84. Sámson utolsó győzelme

,

Üzenet – Téma:

* Sámson hőstette Isten erejének/kegyelmé­nek köszönhető.
* Sámson önfeládozó halála Krisztus áldoza­tára emlékeztet.

Előzmények:

Sámsont Delila elcsábította, hogy árulja el erejének titkát. Következménye az lett, hogy a filiszteus fejedelmek kiszúrták a szemét, és a foglyok házába vitték, hogy egy malmot hajtson.

Történet:

Sámsonnak a filiszteusok fogságában naponta a nehéz malomköveket kellett forgatnia. Vaksága folytonos figyelmeztetés lehetett számára, hogy mennyire eltávolodott Istentől. Nyomorúságában azonban ismét az Úrhoz fordult, és Ő megbocsátotta hűtlenségét. Közben a haja* is nőni kezdett, ami hajdani názírságának külső jegye volt. Vajon az erejét is visszakapja?

Ünnepet tartottak Dágón* templomában. Hogy az öt város melyikében állt a templom, azt nem olvassuk itt. Dágón templomok voltak Gázában és Asdódban is. Valószínűleg e kettő valamelyikében történhetett. Asdód volt közelebb a Szórék völgyéhez, ahol Sámsont elfogták Delila házában, Gáza ettől délre feküdt.

Az ünnepséget Dágón bálványistenének rendezték a filiszteusok, mivel istenük kezükbe adta ősi ellenségüket, Sámsont. Sok előkelő férfi és nő jött el a templomba. Valószínűleg megjelent az öt városfejedelem is. Mintegy háromezer ember lehetett a templom tetején készített helyen. Az, hogy a filiszteusok a bálványistenüknek adnak hálát Sámson elfogása miatt, elég furcsa. Hiszen a fejedelmek jól tudták, hogy Sámsont Delila árulása, valamint jókora összeg kifizetése juttatta a kezükre. Tulajdonképpen saját magukat ünnepelték.

Amint az ünnep a csúcspontjára ért, a megmámorosodott filiszteusok a hírhedett Sámsont akarták látni. Kegyetlen szórakozás volt ez.

A vak Sámsont egy fiú vezette kézenfogva. A filiszteusok öröme a tetőpontjára hágott, amint meglátták a tapogatózva körbejáró Sámsont. Kiúnyolták, s vele együtt az Urat, márpedig aki az Urat sértegeti, veszélyes játékot játszik. Engedték, hogy Sámson az oszlopok között helyezkedhessen el, ahol mindenki jól láthatta. Sámson megkérte a fiút, vezesse egy oszlophoz, hogy annak támaszkodhasson. Amint Sámson érezte az oszlopokat, könyörögve fohászkodott az Úrhoz:

„Ó, Uram, Uram! Emlékezz meg rólam, és erősíts meg engem még most az egyszer, én Istenem, hogy bosszút állhassak a filiszteusokon a két szememért!”

Azzal Sámson jobb kezével az egyik, bal kezével a másik oszlopot karolta át a két középső oszlop közül, amelyeken a ház nyugodott. Majd ezt mondta: „Hadd haljak meg én is a filiszteusokkal együtt!” Azzal megfeszítette erejét, az oszlopok pedig összetörtek, úgy, hogy a ház rádőlt a városfejedelmekre és az egész népre, mely bent volt.

Dágón szobra is minden bizonnyal összetört.

Sámson így több filiszteust ölt meg a halálával, mint egész életében.

Sámson testvérei, egész családja eljött, hogy a romok alól kiszabadítsák a holttestét. Elvitték magukkal a Szórék völgyének felső végébe, ahol eltemették apja, Mánóah sírjába. Sámson húsz évig volt bírája Izráelnek.

Istentől kapott feladatát, hogy kezdje meg az izráeliták kiszabadítását a filiszteusok elnyomása alól, elvégezte. Nem hibák nélkül, hanem elbukva és fölkelve. Sámson élettörténetében látjuk, hogy az Úr közönséges, esendő és bűnös embereket használ ahhoz, hogy terveit végrehajtsa.

Jegyzetek:

Sámson haja – Sámson haja újra kinőtt, mire a filiszteusok elhozták hálaáldozatukat Dágónnak. Sámson haját sosem vágták le korábban. Bizonyára igen hosszú és súlyos lehetett. Absolon hajának a súlyát ismerjük (2Sám 14,26), 200 sekel, ami mintegy 3,25 kg! Évekre lett volna szükség, mire ilyen hosszú és súlyos haj hasonlóképpen megnő. Úgy képzelik, hogy Sámson haja Isten különös vezetésével nőtt olyan gyorsan: először is annak jeleként, hogy az Úr visszafogadta őt a názírságba; másrészt, hogy Sámson hamarosan leszámolhasson a filiszteusokkal. A filiszteusok nem féltek attól, hogy Sámson haja gyorsan ki fog nőni. Egy vak ember már nem árthat nekik, gondolták.

Dágón – A filiszteusok népi istensége. Elnevezése a „dag”-szóból ered, ami „hal”-at jelent. Megtalált ábrázolások emberi fejjel, karral és halfarokkal mutatják (akár egy sellő). Olyan népnek, mely a tenger partján lakott, ez a halisten volt a termékenység jelképe.

Énekek:

Református énekeskönyv: 6:1.3.9–10; 46:1.5; 60:1.7; 236:1–2.5–7; 273:1–2.8.10; 389:1–4.7.10; 393
Jertek, énekeljünk: 94; 142
Harangszó: 44; 49:1–2.5–7; 53:5–6
Dicsérjétek az Urat!: 48:1–2.8.10; 55:3; 69; 85; 93:1
Erőm és énekem az Úr: 84:1; 98; 10:1.4; 111; 130

Megjegyzések:

Sámson, mint hithős – A Zsid 11,32-ben Sámson ott szerepel a hithősök sorában. Vajon ennek az okát egyedül a Dágón templomában végrehajtott hitbeli cselekedetében keressük? Nem, a korábban jelzett cselekedeteiben is, még akkor is, ha bűnös tetteiből indultak ki. A hit Isten ereje a hívők megtartására (Róma 1,16). Sámson, mint a Zsid 11,32-ben felsorolt többi bírák, hit által szolgáltatott igazságot (33.v.). Ezzel Sámson cselekedeteit nem igazoljuk.

Amikor az Urat gúnyolják – A filiszteusok nagyon jól tudták, hogy Sámson különleges ember volt, aki Izráel Istenének a szolgálatában állt. Sámsont gúnyolva Istent sértegették (gúnyolták). Ez nem marad büntetlenül! Sámson utolsó hősi tette Isten bosszúja volt a gúnyolásért. Valami hasonlót látunk a 2Kir 2,23–24-ben is: Amikor Elizeus prófétát egy csapat fiú gúnyolja ki, két medve jön ki az erdőből, és széttépi a gúnyolókat. A Dán 5-ben azt olvassuk, hogy Bélsaccar király Izráel Istenét gúnyolta. Még azon az éjszakán megölték. Sohasem végződött jól azoknak az embereknek az élete, akik akarva és tudva Istent gúnyolták (lásd többek között az 1. zsoltárt).

Krisztus előképe – Halálával Sámson a legnagyobb győzelmét érte el népe javára. Az Úr Jézus is halálával győzött a halálon, és így örök életet szerzett az Atya gyermekeinek.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki) / Történelem

 • Képességeink (erő, ügyesség, ravaszság stb.) forrása. Hogyan éljünk bölcsen képességeinkkel? (** ***)
 • Sámson hőstette. Önfeláldozó hősi tettek a magyar és a világtörténelemből. (***)

Magyar nyelv és irodalom / Dráma

 • Sámson jellemzése: külső és belső tulajdonságok gyűjtése, csoportosítása. (**)
 • Találkozás Sámsonnal: dramatizálás vagy párbeszéd fogalmazása. (**)
 • Sámsonra emlékeztető hősök film- és olvasmányélményekből. (** ***)
 • Szoborjáték: Sámson szobor/szoborcsoport alakítása élőképszerűen. (**)
 • Juhász Gyula: Sámson dala c. versének megismerése. (***)
 • Kreatív nyelvi feladatok a bibliai történethez kapcsolódva: dramatizálás, fogalmazás szóban, írásban. (***)

Vizuális kultúra (Rajz – Művészettörténet) / Technika

 • Papírmakett készítése a bibliai történethez kapcsolódva (színezés, nyírás, hajtás, ragasztás). (**)
 • Karakteres emberábrázolás: Milyennek képzeled Sámsont? (**)
 • Sámson szobor/szoborcsoport formázása gyurmából vagy agyagból. (**)
 • Középkori Sámson-ábrázolás megfigyelése. Miről „beszél” a kép? A „szegények Bibliája” fogalma. (***)
 • Képsorozat rajzolása/festése Sámson élettörténete eseményeihez. Felhasználási lehetőség: kiállítás, könyvecske, kártyajáték. (***)

Vázlat:

kinő Sámson haja
Dágon temploma – ünnep
Sámsont hívatják – gúnyolódók
imádság, még egyszer erőért
két oszlop
több halott a halálával, mint az életében
Krisztus előképe

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .