20-4. Zebraságok

,
A zebra, vadszamár és zebraöszvér megfigyelése, azonosítása; a rejtőszín szerepe; fekete-fehér kontraszt, formajáték, optikai csalódás megfigyelése képzőművészeti alkotásokon, képalkotás, játékkészítés

20-3. Az öszvér és felmenői

,
A ló, szamár és öszvér tulajdonságai, azonosítása; bibliai történet olvasása, élőkép/szobor alkotása a történet alapján, történetmesélés; zöldségfigurák, állatalakok készítése; mozgásos ügyességi játék
Jézussal a viharban – Puzzle

Jézussal a viharban – Puzzle

, , ,
64 darabos puzzle óvodás, kisiskolás gyerekeknek. A képen a viharba került ijedt tanítványokat látjuk, miközben Jézus a hajó végében alszik.

20-2. Gyí, te fakó, gyí, te sárga

,
Lovas mondókák, versek ritmizálása, mozgáskíséret, zenehallgatás; lófej, vesszőparipa készítése; mozgásos csapatjáték lovacskázással; lószínek a Bibliában, a valóságban és képzeletben; meseolvasás, képi ábrázolás

20-1. Lovak és királyok

,
Bibliai történet megismerése, élőképek beállítása; bibliai törvényszöveg értelmezése, érvelés, vita; testi-lelki konditerv készítése, csoportkirándulás; háromkirály-ábrázolások megfigyelése, képalkotás

19-2. Teveképek, tevehangok

,
Teveábrázolások megfigyelése, teveportré készítése; a napkeleti bölcsek története teveszemmel; versolvasás, hangjáték, kreatív írás: a teve fohásza; paradox bibliai igék értelmezése, továbbírása

19-1. Tevedolgok

,
A teve tulajdonságai, fajtatulajdonságok csoportosítása; számadatok, mennyiségfogalmak összehasonlítása; bibliai történet újrafogalmazása ember- és állatszereplők szemszögéből; mozgásos játékok

Új esztendő, vígságszerző…

, ,
Új esztendő, vígságszerző Most kezd újulni. Újulása víg örömet Szokott hirdetni... – Áldott Jézus, dicső Krisztus, Kedvezz népednek! Bor-, búzával, bő terméssel Látogasd őket!

18. Állati csoportjátékok szilveszterre

,
Ön- és társismereti játékok; hiányos igék és állatnevek párosítása; karakterlapok készítése; karaktertotó és -barkochba, karakterkiváltó játék, karaktertánc; mímes-dramatikus játékok