Adatvédelmi Tájékoztató

Hatályos: 2018. május 17. napjától

1. Általános tudnivalók

Egyesült Protestáns Egyház Parakletos Könyvesháza
Címe: 6100 Kiskunfélegyháza, Wesselényi u. 7. Magyarország
Adószám: 19973870-2-03
Telefon: +36 76 463106
Honlap: www.parakletos.hu
E-mail cím: parakletoskonyveshaz@gmail.com
Emberi Erőforrások Minisztériuma nyilvántartási szám: 00002/2012., mint a Magyarországi Református Egyházon belül működő önálló jogi személy adatkezelő (továbbiakban Parakletos), mint a kateteka.hu weboldal (továbbiakban Katetéka) üzemeltetője a partnerei és ügyfelei (továbbiakban Ügyfél) által megadott személyes adatok kezelését a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban (továbbiakban Tájékoztató) foglaltak szerint végzi.

A Parakletos a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli az adatokat. Az összes személyes adat gyűjtése és feldolgozása a magyar és az EU adatvédelmi törvényeinek megfelelően történik.
A jelen Adatvédelmi Tájékoztató elmagyarázza, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel, milyen célokra, mennyi ideig tároljuk azokat, hogyan férhet hozzá a személyes adatokhoz, és miként módosíthatja azokat, hogyan kérheti adatainak törlését és hogy hol találhat további információkat.

A Katetéka oldalon más weboldalra mutató különböző hivatkozások is találhatók. Bár ezeket a weboldalakat körültekintéssel választjuk ki, a Parakletos nem vállal felelősséget az Ön személyes adatainak kezeléséért ezeken a weboldalakon. A jelen Tájékoztató ezért nem vonatkozik ezen weboldalak használatára.

2. Az adatkezelő meghatározása

Az Ön személyes adatainak adatkezelője az
Egyesült Protestáns Egyház Parakletos Könyvesháza
Címe: 6100 Kiskunfélegyháza, Wesselényi u. 7. Magyarország
Adószám: 19973870-2-03
Telefon: +36 76 463106
Honlap: www.parakletos.hu
E-mail cím: parakletoskonyveshaz@gmail.com
Emberi Erőforrások Minisztériuma nyilvántartási szám: 00002/2012.,

Az adatkezelést a Parakletos belső munkatársai és munkavállalói végzik, az adatokat az adatkezelés során kizárólag ők ismerhetik meg.

3. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok

A Parakletos csak olyan személyes adatokat kezel, amely szükséges ahhoz, hogy Ön a Katetéka oldalt biztonságosan és kényelmesen tudja használni. Ezek az adatok lehetnek:

 • • Az Ön által megadott adatok, amelyet Ön ad meg nekünk, amikor regisztrál a Katetéka oldalon. Ezek a felhasználónév, e-mail cím és jelszó. Amennyiben előfizető szeretne lenni, kérni fogjuk kötelezően a számlázási nevét és számlázási címét (cég esetén adószámot), hogy a befizetésről a számlát kiállíthassuk.
 • • Olyan információ, amelyet valamely szolgáltatás igénybevétele során ad meg nekünk: IP-címek, naplóinformációk, böngészőtípussal és preferenciával kapcsolatos információk, helyinformációk, online azonosítók, amelyek lehetővé teszik a „sütik” és hasonló technológiák alkalmazását.

4. Az Adatfeldolgozók adatai

Az Adatkezelő az adatokat az Ügyfelek érdekében és javára végzett tevékenysége teljesítése céljából kezeli és továbbíthatja az adatfeldolgozók részére. Ilyen adatfeldolgozók például a könyvelést, pénzügyi tranzakciókat lebonyolító szolgáltatók és webtárhely szolgáltató.
Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni. Az adatfeldolgozás során az adatokat az Adatfeldolgozók belső munkatársai ismerhetik meg. Ezen szolgáltatók kiválasztása és felügyelete a legnagyobb gondossággal történik.
Az Adatfeldolgozóktól is megköveteljük a megfelelő technikai és operatív biztonsági intézkedések megtételét, az Ügyfél személyes adatainak védelme érdekében, a magyar és EU-s adatvédelemre vonatkozó törvényi szabályozással összhangban.

5. Az adatkezelés jogalapja

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban szereplő személyes adatokat kizárólag az alábbi jogalapokon kezeljük:

 • • az Ön kifejezett hozzájárulásával; vagy
 • • ahol ez szükséges egy Önnel kapcsolatos tranzakció teljesítéséhez; vagy
 • • olyan esetekben, ahol ez az Adatkezelő jogi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges.

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ez nem befolyásolja az adatkezelésünk jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt.

6. Az adatkezelés céljai

A Katetéka oldal igénybevételéhez a regisztráció során a felhasználónak kötelezően meg kell adnia az alábbi személyes adatait: felhasználónév, e-mail cím és jelszó.
A felhasználónevet, e-mail címet és a jelszót a következő célokból kezeljük:

 • • az Önnel való kapcsolattartás fenntartása és előmozdítása érdekében;
 • • az Ön ügyfélfiókjának vezetése, adminisztrációja, beleértve az ügyfélfiók hitelesítését is (vagyis annak biztosítását, hogy csak Ön vagy valaki, akit Ön felhatalmazott férhet hozzá a fiókjához és az információihoz);
 • • ügyfélszolgálat és fejlesztés;
 • • marketingajánlatok küldése (hozzájárulás esetén)

Amennyiben szeretne hozzáférni a csak előfizetők számára elkülönített tartalmakhoz is, Önnek kötelezően meg kell adnia a számlázási nevét és számlázási címét (cégek esetén az adószámot is). Ezen adatokat az előfizetési díjról kiállított számla céljából kezeljük.
A csalások felderítése vagy megelőzése céljából az Ön IP címét is tároljuk.

Az Ügyfél az adatait a regisztráció során vagy hírlevélre feliratkozáskor adja meg, és azokat Parakletos ettől kezdődően a regisztráció törléséig, illetve a hírlevélről való leiratkozásig a megfelelő módon kezeli. Az adatok törlése, illetve leiratkozás a jelen Tájékoztatóban írtak szerint az Ügyfél kérésére bármikor térítésmentesen megtörténhet.
A számviteli előírások alapján az Adatkezelő a számviteli bizonylatokat és így a nyilvántartás alapjául szolgáló adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés alapján 10 évig köteles megőrizni.

7. Kommunikáció és marketing

Ha Ön hozzájárult ahhoz, hogy a Parakletos általános ajánlatokkal, hírlevelekkel, aktuális információkkal megkeresse, akkor Önnek a Parakletos hírleveleket küldhet a tevékenységéről. Az Ön előzetes hozzájárulása nélkül csak akkor küldhetünk Önnek szolgáltatásfrissítéseket és értesítéseket, ha Ön a Parakletos már meglévő felhasználója, és az ilyen frissítések és/vagy értesítések szükségesek.

Amennyiben nem kíván hírleveleket, marketingajánlatokat kapni, a leiratkozási kérését az alábbi módokon juttathatja el részünkre:

 • • a parakletoskonyveshaz@gmail.com címre küldött e-mail üzenetben;
 • • a +36 76 463106-es telefonszámon;
 • • az 6100 Kiskunfélegyháza Pacsirta u. 10. címre küldött levélben.

8. Adatok átadása

A személyes adatait kizárólag a fentiekben említett célokra használjuk fel, harmadik fél számára nem adjuk ki. A jelen Tájékoztatóban foglaltak kivételével az Ön engedélye nélkül nem fogunk nyilvánosságra hozni semmilyen személyes adatot, kivéve, ha jogilag ezt kötelező megtennünk, vagy ha úgy gondoljuk, hogy ez az intézkedés szükséges a jogaik, tulajdonunk vagy személyes biztonságunk védelme és/vagy megóvása érdekében vagy a felhasználóink/ügyfeleink, illetve más személyek érdekeinek megóvása érdekében. A Parakletos csak akkor továbbítja a személyes adatait a felügyeleti szerveknek, adóhatóságoknak vagy nyomozó ügynökségeknek, ha erre jogszabály kötelezi.

9. Az adatkezelés időtartama

Nem őrizzük az Ügyfél adatait hosszabban, mint ami ahhoz szükséges, hogy teljesüljön a feldolgozás célja. A Parakletos által a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval összhangban kezelt személyes adatok törlésre kerülnek, vagy névtelenül jelennek meg (így már nem lehet Önt azonosítani) indokolatlan késedelem nélkül (legfeljebb 25 napon belül), miután kérelmezte adatainak törlését. A pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban a személyes adatait a tranzakciótól számított 10 évig tároljuk.

10. Cookie-k (sütik) használata

A Parakletos sütiket és hasonló technológiákat használ, amelyek összegyűjtik és tárolják az információkat, amikor meglátogatja a Katetéka weboldalt. Ez lehetővé teszi a Parakletos számára, hogy azonosítsa az internetes böngészőjét, és adatokat gyűjtsön a weboldalunk használatáról, a látogatásainak időtartamáról. Erre azért van szükség, hogy minél jobban tudjuk az Ön számára megjeleníteni az oldalt. Ön bármikor megváltoztathatja a sütik kezelését a böngészője beállításaiban, erről további információt a web-böngészője Súgó-jában kaphat. Azonban javasoljuk, hogy hagyja bekapcsolva a sütiket, hogy a Katetéka oldal tartalmait minél jobban hasznosítani tudja.

11. Közösségi médiákon keresztüli kommunikáció

Amennyiben úgy dönt, hogy Weboldalunkat vagy a rajta közölt tartalmat olyan közösségi médián keresztül osztja meg, mint a LinkedIn, Facebook és/vagy Twitter, személyes adatai (mint például az Ön neve, és az a tény, hogy érdeklődik a Parakletos iránt) szintén láthatóak lesznek az Ön látogatói számára a LinkedIn, Facebook és/vagy Twitter oldalain. A közösségi médiák weboldalainak használatára kizárólag a közösségi médiák weboldalainak feltételei vonatkoznak (beleértve az Adatvédelmi Tájékoztatót is). A Parakletos nem vállal felelősséget az ilyen közösségi oldalak személyes adatainak feldolgozásáért, és a jelen Adatvédelmi Tájékoztató ezért ezekre nem vonatkozik.

12. Kiskorúak adatainak védelme – 18 évet be nem töltöttek számára

A Parakletos szándékosan nem gyűjt adatokat a 16 év alatti személyek személyes adatairól.
Az Ügyfél a regisztráció elküldésével akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte Az adatkezeléshez, adatfeldolgozáshoz kizárólag 16 éves vagy idősebb gyermekek adhatják saját hozzájárulásukat, ezért a Katetéka oldalon is csak 16 év felettiek regisztrálhatnak, tekintettel arra, hogy tizenhat év alatti személyek esetén a szülők vagy törvényes gyám beleegyezésére van szükség.

13. Személyes adatok biztonsága

Adatai megfelelő védelme, illetéktelen hozzáférés és helytelen felhasználás megakadályozása érdekében a Parakletos a szükséges és megfelelő technikai háttérrel és szabályozással rendelkezik. Adatait különösen védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

14. Az Ügyfél jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Célunk, hogy az Önre vonatkozó minden adat a lehető legpontosabb maradjon. Ön hozzáférhet a személyes adataihoz, kérheti a személyes adatok helyesbítését vagy törlését (törlést csak akkor, ha már nincs szükség az adatokra jogos üzleti célokból, például kiskereskedelmi tranzakció céljából), és kérheti a személyes adatok kezelésének korlátozását vagy tiltakozhat adatainak kezelése ellen. Kérjük, látogasson el a Katetéka fiókjába, hogy elvégezhesse az ilyen változtatásokat, vagy lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken:

 • • parakletoskonyveshaz@gmail.com címre küldött e-mail üzenetben;
 • • +36 76 463106-os telefonszámon;
 • • 6100 Kiskunfélegyháza Pacsirta u. 10. címre küldött levélben.

Adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van arra, hogy megkapja a Parakletos által tárolt személyes adatait, strukturált, digitális formában, és továbbítsa ezeket az adatokat egy másik félnek, ha ez technikailag megvalósítható. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti elérhetőségeken.

Panasz benyújtására vonatkozó jog

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a fenti elérhetőségeken.
Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült panasza, illetve jogainak sérelme esetén Önnek jogában áll bírósághoz fordulni, vagy panaszt benyújtani az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
https://www.naih.hu
Telefon: 06-1/391-1400
ugyfelszolgalat@naih.hu

15. Adatvédelmi Tájékoztató módosítása

Parakletos jogosult jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá az adott felhasználóval szemben.

Adatvédelmi Tájékoztatónkat a honlapunkon is elolvashatja: https://kateteka.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/.

Kiskunfélegyháza, 2018. május 17.