01-2. Étel-próba: A babiloni király udvarában

,
Dániel és barátai Babilonban: társasjáték készítése, kipróbálása, új szabály alkotása; zenehallgatás, zenei, mozgásos improvizáció, dalszövegírás; zsoltáréneklés; ön- és társismereti játék; történetszövés, imádság írása

01-1. Étel-próba: A babiloni király udvarában

,
Dániel és barátai Babilonban: névpuzzle, nevek jelentésváltozása; szimbolikus számfogalom értelmezése; ékírás-ábécé, ékíráspróba; ételválasztás, salátakészítés; fogójáték zöldség- és gyümölcsnevekkel

01-0. Dániel könyve – kihívások

, ,
Ötlettár a Dániel és barátai című foglalkoztató füzet mellé. Dániel könyve alapján összeállított játékos próbatételek tábori napokra: Étel-próba ● Álom-próba ● Tűz-próba ● Kéz-próba ● Oroszlán-próba ● Lélek-próba.

Napraforgó és Erdőszelfi

,
Motiváló olvasmányélmények a vakációban – nyári táborokhoz ajánlunk egy irodalmi szöveggyűjteményt és egy versantológiát.

Tábori játékok 2022

Noé állatai  ●  Azért vannak a jó barátok…  ●  Csak egy betűt cseréltem – A játékokat közzéteszi: Farkas Ferencné Pásztor Ilona

40. Hangyák szorgos népe

,
Hangyakép a Bibliában és a természetben; hangyamondóka, hangyavers megismerése, beszélgetés; hangyamese olvasása, kreatív folytatása; magkép-mozaik készítése csoportmunkában

39. Verebeinkről

,
Verebekről szóló mondókák, versek, dal megismerése; képek, film a verebekről, verébhang utánzása; verébtörténet olvasása, mesélése; a Biblia verébképe: a gondviselés, kegyelem példái

38-2. Égi lények szárnnyal és szárny nélkül

,
Bibliaismeret: angyalok, kerúbok, szeráfok; médiahír írása, szoborjáték; igaz-hamis állítások; szentláda-modell készítése, kárpit rajzos terve kerúbokkal

38-1. Ami szárnyakat ad

,
A szárny átvitt értelmű jelentései, szólásmagyarázat; szárnyképes igék értelmezése; szárny és teher kapcsolata, egzisztenciális tartalma: beszélgetés, versolvasás, kreatív feldolgozás