90. Az Úr ládája visszakerül Izráelbe

,

Üzenet –Téma:

* Isten tiszteletet követel.
* Az igazi tisztelet nem félelemből, hanem szeretetből fakad.

Előzmények:

Amikor a filiszteusok az izráelitákat le-győz­ték, elvitték magukkal Asdódba Izráel Istenének ládáját. Dágón bálványszobra kétszer „borult le” előtte; másodszor a feje és kezei is letörtek. A filiszteusok büntetést kaptak az Úrtól; sokan meghaltak, másoknak elviselhetetlen szenvedést okoztak a testükön támadt fekélyek. Végül elhatározták, hogy a ládát visszaküldik Izráelbe.

Történet:

Hét hónapig volt a szövetség ládája a filiszteusok területén. Sok fájdalmat szereztek a filiszteusok önmaguknak azzal, hogy a ládát magukkal vitték, és nem bántak vele tisztelettel. Azonkívül, hogy sokan meghaltak, és „fekélyektől” szenvedtek, még egy csapás sújtotta őket: rengeteg egér árasztotta el az országot, és elpusztítottak mindent, ami a mezőn termett.

Amikor a filiszteus fejedelmek elhatározták, hogy visszaküldik a ládát Izráelbe, tanácsot kértek papjaiktól és jövendőmondóiktól: „Mit tegyünk az ÚR ládájával? Mondjátok meg, hogyan juttassuk vissza a helyére?”

A pogány papok és jósok azt mondták: „Ha el akarjátok küldeni Izráel Istenének a ládáját, ne üresen küldjétek, hanem jóvátételi ajándékot is küldjetek vele. Akkor meggyógyultok, és megtudjátok, hogy Isten miért nem vette le rólatok a kezét.” Ezzel elismerték Isten felsőbbségét.

Azt javasolták a fejedelmeknek, hogy jóvátételi ajándékul öt-öt aranyegeret és aranyfekélyt készítsenek, s helyezzék azokat a szövetség ládája mellé. „Így adjatok dicsőséget Izráel Istenének, akkor talán nem nehezedik tovább a keze rátok, isteneitekre és országotokra.” Emlékeztették a fejedelmeket arra, ami az egyiptomi fáraót és népét érte, amikor a fáraó megkeményítette szívét. Mégis el kellett engedniük az izráelitákat, miután az Úr olyan hatalommal bánt el velük. E szavakból kiérezhető, hogy az Egyiptomot ért csapásokról, nyomorúságokról, és a fáraó pusztulásáról szóló elbeszéléseket jól ismerték a környező népek. Tudták, hogy az Úrral nem jó gúnyolódni.

Az Isten ládáját egy új szekérre tették, mellé egy ládikóban az aranyfekélyeket és -egereket. A kocsi elé két szoptatós tehenet fogtak, olyanokat, amiken még nem volt járom. Borjaikat elválasztották tőlük, és hazavitték. Ezzel viszont azt akarták megtudni, hogy a csapások Izráel Istenétől erednek-e, vagy sem. Ha a tehenek a borjaik nélkül elindulnak, ez azt jelenti, hogy az Úrtól indult a dolog. „Ha (a szekér) a saját határa felé, Bétsemes* felé tart, akkor ő okozta nekünk ezt a nagy bajt. Ha pedig nem, abból megtudjuk, hogy nem az ő keze sújtott bennünket, hanem véletlenül történt ez velünk.”

Ahogy mondták, úgy is tettek. Feszülten várták, mit fognak tenni a tehenek. Azok a Bétsemes felé vivő útra tértek, folyton bőgve mentek előre; nem tértek le se jobbra, se balra. A filiszteus fejedelmek követték a szekeret, hogy biztosak legyenek benne, megérkezik-e Bétsemesbe. Bétsemes határán megálltak, onnan néztek a szekér után. Milyen megaláztatás volt ez a gőgös fejedelmeknek! A bizonyíték kész: Izráel Istene büntette meg őket gőgjükért, és vele való gúnyolódásukért.

A bétsemesiek búzát arattak éppen, mikor a szekeret közeledni látták. Mindannyian örültek, hogy az Úr ládája visszatér közéjük. A tehenek megálltak egy bizonyos bétsemesi Jehósua mezején.

Ott lévő léviták emelték le a ládát és a ládikót a szekérről, és egy nagy kőre helyezték, ami a mezőn volt. Fölaprították a szekér fáját, és föláldozták a teheneket égőáldozatul az Úrnak.

Amikor látta ezt az öt fejedelem, visszatértek Ekrónba.

A bétsemesiek azonban súlyos hibát követtek el. Olyan kíváncsiak lettek, hogy mi lehet a szövetség ládájában, hogy az engesztelési fedelet oldalra billentve belenéztek. Az Úr megbüntette őket: „Megölt a nép közül hetven embert*.”

Bétsemes népe megrettent, és ezt kérdezték: „Ki állhat meg az ÚRnak, ennek a szent Istennek a színe előtt? És a láda hova kerüljön innen?”

A hozzájuk legközelebb lévő város Kirjat-Jeárim, Júda hegyvidékén. Követet küldtek oda, üzenettel: „A filiszteusok visszaküldték az ÚR ládáját. Jöjjetek és vigyétek magatokhoz!”

Kirjat-Jeárim lakosai azt tették, amit vártak tőlük. Elvitték az Úr ládáját, és elhelyezték Abinádáb házába, a magaslatra. Fölszentelték a fiát, Eleázárt, hogy őrizze az Úr ládáját.

A láda sosem került vissza Silóba*, a szentélybe.

Megjegyzés: Sámuelről semmit sem hallunk az 1Sám 4 – 7,1-ben megírt események alatt.

Jegyzetek:

Bétsemes – „A nap háza”; kicsi település Szórék patakjánál, nem messzire Corától, ahol Sámson lakott, Júda és Benjámin határán, Ekrón közvetlen közelében. Ne tévesszük össze két másik hellyel, melyeknek ugyanez a neve, egyik Naftali (Józs 19,38), a másik Issakár (Józs 19,22) területén.

Hetven ember – Néhány héber kézirat és az új protestáns fordítás hetven embert említ, több héber kézirat azonban, és a Károli fordítás is „ötvenezer és hetven embert”. Olyan probléma ez, amiben nem értenek egyet az írásmagyarázók. Bár az utóbbi szám túlzottan magasnak tűnik, elképzelhető, hogy van rá magyarázat.

A láda nem tért vissza többet Silóba – Ászáf, a 78. zsoltár szerzője ír erről (67–68. versek): „De József sátrát megvetette, nem Efraim törzsét választotta, Júda törzsét választotta ki, a Sion hegyét, mert azt szereti.” Siló Efraimban fekszik. Nem akarta az Úr, hogy a szövetség ládája visszatérjen oda, ahol annyi engedetlenséget követtek el ellene.
A szentély még néhány alkalommal elköltözött: először Nóbba (1Sám 21,1kk), Benjámin törzsének egyik papi városába, nem messzire Anátóttól, ahonnan Abjátár főpap származik (vö. 1Kir 2,26); és volt később Gibeónban, ugyancsak Benjámin területén (vö. 1Kir 3,4 és 2Krón 1,3.5). Akkor már egy külön sátorban volt a láda, amit Dávid helyezett át Jeruzsálembe (vö. 2Sám 6,17). Később Salamon templomába, Jeruzsálembe, a Sion hegyére került (vö. 1Kir 8,4.6–9).
A fogság után újjáépült a templom Jeruzsálemben, de a szentek szentéből hiányzott a láda. A rómaiak nagy megdöbbenésére, akik Jeruzsálemet Kr. u. 70-ben bevették, a templomot teljesen üresen találták.

090

Énekek:

Református énekeskönyv: 47:1–2; 89:1.3–4; 95:2; 99:1–3; 165:1–3; 251:1–3; 264:1
Jertek, énekeljünk: 64:1; 81; 87
Harangszó: 40:1–3; 41; 52
Dicsérjétek az Urat!: 26; 42; 53; 69; 93; 165
Erőm és énekem az Úr: 16:1.3; 41; 46; 84; 91

Megjegyzések:

Fölismerni Isten kezét – A filiszteusok példáján láthatjuk, milyen nyomorúság érheti azokat, akik nem tisztelik az Urat. Ez ma is így van: emberek gyakran nem akarják elismerni, hogy Isten bünteti őket. A véletlent, a sorsot, még a csillagokat is felsorolják, mint annak a hatalomnak a megszemélyesítőjét, ami a nyomorúságuk oka. A filiszteus fejedelmeknek végül mégiscsak el kellett ismerniük, hogy Isten keze nehezedett rájuk. Sok ember nem jut el idáig…
Egy másik módszer, hogy megpróbáljuk Isten büntető kezének elismerését elkerülni: minden nyomorúságot, minden szerencsétlenséget az ördög számlájára írunk. Kérdés: kinek a kezébe akarsz inkább kerülni: Isten vagy a sátán kezébe?
Büszkeség és félelem tart vissza sok hitetlen embert annak elismerésétől, hogy van Isten, aki mindent irányít.

Tisztelet Isten ládája előtt – A bétsemesiek nyilvánvalóan hálásak voltak azért, hogy a láda újra visszatért országukba. Viszont szentségtelen módon, Isten jelenlétét nem tisztelve belenéztek a ládába. Vajon nem látunk ilyesmit keresztyén környezetben is, amikor tisztelettel beszélnek az Úrról és Úr Jézusról, de néha kevesebb tisztelettel az igéjéről, amiben magát kijelenti, és ahol nevét kiejtik? Átkos szitkozódásokat gyakran nem ismernek el káromkodásnak, és még keresztyének is használják ezeket a kifejezéseket.
Hogyan bánunk mi a Bibliával, és hogyan kezelik ortodox zsidók a könyvtekercseket, pl. a Tórát? Igaz, ez csak külsőség. Tanítsuk a gyerekeket tisztelettel beszélni Isten szaváról!

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki) / Történelem

  • A tisztelet szerepe kapcsolatainkban. Milyen az igazi tisztelet? (** ***)
  • Babonás szokások a pogány népek vallásában és a magyar nép hiedelemvilágában. (***)

Magyar nyelv és irodalom / Dráma

  • Igaz / nem igaz? Mondatkiegészítés a bibliai történet alapján. (**)
  • Tudósítás vagy riportsorozat készítése a bibliai történet alapján. (***)

Vizuális kultúra (Rajz) / Technika

  • Papírmunka: a szövetség ládája makettjének elkészítése. (**)
  • Eseményrajzok a bibliai történet alapján. (***)

 

Vázlat:

filiszteusok – láda
aranyfekélyek és -egerek
új szekér – tehén a borjai nélkül

Bétsemes – kíváncsiság vétke
Kirjat-Jeárim
Abinádáb és Eleázár

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .