04-2. Hollóságok

,
Zenehallgatás, szövegértés, ritmuskíséret; holló és rokon madarak megismerése, megfigyelése; egy kapcsolat erejének figyelmeztető jelei; belső monológ kihangosítása, imádság szóban, írásban

04-1. Nézzétek meg a hollókat

,
Bibliai történetek felidézése feleletválasztással; mozgásos eledelkapó játék; szólások, közmondások jelentésazonosítása, alkotása és gyűjtése; projekciós játék; madárszínek azonosítása, festése

03-2. Nóé és az állatok védelme

,
Zenehallgatás, hangulat- és mozgásjáték; állatkarakter választása, rajzos-írásos üzenetváltás; állatkitaláló; veszélyeztetett állatfajok megismerése, problémafeltáró beszélgetés, kreatív írás

03-1. Állatok a bárkában

,
Állatmondókák megismerése, kreatív átírása; névkitaláló csoportbarkochba; állatok csoportosítása; bárkamodell készítése
Úton útfélen

Úton útfélen

, ,
Legnépszerűbb játékunk új köntösben: kalandos bibliai társasjáték az egész családnak. Több korosztály játszhat együtt, mindig új játéktáblán. Labirintusszerű úthálózatot építenek, majd elindulnak az elveszett dolgok keresésére.

02-2. Tekeredik a kígyó

,
Mozaikszerű sor- és síkminták; papír kígyómodell készítése; fogójáték: láncfogó; énekes-vonulós játék: kígyó-rétes

02-1. Igaz-hamis kígyónyelvek

,
Bibliai szöveg elemzése, kreatív történetmesélés; igaz vagy hamis állítások a kígyóról; önismereti játék; féligazságok, álhírek felismerése, írása, védekezés módja

01-2. Teremtett állatok – állatképek

,
Állatfelismerés, állatok kültakarója; állatalakok árnyjátékkal; állatok tulajdonságai és szuperképessége; önismereti játék; hálaadó imádság

01-1. Teremtett állatok – állatsoroló

,
Szóláncalkotó, névadó játék; állatok csoportosítása, állatnevek gyűjtése; madártollak rajza, színezése; hangfelismerő, hangutánzó játék