184. Dániel és barátai Nebukadneccar udvarában

,

Üzenet – Téma:

* Az Isten iránti engedelmesség áldott.

Előzmények:

Jósiás király halála után néhány hónapig fia, Jóáház, majd másik fia, Eljákim/Jójákim ural­kodott. Jójákim 11 éves uralma alatt előbb Egyip­tom, majd Babilónia fennhatósága alá került, de fellázadt Nebukadneccar ellen, aminek megtorlás lett a következménye.

Bevezetés:

Dániel könyvének egy része arámi nyelven íródott, a többi része pedig héberül. Általánosan elfogadott vélemény, hogy Dániel maga írta, a 7–12. fejezeteket egész biztosan, próféciáit első szám első személyben.

Az 1–6. fejezet Dániel és barátai életének legfontosabb eseményeiről szól. Dániel könyvének fő mondanivalója Isten mindenhatósága. Ő irányítja az emberek tetteit. Királyságok jönnek létre, és hanyatlanak le, de Isten örök. Végül a Messiás általi szabadítás kerül a középpontba.

Történet:

A könyv szerint Jójákim uralmának harmadik évében* Nebukadneccar ostrom alá vette Jeruzsálemet. Az Úr a kezébe adta Jójákimot, és vele együtt Babilonba hurcolt néhány előkelő származású fiatalt, többek között a királyi házból. Nebukadneccar a szent edények egy részét is magával vitte Jeruzsálem templomából, és saját istenének a templomában helyezte el.

Nebukadneccar meghagyta Aspenaznak, főudvarmesterének, hogy válogasson ki szép, értelmes és tanult ifjakat az előkelő származású júdaiak közül. Őket a király szolgálatára kell betanítani. Három évig tart a felkészítés, a káldeus nyelvet is meg kell tanulniuk. A király ételén és italán kell tartani őket.

Közülük négyet név szerint ismerünk: Dániel („Isten a bírám”), Hananjá („Isten kegyelmes volt”), Mísáél („Isten megtisztít”) és Azarjá („Isten megsegített”). Nevüket, az Izráel Istenére utaló neveket a babiloni istenekre utaló nevekre változtatták*. Dániel és barátai ekkor 14 évesek lehettek.

Dániel elhatározta, hogy nem eszi a király ételét, és nem issza a borát. Még az idegen Babilon területén is engedelmes akart lenni az Úrhoz. Társai egyetértettek vele. Mózes törvénye ugyanis tiltja a tisztátalan étel* fogyasztását. Ezért megkérte Aspenazt, hogy mentse fel őket a szabály alól. Elmagyarázta, hogy nem teheti magát tisztátalanná.

Aspenaz félt megszegni a király parancsát, mert mi lesz, ha Dániel és a barátai majd rosszabbul néznek ki, mint a csoport többi tagja. (Nebukadneccar igazi abszolút uralkodó volt, despota.) Aspenaz az életével játszott, Isten azonban jóindulatra indította őt Dánielék iránt.

Dániel meggyőzte Aspenazt, hogy tegyen egy tíz napos próbát. Ezalatt csak zöldségeket és vizet adjon nekik. Tíz nap után majd összehasonlíthatják, hogy ki néz ki jobban, Dánielék, vagy a királyi étket evők. A főudvarmester belement az alkuba. A tíz nap leteltével pedig egyértelmű volt, hogy Dániel és barátai sokkal jobban néznek ki a többieknél. Így felmentették őket a szabály alól, nem kellett a király étkét enniük.

Isten Dánielt és barátait különösen értelmessé tette mindabban, amit tanulniuk kellett. Dániel még egy különleges ajándékot is kapott: álmokat és látomásokat tudott magyarázni.

Mikor letelt a három év, Aspenaz a király elé vitte az ifjakat. Egyfajta vizsgát kellett tenniük. Dániel, Hananjá, Mísáél és Azarjá voltak a legszebbek. Valamint ők sokkal (tízszer) bölcsebbek voltak az egész birodalom varázslóinál, csillagászainál és tanácsadóinál.

Dániel Babilonban maradt Círus király uralkodásának első évéig. Ez azt jelenti, hogy 77 évig maradt az udvarban.

Jegyzetek:

Jójákim uralkodásának 3. évében – Nebukadneccar ekkor még nem volt király (vö. Jer 25,1; 46,2). A 2Krón 36,5–7 pedig arról beszél, hogy Jójákim már 11 éve uralkodott, mikor Nebukadneccar fogságba vitte. Hármas szám a 2Kir 24,1-ben szerepel: három éven át volt Jójákim Babilónia vazallusa, mielőtt föllázadt. Innen származhat a fenti adat.

Névváltoztatás – Baltazár („Bél oltalmazza életedet”), Sadrak („Akkunak, a holdistennek parancsa”), Mésak („kicsoda Aku a király vendége”), Abédnegó („Negó szolgája”, „a fény szolgája”).

Tisztátalan étel – A káldeusok sok állathúst ettek, többek között a disznóhúst is megették, amit viszont a mózesi törvény tisztátalannak tartott (lásd 3Móz 11). Valamint a pogányoknál az ételt, mielőtt ettek belőle, a bálványoknak szentelték, így ez ennélfogva is tisztátalannak számított a zsidóknál. (Péter egyik látomásában azt az üzenetet kapta, hogy ezentúl nem létezik tisztátalan állat; ApCsel 11,1–10). A bálványáldozati étel keresztények számára is tisztátalan volt, nem volt szabad belőle enni (lásd 1Kor 8).
Egyre inkább úgy tűnik, hogy az izraeliták számára tiltott és tisztátalan ételek, mint pl. a disznóhús, egészségtelen az ember számára.

184

Énekek:

Református énekeskönyv: 1:1–2; 67:1; 106:2–3; 119:1–2; 130:1; 167:2; 235:1.3; 254:1.5; 260:2–3; 270:1.6; 379:1–3
Jertek, énekeljünk: 80; 145; 163:1–4; 183; 185; 230 (Istenéhez Dániel); 255 Harangszó: 41; 44; 54
Dicsérjétek az Urat!: 8; 13; 14:1; 71; 75; 94; 156; 157
Erőm és énekem az Úr: 16; 17; 48; 128; 131:1–4

Megjegyzés:

Az Isten iránti engedelmesség áldott – Dániel és barátai minden kockázat ellenére engedelmesek maradtak Isten törvényének. Ki tudja, mi lehetett volna abból, hogy ellene mondanak a király parancsának, és tiltakoznak az ő étele és itala ellen. De ők engedelmesek maradtak Istennek, a fenyegető büntetés és kegyvesztés ellenére is.
Engedelmességük jutalmat nyert: három év után bölcsebbnek és értelmesebbnek találták őket mindenben a káldeusok bölcseinél.
Az Isten iránti engedelmesség áldást nyer!

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Emberismeret (Osztályfőnöki)

 • Elkülönülés – beilleszkedés problémája. Mit tehet meg, és mit nem egy keresztény a környezetében élő emberek hatására? (** ***)
 • Problémák, nehézségek tanévkezdéskor, és a tanulás során. A tanulás áldásai. (**)

Magyar nyelv és irodalom

 • Zöldség- és gyümölcsnevek gyűjtése az ábécé hangjaihoz, betűihez. (* **)
 • Mondókák zöldségnevekkel. (*)
 • Nyelvi játék zöldség- és gyümölcsnevekkel; szavak ábécérendbe helyezése. (**)
 • Weöres Sándor: A tanév-nyitáskor című verse. A szeptember és az iskola gyümölcsei. Áldáskívánás „ötösökkel”. (**)

Idegen nyelv

 • Néhány szállóige, bibliai bölcsesség megismerése a tanult idegen nyelv(ek)en. (***)

Technika – Egészségtan / Háztartástan / Biológia és egészségtan

 • Ház és palota külső formai jegyei, belső berendezése. Rajzolás ház- és palotaformájú lapra. (*)
 • A zöldség, gyümölcs szerepe az egészséges táplálkozásban. (* ** ***)
 • Egészséges étrend összeállítása. (**)
 • Zöldségek a bibliai korban. Saláta készítése a Bibliában is ismert zöldségekből (uborka, fokhagyma). (***)
 • Mai zöldségkínálat. Különböző összetételű és ízesítésű saláták készítése. (***)

Vázlat:

Nebukadneccar
Jójákim – Babilon

Dániel – Baltazár
Hananjá – Sadrak
Mísáél – Mésak
Azarjá – Abédnegó

3 éves képzés
tisztátalan étel és ital
Aspenaz

tízszer okosabbak
Dániel – álmok és látomások magyarázata

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .