54. Mózes a Sínai-hegyen

,

Üzenet – Téma:

* Isten szövetséget köt népével. Neked is szö­vetségesed akar lenni.

Előzmények:

Jetró, Mózes apósa látogatóban járt Mózesnél, Cippórát és Mózes fiait hozta magával. Tanácsára elöljárókat választottak a kisebb jogi viták elren­dezésére.
Ezután az Úr a Sínai-hegyről a Tízparancsolat törvényét adta Izráelnek.

Bevezetés:

A lecke célja, hogy sorra vegye Mózesnek az Úrral való találkozásait, melyekről már részben szó volt az 53. leckénél. A felkészüléshez ezt is érdemes elolvasni.

Történet:

2Móz 19,20–25: Amint az izráeliták a Sínai- vagy Hóreb-hegyhez megérkeztek, az Úr magához hívta Mózest a hegyre. A felhőoszlop a hegycsúcson nyugodott. Szent hely volt most a hegy, melyre az Úr engedélye nélkül senki se léphetett. Mózes volt az egyetlen, aki felmehetett egészen a hegycsúcsig. Ott volt az Úr.
Aki már járt a Sínai-hegyen, vagy a környékén, az tudja, hogy ez egészen komoly hegymászást jelent. Mózes már több, mint 80 éves volt akkor. Ám még mindig olyan erős, mint egy fiatalember. Az Úr ismét Mózesen keresztül figyelmeztette a népet, hogy ne menjenek a hegyre. Az égő csipkebokornál Mózesnek a saruit kellett levetnie, mert az Úr jelenléte tette szentté a helyet. Itt most a hegy lába szent, amire nem volt szabad lépni. Mózes lent tartózkodott a néppel, amíg az Úr a Tízparancsolat törvényét a nép füle hallatára elmondta. A nép félt, és kérték Mózest, legyen mostantól közbenjáró köztük és Isten között.

2Móz 20,21: Mózes közelebb ment a sötét felhőhöz, ahol Isten volt.

A 2Móz 24,1–11-ből látszik, hogy ezután rövid időre újra lejött Mózes, majd Áronnal, Nádábbal és Abíhúval, Áron idősebb fiaival, és 70 vénnel föl kellett menniük a hegyre. Ám előbb a hegy lábánál megtörtént a szövetségkötés*. Áldozatot mutattak be az Úrnak, Mózes pedig elmondta és felolvasta az Úr rendelkezéseit. A nép engedelmességet fogadott.

A 2Móz 24,13 szerint a hegyen Józsué, Mózes segítője is ott volt. A férfiak látták Izráel Istenét, vagy legalábbis jelenlétének a jeleit, mert Istent soha senki nem látta. „Lába alatt zafírkőféle volt, olyan tiszta, mint maga az ég.” (24,10) Nem tudjuk, hogyan képzeljük el magunknak ezt a jelenetet. Hiszen nem haltak meg azok a férfiak, akik látták: „Bár látták az Istent, ettek és ittak.”

2Móz 24,12–18: Az Úr felhívta magához Mózest: „át akarom adni neked a kőtáblákra írt törvényt és parancsolatokat, amelyeket azért írtam le, hogy tanítani lehessen azokat.”

A vének, Áron és Húr lent maradtak, hogy a vitás ügyeket intézzék. Mózes Józsuéval együtt ment a hegy tetejére vezető úton. A felhőoszlop eltakarta a hegycsúcsot. Ez a bizonyítéka, hogy az Úr dicsősége jelen volt a Sínai-hegyen.

Mózes hat napig várt, a hetedik napon szólt az Úr a felhő közepéből. Lentről úgy látszott, mintha a hegy teteje lángolna, „emésztő tűz”-ben égne. (Vö. 5Móz 4,24: „Az ÚR, a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten!”)

Mózes hátrahagyta Józsuét, bement a felhőbe, „és ott maradt a hegyen negyven nap és negyven éjjel.” A 2Móz 34,28 szerint kenyeret sem evett, vizet sem ivott. (Jézus is 40 nap és 40 éjjel volt a pusztában, étel és ital nélkül – lásd Mt 4,1–11; Illésnek is volt 40 nap – 40 éjjel tartó útja a Hórebig, étel és ital nélkül – 1Kir 19,8).

2Móz 31,18: Az Úr először maga írta a törvény szavait a két kőtáblára.

A törvényt itt „bizonyság”-nak nevezik. Azaz amiben Isten bizonyságot tesz, hogyan szeretné, hogy Őt népe tisztelje és szolgálja.

A 2Móz 34,28-ban a „szövetség igéi” kifejezés áll. A szövetséget, melyet az Úr Ábrahámmal kötött, átvették az izráeliták. A 2Móz 24,1–11-ben olvasunk erről. A nép akkor megígérte: „Engedelmesen megtesszük mindazt, amit az ÚR rendelt.”

Ezzel a szövetség mindkét fél által megköttetett. Csak akkor érvényes a megállapodás, ha mindkét fél betartja azt.

Vajon mit beszélt meg az Úr Mózessel a hegyen?

 1. A felebaráttal való kapcsolat törvényeit és szabályait a Tízparancsolat tükrében.
 2. Az Istennel való viszony törvényeit és szabályait (szertartási törvények).
 3. A szent sátor építését és berendezését.
 4. Az istentisztelet lefolyását, résztvevőit, kellékeit (papok, főpap, áldozat stb).

Mózes összesen hatszor* ment föl a hegyre.

Jegyzetek:

Szövetségkötés – A szövetség szilárd megállapodás a felek között. Egy ilyen szerződést akkor is meg kell kötni, ha jogilag a szóbeli egyezség is érvényes lehet. Tanúk is kellenek hozzá. Az ÚR törvényének megtartásához kötötte a közte és népe közötti szövetséget. (Lásd még a 7. lecke Szövetség c. jegyzetét!)

Hatszor – 1./ 2Móz 19,3: a népnek meg kell szentelnie magát; 2./ 2Móz 19,20: a harmadik napon, ismételt figyelmeztetés, hogy a nép nehogy felmenjen a hegyre; 3/. 2Móz 19,24: Áronnal együtt; 4./ 2Móz 20,21: egyedül, hogy a népért Istenhez beszéljen; 5./ 2Móz 24,9: Áronnal, Nádábbal és Abíhúval, meg a hetven vénnel, Józsuéval; 6./ 2Móz 34,2kk: Mózes egyedül két új kőtáblával, az aranyborjú bűne után (e hatodik alkalmat a teljesség kedvéért soroltuk ide, lásd 56. lecke).

Énekek:

Református énekeskönyv: 105:1.24; 114:1; 121:1; 264; 487:3; 512
Jertek, énekeljünk: 150; 178; 180; 186; 190:2; 227
Harangszó: 41; 42; 44; 52:3–5
Dicsérjétek az Urat!: 40; 41; 53:3–5; 74:1; 97; 155
Erőm és énekem az Úr: 33; 56:1; 84:2; 139

Megjegyzések:

Tekintély Isten előtt – A nép annyira tisztelte Istent, hogy meg sem merte szólítani. Mózes azt mondta, hogy nem kell félniük, ha megteszik, amit parancsol. Ahogyan az előző leckében megjegyeztük, a gyerekeket figyelmeztetni kell arra, hogy tisztelettudók legyenek, amikor az Úrral beszélnek, vagy róla hallanak beszélni (imádságban, bibliaolvasás közben, bibliai történetet hallgatva, a templomban stb). Nem kell félnünk Istentől, mert Krisztus áldozatáért Atyánk lett, aki irgalmasan tekint ránk, és kész megbocsátani. Így lesz tiszta a lelkiismeretünk (Zsid 9,14; 10,22), s szabadulunk meg a haragvó-büntető istenképtől.

Szövetség – A „szövetség” fogalma többször is előkerült már (pl. 7, 13, 15. lecke). Hívjuk fel a figyelmet arra, milyen fontos megtartani az ígéretet, a megállapodáshoz tartani magunkat, megbecsülni a barátságot. Az ÚR (a szövetség Istene) egy egész néppel kötött szövetséget. Az Úr Jézus, aki ebből a szövetséges népből származott, már minden népnek kínálja fel szövetségét. Így következik a Sínai-hegynél kötött Ószövetség után a számunkra is oly fontos Újszövetség.

Isten velünk is szövetséget köt – A kereszteléskor Isten kijelenti szeretetét és bocsánatát, mivel az Úr Jézus viselte bűnünkért a büntetést. Amint elég idősek vagyunk, hogy ezt megértsük, elfogadhatjuk Isten szövetséget kínáló akaratát. Elmondhatjuk neki, hogy hiszünk benne, szeretjük, és hallgatni fogunk rá. Mint a zsidók a Sínai-hegyen: megfogadjuk az Úrnak, hogy megtesszük mindazt, amit mond, hogy tiszteljük és szolgáljuk Őt.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi, ill. Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek (Osztályfőnöki) / Magyar nyelv és irodalom

 • Szerződések, megállapodások és ezek betartásának szerepe az emberi közösségek életében. (** ***)
 • Közmondás magyarázata és alkalmazása: „A szó elszáll, az írás megmarad.” (**)
 • A csoport legfontosabb viselkedési szabályainak közös megfogalmazása írásbeli megállapodás formájában. (**)
 • Szerződések, írásbeli megállapodások a mindennapi életben. (***)
 • Írásbeli szerződések megfogalmazása a csoportszabályok rögzítésével csoportmunkában. (***)

Történelem

 • A sínai-hegyi szövetségkötés. A szövetség szerepe a zsidó nép életében. (***)
 • A „szövetség könyve” néhány konkrét rendelkezésének összehasonlítása más ókori népek, pl. Hammurapi törvényeivel. (***)
 • Államszövetségek a XX. század történelmében és a jelenben. A szövetségestársak egymás iránti kötelezettségei. (***)

Vizuális kultúra (Rajz)

 • Műalkotás-elemzés: Beszélgetés Marc Chagall: „Mózes átveszi a törvénytáblákat”, és Csontváry Kosztka Tivadar: „Fohászkodó üdvözítő” c. képéről. A két mű összehasonlítása. (***)
 • A bibliai történet képi megjelenítése festéssel. Cím: Mózes a hegyen. (***)

Vázlat:

Sínai – Mózes a hegyen
40 nap és 40 éjjel
beszélgetés az Úrral
törvények

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .