116. Dávid gondoskodik Mefibósetről

,

Üzenet – Téma:

* Az ígéret kötelez.
* Isten országában értékesek a hátrányos helyzetben lévők.

Előzmények:

Dávid egész Izráel királya lett, és Jeruzsá­lemben uralkodott. A szövetség ládája egy sátor­ban volt a fővárosban, ahol Dávid palotát épít­tetett. Az Úr nem akarta, hogy templomot is építsen; azt majd utódja teheti meg. Ugyanakkor megígérte, hogy Dávid utódai közül származik a Messiás.

Bevezetés:

2Sám 8: Dávid harcokat vezetett, hogy megszilárdítsa országa helyzetét. Először a filiszteusokat verte meg, majd a móábiakat, akik az alattvalói lettek. Legyőzte a szíreket is. Észak Szíria egyik városának és tartományának, Hamátnak királya követséget küldött, hogy Dávid kegyét megnyerje. Edómot és Ammónt is megszállta, és adófizetőivé tette. Dávid gazdagsága ezzel óriásivá növekedett.

Rövid idő múlva Izráel elnyomott népből olyan nemzetté lett, amellyel Közép-Kelet népeinek számolnia kellett. Az Úr megsegítette Dávidot, és ő hálás volt ezért.

Tájékoztatásképpen: A hadsereg parancsnoka Jóáb volt; a főtanácsos Jósáfát; Cádók és Ebjátár (fő)papok; Benájá a testőrség, a kerétiek és pelétiek (katonák a filiszteusok országából) parancsnoka; Dávid fiai is papok voltak (az 1Krón 18,17 szerint a legelsők a király mellett).

Történet:

Bár Dávid háborúkkal volt elfoglalva, mégis talált időt arra, hogy egy régi ígéretre gondoljon.

Emlékezett a szövetségre, melyet Jónátánnal kötött (lásd 1Sám 20 és 23; 101. és 103. lecke). Jónátán akkor Dáviddal megígértette, hogy Dávid és az ő utódai közt mindig jó viszony lesz („Ne vond meg soha szeretetedet az én házam népétől akkor sem, amikor az Úr kiirtja Dávid valamennyi ellenségét a föld színéről”; 1Sám 20,15).

Erre a szövetségre gondolt Dávid, amikor az Úr megajándékozta ellenségei felett való győzelemmel. Tudni akarta, vajon életben van-e valaki Saul háza népéből, nehogy Jónátánnak tett ígéretét akaratlanul is megszegje. Nem volt sem gyűlölet, sem bosszúállás Dávid szívében; szeretettel és hűséggel gondolt Saulra, a neki okozott nyomorúság ellenére is.

Egy Cibá nevű embert vittek Dávid elé. Cibá annak idején Saul szolgálatában állt, jószágigazgató lehetett, mint József Potifárnál.

Cibá elmondta a királynak, hogy van Jónátánnak egy fia, Mefibóset*. Róla már tudjuk, hogy öt éves korában elejtette a dajkája, amikor az menekülni akart vele Saul és Jónátán halálhírét hallva. Valószínűleg Mefibóset mindkét bokája vagy lábszárcsontja eltört az eséskor, és nem tudott járni. Mindkét lába béna maradt (lásd 2Sám 4,4).

„Hol van?” kérdezte Dávid Cibától.

Cibá elmondta, hogy Mefibóset Mákirnál, Ammiél fiánál van, aki Lódebárban lakik. Lódebár Gileádban, tehát a Jordánon túl volt, Mahanaimtól nem messze.

Dávid azonnal elhozatta Mefibósetet Lódebárból („semmi”, tehát jelentéktelen kis falu). Hogy Jónátánnak a fia mozgássérült volt, Dávidnak nem számított. Ő a barátja fia, ezért becses volt számára, és tisztelni akarta.

Amikor Mefibóset megérkezett Dávidhoz, leborult előtte.

Dávid csak annyit mondott: „Mefibóset!”

„Itt van a te szolgád” – hangzott a válasz.

„Ne félj, hiszen én hűséggel tartozom neked apádért, Jónátánért, és visszaadom neked nagyapádnak, Saulnak minden földbirtokát, te pedig mindenkor az én asztalomnál étkezel*.”

Így tisztelte meg Mefibósetet, amit ő nehezen tudott felfogni. Hiszen gyakran megtörtént, hogy leszámoltak annak a fejedelemnek az utódaival, akit egy másik legyőzött. Mefibóset talán azt gondolta, amikor Lódebárból elhozták, hogy halál vár rá (vö. a 2Kir 10,11–17-tel: az izráeli Jéhú megölte Aháb utódait).

„Micsoda a te szolgád, hogy hozzám fordultál, aki olyan vagyok, mint a döglött kutya*?” – kérdezte Mefibóset csodálkozva. Dávid úgy rendelkezett, hogy Cibá művelje Mefibóset számára azokat a földeket, melyek Sauléi voltak (Gibeában és annak környékén). Cibának tizenöt fia volt és húsz szolgája, akik ebben segítették.

Mefibóset Jeruzsálemben maradt, és mint megbecsült vendég naponként a király asztalánál étkezett.

Mefibósetnek volt egy kisfia, Miká. Az 1Krón 8,34–40 felsorolja utódainak egy részét. Közülük százötvenet később úgy ismertek, mit kitűnő íjászokat.

Jegyzetek:

Mefibóset – Az 1Krón 8,34-ben Meribbaal a neve. Hasonlóan, mint Isbósetnek, akinek a neve a 33. versben Esbaal. Baal a szírek istene volt. „Bóset” annyit jelent, mint „szégyen”. Itt Baal „szégyenét” és az emberi „szégyent” kombinálták össze. Meribbaal vagy Mefibóset „a szégyen terjesztője”. Esbaal vagy Isbóset „a szégyen férfia”. Hogy mi volt ez a szégyen, nem világos.

Az én asztalomnál étkezel – Különleges megtiszteltetés volt, ha valaki a királlyal étkezhetett. Ezt látjuk még most is a fejedelmi díszebédeknél, melyeket külföldi államfőknek adnak.

Döglött kutya – Mefibóset itt ezt a negatív kifejezést valószínűleg két okból használta: Először azért, mert az előző király unokája volt, másodszor pedig azért, mert béna volt, s ezért fölösleges és értéktelen. A fogyatékosok nem számítottak, és csak koldulással tudták megszerezni élelmüket.

116

Énekek:

Református énekeskönyv: 41:1; 113:4; 146:3.5; 267:1–5; 270:1–4.6; 276:1.5
Jertek, énekeljünk: 145:1.3; 171; 173; 255
Harangszó: 17:1; 51:1–2; 52:1.4; 53:5.7; 54:2–3
Dicsérjétek az Urat!: 10; 13; 50:5–6; 53:1.4; 68; 100:1
Erőm és énekem az Úr: 29; 48:1; 114:2–3

Megjegyzések:

A kötelezettségnek eleget tenni – Egy szövetségben tett ígéret kötelez. Dávid emlékezett a Jónátánnal kötött szövetségre. Amikor erre jó alkalom adódott, teljesítette azt az ígéretét, hogy gondoskodik Jónátán utódairól.
A kötelezettségnek eleget tenni az együttélés egyik pillére.

A hátrányos helyzetűek megsegítése – A mozgássérült Mefibósetnek különleges segítségre volt szüksége. Dávid nem tette azt, ami gyakran megtörténik, hogy a fogyatékosokat nem tekintik teljes értékűnek.
Dávid itt előképe az Üdvözítőnek, aki a fogyatékosokért és betegekért is síkra szállt, fölkereste és meggyógyította őket.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Emberismeret (Osztályűnöki) / Biológia és egészségtan

  • Az ígéret értéke attól függ, betartják-e. Ígéreteink; az ígéret megtartásának nehézségei és gyümölcsei. (** ***)
  • A fogyatékosság fajtái, kialakulásának okai. A fogyatékosokkal való bánásmód régen és ma. (** ***)
  • Túl a fogyatékosságon – Az óriás c. film segítségével. Filmnézés, vagy a film történetének elmesélése. (***)

Magyar nyelv és irodalom / Dráma

  • A kis bice-bóca alakja és társaival való viszonya Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön c. regényében. (**)
  • Elbeszélő fogalmazás írása a beteg barát segítése témában. (**)
  • A béna harcfi alakja, befogadása Arany János: Családi kör c. versében. (***)
  • A nyomorult segítséget kér, segítségre szorul téma mai párhuzama dramatikus játék vagy elbeszélő fogalmazás formájában. (***)

Technika

  • Forgatható papírmakett készítése: színezés, nyírás, összeillesztés miltonkapoccsal. (**)

Testnevelés

  • Egymást segítő játékos ügyességi és tornagyakorlatok, sorversenyek. (**)

Vázlat:

Dávid – Jónátánnak tett ígérete
Cibá – Saul szolgája
Mefibóset – Jónátán fia
– földbirtok
– hely a királyi asztalnál

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .