A „sokrétű intelligencia” elmélete Howard Gardnerhez kapcsolódik, aki előbb hét, majd kibővítve az alábbi kilenc intelligenciatípust írta le:

●   Verbális-nyelvi
●   Logikai-matematikai
●   Testi-mozgásos
●   Vizuális-térbeli
●   Zenei-ritmikus
●   Kapcsolati
●   Önismereti
●   Természeti
●   Egzisztenciális

Az intelligencia-tesztek és a köztudat is legfeljebb az első kettőben gondolkodik, bár a „józan paraszti ész” megtalálható szólásaink között. Már csak ezért is érdemes odafigyelni az elméletre, hogy gyerekeink „józan” eszét minél differenciáltabbá tehessük, a hitoktatás, hitre nevelés/nevelődés gyakorlatával is.

Magyar nyelvű szakirodalomként ajánljuk Dr. Jakab-Szászi Andrea: Egyéniségre hangolva: Utak, módszerek, ötletek c. tanulmányát, amely megtalálható a Református Pedagógiai Intézet honlapján, a „Sokrétű intelligencia cikk” címre kattintva.

Állatok a Bibliában

Bírák kora

Itt következő sorozatunkban kísérletet teszünk egy olyan játék- és feladatgyűjtemény létrehozására, amely az intelligenciatípusokat figyelembe véve, egy bibliai sorozat – a Bírák könyve – történeteihez, témáihoz gyűjti a lehetőségeket. Mindezt valóban gyűjteményként kínáljuk a pedagógusoknak, lelkészeknek, amely alkalmazását, helyét és idejét nekik kell megtalálniuk.

Éhúd, a balkezes – Bírák (2,11–23) 3,12–30

Debóra pálmája, Bárák kérése – Bírák 4 – 5

Gedeon próbái – Bírák 6

Gedeon győzelme – Bírák 7 (8)

Jefte, a törvénytelen fiúból lett vezér – Bírák 10,6 – 11,11

Jefte fogadalma és győzelme – Bírák 11,12–40

Sámson ígérete és születése – Bírák 13

Sámson házassága és hőstettei – Bírák 14,1 – 16,3

Sámson és Delila – Bírák 16,4–31

Bírák kora – összefoglalás – Bírák 2 – 16; 17,6; 21,25

Logikai-matematikai intelligencia

  Zenei-ritmikai intelligencia

   Kapcsolati intelligencia

    Önismereti intelligencia

     Egzisztenciális intelligencia