) – mennybemenetel, pünkösd, a Szentlélek ünnepe

Az égi jelenségek, felhők és szél, jelek a mennyből, egy másik világ titkai

Napkuckó (május 29. – június 18.) – nyár, aratás, kenyér, hálaadás

A kenyérszaporítás csodája, az élet kenyere, hálaadás: mennyit érlelődtünk egy év alatt

 

 

A sorozatot megtalálod a Segédanyagok / Kuckóév menüpont alatt.

 

 

2022. augusztus 19-én, 87 éves korában elhunyt Kees de Kort holland festőművész, akinek bibliai illusztrációi bejárták az egész világot.

Kees de Kort a huszadik századi modern művészet képi nyelvén ábrázolta a Biblia történetek alakjait, helyszíneit, hatásában mégis archaikus, a bibliai kor hangulatát idéző művek születtek. Képeivel a gyermek és felnőtt olvasót, szemlélődőt sikerül bevonni a bibliai történetek világába, anélkül, hogy didaktikus szándék érvényesülne.

„Ezek a történetek a barátságról, a vigasztalásról szólnak, arról, hogy semmi sem választhat el minket Isten szeretetétől” – vallja a művész, és valóban ezt közvetítik a képei.

 

Virágvasárnapi bevonulás – illusztráció a Húsvét felé című füzetből

 

A Holland Bibliatársulat megbízásából készítette a Wat de Bijbel ons vertelt című füzetsorozatot, aminek első része 1967-ben jelent meg. A 28 részből álló sorozat legtöbb füzetében egy-egy bibliai történet található, némelyik összevonva ölel át egy-egy fontos időszakot. A sorozat bejárta a világot, közel 100 nyelvre fordították le. Magyarul Így szól hozzám a Biblia címmel jelent meg a teljes sorozat a Parakletos Könyvesház kiadásában, 2011 és 2015 között.

 

A füzetek képeit és bővebb szövegeit 1992-től Kijkbijbel címmel kötetbe foglalták, amely talán még a füzetsorozatnál is ismertebb és kedveltebb lett.

Kijkbijbel, Holland Bibliatársulat
(1995, Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem)

 

 

 

 

 

 

Neukirchener Kinderbibel, Német Bibliatársulat
(Kalenderverlag des Erziehungsvereins Neukirchen-Vluyn)

 

 

 

Jelenleg ennek a gyermekbibliának a magyar nyelvű kiadásán dolgozunk, ami várhatóan még ebben az évben megjelenik. A próbaszerkesztés mintaoldalait az idős mester még látta, és áldással engedte útjára.

 

Így szól hozzám a Biblia, borítóterv,
Parakletos Könyvesház (Kiskunfélegyháza,
várható megjelenés 2022 vége)

 

Hírforrás

A művész honlapja

 

 

 

Míg a szorgos kis kezek keresgélik, illesztgetik az egymáshoz illő puzzle darabokat, meséljük el a vihar lecsendesítésének történetét!

Jézussal a viharban is biztonságban vagyunk – ezt élték át a tanítványok, amikor egyszer Jézussal hajóztak. Át akartak kelni a tó túlsó partjára, de alig indultak el, hirtelen vihar kerekedett. Villámlott, dörgött, magasra csaptak a hullámok. Jézus mégis békésen aludt a csónak végében. A tanítványok kétségbeesve rázták fel Jézust: „Mindjárt elsüllyedünk! Segíts rajtunk!” Jézus felkelt, ráparancsolt a szélre és a hullámokra, hogy nyugodjanak le. És hirtelen minden elcsendesült. Elállt a vihar.

Jellemzők:

 • készségfejlesztő játék
 • 64 darabos puzzle
 • a kép kirakva 33 × 31 cm-es
 • 27 x 19 x 3,5 cm-es dobozban
 • 4 éves kortól
 • jó minőségű, vastag karton
 • pontosan illeszkedő puzzle darabok
 • a kép a Csodadolgok – Jézus csodái társasjátékból való

Fejlesztési területek:

 • Megfigyelőkészség
 • Szín- és formafelismerés
 • Koncentráció
 • Finommotorika
 • Vizuális differenciálás

A-030801, 5998175308012, doboz 270 x 190 x 35 mm, kép 330 × 310 mm, grafikus: Kelemen Czakó Rita, 3900 Ft

Megvásárolható a keresztény könyvesboltokban vagy megrendelhető itt a webboltunkban.

AMIKOR JÉZUS SZÜLETETT vizes kifestő

A vizes kifestő egy varázslatos színezőkönyv, melyben a gyerekek vizes ecsettel festve keltik életre a történet mozgalmas képeit. Miközben előtűnnek az újabb és újabb részletek, a meglepetés örömével ismerhetik meg Jézus születésének történetét. A vizes filctoll könnyen megfogható, így az apróságok számára sem okoz gondot a színezés.

Jellemzők:

 • karácsonyi történet
 • vastag lapú, nem ázik át
 • nem maszatol
 • könnyen megfogható vizes filctollal
 • többször újrafesthető képek
 • böngészős feladatok
 • nagy betűk az olvasni tanuló gyerekeknek
 • sikerélmény már a legkisebbeknek is
 • spirálos, könnyen lapozható
 • 3-8 éveseknek

Öt bibliai történet:

 • Csodálatos üzenet – Az angyal látogatása Máriánál
 • Úton Betlehembe
 • Pásztorok a betlehemi éjszakában
 • A pásztorok látogatása
 • Újabb látogatók érkeznek – A napkeleti bölcsek

Találkozz Jézussal! bibliai böngésző piciknekBibliai böngésző piciknek

Kemény lapú színes lapozó-könyv, ahol minden oldalpáron elrejtett kis képeket keresgélhetnek a kis olvasók. Hat képes oldalpáron képek, szóképek és egy-egy rövid szöveg meséli el a történetet. 2-3 éves kortól ajánljuk közös lapozgatásra, keresgélésre, beszélgetésre és mesélésre. Nagyobbaknak jó lehetőség a motivált olvasástanulásra, gyakorlásra is.
A félkör alakú fülecskék megkönnyítik a lapozást a pici kezeknek.

Jellemzők:

 • böngészős feladatok
 • bibliai történetek
 • vidám, színes képek
 • kemény lapok
 • félkör alakú fülek a könnyebb lapozásért
 • könnyen érthető szöveg
 • 2-7 éveseknek

A könyvben szereplő bibliai történetek:

 • Jézus tanítványai
 • A vihar lecsendesítése
 • Jairus lányának feltámasztása
 • Jézus és a gyerekek
 • Zákeus
 • Jézus feltámadása

Kapható a keresztény könyvesboltokban vagy megrendelhető itt a webboltunkban.