42. Mózes a saját népét választja

,

Üzenet – Téma:

* Isten mellett dönteni hitbeli cselekedet.
* Ha Isten akarata nélkül saját kezedbe veszel egy ügyet, az rosszul végződik.

Előzmények:

Mózes kisfiúként a fáraó udvarába került. A fáraó lánya találta meg, miután édesanyja egy gyékényládában a Nílus partján lévő nád közé rejtette. Így lett a hercegnő fogadott fia.

Bevezetés:

A zsidó népnek egyre rosszabbra fordult a sorsa. A fáraó munkafelügyelői a lehetetlent követelték tőlük.

Mózes rájött, hogy ezek az elnyomott emberek a testvérei. Az udvarban töltött évek sem feledtették vele származását. Az Úr gondoskodott róla, hogy szívét ne ejtse rabul a királyi udvar. Undorodott az ott tapasztalt bűnös életmódtól, akkor is, ha a fáraó lányának fogadott fia volt.

Eggyé válni elnyomott népével, segíteni rajtuk – ez volt a legfőbb vágya. Inkább legyen szegény, és népe lenézett tagja, mint Egyiptom gazdagságának léha élvezője.

Történet:

Amikor felnőtt*, egy napon Mózes ellátogatott a héberekhez. Ismerték őt, a hercegnő fogadott fiát, aki most eljött megnézni kényszermunkájukat. Mély felháborodással látta, hogy az egyik egyiptomi munkafelügyelő egy hébert ütlegel. Ezt nem tűrheti, hiszen egyik testvérét verik. Meg kell torolni ezt a kegyetlenséget!

Gyorsan körbenézett, s mivel senki sem volt a közelben, agyonütötte az egyiptomit, és elásta a homokba. Ez sikerült, gondolta. De vajon így kell segíteni a népén? Vak dühvel, felindulásból, Isten akaratával nem számolva? Bizony, Mózesnek még sokat kell tanulnia!

Másnap újra kiment Gósen földjére. Meglepetéssel látta, hogy két héber verekszik. Megkérdezte attól, aki hibás volt: „Miért vered a te atyádfiát?” (Károli ford.)

A héber férfi durván válaszolt: „Ki tett téged elöljáróvá és bíróvá közöttünk? Talán engem is meg akarsz ölni, ahogyan az egyiptomit megölted?”

Mózes megrémült. Kitudódott a tette, és hamarosan megtudja a fáraó is. Akkor pedig nem segít már rajta, hogy az udvarban nevelkedett fel.

A hír valóban a fáraó fülébe jutott. Mózesnek menekülnie kellett az országból, hiszen a fáraó halálra kerestette. Ezért adta később második fiának az Eliézer nevet: „Atyám Istene segítségemre volt, és megmentett a fáraó fegyverétől” (2Móz 18,4). Lehet, hogy a fáraó sosem értett egyet azzal, hogy a hercegnő héber gyermeket adoptált.

Hosszú út után ért Mózes Midján* földjére. Hagyjuk őt ott egy kút mellett.

Jegyzetek:

Amikor felnőtt – Mózes negyven éves volt akkor (ApCsel 7,23). Életét háromszor negyven éves szakaszokra oszthatjuk: 40 év Egyiptomban, a fáraó udvarában; 40 év Jetrónál pásztorként; 40 évig Izráel népének vezetője a pusztában. Mózes tehát 120 évig élt.

Midján – Nincs róla szó önálló országként. Inkább az a terület, ahol a vándorló midjániak fellelhetők voltak: a Sínai-félsziget délkeleti és Arábia északnyugati részén. Ez esetben a Sínai, vagy Hóreb hegy közelében (vö. 2Móz 3,1).
A midjániak Ábrahám és Ketúra leszármazottai (1Móz 25,2).

Énekek:

Református énekeskönyv: 6:2; 25:1–2; 100:1–2; 240:1–5; 265
Jertek, énekeljünk: 173; 185; 228
Harangszó: 52:3–4; 53:5.8
Dicsérjétek az Urat!: 48:2.8.10; 53:3–4; 68; 69; 75; 95:1
Erőm és énekem az Úr: 46; 47:1; 62:1–2; 84:1; 131

Megjegyzések:

Istent és szolgálatát választani – Mózes elfordult azoktól az örömöktől, amiket az udvari élet kínált neki. Miért? Tudta, hogy ezzel nem Isten akaratának engedelmeskedik. Őt nem tudja szolgálni az udvarnál. Ami kifejeződik a hébereknél, testvéreinél tett látogatásaiban. Ez biztos megszólítja a gyerekeket. Remélhetjük, és imádkozhatunk, hogy ők is ugyanígy válasszanak az Úrért, és az istentelen alkalmakat kerüljék el. Beszéljünk meg velük hasonló helyzeteket!

Mózes, a „szabadító” – Mózes önjelölt vezér. Saját kezébe veszi az irányítást.
Beszélgethetünk erről a gyerekekkel. Amikor jogtalanságot látunk vagy hallunk, jogosan háborodunk föl. Szeretnénk tenni valamit. Kérdezzük meg saját magunktól, vajon Isten szemében jó-e, amit tenni akarunk! Milyen következménye lehet az önkényes fellépésnek? Ez persze nem jelenti azt, hogy nyugodtan nézzünk végig minden jogtalanságot. Vajon az Úr mit akar ilyenkor tőlünk? Támaszkodjunk mindig Isten igéjére! Hogyan tegyük? Mire kell figyelnünk?
Mózesnek negyven évig kellett tanulnia, hogy Isten szerinti időben és módon álljon a nép élére. Isten útjai csodálatosak, sokszor érthetetlenek. Ám utólag kiderül: csak vele érdemes járni.

Mózes, mint Krisztus előképe – Hit által akart Mózes inkább a népével együtt szenvedni, és elhagyni a királyi gazdagságot (vö. Zsid 11,24–26). Az Úr Jézus is elhagyta az isteni dicsőséget, hogy szenvedjen és meghaljon övéi bűneiért.

Elbeszélés a kicsiknek – Elbeszélés közben próbáljuk meg beleélni magunkat az udvari életbe! Mózes bizonyára sok játékot kapott, pompás ruhákat, a legjobb tanítást. Sokan gondolhatják: ilyen herceg vagy hercegnő én is szívesen lennék. De Mózest ez nem tette boldoggá. Nem felejtette el szülei tanítását Izráel népéről és a nép Istenéről.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Emberismeret (Osztályfőnöki)

 • Beszélgetés a lelkiismeretről. Amikor megszólal a „belső hang”. (**)
 • Döntés, választás könnyebb és nehezebb élethelyzetekben. A helyes erkölcsi választás. (***)
 • Indulataink, a harag negatív szerepe döntéseinkben. (***)

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek (Osztályfőnöki) / Történelem

 • A bibliai történet feldolgozása elképzelt bírósági tárgyalás formájában. (***)
 • Menekülés politikai és egyéb okokból. Menekültek szerte a világban. (***)
 • Történelmi párhuzam II. Rákóczi Ferenc – Mózes személye és szerepe között népeik történetében. (***)

Magyar nyelv és irodalom / Dráma

 • Mit jelent „választani”? A fogalom tisztázása beszélgetéssel. (*)
 • Nyelvfejlesztés bábjátékon keresztül: Segítsünk választani a bábszereplőnek. (*)
 • A bibliai témához kapcsolódó magyar közmondások magyarázata és alkalmazása. (**)
 • A bibliai történet újrafogalmazása hírként szóban és/vagy írásban (egy mellékszereplő nevében, ill. mai nézőpontból). (**)
 • „A harag rossz tanácsadó” – A közmondás magyarázata és alkalmazása. Elbeszélő fogalmazás írása ezen a címen. (***)
 • Idézet felismerése és értelmezése Kölcsey Ferenc: Himnusz c. költeményéből. (***)

Ének-zene

 • Tanult énekek ismétlése játékos választással. (*)

Vizuális kultúra (Rajz) / Technika

 • Szabadon választott alkotótevékenység különböző anyagok és eszközök felhasználásával. (*)
 • A bibliai történet ellentétes élethelyzeteinek képi megjelenítése: rajzolással vagy festéssel. (***)

Testnevelés és sport

 • Tornatermi vagy szabadtéri mozgásos játékok a sporteszközök szabad megválasztásával. (*)

Vázlat:

Mózes (40 éves koráig a fáraó udvarában)
halott egyiptomi
menekülés Midjánba

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .