12-1. Szél és Nap

,
Találós kérdések megfejtése, beszélgetés; mesehallgatás, a mese dramatizálása, mímes-mozgásos játék; képalkotás vegyes technikával: textil- és fonalkollázs, grafika

11-6. Tűz-víz, szél-föld játékok

,
Mímes-mozgásos játék; keresőjáték „hangos” segítséggel; házas szélfogó, házfoglaló; vers értelmezése, szélkísérlet a víz felett; papírhajók hajtogatása, vitorlásverseny

11-5. Pünkösdi játék és virágséta

,
Ugrópróba: mozgásos ügyességi játék; virágrajz, koszorúkészítés; énekes drámajáték, körjáték; virágséta, pipacsbabák készítése

Ódor Fanna: Pünkösdi cseresznye

,
...gyümölcseiről lehet megismerni a fát. A cseresznyefán mindig cseresznye fog teremni, az almafán mindig alma...

11-4. Szeles-piros nap

,
Szélmegfigyelés; szélfogójáték szalagokkal; szélforgók készítése; a pünkösdi csoda, szalagmodellek készítése; piros nap öltözködéssel, evéssel-ivással, festéssel, barkácsolással, énekszóval

11-3. Szelek szárnyán

,
Természeti jelenségek: szóbeli szövegalkotás, vershallgatás, beszélgetés, mímes-mozgásos játék; mondóka-és versjátékok; utánzó játékok szélhangokkal és mozgással

11-2. Hova szállsz, felhő?

,
Felhővers, felhők megfigyelése, karakterjáték; kollázskészítés, memóriakártya készítése, memóriajáték; a mennybemenetel története meseformában, képalkotás a mese nyomán

11-1. Felhőkuckó

,
Találós kérdés, beszélgetés a páraképződésről, kísérletek; mesehallgatás, beszélgetés; vers- és dalhallgatás, hangutánzó játék, versmondás ritmizálva; felhő- és esőmodell készítése

10-8. Madarak és fák

,
Madarak, fák képe a Bibliában; mustármag-csipegetés és -számlálás; madaras ág téri modellje; a Föld-fészek kollázsképe, kuckózó összebújás, énekes körtánc