110. Saul és Jónátán halála

,

Üzenet – Téma:

* Aki elhagyta Istent, annak a halála rettene­tes.

Előzmények:

Dávidot a többi filiszteus fejedelem nem engedte seregeiknél maradni. Amikor megérke­zett Ciklágba, kitűnt, hogy a várost felégették, fe­leségeiket, gyermekeiket pedig elhurcolták. Először az elkeseredett férfiak Dávidot meg akarták kövezni, de ő Istentől kért tanácsot. Az ellenséget üldöző harcosok egy része kimerültsége miatt a Beszór-pataknál maradt. A többieket egy hátrahagyott egyiptomi rabszolga elvezette az amáléki rablóbandához, ahol az összes asszonyt, gyermeket és a gazdag zsákmányt megtalálták.

Történet:

Ismét visszatérünk Megiddó síkságára, ahol a filiszteusok Aféknál, Saul pedig seregével Jezréelben a Gilbóa-hegyen* táboroztak.

Saul és fiai*, Jónátán, Abinádáb és Malkisúa eddig még helyt tudtak állni, a filiszteusok azonban nagy erővel támadták őket.

Sault egy nyíl eltalálta. (Ő ugyanis egy fejjel magasabb volt mindenkinél). Súlyos volt a sebe, és Saul nem akarta, hogy a filiszteusok így találjanak rá. Azt mondta fegyverhordozójának:

„Húzd ki a kardod, és szúrj át vele, hogy ha ideérnek ezek a körülmetéletlenek, ne ők szúrjanak le, és ne űzzenek gúnyt belőlem!”

De a fegyverhordozó ezt nem merte megtenni.

Akkor Saul a kardját kövek közé erősítette, és beledőlt. Végső megoldásnak az öngyilkosságot találta.

Amilyen életének utolsó fele volt, úgy halt meg Saul, Isten nélkül. Sok alkalommal kapott az Úrtól lehetőséget, hogy megtérjen. Isten szeretete és kegyelme olyan nagy, hogy Sault megint irgalmába fogadta volna, ha őszinte bűnbánattal bocsánatot kér. Saul azonban ezt nem tette, és egyre rosszabb lett a helyzete. Most maga vetett véget az életének.

Amikor fegyverhordozója látta, hogy urával mi történt, ő is a kardjába dőlt és meghalt. Saul három fia, köztük Jónátán is, elesett.

Amikor a környéken lakó izráeliek látták, hogy az izráeli katonák, és Saul meg a fiai is elestek, elmenekültek. A filiszteusok pedig elfoglalták városaikat, és letelepedtek azokban.

A csata utáni napot a filiszteusok arra használták fel, hogy kifosszák a csatatéren elesett izráeli katonákat. Megtalálták Sault és három fiát a Gilbóa-hegyen. Levágták Saul fejét, elvették fegyverzetét, és trófeaként körülvitték a filiszteusok földjén és bálványaik templomában. Majd istennőjük, Astárót* templomában helyezték el Saul fegyvereit. Saulnak és fiainak a holttestét a Megiddó sikságához közel fekvő Bétseán várfalára akasztották.

Amikor Jábés-Gileád lakói ezt meghallották, elküldték harcosaikat Bétseánba. A jábésiak levették Saul és fiai holttestét a falról, elvitték Jábésbe, ahol azokat elégették*, és a csontjaikat városuk fái alatt eltemették. Majd hét napig böjtöltek. Így gyászolták királyukat és annak fiait.

Miért éppen a jábésiek? Saul első tette az volt, amikor királlyá lett, hogy megmentette őket az ammóniaktól (lásd 1Sám 11; 93. lecke). Ezt soha nem feledték el, és most meghálálhatták.

Jegyzetek:

Gilbóa – „Szökőkút”. Ez a hegység kb. 500 m magas.

Saul fiai – Saulnak egy fia életben maradt, mert később Isbósetről, Saul fiáról olvasunk (lásd 2Sám 2,8–10). A 1Krón 8,33 és 9,39 Esbaalnak (Baál védőjének) nevezi. Ez az Isbóset negyven éves volt, amikor Abnér őt királlyá tette. Legyünk óvatosak, ha ebből arra akarunk következtetni, hogy Isbóset nem volt alkalmas a hadba vonulásra, és hogy a nép – és a történetíró(k), akik az 1Sámuelt írták – nem tekintették őt Saul teljes értékű fiának. A 2Sám 2–4-ből arra következtethetünk, hogy kevés befolyása volt, és hagyta, hogy teljesen Abnér vezesse.
Saulnak volt még két fia másodrendű feleségétől, Ricpától: Armóni és Mefibóset (nem Jónátán fia); lásd 2Sámuel 21,8.

Astárót – A termékenység istennője. Jerémiás próféta „Melechet” – az ég királynője néven ismeri őt (lásd Jer 7,18; 44,17–19 és 25). Manapság a New Age által ismét hallunk egyfajta istennőkről, pl. Maja – a Föld anyja.

Elégetés – Arra kell gondolnunk, hogy a jábésiak azért égették el a holttesteket, mivel már túlságosan felbomlottak ahhoz, hogy bebalzsamozzák őket. Továbbá azért is, hogy az ellenség ki ne áshassa őket, és ne űzzenek újból gúnyt belőlük.
A hamvasztás nem volt szokás az ószövetségi korban; sőt, szégyen volt, ha valakinek a holttestét elégették. A jábésiek egy középmegoldást találtak azzal, hogy a csontokat temették el.

Énekek:

Református énekeskönyv: 1:3; 5:4–5; 90:2.4.7; 236:1–2; 276; 295:1–2
Jertek, énekeljünk: 227
Harangszó: 49:1–2
Dicsérjétek az Urat!: 27:2; 63; 74:1.4; 87; 163
Erőm és énekem az Úr: 38; 56.1.4; 81:1; 106; 130; 139

Megjegyzések:

Öngyilkosságot elkövetni – Természetesen Saul tudta, hogy nem sok van hátra az életéből. Ezért nem látott abban semmi rosszat, hogy maga vessen véget neki. Mégis minden öngyilkosság, bármikor és bármilyen módon, a hatodik parancsolat elleni vétek: „Ne ölj!” Gondoljunk ezzel kapcsolatban arra, hogy néhányan – talán sokan – euthanázia által akarják befejeztetni életüket. De ne hagyjuk magunkat félrevezetni olyan mondásokkal sem, hogy az öngyilkos „pokolba jut”, az ítéletet bízzuk Istenre. Az viszont igaz, hogy rettenetes lehet úgy meghalni, hogy az Úr Jézust nem ismertük meg, mint Megváltónkat.

Meghálálni a jót – A jábésiak Saulnak azt a jótettét hálálták meg, amely évekkel korábban történt. Hálásnak lenni szép, de meghálálni még szebb!

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki) / Történelem / Földünk és környezetünk (Földrajz)

  • Temetkezési szokások a különböző korokban és kultúrákban. Az ősi ugor, a középkori, és a hagyományos paraszti temetkezési szokások. Mit fejeznek ki ezek? (***)

Magyar nyelv és irodalom

  • Az élettől való búcsúzás kifejezése Harsányi Lajos: Fegyverletétel c. versében. (***)

Vizuális kultúra (Rajz)

  • Temetők művészete: hagyományos és mai síremlékek, sírkövek, fejfák megfigyelése, összehasonlítása. Rajzos vázlatok készítése. (***)
  • Stilizált faábrázolás, mint sírjel – a bibliai történethez kapcsolódóan. (***)

Vázlat:

filiszteusok
Saul és Jónátán, Abinádáb, Malkisúa
Gilbóa
– fegyverhordozó
– öngyilkosság
Astárót
Bétseán
Jábés

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .