Kedves Barátaink,

az Etikai kódex szerkesztéséhez, kiegészítéshez szívesen vesszük a megjegyzéseiteket, javaslataitokat.

A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. (2Timóteus 3,16)

Keresztyén/keresztény hitünk és szolgálatunk a Biblia tanítására épül. A honlapra feltölteni csak a Biblia tanítását, Isten igéjét közvetítő, a Biblia szellemében nevelő anyagokat lehet.

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. (Példabeszédek 22,6)

A honlapon olyan anyagok közzétételére törekszünk, amelyek figyelembe veszik és tiszteletben tartják a gyerekek, fiatalok életkori sajátosságait, a személyiséget fejlesztő pedagógiai alapelveket.

Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se okozzatok megütközést vagy elbotlást. (Róma 14,13)

A honlap ökumenikus jelleggel működik, hitvitáknak, teológiai csatározásoknak nem szeretnénk helyet biztosítani. A TudásTárba elsősorban azokat az anyagokat kérjük feltölteni, amelyeket bármely keresztyén/keresztény felekezet nyugodtan használhat. A felekezet megjelölésével azok az anyagok is feltölthetők, amelyek felekezeti sajátosságokkal foglalkoznak.

Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. (1Péter 1,22)

A honlap egyik célja a tanításra hasznos anyagok megosztása a többi katechetával, tehát azok ingyenes közzététele. Csak akkor töltsd fel saját anyagaidat, ha valóban szeretnéd, és hozzájárulsz, hogy mások használják. Ha egy anyag felkerül az internetre, az bármikor letölthető, sokszorosítható, a tanítás során átalakítható, így a feltöltött anyagok további sorsáért (más honlapon való megjelenés, esetleges copyright problémák) felelősséget vállalni nem tudunk.

Méltó a munkás a maga bérére. (1Timóteus 5,18)

A weblap fenntartása és fejlesztése idő- és munkaigényes. Támogatás hiányában ezért szükség van felhasználói díjra, előfizetésre. A weblap nem nyereségorientált, minden befolyt összeg a fenntartásra és fejlesztésére fordítódik, olyan mértékben, amit a befolyt összeg megenged. A weblap gazdálkodásáért fenntartóként a Parakletos Könyvesház vállal felelősséget.

Ne kívánd, ami a felebarátodé! (2Mózes 20,17)

Más szerzőtől az ő beleegyezése nélkül nem tölthetőek fel önálló művek. Ilyen esetben a szerzővel vagy jogutódjával egyeztetni kell. Ez nem vonatkozik a felhasznált idézetekre, a feldolgozandó művek részleteire, stb. Ilyen esetekben korrekt forrásmegjelölést kérünk, illetve alkalmazunk (szerző, cím, honnan való az idézet). Képillusztrációk esetében megadjuk a pontos forráshelyet, az oda való átlépés lehetőségével együtt.

Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. (Efezus 4,29)

A honlapon nincs helye sértő, szélsőséges megnyilvánulásoknak, beleértve a teológiai és politikai szélsőségeket is. A pornográf, rasszista, erőszakos stb. tartalmú bejegyzéseket az előszerkesztés során kiszűrjük, és hasonlóan teszünk a felekezeti, kegyességi vagy teológiai csoportok bántó megnyilatkozásaival is. A TudásTárba reklámot akkor sem lehet feltölteni, ha az hittantanítással kapcsolatos. Megjelent művek ajánlására az Ajánlások rovatban van lehetőség előzetes egyeztetés után. (Lásd: GYIK: Megjelent anyagomat itt hogyan reklámozhatom, hogyan ajánlhatom?)

Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. (Efezus 4,31-32)

A weblap (az előbbi problémák kiszűrése végett) moderálás alatt áll. Ezért nem jelennek meg rögtön a feltöltött anyagok. Ha mégis sértő vagy nem a weblapra való anyagot találsz, kérlek, jelezd a moderátornak a parakletos.katech@gmail.com címen.