107. Dávid Ciklágban

,

Üzenet – Téma:

* Kicsiny hitünk miatt gyakran téves dönté­seket hozunk.

Előzmények:

Amikor Dávid megint Zif pusztájában volt, a zifiek újból elárulták. Saul egy kis sereggel elment hozzá. Dávid éjszaka Abisajjal belopózott Saul szekérvárába. Nem ölte meg Sault, az Úr fölkentjét, hanem elvitte annak lándzsáját és vizes korsóját. Saul hálás volt, hogy megkímélte életét, de megbánása nem volt őszinte.

Történet:

A hosszas menekülés alatt Dávid hite megfogyatkozott. Megrendült az Úr iránti bizalma, mikor így szólt: „Egy napon mégis el kell pusztulnom Saul kezétől. Legjobb lesz gyorsan elmenekülnöm a filiszteusok földjére. Akkor majd hiába üldöz engem Saul Izráel egész területén, megmenekülök a kezéből.”

Hatszáz emberével együtt Dávid Gátba ment, ahol Ákis* volt a király. Dáviddal mentek feleségei is, Ahinóam és Abigail.

Még nem felejtettük el, hogy Dávid megölte Góliátot, aki Gátból származott. Később Dávid, amikor Saul elől menekült, már volt egyszer Gátban, és akkor csak úgy tudott megmenekülni, hogy félkegyelműnek tettette magát. Mostmár nem fenyegette veszedelem. Saul ellenségei a szövetségesei lettek, mert tudták, hogy Saul elől menekül. Ákis tehát barátságosan fogadta Dávidot, és megengedte, hogy Gátban maradjon.

Amikor Saul megtudta, hogy Dávid Gátba menekült, felhagyott a keresésével. Egy napon Dávid megkérte Ákist, hogy ő és emberei esetleg az egyik városban külön lakhassanak. „Miért lakjék szolgád veled együtt a király városában?”

Ákis nagyon jóindulatú volt, Dávidnak ajándékozta Ciklágot. Ettől kezdve Ciklág Júda királyainak* a tulajdona maradt.

Dávid egy év és négy hónapig lakott Ciklágban. Ez alatt az idő alatt nem ült tétlenül. Hadjáratokat vezetett dél felé, Egyiptomig. Ezen a vidéken laktak azoknak a törzseknek a maradványai, akik korábban Kánaánban éltek, de az izráeliták elűzték őket onnan: a gésúriak, gézeriek. Laktak ott amálékiak is, akik megmaradtak, miután Saulnak Isten parancsára ki kellett volna irtania őket. Ezeket az embereket, akik Kánaántól délre a pusztában éltek, Dávid és emberei megtámadták. Megölték őket, mivel nem akarták, hogy valaki közülük Ákisnak elmondja, mi történt. Elvitték juhaikat, marháikat, tevéiket és ruháikat zsákmányként Ciklágba.

Ákis mindig érdeklődött, hogy kiket támadott meg Dávid. Ő pedig elmondta, hogy Júda déli részébe tört be. Főleg a jerahmeéliekről* és a kéniekről* beszélt.

Ez persze nem volt igaz. Dávid soha nem támadta meg saját népét és a békeszerető kénieket. Ákis azonban elhitte, és azt gondolta, Dávid úgy meggyűlöltette magát népével, Izráellel, hogy örökre a szolgája lesz.

Jegyzetek:

Ákis – Nagyon valószínű, hogy ez egy cím, miként a fáraó Egyiptomban. A Zsolt 34,1 Ákist Abimeleknek nevezi. Ábrahám és Izsák is voltak vendégek egy Abimeleknél (lásd 1Mózes 20 és 26). Az „Abimelek” szintén egy filiszteus városkirály címe volt.

Ciklág Júda királyának a tulajdona – Az Úr Kánaán felosztásakor Ciklágot Júdának ítélte oda (lásd Józsué 15,31 és 19,5). Ezt Júda vagy soha nem foglalta el, vagy a filiszteusok vették el újra tőle. Most Dávid révén a városka ismét Júdáé lett. Ákis azért adta Dávidnak, hogy egy régi adósságot letörlesszen?

Jerahmeéliek – Júda törzsének egyik nemzetsége: Jerahmeélnek, Hecrón fiának a leszármazottai voltak, aki Pérecnek, Júda és Támár fiának a fia volt (lásd 1Krón 2,4–9).

Kéniek – Jetrónak, Mózes apósának az utódai; békeszerető nomádok, akik gyakran az izráeliták között laktak.

107

Énekek:

Református énekeskönyv: 13:1–3; 28:1; 146:2–3; 257:1; 263:1–5; 269:1; 345:1; 423
Jertek, énekeljünk: 49; 171; 173; 174; 176
Harangszó: 17:1; 36:1; 49:1–2.5.7; 54:1–4
Dicsérjétek az Urat!: 19; 68; 70; 75; 76; 91:1–4; 95:1; 100:1; 170
Erőm és énekem az Úr: 24; 37; 62:1; 106; 119

Megjegyzések:

Emberek segítségében bízni – Dávid bízó hite mintha eltűnt volna egy időre. Ezért kereste boldogulását a filiszteus Ákisnál. Látszólag rendben volt minden, de hazudnia kellett, hogy Ciklágban fenntartsa magát. Lelki tekintetben sötét időszak volt ez Dávid életében. Nem ez történik mindig, ha az Úrba vetett bizalom meggyengül?
A kicsiny hit hamar bűnre viszi az embert, és sohasem tanácsol jót. Joggal nem bízott Dávid Saul ígéretében, de emiatt kételkednie kellett Isten védelmében is?
Dávid is gyönge, bűnös és hibákkal teljes ember volt. Ebben a Biblia, más úgynevezett szent könyvekkel ellentétben, nagyon őszinte.

Dávid győzelmei a pogány törzsek fölött – Dávid nem tett mást, mint végrehajtotta, amit Isten Izráelnek parancsolt, hogy irtsák ki a pogány törzseket. Ez az amálékiakra is vonatkozott.

Dávid kegyes hazugságai – Dávid hazugságai hite gyengeségének a következményei voltak. Ezekről nem lehet jót mondani. A 119. zsoltárban ezt olvassuk: „Tarts engem távol a hazugok útjától” (29. v.) és „A hazugságot gyűlölöm, utálom” (163. v.).

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki) / Történelem

  • Mit teszünk veszélyhelyzetekben? Mikor szükséges menekülni, és mikor nem? Mit tehetünk menekülés helyett? (** ***)
  • Beszélgetés őszinteségről–hazugságról. A veszélyhelyzet igazolja-e hazugságainkat? (***)
  • A bujdosóvá, menekültté válás történelmi példái. (***)

Magyar nyelv és irodalom

  • Közmondások és igék párhuzamba állítása. Hogyan kapcsolódnak a bibliai történethez? (**)
  • Reakciómódok életveszélyben. Egy sikeres menekülési kísérlet Fekete István: Vuk c. regényében. (**)
  • A bujdosók élethelyzete, lelkivilága hogyan tükröződik egy magyar népdalban, és Mikes Kelemen levélrészletében. (***)

Technika

  • Falra függeszthető papírmakett készítése. (**)

Vázlat:

Dávid
a filiszteusokhoz menekül
Gát – Ákis király
Ciklág – ajándék
hadjáratok Kánaántól délre

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .