Szeretettel üdvözlünk a KateTéka Hitoktatói TudásTár nevű weblapon, ahol több ezer játék, feladat, óravázlat és program között válogathatsz.

A KateTéka 2010 óta működik, s 2015-től megújult formában és szerkezettel folytatja működését. A weblap gondozását, szerkesztését a Parakletos Könyvesház munkatársai végzik. Olyan pedagógiai segédanyagokat gyűjtünk össze és teszünk közzé a weblapon, amelyek segítséget jelentenek a hitoktatás, hitbeli nevelés mindennapi gyakorlatában bölcsődés-óvodás kortól az ifis oktatásig. Anyagainkat a magyar nyelven szolgáló lelkészek, hitoktatók, sőt a szülők is jól használhatják a hivatalos iskolai oktatástól a gyülekezeti és családi alkalmakig. A honlap ökumenikus, felekezetközi jelleggel működik, vezérfonalát és zsinórmértékét a Biblia adja.

A KateTéka indulását, új rendszerének kialakítását az első négy évben a hollandiai KOEN és HOE alapítványok támogatták. Ezalatt a honlap használata ingyenes volt, csak regisztrációhoz volt kötve. A támogatás megszűnése miatt 2015-től a honlap egyes szolgáltatásai nemcsak regisztrációhoz, hanem felhasználói díjhoz is kötöttek. A honlapot továbbra is látogathatják és részlegesen használhatják a csak regisztrációval élő felhasználók is. A nyitóoldal aktualitásaiba pedig regisztráció nélkül is be lehet pillantani.

A KateTéka egy folyamatosan bővülő ötlet- és tudástár, aminek a gyarapításába te is bekapcsolódhatsz. A weblap szolgáltatásai:

  • A TudásTárba minden regisztrált felhasználó feltöltheti a saját anyagait, szabadon kereshet számára megfelelő segédanyagot, és letöltheti, kinyomtathatja, saját tanítási gyakorlatában használhatja (de eladási célra nem sokszorosíthatja). A TudásTár anyaga jelenleg a Segédanyagok menüpont alatt található.
  • A romániai KOEN Alapítvány Vakációs Bibliahetei a nyári táborozásokhoz adnak gyakorlati segítséget 12 év tábori programjaival és kidolgozott segédanyagaival. A sorozat évről évre új anyaggal bővül.
  • A 365 bibliai történet gyermekeknek és tanítóknak című bibliai feladattár megújult formában nyújt segítséget a mindennapi hitoktatói gyakorlatban. Több mint 300 lecke található itt, tanári segédanyagokkal, feladatötletekkel, letölthető munkalapokkal, óvodás, alsós és felsős korosztály számára.
  • A 365-óratervek sorozat a három korosztály hitoktatói számára közöl hittanóra- és foglalkozásterveket a 365 bibliai történet leckéihez kapcsolódva. A sorozat 2012-2013 során készült és jelent meg folyamatosan, s változatlan formában megtalálható a Katetékán. A teljes anyag átdolgozva és kiegészítve nyomtatásban is megjelent hat füzetben. A füzetek szintén megtalálhatók a weblapon PDF-formátumban.
  • Segédanyagok menüpont alatt játék- és feladatgyűjtemények sorakoznak, bibliai és élettémák szerint csoportosítva. Itt található a Játékkosár játékgyűjtemény, amely 2014 januárja és 2015 februárja között született. Átdolgozott, kiegészített formában nyomtatásban is megjelenik 2015 tavaszán, ami PDF-formátumban a weblapra is felkerül. Az Ünnepsoroló, Vakáció és Bibliai lapozgató anyaga heti rendszerességgel folyamatosan bővül új játékokkal és feladatokkal. 2015 során a Nézőpontok című sorozat készül, amelynek előzetes terve megtalálható a Éves Tervek almenüpont alatt. Az Éves tervek az eddig megvalósult és a tervezett sorozataink programterveit tartalmazza.
  • Az E-könyvtár szintén változatos módszertani anyagot kínál a hitoktatóknak. Itt megtalálhatóak a KateTéka és KOEN kiadványokon, anyagokon kívül a felhasználók által feltöltött anyagok is, és terveink szerint a régi Parakletos kiadványokból is készülnek majd e-könyvek.

A weblapon található anyagok egy része ingyenes, más részük előfizetéshez kötött. A KateTéka működési potenciálja a jövőben az előfizetők támogatásán múlik. Bízunk benne, hogy folytatódhat az eddig megszokott műhelyjellegű fejlesztőmunka, így több nemzedék számára biztosíthatunk egy hitoktatói tudás és ötlettárat. Ami a felhasználói kedv és a támogatások növekedésével akár online magazinná is fejleszthető, több szerző és szakember bevonásával. Mindez a felhasználókon múlik, de mi bizakodóak vagyunk, hogy Isten nehéz helyzetekben is elvégzi, ami kedve és szándéka szerint való.

Mi jó kedvvel, derűsen fogunk bele a munkába.

2015. húsvétján,
a Parakletos Könyvesház munkatársai és a KateTéka szerkesztői nevében:

Miklya Zsolt
(admin nevén: mazsola)