A szerelmes király – Énekek éneke – Salamon kísértése

Nézőpontok 4. – 2015
Királytükör – Ön- és társismereti, közösségi és társadalmi kérdések

Feladatok, játékok, tevékenységek egy bibliai sorozathoz.

A sosemvolt király – Gedeon

A pünkösdi király – Abímelek – Jótám meséje

Az önfejű és féltékeny király – Saul és Jónátán

Az ihletett király – Dávid és Saul, Dávid zsoltárai

A menekült király – Dávid és Ákis király, Keila lakói, Jónátán

Az építkező király – Dávid városa és a templom

Az irgalmas király – Mefibóset Dávid asztalánál

A parázna király – Dávid és Betsabé

A szomorú király – Dávid és Absolon

A bölcs király – Salamon ítélete és példabeszédei

Két botcsinálta király – Jeroboám és Roboám

Királytükör – királytabló – Összefoglalás

Nézőpontok 5. – 2016
Evangélium – női szemmel – Lányok és asszonyok Jézus körül és az első gyülekezetekben

Feladatok, játékok, tevékenységek egy bibliai sorozathoz, újévtől anyák napjáig.

Várandós kismamák hite – Erzsébet és Mária

Az anyai szív – Mária, Jézus anyja

A teljes szív – Anna, a prófétanő, özvegyasszony a templomban

Aki nagyon szeret – a bűnös nő, aki megkeni Jézus lábát

Jézust követő asszonyok – Magdalai Mária, Johanna és Zsuzsánna

Gyógyulás Jézus közelében – a vérfolyásos és a meggörnyedt asszony

Egy leányka és a szülei – Jairus leánya

A hit morzsái – a pogány asszony és a sareptai asszony

A „pária” hite – a samáriai asszony

Jézus barátai, búcsúvacsora asszonyszemmel – Márta és Mária

Asszonyok nagypénteken – Pilátus felesége, Jézust sirató asszonyok, asszonyok a keresztnél

Asszonyok az üres sírnál

A feltámadás hírnökei

Asszonyok, nők a gyülekezetben – Tábita példája, imádkozók Mária házában

A gyülekezet otthona – Lídia házában

A kegyelem szépségei – Akvila és Priszcilla – anyák napja

Gyerekek a Bibliában

A nyári szünetben elérkezik a táborozások ideje. Minden gyülekezet más, másként tervezi a gyerektáborait. Vannak, akik messzire mennek, és legalább egy hétig ott is maradnak. Mások egy közeli tanyára viszik ki a gyerekeket, és lehet, hogy csak egy hosszú hétvégét töltenek ott. Megint más gyülekezetek napközis tábort tartanak, a gyerekek nem alszanak ott, és lehet, hogy csak fél napig tart a foglalkozás.

Éppen ezért most nem egy meghatározott tábori programot adunk közre, hanem olyan tábori napokat, amelyekben mindenféle ötlet és szervezési forma van, hogy mindenki ki tudja válogatni azt, ami legjobban illik a gyerekcsoportjához, illetve a lehetőségeihez.