104. Dávid és Saul Éngediben

,

Üzenet – Téma:

* Szeressétek ellenségeiteket, tiszteljétek fel­jebbvalóitokat!
* A nem őszinte megbánás csak ideig való.

Előzmények:

Dávid megszabadította Keila városát a filiszteusoktól. Amikor az Úr tudtára adta, hogy Keila polgárai ki fogják szolgáltatni Saulnak, Zif pusztájába menekült. Ott fölkereste Jónátán. Megújították szövetségüket. A zifiek elárulták Dávid rejtekhelyét Saulnak. Dávid Máón pusztájába menekült, de Saul utána ment. Legjobbkor kapta Saul a hírt, hogy a filiszteusok betörtek az országba – előbb oda kellett mennie.

Történet:

Dávid Máón pusztájából elmenekült, és mintegy hatszáz emberével Éngedi pusztájában* tartózkodott, egy hegyvidéken, amely a Holt-tengerig nyúlt.

Amikor Saul visszatért a filiszteusoktól, hírt kapott arról, hogy Dávid Éngedi sziklavárában van. Azonnal felszerelte válogatott katonáit, és Éngedi felé vonult, hogy Dávidot megkeresse a magas sziklákon, ahol a zergék éltek, az ún. zergék kősziklájánál.

Amikor eljutottak a juhaklokhoz*, amelyek az útfélen voltak, Saul bement egy barlangba, hogy „a szükségét végezze”*. Saul nem tudta, hogy Dávid is ott van az embereivel a barlangban. Valószínűleg nem mind a hatszáz ember tartózkodott egy helyen, hanem szétszóródtak a dombokban levő különböző üregekbe.

Dávid elbújt, hogy Saul ne vegye észre. Már figyelmezették, hogy Saul jön a seregével.

Miközben Dávid és emberei a barlang legbelső részében ültek, látták, hogy Saul bejön. (Ha sötétben ülsz, mindent jobban meg tudsz különböztetni.) Dávidnak azt suttogták az emberei: „Nézd, ez az a nap, amelyről azt mondta neked az ÚR, hogy kezedbe adja ellenségedet. Tégy vele, amit jónak látsz!” Ez csábító javaslat* volt, mert valójában nem ezt mondta az Úr! De elfogadhatónak látszott, mintha valóban így lett volna…

Dávid fölállt… Valóban megy, hogy megölje Sault?

Saulhoz lopózott… Gondolhatjuk, hogy emberei lélegzetüket is visszafojtották!

Ha Saul meghal, vége a bujdosásuknak; talán Dávid lesz a király!

Dávid azonban csak Saul köpenyének egyik sarkát vágta le… Milyen csalódás volt ez emberei számára.

Amikor az emberei halkan morogtak, ezt mondta: „Mentsen meg az ÚR attól, hogy ilyen dolgot kövessek el az én uram, az ÚR fölkentje ellen, és kezet emeljek ellene, hiszen az ÚR fölkentje ő!” Ezzel adta emberei tudtára, hogy azok se emeljenek Saulra kezet. Nem engedte, hogy megtámadják Sault. Dávidnak igaza volt: aki az Úr fölkentjét megöli, az az Úr ellen vétkezik. Dávid szerette ellenségét, mindannak ellenére, hogy az neki annyi szomorúságot és kellemetlenséget okozott. Nem gondolt ellenségesen Saulra, mert Dávid szerette Istent!

Nem sokkal azután Saul elment a barlangból, és folytatta útját.

Akkor Dávid valami olyat tett, amit feltehetőleg az Úr sugalmazott: ő is kiment a barlangból, és Saul után kiáltott: „Uram király!” Dávid leborult feljebbvalója, Saul előtt.

Amikor Saul ijedten hátrafordult, látta, hogy Dávid alázatosan ott áll, és hallotta, amint azt mondja neki: „Miért hallgatsz az olyan emberek szavára, akik azt mondják, hogy Dávid a vesztedre tör?! Hiszen most a saját szemeddel láthattad, hogy kezembe adott az Úr a barlangban. Mondták is, hogy öljelek meg, de én megszántalak, és ezt mondtam: Nem emelek kezet az én uramra, mert az Úr fölkentje ő. Nézd csak, atyám, itt van a köpenyed sarka a kezemben. Amikor levágtam a köpenyed sarkát, nem gyilkoltalak meg. Értsd meg ebből, és lásd be, hogy nem akarok semmi rosszat vagy hűtlenséget elkövetni ellened, bár te üldözöl engem, hogy elvedd az életemet. Az Úr tegyen igazságot köztünk, az Úr álljon bosszút rajtad, de én nem emelek rád kezet.”

„A te hangod ez, Dávid fiam?” – kérdezte sírva Saul, amikor Dávid befejezte szavait. – „Te igazabb vagy nálam, mert az Úr a kezedbe adott, és mégsem öltél meg. Ha valaki rátalál ellenségére, sértetlenül bocsátja-e útjára? Jóval fizessen neked az Úr azért, amit ma tettél velem! Mert magam is tudom, hogy te biztosan király leszel, és általad virágzik fel Izráel királysága. Esküdj meg most az Úrra, hogy nem irtod ki utódaimat, és nem törlöd ki nevemet nemzetségemből!”

Dávid megesküdött Saulnak, aki ezután katonáival együtt elvonult.

És… magával vitte Dávidot, hogy ismét visszaadja ezredesi rangját, és a feleségét, Míkalt? Nem, Saul Dávid nélkül tért vissza!

Dávid pedig visszahúzódott embereivel Éngedi sziklavárába. Nem bízott abban, hogy Saul megbocsátott neki! Hogy igaza volt, az ki is tűnt hamarosan (lásd 1Sám 26; 106. lecke).

Jegyzetek:

Éngedi – Én-gedi? „Zerge-forrás”. Arról a forrásról nevezték el, ahova a zergék jártak inni. Talán erre a helyre gondolt Dávid, amikor a Zsolt 42-t írta. Bár ebben a zsoltárban nem zergéről van szó, hanem vízhez kívánkozó szarvasról, amelyik bajban van. Ahogy a szarvas kívánkozott a vízhez, úgy kívánkozott Dávid lelke Istenhez.

Juhaklok/barlangok – Aki Éngedi környékét ismeri, megérti a helyzetet: sok barlang volt ott; a barlang előtt kövekből és tüskés ágakból kerítést készítettek, ahova a juhokat beterelhették. Rossz időben a nyáj behúzódhatott a barlangba. Éngedi környékén mészkő-és márgasziklák vannak. A márga könnyen málik, így keletkeznek a barlangok.

„Szükségét végezze” – Gondoljunk a Bírák 3,24-re, ahol arról van szó, hogy Eglón, Móáb királyának a szolgái is azt gondolták, hogy uruk szükségét végzi. Arra is gondolnak, hogy Saul aludni ment be a barlangba. Ez könnyebben magyarázható verzió, hisz Dávidnak nem lehetett könnyű észrevétlenül megközelíteni Sault, ha az nem aludt.

Csábító javaslat – Gondoljunk csak az Úr Jézus megkísértésére (Lukács 4,1–13): a Sátán ugyanígy beszélt, hogy Jézust elcsábítsa; így beszélt Évának is (1Mózes 3,1–5).

104

Énekek:

Református énekeskönyv: 26:1; 35:1; 42:1–3; 161:1.3.5; 236; 254:1.8; 263:15.18–20; 390
Jertek, énekeljünk: 141:1; 145; 163:2–4; 173; 228
Harangszó: 17:1; 44; 49
Dicsérjétek az Urat!: 14:1; 68; 75; 91:1–4; 156
Erőm és énekem az Úr: 14:1; 38; 54; 96:4–5; 101

Megjegyzések:

Szeretni az ellenséget – Dávid a barlangban gyakorolta azt, amit az Úr Jézus évszázadokkal később tanítványainak és nekünk is ajánlott. A legnehezebb feladatok egyike, amelyet a hívőnek teljesíteni kell, az, hogy szeresse ellenségét. Mégis ez az Úr Jézus parancsa (Mt 5,44; Lk 6,27.35). Áldani azt, aki átkoz, túlontúl nehéz. „Szemet szemért, fogat fogért”, ez többet mond nekünk. Pedig az Úr Jézus maga adott példát: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” (Lk 23,34)

Megfizetés – Dávid tudta, hogy az Úr harcol érte Saul ellen (lásd Zsolt 35,1: „Perelj, Uram, a velem perlőkkel, harcolj az ellenem harcolókkal!”) A Zsolt 62,13-ban azt mondta Dávid: „Te megfizetsz mindenkinek tettei szerint.” A Zsolt 35,12-ben és a 38,21-ben arról panaszkodik, hogy rosszal fizetnek neki a jóért. Ez nem azt jelenti, hogy a hívőnek mindent el kell tűrnie, amit ellene elkövetnek, és nem szabad magát megvédenie. De ne nyúljon először fegyverhez, hanem bízza a harcot Istenre.

Nem őszinte megbánás – Saul megbánást mutatott, de utóbb kitűnt, hogy nem volt őszinte. Mondjuk ezt meg a gyerekeknek határozottan, mert különben félreértik Saul könnyeit, és azt, amit Dávidnak mondott.
A megbánás őszintének tűnhet, de később gyakran kiderül, hogy az csak hirtelen felbuzdulás volt. Sok ember olyan e tekintetben, mint a szélkakas a tornyon: Arra fordul, amerre a szél fúj. A hamis béke gyakran előforduló jelenség egy ország politikájában, a népek közt.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Emberismeret / Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek (Osztályfőnöki) * Kapcsolatainkról:

  • Mit teszel, ha bántanak? Hogyan győzhetjük le a rosszat a jóval? (** ***)
  • Tiszteletadás vezetőink, feljebbvalóink iránt. (***)
  • Mikor van szükség megbánásra, bocsánatkérésre? Az őszinte és hamis megbánás közötti különbség. (***)
  • Párhuzamok keresése a bibliai történet és egy bírósági tárgyalás között. (***)

Történelem

  • Két egyháztörténeti párhuzam: Husz János és Luther Márton bizonyságtétele az Isteni igazságszolgáltatásról, ill. védelemről. (***)

Magyar nyelv és irodalom

  • A szeretet hatalma Lázár Ervin: A hétfejű tündér c. meséjében. (**)

Vizuális kultúra (Rajz) / Technika

  • Kirakójáték készítése: színezés, ragasztás, nyírás. Vizuális megfigyelőképesség fejlesztése a játék során. (***)

Vázlat:

Éngedi
Dávid és emberei a barlangban
Saul is a barlangban
Dávid nem öli meg az Úr fölkentjét
levágja Saul köpenyének sarkát
„Az Úr tegyen igazságot köztünk”
Saul bocsánatot kér

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .