12. Abrám megmenti Lótot

,

Üzenet – Téma:

* Egy kis csoportnak nagy összetartó ereje van, így hatalmassá lehet. Isten vezetésével győzhet is!

Előzmények:

Lót néhány éven keresztül Sodomában lakott. Sátrait kőházzal cserélte fel. Az ember úgy gon­dolná, azért, mert többé nem volt biztonságban sátrával a városállamok lakói között. De vajon több védelmet jelent a városfal? Lót szenvedett, és naponta küzdött megmaradásáért, hiszen körülötte mindenki istentelenül élt. Mégis Sodomát választotta! (vö. 2Pt 2,7–8)

Történet:

Sodoma, Gomora és más városok hosszú éveken keresztül adót fizettek Élám* királyának, Kedorláómernek*, de a tizenharmadik évben fellázadtak. Öt király összefogott, Kedorláómerrel és a vele szövetséges 3 másik királlyal szemben. A fellázadtak: Sodoma, Gomora, Admá, Cebóim, és Cóár királya csatarendbe álltak az addig sokak ellen győztes királlyal szemben. Kedorláómer is elhívta szövetségeseit: Amráfelt*, Sineár* királyát, Arjókot, Ellászár* királyát, Tidált, Góim* királyát, és a Sziddim völgyében összegyűltek ellen vezette seregeit. A négy szövetséges legyőzte az öt városállam királyát. A legyőzöttek menekültek, és beleestek a Sziddim völgyében* található szurokforrásokba, akik megmaradtak, azok pedig a hegyekbe futottak. A győztesek feldúlták városaikat, túszokat, foglyokat szedtek, s így került markukba Lót és családja is.

De egy menekült hírt hozott Abrámnak, aki még mindig a Mamré tölgyesében időzött. Amikor meghallotta, hogy Lót fogságba esett, azonnal intézkedett. Az ünneplő győztes sereget üldözőbe vette! Ő csak 318 embert tudott gyűjteni, de nem kételkedett a győzelemben.

Követte a győzteseket, s amint Dánnál, egészen északon utolérte őket, több csapatra oszoltak, hogy így több oldalról tudjanak rajtaütésszerűen támadni. Éjszaka támadtak a valószínűleg még alvó táborra, megverték és üldözni kezdték őket egészen Hóbáig, amely Damaszkusztól északra fekszik. Így szabadította meg Abrám unokaöcsét, Lótot, minden jószágával, az asszonyokkal és a néppel együtt.

A hatalmas, győztes sereget éjszaka legyőzi egy kicsiny csapat, mely Isten nevében indul, nem saját hatalmáért, hanem mások szabadításáért!

A visszaúton találkozik Sálem* királyával, Melkisédekkel*. Tizedet ad neki Abrám mindenből*, s a király kenyeret és bort visz eléjük*. Melkisédek azon túl, hogy király, még a „Felséges Isten papja”* is, ezért megáldja Abrámot. Valódi papi áldással: „Áldott vagy Abrám a Felséges Isten előtt, aki a mennyet és a földet alkotta! És áldott a Felséges Isten, mert kezedbe adta ellenségeidet!”

Ez a tized lesz később a szokás Izráelben, mint „papi tized”, amely a templomba befizetendő élelem és ruhanemű.

Sodoma királya is kijött Abrám elé, hogy embereit visszakérje. De Abrám visszaadott neki mindent, nem tartott igényt a zsákmányra, mondván, soha senki ne gondolja, hogy ő azon gazdagodott meg, amit elvett Sodomától*. Csak ahhoz ragaszkodott, hogy Anér, Eskól és Mamré megkapják részüket a győztes javakból.

Abrám, mint hős vezér. Sosem szoktuk így emlegetni, pedig itt nagy csatát vívott. Hasonlóan Gedeonhoz, ő is kis sereggel, de az Úr nevével védte meg hozzátartozóit, szeretteit.

Figyelemre méltó, hogy Melkisédek Istent dicséri a győzelemért. Nem felejtjük el mi az emberek láttán Isten áldásait?

Jegyzetek:

Élám – „Fennsík”. Ókori birodalom a Tigrisen túl, Babilóniától keletre. A Kr. e. 19–18. szd-ban vezető szerepet játszott Mezopotámia történetében, egészen Hammurabi uralkodásáig. A későbbi Perzsa Birodalom egyik tartománya. Jeremiás is prófétált ellene (Jer 25,25 és 49,34–38). Az ÚSZ-ben is szó esik róla: jönnek onnan Jeruzsálembe, az ünnepre (ApCsel 2,9).

Kedorláómer – „Lágámer szolgája” (ami egy bálványisten), Élám királya, aki majdnem az összes mezopotámiai városállamot adófizetés alatt tartotta.

Amráfel – Sineár (Babilónia) királya, valószínűleg azonosítható a sokak által ismert Hammurabival (?), akinek törvénytáblája ismert.

Sineár – Babilon ősi elnevezése.

Ellászár – Susántól északra fekvő asszíriai város.

Góim – „Gójim”, talán le is kell fordítani: „népek”, nem Izrael népe. Nem lehet azonosítani egyetlen hellyel sem.

Sziddim völgye – Ahol most a Holt tenger vize van, ott valamikor városok voltak. A Jordán áradásai töltötték fel lassan. A vidéken természetes feltörései vannak az ásványi eredetű aszfaltnak.

Sálem – Jeruzsálem rövidített elnevezése: „a béke városa” (Zsolt 76,3). Később a jebúsziak kezében a Jebúsz nevet kapja. (Lásd még: Bír 19,10 és 1Krón 11,4–5!)

Melkisédek – „Az igazság királya” (Zsid 7,2). Papi királysága nem öröklött, hanem a Felséges Isten adománya (Zsid 7,3). Tőle kapja Krisztus királysága is elnevezését, a „Melkisédek rendje szerint”, a Messiás címeként (Zsid 6,20 – Zsolt 110,4).

Abrám barátsága – Pogányokkal (?), hogyan lehetséges ez? Nem szövetségre kell-e itt inkább gondolnunk, mint szívből jövő barátságra?

Ajándékok adása – A keleti emberek szokása az ajándékozás. Akkor érzik jól magukat egymás társaságában, ha adhattak valamit. A szeretet kifejezése, a szövetség megerősítése, válasz az előlegezett kedvességre, vagy vásárlás is lehet. (Lásd még Sába királynőjét Salamonnál – 1Kir 10!)

Pap – Valami különleges kiválasztásra kell gondolnunk, ami jelzi azt is, hogy Isten kijelentése sok titkot rejteget, s kiválasztásának mikéntje sem egészen ismert. Sok ilyen „elrejtett” embere van Istennek, akiket megfelelő időben választottai megszégyenítésére, megsegítésére előhoz. (Lásd még: Jetró / Midján papja stb. – 2Móz 3,1; 18!)

Abrám „büszkesége” – Abrám nem fogadott el semmit Sodoma királyától. Ez nem gőgös büszkeség. Istennek akarja adni a dicsőséget. Ő tette gazdaggá.

012

Énekek:

Református énekeskönyv: 68:1; 77:1; 236; 389; 396:1
Jertek, énekeljünk: 168
Harangszó: 49
Dicsérjétek az Urat!: 8; 68; 82
Erőm és énekem az Úr: 26:1; 38; 41

Megjegyzések:

Összetartozás – Egy-egy csoportban, ahol ez hiányzik, jól felhasználható a történet ennek fontosságára figyelmeztetve.

Melkisédek – Ez a történet kiemelten fontos lehet Krisztusra utalásában, ahogyan Isten rendezte a körülményeket, embereket, s lett utalássá később a zsoltárokban és a Zsidókhoz írt levélben.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Történelem

  • Térképhasználat: Tájékozódás az ókori kelet térképén. Városállamok és birodalmak keresése. (Sodoma és Gomora lehetséges helye, Cóár, Élám, Babilónia) (***)
  • A városállamok és a birodalmak jellemzése és összehasonlítása. Élám és Babilónia szerepe Mezopotámiában. (***)
  • A birodalmak hatalmi törekvései a térség városállamaival szemben. A városállamok védelmi politikája, a védelmi szövetségek szerepe. (***)
  • Jeruzsálem városának története a Biblia és a régészet tükrében. (***)
  • Az igazságos és igazságtalan háború kritériumai. Példák az igazságos háborúra a történelemből. (***)

Emberismeret (Osztályfőnöki)

  • Egyén és közösség. A csoport szerepe az ember életében. A csoport belső kohéziója. A jó csapatszellem és csapatmunka. (***)

Vázlat:

Sziddim völgye
Sodoma – Gomora – Admá – Cebóim – Cóár
Kedorláómer ellen
Lót fogságba esik
Abrám (Mamré, Anér, Eskól) – 318 ember
Lót megszabadul
Melkisédek / Sálem királya
papság / királyság Istentől rendelve
tizedfizetés

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .