81. Sámson harca a filiszteusok ellen

,

Üzenet – Téma:

* Sámson harca Isten szabadító tervéhez tartozik.
* A bosszúállás Istené.

Előzmények:

Sámson megismert egy filiszteus lányt Timnában. Össze akart vele házasodni, bár a szülei ellenezték. A menyegzőn feladványt adott a harminc ifjú filiszteus vendégnek, akik végül Sámson feleségét fenyegették meg: csalja ki a megfejtést Sámsonból. Ez sikerült is neki. Sámson ezután elment Askelonba, megölt harminc férfit, és azok alsó- és felsőruháját vitte a megbeszélt díjként a harminc fiatalembernek.
Mérgesen elment haza, miközben feleségét a harminc fiatalember egyikének adták.

Történet:

Egy idő múlva Sámson elment meglátogatni a feleségét, és egy kecskegidát vitt magával kiengesztelésül. Még nem tudta, hogy lányát az apa másvalakinek adta. Búzaaratás ideje volt. A búza egy része még lábon állt, másik részét már levágták, s kévékbe rakták a mezőn.

Sámson apósa engedélyét kérte, hogy bemehessen feleségéhez. A kor szokásaiba kapunk betekintést: Az apa a ház ura, mindenhez az ő beleegyezése kell. (Gondoljunk rá, hogy sok közel-keleti országban, mint pl. Irakban és Iránban, még ma is az apa dönt feleségének és gyerekeinek életéről és sorsáról.) A gazda zavartan mondta neki: „Én már azt gondoltam, hogy végképp meggyűlölted őt (miután a feleség elfecsegte Sámson feladványának a megfejtését a fiatalembereknek), ezért hozzáadtam a vőfélyedhez.” A férfi kapkodva keresett valami megoldást, mert érezte, hogy ezzel Sámsont magára haragítja. „De a húga még nála is szebb. Legyen ő a tied helyette!”

Sámson mélyen megbántódott. Haragosan meg is fenyegette az apósát: „Ez egyszer nem én leszek a hibás, ha rosszat teszek is a filiszteusokkal.”

Timnából egyenesen a mezőre ment Sámson, ott fogott háromszáz rókát*. Csóvákat* készített, a rókákat kettesével a farkuknál összekötötte, úgy, hogy a farkuk közé tett egy-egy csóvát. Majd ráhajtotta őket a filiszteusok lábon álló gabonájára. Egymás által, meg az égő csóva által űzött állatok rohantak mindenfelé. Így felgyújtották a lábon álló gabonát, a kévéket, sőt még a szőlőket és az olajfás kerteket is.

A filiszteusokat ez a kár igen érzékenyen érintette. Kérdezgették, vajon ki tehette. Egész téli gabonakészletük odaveszett, sőt a bort és az olivaolajat is éveken át hiányolni fogják. Most saját bőrükön tapasztalhatták, amit éveken át ők tettek Isten népével, az izráelitákkal, mikor elrabolták tőlük a termést. Hamar kiderült, ki rejlik e nagy pusztítás mögött: Sámson követte el, amiért feleségét a timnai ember másnak adta. Ezért a Timnában és környékén lakó filiszteusok megharagudtak e timnai férfira, és a lányával együtt megégették.

Mire Sámson még jobban megdühödött; haragját nem lehetett lecsillapítani. Azt mondta nekik: „Ha ti így tettetek, én meg bosszút állok rajtatok, és csak azután nyugszom meg!” Ezzel megragadott minden filiszteust, akit csak elkaphatott, és hatalmas csapásokkal agyba-főbe verte őket.

Majd elhagyta Sámson a filiszteusok területét, és visszavonult az étámi sziklahasadékba (vö. 82. lecke).

Jegyzetek:

Rókák – Valószínűleg sakálokat kell érteni itt. Az eredeti szövegben ugyanis olyan héber szó áll, ami erre is érthető. Az a róka, amire mi gondolunk, magánosan él igen nagy területen, és nem könnyen engedi magát megfogni. Sakálok csoportosan élnek, ezért könnyebb többet összefogni. A rókák mellett szólhat viszont az az érv, hogy meglehetősen nagy farkuk van.

Csóva – Összekötött gyantás ágak, amik izzanak, ha mozdulatlanul tartják, és fellángolnak, ha körben vagy oda-vissza lóbálják.

081

Énekek:

Református énekeskönyv: 108:7; 144:1; 236:6–7; 380:1; 393:3
Jertek, énekeljünk: 226; 228
Harangszó: 43; 49:6–7
Dicsérjétek az Urat!: 15:5–6; 73; 79:1; 92:4
Erőm és énekem az Úr: 35:4; 87:3; 128:2; 130

 

Megjegyzések:

Pogány módon tenni – Sámson feleségének az apja nem vette túl komolyan a házassági ígéretet. Nagy kényelmesen másvalakihez adta a lányát, amikor Sámson haragosan elment. Arra tanít ez minket, hogy vegyük komolyabban a hásassági esküt; legyünk mások, mint e pogányok. Az a „megoldás”, hogy lakjunk együtt, amivel megőrizzük a szabadságunkat, nem a legjobb. Az ember kikerüli vele, hogy hűséget fogadjon, pedig ez is házasságtörésnek számít.

Bosszút állni – Sámson bosszúja érthető és jogos. Ő Isten názírja, aki feladatul kapta, hogy kezdje meg Izráel szabadítását a filiszteusok kezéből. Izráelnek ezek az ellenségei évek óta olyasmit tettek, amit most meg kell bosszulni.
Sámson nem véletlenül mondja, hogy nem ő lesz a hibás, ha rosszat tesz a filiszteusokkal. Az a timnai ember, aki közülük való, maga okozta a bajt. Sámsonnak több oka volt bosszút állni, mint a filiszteusoknak.
A Biblia megkülönböztet dühöt, felháborodást és haragot.
A keresztyén lehet-e bosszús? Pál apostol azt írja a Róma 12,17-ben: „Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért.” És a 19. versben: „Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: ‘enyém a bosszúállás, én megfizetek’ – így szól az ÚR.” Jézus is így beszélt, a Mt 5,39 szerint: „Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda másik arcodat is.”
Ezek szerint engednünk kell, hogy mindenféle jogtalanságot elkövessenek ellenünk? Nem, védekezhetünk, de ne gyűlölettel csapjunk oda a másiknak, aki jogtalanságot követett el, vagy rosszat okozott nekünk. A jogtalansággal a mi keresztyén szeretetünket állítsuk szembe. Ne ugyanazt add vissza a másiknak, mint amit a másik tett veled!

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki) / Történelem

 • Önbíráskodás, bosszú a gyerekek között, a társadalomban. Negatív következményei. Sérelmek megoldása békés eszközökkel. (** ***)
 • A bosszú, mint háborús ok. Az ellenséggel szembeni magatartás normái háborúban. (***)

Magyar nyelv és irodalom

 • Rövid hír (**), ill. tudósítás, riport (***) fogalmazása a bibliai történethez kapcsolódva (a szereplők különböző értékszempontjai szerint). (** ***)
 • Szólásmagyarázat: „sok van a rovásán”. A szólás alkalmazása a gyerekek életére. (***)
 • Fecske Csaba: Félreértés c. verse nyomán a félreértések tisztázása (vagyis kinek nem kellett volna visszaütni). (***)

Ének-zene

 • Daltanulás és/vagy zenehallgatás: Kányádi Sándor: Vigye el a róka c. versének megzenésített változata (Gryllus-dalok). (**)

Vizuális kultúra (Rajz) / Technika

* Papírmakett készítése a bibliai történethez kapcsolódva (színezés, nyírás, hajtogatás, ragasztás). (**)

Vázlat:

Sámson meglátogatja feleségét
apósa máshoz adta
bosszú a filiszteusokon
300 róka (sakál)
fáklya a két farok közé
gabona, szőlőskert, olajfák égnek

megégetik apósát és feleségét
Sámson újabb bosszúja
sok filiszteust ver agyba-főbe

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

1 hozzászólás
 1. Kiss Jözsef
  Kiss Jözsef says:

  Az úr szereti teremtményeit ,feleslegesen nem kínozza őket ,így a szájhagyomány útján terjedő ősi szöveg túlzása lehet a 300 róka ráengedése a Filiszteusok száradt gabonatábláira,mivel ezt egy tucat róka a tűz terjedésének ismeretében elvégezte volna pillanatok alatt megállíthatatlan, önmagét tápláló tűzhenger tarolta volna le a táblát,,

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .