83. Sámson és Delila

,

Üzenet – Téma:

* A csábítás a legerősebb embert is legyőzheti.
* A bűn súlyos következményekkel jár.

Előzmények:

Sámsont Júda férfiai megkötözték, hogy átadják az ellenségnek. Mielőtt még a filiszteusok átvették volna, Sámson elszakította a köteleket, és egy szamár állcsontjával agyonvert ezer fi-liszteust. A küzdelem után halálosan megszom­jazott, de Isten forrást fakasztott, és Sámson ihatott.

Egyik éjszaka Gázában járt egy asszonynál Sámson. Éjfélkor a városkaput kapufélfával együtt a vállára vette, s Gázából elvitte egy hegytetőre.

Történet:

Sámson a Szórék völgyében megismert és megszeretett egy filiszteus nőt, Delilát*.

Az öt filiszteus város (Ekrón, Asdód, Askelón, Gát és Gáza) fejedelmei* nagy összeggel keresték meg az asszonyt. Tudja meg, miben van Sámson nagy erejének a titka, hogy megkötözhessék, és elbánhassanak vele. Mind az öten 1100–1100 ezüstöt ígértek neki (5500 ezüst hozzávetőleg 1,3 millió Ft). Fejedelmi jutalom egy ilyen hamis cselekedetért!

Delila elfogadta az ajánlatot, és megbeszélte a fejedelmekkel, hogy ráveszi Sámsont, árulja el titkát. A fejedelmek egy rejtekhelyen várakoztak, hogy azonnal be tudjanak avatkozni, ha az asszony szerencsével jár.

„Mondd meg nekem, mitől olyan nagy az erőd, mivel lehet megkötözni téged, és hogyan lehet elbánni veled?” – kérdezte Sámsont az asszony.

Sámson úgy felelt, hogyha megkötözik hét nyers ínnal, amik még nem szárazak, akkor olyan lesz, mint bárki más.

Delila elmondta ezt a fejedelmeknek, akik hozták is a hét nyers inat. Delila szorosan megkötötte velük Sámsont.

Miközben a fejedelmek a szomszéd szobában várakoztak, azt mondta Delila Sámsonnak: „Jönnek a filiszteusok, Sámson!”

Sámson fölriadt, elszakította a nyers inakat, mint a kócmadzagot, amit tűz égetett meg. Nem derült ki, miben van az ereje.

Delila újra kérlelni kezdte: „Becsaptál, és hazudtál nekem. De most igazán mondd meg nekem, mivel lehet megkötözni téged?”

Sámson nem akarta elveszíteni az asszony szerelmétt, hát így válaszolt: „Ha jól megkötöznek új kötelekkel, amelyeket még semmire sem használtak, elgyengülök, és olyan leszek, mint bármely más ember.”

Delila hozott két új kötelet, szorosan megkötözte Sámsont, és felkiáltott: „Jönnek a filiszteusok, Sámson!”

A másik szobában a fejedelmek mindent hallottak, még a lélegzetüket is visszatartották, de Sámson úgy szakította el a köteleket, mint a cérnaszálat.

Delila most már igazán neheztelt Sámson hazugsága miatt. Kitartóan faggatta: „Mondd meg már nekem, mivel lehet megkötözni téged?”

„Ha összeszövöd fejem hét hajfonatát a szövőszék* fonalával” – felelte Sámson. Most már a hajáról beszélt, melyet hét fonatban viselt. A levágatlan haj még mindig názírságának a jele!

Miközben Sámson aludt, a hajfonatokat összeszőtte Delila a szövőszék fonalával, még egy cövekkel is rögzítette. Azután újra azt kiáltotta: „Jönnek a filiszteusok, Sámson!”

Sámson felébredt, kirántotta a cöveket, és a vetélő fonalát. Delila csalódottan korholta: „Hogyan mondhatod, hogy szeretsz, ha nem enyém a szíved? Már háromszor csaptál be, mert nem mondtad meg nekem, mitől olyan nagy az erőd.”

Sámson nem akarta elárulni, hogy ő születésétől az Úrnak szentelt férfi: názír. Arról sem akart beszélni, hogy ennek jele a hosszú haj. Az Urat árulná el ezzel.

Ám Delila kitartóan ostromolta. Hajtotta a pénz iránti vágy! Napról napra gyötörte a szavaival. Halálosan szomorú lett Sámson, s végül megadta magát, elárulta a titkot: „Borotva nem érte soha a fejemet, mert Istennek vagyok szentelve születésemtől fogva. Ha megnyírnak, odalesz az erőm, elgyengülök, és olyan leszek, mint bármely más ember.” Názírsága titkának elbeszélésével Sámson Delila szerelmét választotta az Úr iránti hűség helyett. Élete mélypontjára jutott.

Delila önkéntelenül érezte, hogy Sámson most igazat mondott. Hírt küldött a fejedelmeknek. „Most jöjjetek, mert egészen feltárta előttem a szívét!”

A fejedelmek megjöttek, az ígért pénzt is hozták magukkal.

Delila elaltatta Sámsont a térdén. Miközben aludt, hívatott egy embert, aki Sámson hajfonatait levágta. Azonnal eltűnt hatalmas ereje. Delila kiáltott ismét: „Jönnek a filiszteusok, Sámson!”

Sámson fölébredt, és azt mondta: „Kiszabadulok most is, mint máskor, csak megrázom magam!” Még nem tudta, hogy az Úr elhagyta őt.

A filiszteusok bejöttek, megragadták Sámsont, kiszúrták a szemeit, és fogságba vitték. Ott bilincsbe verték, és egy gabonamalmot kellett hajtania, amit egyébként asszonyok végeztek. Így alázták meg Isten választottját, s ezen a szenvedésen keresztül fordította az Úr újra maga felé Sámson szívét.

Jegyzetek:

Delila – „Erősen vágyakozó”, „tetszeni vágyó”, esetleg „jól fésült” vagy „göndörített”. E szó nem jelenti azt, hogy Delila prostituált lett volna. Bár a magatartása afelé hajlott. Neve egyfajta viselkedésnév: tulajdonra vágyakozott.

Fejedelmek – Mindegyik filiszteus városnak megvolt a maga fejedelme vagy királya. Az 1Sám 21 és 27 Gát királyát, Ákist említi.

Szövőszék – Minden házban található volt szövőszék, az asszonyok maguk készítették ruhaanyagjaikat (vö. „A derék asszony dicsérete” – Péld 31). Az álló és a fekvő szövőszéket egyaránt ismerték, Delila ezt az utóbbit használhatta. Cövekekkel két gerendát erősítettek a földhöz, melyek közé sűrűn felvetett fonalakat feszítettek. A szövő ez előtt ült a földön, s a vetélővel a kifeszített szálak között keresztben húzta át a fonalat.

083

Énekek:

Református énekeskönyv: 22:1.6; 65:2; 236:1–3; 262:2; 390:1–2; 467:2–3
Jertek, énekeljünk: 98; 139:1; 226:1; 228
Harangszó: 43; 44; 48; 49:1–3
Dicsérjétek az Urat!: 64:1–2; 74; 91:1–2; 161:1–3; 162; 163
Erőm és énekem az Úr: 35:1; 56; 62:1–2; 139

Megjegyzések:

Csábítás – Sámsont elcsábította Delila. Teljesen megszédítette. A csábítás ereje olyan nagy lehet, hogy a normális, értelmes gondolkodás lehetetlenné válik. Ezt látjuk Sámson esetében. Különleges elhívatását is kockáztatja, csakhogy Delila jóindulatában megma­radhasson. A bűn leárnyékolja a lelkiismeretet.
Sámsont úgy legyűrte a csábítás ereje, hogy názírságát, s ezzel bírói tisztét is kockáztatta. Így kockáztatják néha megkeresztelt emberek a keresztyénségüket. Így cserélte el Ézsau az elsőszülöttségét egy tál lencséért (vö. 1.Móz 25,29–34; 23. lecke).

Csalárd szerelem – Sámson kétségtelenül azt gondolta, hogy Delila szereti. Különben nem félt volna annyira az ő „szerelmét” elveszíteni. Salamon figyelmeztet a Péld 7,26-ban a rossz asszonyra: „Mert sok embert ejtett el megsebezve; életerős volt mind, akiket meggyilkolt.”

Fejedelmi etika – Az a módszer, ahogyan a filiszteus fejedelmek Sámsont a hatalmukba akarták keríteni, nem tanúskodik magas erkölcsi szintű vezetésről. Ahhoz, hogy céljukat elérjék, lelkifurdalás nélkül fizetnek le valakit. A megvesztegetéssel különböző országok politikájában korunkban is gyakran találkozunk. Az ilyen politikusok nyilván úgy gondolják: „A cél szentesíti az eszközt”.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki) / Történelem

 • Csábító hatások mai életünkben. Vágyak, kívánságok, és ezek következményei. (** ***)
 • Szexuális vágyak. A korai szexualitás veszélyei. A szerelem csapdái és nehézségei. (***)
 • Hamis szerelem, hamis barátság. Az őszinteség, bizalom szerepe emberi kapcsolatainkban. (***)
 • Történelmi példák az árulásra, kémkedésre. Női kémek a II. világháborúban. (***)

Magyar nyelv és irodalom / Ének-zene

 • A bibliai történet irodalmi feldolgozása:
  – szövegkiegészítés hiányzó szavakkal;
  – vázlatírás;
  – a történet elmondása kiemelt kulcsszavak segítségével. (**)
 • A bibliai történethez kapcsolódó találós kérdések. (**)
 • A hamis szerelem példája Jókai Mór: A kőszívű ember fiai c. regényében. (***)
 • Közmondások a szerelem témaköréből – párhuzamok keresése a bibliai történettel. (***)
 • A szerelem gyötrelmeinek megszólaltatása egy magyar népdalban. Szöveg értelmezése, zenehallgatás (Muzsikás együttes). (***)

Vizuális kultúra (Rajz – Művészettörténet) / Technika

 • Rajz készítése a bibliai történethez. (**)
 • Papírszövés: a szövés modellezése színes papír, papírcsíkok segítségével. (**)
 • Rembrandt: Sámson megvakítása c. képének megfigyelése. Mit fejez ki a mozgalmas kompozíció? (***)

Vázlat:

Sámson – Delila (a Szórék völgyében)
Filiszteus fejedelmek
– fejenként 1100 ezüst
– Sámson ereje?
Megkötözve:
– nyers inak
– új kötelek
– haja a szövőszék szövetéhez
„Jönnek a filiszteusok, Sámson!”
Delila zaklatása
7 hajtincs levágva – az erő eltűnik
Sámsont elfogják és megvakítják

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .