Üzenet – Téma:

* Ha valaki csak magáról gondoskodik, könnyen válnak döntései egoizmussá.
* De ha Istenre figyel, könnyebben belefér a másik ember is.

Előzmények:

Abrám családjával Egyiptomba ment az éhín­ség elől. Félelemből letagadta, hogy Száraj a fele­sége, ami a fáraót bűnbe sodorta. Miután csapások érték Egyiptomot, el kellett hagyniuk az országot.

Történet:

Abrám gazdagon hagyta ott Egyiptomot. Állatok tömegét, szolgahadat, aranyat és ezüstöt mondhatott magáénak. Unokaöccse is vele ment mindenhová.

A gazdag pásztor-fejedelem előző szállásai mentén vonult Bételig*. Ott, Bétel és Aj között már korábban is táborozott. Oltára, amelyet korábban állított, még mindig jelezte valamikori áldozatát. Most is segítségül hívta az Urat.

Lót is meggazdagodott közben, s kettejük nyája, családja együtt már nem maradhatott. Megegyeztek hát, hogy kétfelé vezet az útjuk a továbbiakban. Nyájaik pásztorai már állandóan veszekedtek, s ezt egyikük sem szerette. Ne feledjük, hogy kánaániak is laktak ott, akiknek szintén volt jószága. Jó-e, ha rokonok nem férnek meg egymással? Bizonyára nem. Így mindketten a békességet munkálták azzal, hogy megbeszélték: ha Lót balra tart, Abrám jobbra megy, ha Lót jobbra indul, Abrám balra. Abrám úgy döntött tehát, hogy Lóté a választás joga. Neki jó a „maradék” is. Vajon miért nem érdekelte annyira a választás? Bizonyos volt benne, hogy Isten szemmel tartja őt, s ki fogja elégíteni minden szükségét, ahogy eddig is tette. Nem számít, hogy szépek-e a legelők, vagy pusztába kell-e mennie! Az a fontos, Aki vezeti ezeken az utakon.

Lót a szebbik részt választotta. Szemével megkívánta a gyümölcsöző földet, a Jordán bővizű környékét. Egészen Cóárig* olyan volt ez, mint Egyiptomban a Nílus völgye. Lót tehát elindult keletre. Nem tudta, vagy nem vette komolyan, hogy az arra lakó népek istentelenek? Rosszabbak, mint a többi kánaániak*? Hogy Sodoma* és Gomora* messze földön „rosszaságáról” híres? Később megtudjuk (1Móz 19), hogy Sodomában telepedett le, ahol szenvedett az ott élők romlottsága miatt (2Pt 2,7).

Ahogy Lót „vette a sátorfáját”, Abrám beszélt az Úrral, aki megígérte, hogy övé lesz minden, amíg szeme ellát, csak járja be a földet, amit tőle kapott. Megerősítette szavát abban is, hogy nagy néppé teszi Abrámot. Ahogy a föld porát nem lehet megszámolni, úgy az ő utódait sem.

Abrám elindult Bételből Hebrónba*. Nem valami gyönyörű legelő ez, de ő megnyugodva ment. Később úgy ismerjük e területet, mint Júda hegységét. Mamré tölgyeséig* jutott, majd újra oltárt épített az Úrnak. Ezzel fejezte ki, hogy csak tőle vár mindent. Tudja, hogy számíthat rá, s kéri is a segítségét.

Jegyzetek:

Bétel – „Isten háza”, kánaáni neve Lúz volt, ezt a nevet később adja Jákób, amikor menekülve Ézsau megérdemelt haragja elől itt kapja az ígéretet (1Móz 28,19).

Kánaániták – A kánaáni őslakosok összefoglaló neve, akik nem voltak sémita leszármazottak, hanem Nóé másik fiától, Hámtól eredeztették magukat (1Móz 10,6.15–20). A Jordántól nyugatra laktak. Vallásuk érzéki természetvallás volt. Istenük nevét nem szívesen ejtették ki. „Baál”-nak, úrnak nevezték, és szoborként imádták a ligetekben, nagy fák alatt. Magaslatokon áldoztak neki. Baál „felesége” Artarte volt. Városállamokban éltek, mindnek önálló királya volt. Dávid idejéig sok helyen megtartották hatalmukat.

Cóár – „Kicsi” (1Móz 19,20), Moáb határvárosa. Sodoma és Gomora elpusztításakor „kegyelmet” kap (1Móz 19,21–23), Lót oda megy lakni később. (Lásd még Jer 48,34!)

Sodoma és Gomora – Városállamok délen, ahol most a Holt tenger van. (Lásd még 1Móz 14., 18. és 19. részeit!)

Hebrón – Igen régi város, 36 km-re délre Jeruzsálemtől, Júda hegységének legmagasabb pontján. Korábban Kirjáth-Arbának is hívták. Káleb itt kapta örökségét (Józs 15,13). Ez Dávid első lakóhelye (2Sám 2,1–3 és 3,19).

Mamré tölgyese – Itt lakik Abrám, mint vendég Amori (Emoreus) lakásában.

011

Énekek:

Református énekeskönyv: 1; 25:1–2; 236; 423
Jertek, énekeljünk: 101; 205:2–3; 228
Harangszó: 43; 49
Dicsérjétek az Urat!: 7; 8; 68; 75
Erőm és énekem az Úr: 4; 17; 20; 82

Megjegyzések:

Vita Abrám és Lót pásztorai között – Emiatt káromolják a pogányok Isten nevét. El kell tehát válni békességgel. Jó bölcsnek lenni nekünk keresztyéneknek is ilyen kérdésekben, mert a hitetlenek minket is árgus szemekkel figyelnek…

Választás – Igen nehéz jól dönteni. Mindenki számítását, elgondolását figyelembe venni, s nemcsak saját érdekből, a magam előnyére választani. Minden döntésben jó az Úrral kezdeni: vajon Ő mit tervezett velem? S ha nincs válasz, jobb várni, mint hirtelen döntve később mindent megbánni, amikor már oly sok minden megváltoztathatatlan.

Isten nélkül továbbmenni – Az Ő jóváhagyása, megkérdezése nélküli döntések először talán jobbnak tetszenek, mint ha „kihagytunk” volna valamit, de ezzel csak folytonosan Tőle távolodunk el, aminek általában végzetesek a következményei, mint Lótnál is. A 2Pt 2,7 versében olvassuk, hogy Lót Sodomában is igazlelkű maradt, annak ellenére, hogy rosszul döntött! A helyzete mégis egyre nehezebbé vált, végül pedig menekülnie kellett. Az Isten nélküli döntés következménye tehát nem olcsó.

Hithűség – Abrám Egyiptomban nem úgy viselkedett, s egyáltalán nem is úgy ment oda, hogy Isten vezette volna. Ezért kell a szövetségi ígéretet újra megerősíteni. Isten ígéretei megbánhatatlanok.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki)

 • A választás és döntés motívumai egy bibliai példán keresztül: kívánságok, békességre törekvés, Isten útmutatása. Egoizmus vagy a másik szempontjainak figyelembe vétele. A döntés következményei. (** ***)
 • Választásaink és döntéseink konkrét élethelyzetekben. Motívumok és következmények. A döntés helyességének indoklása. (** ***)
 • Rokoni és baráti kapcsolatok. Az előzékenység, önzetlenség szerepe kapcsolatainkban. Veszekedés és békülés, békességre törekvés. Egy bibliai példa és mai élethelyzetek összehasonlítása. (** ***)

Dráma / Magyar nyelv és irodalom

 • Bibliai történet élethelyzeteinek és konkrét élethelyzetek dramatizálása spontán szövegalkotással. Téma: veszekedés vagy békesség. (**)
 • Elbeszélő fogalmazás írása személyes élmény alapján. Témák: lemondás a másik javára, veszekedés és kibékülés. (***)
 • Kreatív szövegalkotás: Képeslap üdvözletének megfogalmazása képzeletbeli szituációból. (***)

Földünk és környezetünk (Földrajz)

 • Palesztina tájainak bemutatása képeken (dia-, ill. videovetítésen) keresztül. (** ***)
 • Beszélgetés a terület domborzati, éghajlati és talajviszonyairól. Az ókori és a jelenlegi állapot. (***)

Vizuális kultúra (Rajz) / Technika

 • Papírmunka: térbe állítható makett készítése. Nyírás, hajtás, illesztés, ragasztás. (**)
 • Tájat ábrázoló képeslap készítése színes grafikai eszközökkel. (***)

Ének-zene

 • A „Napkeleten a nap felkel…” kezdetű gyermekdal éneklése körjátékszerűen. (**)

011.2

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .