Célcsoport – életkor: Elsősorban 4. osztályos gyülekezeti gyerekcsoport számára szánt hitoktatói segédanyag, de vegyes életkori összetételű alsós csoport számára is alkalmazható. A segédanyag a 2. osztályos és 3. osztályos hittansorozat folytatása, hasonló szerkezetű, szemléletű óratervekkel és kiegészítő feladatokkal. Az órasorozat a református hittantanterv segítségével készült, de más hittantervekkel is összehangolható, tovább alakítható, kiegészíthető, illetve egyes részei más koncepciójú órasorozatba is beépíthetők.

A sorozat bőséges faladat- és játékgyűjteményként szolgál, illetve megmutatja, hogyan építhetők be a játékok, feladatok a hitoktatás gyakorlatába. Az élményszerű, felfedező tanulásra, a facilitáló pedagógusi munkára és a sokrétű intelligencia komplex fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. Ezen keresztül szeretne a gyerekek számára „élhető hitet”, „létre bátorító” üzenetet átadni a bibliai történetek kreatív, problémacentrikus, együttműködésre építő feldolgozásával. Ezt segítik elő az óracímek gondolatébresztő kérdései is.

A bibliai témák és élettémák egymásra épülnek, és figyelembe veszik az egyházi és iskolai év rendjét. Így az adventi és húsvéti ünnepkör külön témaegységbe került, és az órasorozatba beépül egy-egy szabad hét a téli és tavaszi szünet idejére. Az őszi szünetre eső téma megoldása a hitoktatón, a csoport és a gyülekezet helyzetén, szándékán múlik.

 

 

Otthon és kapcsolat, közösség és otthon

   

  Isten országot/hazát ad népének, vezetőket állít szolgálatba – közösségi kapcsolatok, a közösség élettere, vezetői

    

   Isten királyi megbízást ad – a hatalom forrása és célja, a hatalommal való élés módja

     

    Király és trónörökös – a karácsony királya

      

     Királyi felelősség: a hatalommal való élés lehetőségei – vezető szerep, dominancia a csoportban, közösségben

       

      Királyi szolgálat: Jézus, a szolgáló király – helyem és szolgálatom a közösségben, Jézus csapatában

        

       Királyt áldozó nagypéntek, királyra lelő húsvét – a gyász örömre fordul

         

        Isten országa titkai – odaadás és növekedés a gyülekezetben