Üzenet – Téma:

* Ádám és Éva boldogok lehettek, hogy együtt voltak Istennel az Édenkertben.
* Isten nagyon szerette a képmására teremtett embert.

Előzmények:

Isten megteremtette a mennyet és a földet, világosságot adott, vizet, égitesteket. Élőlényekkel népesítette be a vizeket, a levegőt és a szárazföldet. Végül saját képmására megformálta az embert a föld porából.

Történet:

Csodálatosan kezdődött az emberiség története, az ég és föld „születésével”! Boldogan és zavartalanul élhetett volna a számára teremtett Földön (minden ember).

Az Úr még külön készített egy helyet az ember számára: valahol Keleten egy kertet, amelyet Édennek*, paradicsomkertnek nevezett el. Sokan kérdezik, hol lehetett ez a hely? A két folyó: Eufrátesz és a Tigris vidékén, Mezopotámia-Babilonia területén. A Biblia négy folyóról beszél: Gihón*, Pisón*, Hiddekel*, Eufrátesz*. A Hiddekel Assúr keleti részén folyik, ez a valamikori „termékeny félhold” szíve. Tehát Ázsia volt az első lakóhelye az embereknek.

Istennel való közösségben, közelségben élhetett az ember a kertben. Ezt Isten neki adta, hogy gondozza és őrizze. Rájuk volt bízva, hogy lakóhelyüket rendben tartsák. Ez a munka azonban még nem volt „verítékes”, ahogyan a bűneset után olvashatjuk. De a legnagyobb ajándék: az örök élet még nem volt birtokukban. Még lehetséges volt, hogy elrontsanak valamit: bűnbe essenek, engedetlenekké legyenek. Isten próbára akarta tenni őket, hogy akarnak-e a Vele való közösségben, bizalomban maradni. Ezért minden fáról szabad volt enniük, kivéve a jó és gonosz tudásának a fáját. Első pillantásra ez egyáltalán nem is olyan nehéz parancs.

Ádám és Éva nem tudták, hogy miért nem szabad enniük a fáról. Elég kellett legyen a bizalom, hogy Isten nem parancsol olyat, aminek Ő ne tudná okát. Az Úr ezzel egyfajta szövetséget kötött az emberrel.

S mit tett az ember? Engedetlenségével eljátszotta örök életét. Büntetése: halál. Valami, eddig ismeretlen, fenyegető vég. Ők nem gondoltak életre vagy halálra. Nem a büntetéstől való félelem miatt kellett volna tehát engedelmeskedniük, hanem Isten iránti szeretetből és tiszteletből. Szívből való engedelmesség, kérdés nélküli bizalom. Ez az, ami nekünk is mindig nehéz. Hiszen annyira szeretnénk tudni, miért kell ezt vagy azt tennünk. A gyermeki engedelmesség, a szeretetből való szófogadás az egyik oka, ami miatt olyanná kell lenni, mint egy kisgyermek (Mt 18,3). A „miért”-tel sokszor kezdődnek az engedetlenségek.

Ádám és Éva a bűn ismerete előtt mezítelenek voltak, s nem szégyellték magukat. Ez nem azt jelenti, hogy egymás előtt, hanem, hogy egyáltalán nem ismerték a szégyent, mert még nem volt, akik előtt szégyellniük kellett volna magukat. A bűneset után már szégyellték mezítelenségüket Isten előtt (1Móz 3).

Valamit mondanunk kell még a másik fáról is, amely a következő részben (1Móz 3,22.24) szerepel. Ez egy különleges fa, amit Isten ültetett, nem valami életelixírként, mely által megszerezhetik az örök életet, de az ember valószínűleg nem evett belőle a bűneset előtt. A Biblia úgy beszél róla, mint a másik fa ellenpróbájáról, amellyel az örök élet újra elérhető lenne a bűneset után. Ezért nincs is szó róla az engedetlenség előtt. (Így lesz számunkra az „ÉLET FÁJA”*, Krisztus keresztje, amely által örök életet nyerhetünk!)

Az első emberpár megelégedhetett volna azzal a boldogsággal, amelyet számukra Isten az Édenben készített. Védelem, félelem nélküli egymásra tekintés, Isten folytonos jelenléte. Miért értjük ezt csak így visszafelé, a hiányában? Mégis mindnyájunk számára elkészíttetett újra, kegyelemből!

Kapcsolódó igehelyek:

Jelenések 21,4; 22,2

Jegyzetek:

Éden – Jelentése a héberben: gyönyörűség, babiloni fordítás szerint: díszkert. Később Paradicsomnak is nevezik (a perzsa pairi daeza kifejezés nyomán), pl.: Énekek 4,13. Az Éden hatalmas földterület volt, melyből folyó jött elő a kert megöntözésére, ami aztán négy főágra szakadt.

„Pisón” – Lehet a Gangesz és forrásvidéke. Jelentése: „kiáradó”.

„Gihón” – Sokak szerint a Nílus előfolyója, Arábia területén. Jelentése: „folyam”.

„Hiddekel” – Szinte biztosan azonosítható a Tigris folyóval (vö. Dániel 10,4). Jelentése: „sebes, mint a nyíl”.

„Eufrátesz” – Ma is ezen a néven szerepel. Jelentése: „édes, kellemes víz”.

Gondozni és őrizni – Ez máig parancs mindannyiunknak, s az egész föld területére vonatkozik.

Az élet fája – Olvasd hozzá: Jel 22,2! Itt olvashatunk róla, amikor meghozza gyümölcsét. Továbbá: Kol 1,20.

Énekek:

Református énekeskönyv: 8:4–6; 100; 160; 209:1–2; 278:7.8.
Jertek, énekeljünk: 59; 88:1–2; 92; 95; 239
Harangszó: 21; 41; 52:1–3;53:1–4.7
Dicsérjétek az Urat!: 28; 42:1; 53:1–3
Erőm és énekem az Úr: 27; 99; 104; 129

Megjegyzések:

Kisebbeknek: Nem szabad túl nehéz történetként elmondani, bár talán a nagyobbaknak nehezebb a sok „miért” miatt. A történetet nem lehet kihagyni, mert a következő erre épül.

Nagyobbaknak: Próbáld meg érzékelhetővé tenni a paradicsomi körülményeket! Az embert nem bántja hideg vagy hőség, nem éhezik. Teljes a harmónia Istennel, a természettel és egymással. Egy parancs van: nem ehetsz… Vajon nehéz egy parancsot megtartani? Kellenek egyáltalán? Muszáj volt Ádámnak és Évának ennie arról a fáról? Örök élet – öregedés halál, szenvedés nélkül…

Legnagyobbaknak: Többet beszélj nekik a próbatételről és a cselekedeti szövetségről, hogy a gyermekek jobban megértsék a következő történetet! Az engedelmesség akkor valódi, ha nem félelemből, hanem szeretetből és tiszteletből fakad. Te kinek engedelmeskedsz szívesen? Nem kellett félni a büntetéstől. Kinek könnyű engedelmeskedni: aki szeret, de nem tudom mit akar, vagy annak, akitől félek és megmondja mit akar?! Mit jelent „őrizni és gondozni”, ma?

Általánosságban: A névadás egy külön történet. A tudományban is először néven nevezik a dolgokat, mert különben nem értenék egymást az emberek. Egy dolgot a tulajdonságai szerint szoktak elnevezni. Itt nyilván vannak nyelvi különbségek. (Érdekes lehet az állatok hangutánzó neveit megemlíteni, mert például másképpen „hallja” egy német vagy egy magyar a kakast.)

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Emberismeret (Osztályfőnöki)

 • Választás jó és rossz között. „Tilos”-játékok: az erkölcsi jó és rossz felismerése játékhely­zetekben. (**)
 • Hasonlóságok és különbségek az ember és a többi élőlény között. Az ember helye, feladata, felelőssége a teremtett világban. (***)

Magyar nyelv és irodalom

 • Versmondás, verstanulás. (*)
 • Állatok megnevezése. A nevek írása. (* **) A tulajdonnevek (állatnevek) helyesírása. (*)
 • Írásbeli szövegalkotás: Elbeszélő fogalmazás képzelt eseményekről, bibliai történet alapján (** ***), és mai életproblémákhoz kapcsolódva (***). Leíró fogalmazás egy választott növény- vagy állatfajról. (** ***)

Természetismeret / Biológia

 • Állatok felismerése és megnevezése képek és hangjuk alapján. (*) Állatok és növények felismerése, megnevezése képek alapján. (**)
 • Képek, könyvek, leírások gyűjtése különböző növény- és állatfajokról. A gyűjtemény rendszerezése. (***)
 • Egy választott növény- vagy állatfaj bemutatása élőszóban, rajzzal és leírással. (** ***)
 • Az ember összehasonlítása a többi élőlénnyel. Közös és eltérő vonások. Az ember kivételes helye az élővilágban. (***)
 • Az ember származásának kérdései, az evolúció problémái. (***)
 • A Föld ökológiai egyensúlyának megbomlása. Ennek okai. Természetvédelem. (***)

Történelem / Földünk és környezetünk (Földrajz)

 • Az ember származása, őstörténete. A gyűjtögető életmód. (***)
 • Térképhasználat: a „termékeny félhold” területe, Mezopotámia, a Tigris és az Eufrátesz folyók (torkolatvidékük: Arménia). Összehasonlítás a Közel-Kelet mai országaival. (***)

Vizuális kultúra (Rajz)

 • Állatrajz készítése egyszerű grafikai eszközzel. (*)
 • Az Édenkert megjelenítése a bibliai történet és képzelet alapján festéssel. A színek kifejező ereje. (**)
 • Állatalakok formázása agyagból (gyurmából). Szoborkompozíció készítése több alak felhasználásával. (***)

Tánc és dráma

 • Gyermekének kísérése, teremtmények mozgásainak érzékeltetése egyszerű mímes mozgással. (*)
 • Állatcsaládok élete az Édenben. Improvizatív élet-játék szabad természeti környezetben. (**)

002

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .