127. Salamon bölcs ítélete

,

Üzenet – Téma:

* Isten bölcsességgel ajándékozza meg azokat, akik kérik Őt.
* A bölcs ítélet igazságot szolgáltat.
* Az anyai (szülői) szeretet számára a gyer­mek a legfontosabb.

Előzmények:

Gibeónnál egy nagy áldozati ünnepen az Úr azt kérdezte álomban Salamontól, hogy mit szeretne kapni. Salamon a bölcsességet választotta. Ezen felül gazdagságot és dicsőséget is kap majd, s ha Isten parancsolatai szerint él, az Úr hosszú élettel is megajándékozza.

Történet:

Nem sokkal az után, hogy az Úr bölcsességet ígért Salamonnak a kormányzáshoz, a király valóban bölcsességéről tett bizonyságot egy ítéletében*.

Két parázna* asszony jött a királyhoz, hogy megkérjék, tegyen köztük igazságot. Egyikük egy újszülött csecsemőt hozott magával, egy kisfiút. (Megjegyzés: Nem említik, hogy a halott csecsemőt is a király elé vitték! A halottat még aznap szokás volt eltemetni. Nem valószínű, hogy a történtek után még aznap bebocsátást nyertek Salamonhoz. Továbbá egy halott tisztátalannak számított, tehát soha nem engedték volna a halott csecsemőt a király közelébe! A történet illusztrációiban gyakran mégis megjelenik a halott baba is.)

Ahogy megálltak a király előtt, az egyik asszony így vádolta a másikat: „Kérlek, uram, én ezzel a nővel egy házban lakom, és én ott szültem nála abban a házban. Három nappal azután, hogy szültem, ez a nő is szült. Csak magunk voltunk a házban, nem volt velünk senki idegen; kettőnkön kívül senki sem volt a házban. De egy éjjel meghalt ennek a nőnek a fia, mert ráfeküdt. És fölkelt éjfélkor, elvette mellőlem a fiamat, amíg szolgálólányod aludt, és a keblére fektette, az ő halott fiát pedig az én keblemre fektette. Amikor reggel felkeltem, hogy megszoptassam a fiamat, láttam, hogy halott. De amikor reggel jól megnéztem, kitűnt, hogy nem az a fiú volt, akit én szültem.”

A másik asszony ennek az ellenkezőjét állította: „Nem úgy van! Az én fiam él, a te fiad az, aki meghalt.”

„Nem igaz! A te fiad halt meg…” – vágta rá az első asszony. Így vitatkoztak a király előtt.

Most hogyan ítéljen a király? Egyik panaszosnak sem lehet jobban hinni. Ez azt állítja: az én fiam él, a te fiad halt meg. Amaz meg azt mondja: a te fiad halt meg, az én fiam él.

Salamon elgondolkozott. A gyermek még túl kicsi ahhoz, hogy elárulja, melyik asszony az odaadóbb. Kemény eszközökhöz sem akar nyúlni, hogy ki kelljen erőszakolnia a beismerést. „Hozzatok ide egy kardot” – mondta végül.

Az egyik szolga hozott egy kardot, majd azt parancsolta a király: „Vágjátok ketté az élő gyermeket, és adjátok oda egyik felét az egyiknek, másik felét a másiknak!”

Az élő gyermek édesanyja halálosan megijedt*, hogy a fiát most megölik. Anyai ösztöne szólalt meg! Úgy reagált, ahogy Salamon várta: „Kérlek, uram, adjátok neki inkább az élő gyermeket, csak meg ne öljétek!”

A másik asszony viszont kemény maradt továbbra is: „Ne legyen se az enyém, se a tiéd, vágjátok ketté!”

Salamon megtudta, amit akart. Az a valódi anya, aki átengedi inkább gyermekét a másik asszonynak, csak ne öljék meg! Felé mutatott a király, és azt mondta a katonának: „Adjátok annak az élő gyermeket, és ne öljétek meg, mert ő az anyja!”

Az ítélet híre elterjedt Izráelben, s mindenki félelemmel tekintett a királyra, látva, hogy isteni bölcsesség lakik benne, s ezzel szolgáltat igazságot.

Kiegészítés:

Salamon nemcsak az ítéletek terén volt bölcs, amiről az 1Kir 5,9–14-ből tudhatunk meg többet.

Az élet minden területére kiterjedő bölcsessége nagyobb volt, mint a kelet valamennyi bölcséé, mint az egyiptomiak minden bölcsessége. Bölcsebb volt Izráel összes bölcsénél, mint pl. Étán, Hémán (lásd 1Krón 25,5) és sokan mások.

3000 példabeszédet mondott, és 1005 éneket szerzett, melyek egy része megtalálható a Példabeszédek, Prédikátor könyvében, és az Énekek Énekében. Beszélt a fákról, növényekről, különböző állatokról, madarakról, csúszó-mászókról és halakról, szinte egy természetrajz könyvet állított össze. Mindennek messze földön híre ment, jöttek is hallgatni minden nép közül Salamon bölcsességét.

Jegyzetek:

Ítéletek – Feltűnik, hogy az akkori Izráel „egyszerű embere” is elmehetett a királyhoz vitás ügyeivel. Mózest annyira lefoglalták a kicsi ügyekben való ítélkezések, hogy apósa tanácsára hetven bölcs embert választott ki, hogy átvegyék tőle ezt a terhet (lásd 2Móz 18,13–26). Dávidnak is kellett peres ügyekben döntenie.
A két asszony közötti peres ügy talán túl bonyolult volt ahhoz, hogy egyszerű bíróhoz menjenek vele. Az is lehetséges, hogy az egyszerű bíró nem tudott mit kezdeni velük, és továbbküldte őket a királyhoz, ami hasonló a „fellebbezéshez”.

Paráznák – Nem biztos, hogy utcalányokról volt szó. A héber szó kocsmárosnőt is jelenthet. Az viszont tény, hogy a tárgyaláson egyik gyermek apját sem említették, és tény az is, hogy az asszonyok egyedül éltek a házban. Tehát feltehetőleg tényleg utcalányok voltak. Egyedülálló nők, akikkel senki nem törődött, még a szülés idején sem. Vö. Ráháb, Jerikó paráznája (Józs 2; 67. lecke). A Zsid 11,31 és a Jak 2,25 Ráhábot kifejezetten paráznának nevezi.
A paráznák is emberek annyira, hogy szeressék a gyermekeiket, és gondoskodjanak róluk. „Foglalkozásuk” ebben nem akadályozta meg őket. Hogy áll ez manapság? …és nemcsak paráznáknál.

Halálos félelem – Valójában ez még nagyon enyhe kifejezés arra, hogy mi mehetett végbe az asszonyban. (Az eredetiben az áll, hogy a nő belsőségei fellobbantak a fiáért.)

Énekek:

Református énekeskönyv: 15:1–2; 21:1–4; 72:1; 154; 465
Jertek, énekeljünk: 101; 182; 185
Harangszó: 41; 44
Dicsérjétek az Urat!: 16; 49; 69; 71; 94
Erőm és énekem az Úr: 84; 121; 128

Megjegyzések:

Az ítélet felelőssége – Nemcsak bíróknak kell ítéletet hozniuk. A családban, iskolában, munkahelyen stb. mindig adódnak olyan helyzetek, amikor a szülőknek, vezetőknek meg kell oldaniuk egy nézeteltérést vagy vitát, és ítéletet kell hozniuk. Felelősségteljes feladatról van szó, amire nem mindenki elég rátermett. Bölcsességet kell hozzá kérnünk, hogy az ilyen helyzetekben tisztán lássunk! Ha nem tudunk dönteni, inkább kérjünk tanácsot olyan személytől vagy személyektől, akikben megbízunk.
Főleg gyerekek esetében fontos, hogy igazságosak legyünk, és ne hamarkodjuk el az ítélkezést. Salamon valójában átengedte az asszonyoknak a döntést, viselkedésük volt a döntő. Az igazság kiderítésének ez a módja gyakran gyermekeknél is hatásos, és jó eredményekre vezet. Ne engedjük viszont, hogy gyermek döntsön más gyerekek vitás ügyeiben. Általában erre még nem állnak készen, bár az igazságérzetük már elég fejlett.

Ítélethozatal régen és ma – Jelenleg a jogi források (országunkban, más országokban ez lehet különböző) hierarchikus rendet alkotnak:

 1. Alkotmány
 2. Formális törvények
 3. Egyéb törvényalkotás
 4. Jogtudomány
 5. Szokásjog

Izráelben következő volt a felépítés:

 1. Mózes törvényei
 2. Előző bírók ítéletei (Angliában még mindig fontos forrása a jogi dolgoknak)
 3. „Példabeszédek”, (népi) bölcsességek, amik gyakran a magaviselet alapján döntöttek, ezeket Salamon gyűjtötte. Már említettük, hogy 3000 példabeszédet ismert.

Szülői szeretet – Természetes szülői jó tulajdonság, hogy a saját gyereküket/gyerekeiket szeretik a legjobban. Ez normál esetben már a szülés előtt elkezdődik. Elsősorban az anyai szeretet az, ami nem ismer határokat! Soha ne beszéljünk gúnyosan egy szülőnek a gyerekéről, gyerekeiről, bár néha a gyermek valódi magatartása komoly probléma lehet. Az, hogy a halott csecsemő édesanyja kicserélte a halottat az élővel, nem anyai szeretetről tanúskodik, hanem féltékenységről. Irigyelte a másik nőt az élő babával. Emellett valószínűleg nem akarta beismerni, hogy ő maga ölte meg a csecsemőjét. Akkoriban is voltak olyan gondatlan és rossz anyák, akik elhanyagolták gyermekeiket.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki)

 • Anyai ösztön az állatoknál. Az anya szerepe a családban, gyermeke életében. A anyai szeretet jelentősége, különösen a születés körüli időszakban. (**)
 • Szeretetközösség megélése a családban. A szülői szeretet fontossága a gyermek felé, elvált szülők részéről is. (***)
 • Abortusz, gyerekek cserbenhagyása különböző okokból. Az örökbefogadás lehetőségei és nehézségei. (***)
 • Ítélethozatal ma, a bírósági tárgyalás résztvevői. A bizonyítás módja, bizonyítékok szerepe. (** ***) A polgári peres eljárás és a büntetőeljárás közti különbség. (***)
 • Önismereti „mérleg-teszt”: Milyen tulajdonságok jellemzőek rád különböző helyzetekben? (***)

Magyar nyelv és irodalom / Dráma

 • A bibliai történet dramatizálása (** ***), a történet mai párhuzama (***) spontán szerepjátékkal.
 • Mátyás király igazságos ítélete A kolozsvári bíró című népmondában. (**)
 • A bíró bölcsessége, bölcs ítéletek Lev Tolsztoj: Az igazságos bíró c. meséjében. (**)
 • A bibliai történet újrafogalmazása írásban az egyik szereplő szemszögéből. (***)
 • Egy fontos anya- (vagy apa-) történet írásbeli megfogalmazása. (** ***)

Vázlat:

Salamon – bíró
2 asszony – 1 gyermek
bölcs döntés

3000 példabeszéd
Salamon mindenkinél bölcsebb

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .