98. Dávid Saul udvarában

,

Üzenet – Téma:

* A gonosz lelket legyőzi Isten Lelke.
* Dicsérjük az Urat énekkel, zenével is.

Előzmények:

Sámuel az Úrtól kapta azt a feladatot, hogy az Isten által kiválasztott leendő királyt fölszen­telje. Dávid volt az, Isai legkisebb fia, Ruth és Boáz unokája, Betlehemből. Sámuel úgy gon­dolta, amikor Isai idősebb fiait látta, hogy bizo­nyára közülük lesz valaki a kiválasztott király, de az Úr másként döntött: Ő a szívet látja.

Történet:

Saul sokat gyötrődött, mert az Úr Lelke elhagyta őt, mióta vétkezett. Ahelyett, hogy az ország vezetéséről gondoskodott és tanácskozott volna Isten Lelkének segítségével, a megszállottság* hálójába került. Ez Isten tudtával történt: „rossz szellem kezdte gyötörni, amelyet az ÚR küldött”. Ennek a magyarázata az lehet, hogy Isten Sault átadta a sátán gonosz hatalmának. A sátán nem cselekedhet mindenben önállóan. Fölötte is uralkodik Isten (vö. Jób 1,11–12).

Saul lelki szenvedéseit látva szolgái tanakodni kezdtek, hogyan segíthetnének rajta. Eszükbe jutott, hogy talán a szép zene könnyítene állapotán. Az Úrról szóló énekek hallatán megnyugodna egy kicsit. Egyikük így szólt: „Én láttam a betlehemi Isai egyik fiát, aki tud lantot* pengetni, derék férfi, harcra termett, okos beszédű, daliás ember, és vele van az ÚR.” Mi már értjük, hogy Isai legkisebb fiáról, Dávidról beszélt. Milyen jó bizonyságot tett itt róla!

Saul követeket küldött Isaihoz üzenettel, királyi paranccsal (vö. 1Sám 8,11.16): „Küldd hozzám fiadat, Dávidot, aki a juhok mellett van!” (Vajon miért nem jött rá Saul, hogy a jövendő királyt hívatja magához az udvarba?)

Isai engedelmeskedett Saul parancsának. Ajándékot készített a királynak: egy szamárra kenyeret, tömlő bort és egy kecskegidát pakolt. Ezzel az ajándékkal küldte Dávidot Saulhoz Gibeába.

Amikor Dávid Saulnál jelentkezett, megtetszett neki a fiatalember: megkedvelte őt. Fegyverhordozójává tette, ami felelősségteljes tiszt volt: a királyra harcban vigyázni nem csekélység!

Saul újra hírt küldött Isainak, azzal a kéréssel, hogy hadd maradjon Dávid az ő szolgálatában, mivel készségességét megkedvelte. Saul itt nem despotaként viselkedett, hanem miután látta Dávidot, Isai beleegyezését kérte. Valahányszor Saul újra rosszul lett – gonosz lélek gyötörte –, Dávid fogta a lantot, és zenélt a királynak. Ez a zene megkönnyebbülést szerzett Saulnak, a gonosz lélek eltávozott tőle. Isten Lelke, aki Dávidban lakott, a zenén át kényszerítette a gonosz lelket, hogy hagyja el Sault. Isten Lelkének a közelében egyetlen gonosz lélek sem maradhat meg.

Jegyzetek:

Megszállottság – E szó a „megszállni” igéből ered. Egy ember lelkét kínozza a sátán. Saul gyötörtetését nem így nevezik itt, de minden arra utal, hogy Saul sátáni megszállottság támadásától szenvedett. (Ismerhette a depresszió mélységeit.) A modern ember lelke legmélyén éppen olyan magányos, mint Saul. Korunkban egyre gyakrabban fordul elő, hogy Istentől és parancsaitól távol élő embereken a megszállottság jelei fedezhetők fel. Ezek nem jelentkeznek mindig feltűnő agresszív viselkedésben, hanem gyakran mély levertségben, aminek mindenféle szenvedélybetegség lehet a következménye, mint az alkoholizmus, kábítószerek fogyasztása.
A lelki betegség, elmebetegség nem megszállottság (bár lehetnek nagyon hasonló jelek), a gyengeelméjűség sem az. Az imbecilitás tőlünk idegen, de összehasonlítható egy bébi viselkedésével. Elmebetegek (téboly), gyengeelméjűek és megszállottak mind Isten teremtményei, akiket gondoskodással és szeretettel kell kísérni!

Lant/hárfa – A héber kinnór szót fordítják hárfának (Károli) és lantnak (protestáns új fordítás) is. Valójában mind a mai hárfától, mind a mai lanttól különbözött, fából készült fakeretre 3–12 húrt feszítettek (lásd a felsősök ***Feldolgozás-lapját). A Zsolt 33,2; 92,4 és 144,9 tízhúrú hangszernek nevezi. A Biblia sokszor említi, de csak az Ószövetség. Ismert a 150. zsoltár 3. verse is: „Dicsérjétek kürtzengéssel, dicsérjétek lanttal és hárfával!” Kézbe vehető, pengetős hangszer, alkalmas volt arra, hogy a pásztor magával vigye, amikor a bárányokat őrizte. E hangszer Dávid és Salamon által mindennnapi hangszerből templomi hangszerré lépett elő (vö. többek közt 1Krón 25,6; 2Krón 5,12). Más ismert bibliai hangszerek: kézidob, cintányér (cimbalom), citera, fuvola, kürt (sófár), trombita.

098

Énekek:

Református énekeskönyv: 92:1–2; 108:1; 150:2; 255:1–2; 249:8; 463:1–2 Jertek, énekeljünk: 67:3–4; 68:1.4; 85; 161; 165:1–2; 182; 239
Harangszó: 36:1; 40:3–4; 50:1–3
Dicsérjétek az Urat!: 31:1–3; 35:1.4; 37; 47; 49; 145:2
Erőm és énekem az Úr: 24; 25:1; 28; 36:1; 64:1; 112; 123; 132:1–2

Megjegyzések:

Istentől küldött gonosz lélek – Nagyobb gyerekeknek tudniuk kell, hogy vannak emberek, akiket gonosz lélek űz furcsa viselkedésre. Nem jó, hogyha megfélemlítjük őket velük. Mondjuk el, hogy senkinek sem lehetnek ártalmára, aki valóban szereti az Urat. Egészen más, hogy Isten gyermekei is lehetnek mélyen depressziósak, vagy túlságosan feszültek, és ilyenkor még akár öngyilkossági kísérletre is képesek lehetnek.
Még valami: Olyan emberek is, akik igazán szeretik az Urat, bűnösök maradnak. A sátán időnként a legsúlyosabb bűnökre csábíthatja őket.
Isten gyermekei bízhatnak benne, hogy nem hagyja el őket Isten, ahogyan ez Saul esetében megtörtént.

A zene hatása – A zenének nagy befolyása lehet az emberre. Gyakran jó, máskor rossz. Gordon Shaw írja: „Mozart zenéje megkönnyíti a komplex gondolkodást, mint matematika, sakk. Még az epilepsziás betegségek tüneteit is enyhítheti. Monoton zene ellenkező hatással van; inkább az emberi test alsóbb régióira”.
A zeneterápia elfogadott pszichológiai módszer.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Emberismeret (Osztályfőnöki) / Biológia és egészségtan

 • Nyugtalanság, félelem, és ezek leküzdése. Lelki betegségek. (** ***)

Magyar nyelv és irodalom

 • Íráselőkészítő gyakorlat: egyenes vonalak lendületes vonalvezetéssel. (*)
 • Dalszöveg írása, témájában Dávid életéhez kapcsolódva. (** ***)

Ének-zene / Történelem (Zenetörténet)

 • Hangszerek bemutatása: képek, igazi hangszerek, ill. a hangszerek hangja segítségével. (* **)
 • Hangszerek és hangszercsaládok. Hangszerek a Bibliában. Húros, pengetős hangszerek az Ókori Keleten. (***)
 • Rövid zeneműrészletek meghallgatása, megfigyelése. (*)
 • Különböző zeneművek részleteinek meghallgatása, érzelmi hatásának megfigyelése. (** ***)
 • Kreatív zenei gyakorlat:
  – dallamszerzés dalszöveghez (** ***);
  – saját szerzésű ének előadása hangszeres kísérettel (** ***); – ismert ének hangszerelése és előadása (***).
 • Zenetörténet: Híres zenészek fejedelmek szolgálatában (pl. J. S. Bach, F. J. Haydn, L. van Beethoven). (***)

Vizuális kultúra (Rajz–Művészettörténet) / Technika

 • Hárfakép készítése: rajzolás (sablonhasználat), színezés, húrok varrással. (*)
 • Dobozhárfa készítése különböző dobozok és befőttesgumi segítségével. (* **)
 • Szalay Lajos: Dávid és Saul c. grafikájának karakterábrázolása és kompozíciója. (***)

Vázlatok:

Saul
gonosz lélek
szolgák
Dávid – lantjáték
fegyverhordozó

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .