79. Sámson születésének ígérete; és ifjúsága

,

Üzenet – Téma:

* A názír Istennek szentelt életű ember. Te is élhetsz Isten szolgálatában.

Előzmények:

Az Úr Jefte által megszabadította Izráelt az ammóniaktól.

Bír 12,8–15: Jefte után három kevésbé ismert bíra következett: a betlehemi Ibcán hét évig, a zebulóni Élón tíz évig, majd a Piratónból való Abdón nyolc évig ítélte Izráelt.

Történet:

Izráel fiai újból elpártoltak az Úr mellől. Megint figyelmeztetés következett: a filiszteusok*. Már Jefte történetében is olvasunk róluk. A filiszteusok negyven esztendeig hatalmaskodtak az országban.

Ebben az időben a corábeli*, Dán nemzetségéből való Mánóah („nyugalom”) feleségének különös találkozásban volt része. Az asszony meddő volt, és megjelent neki az Úr angyala, aki megígérte, hogy terméketlensége véget ér. Fia fog születni, de a terhesség ideje alatt az asszony nem ihat bort vagy részegítő italt, és nem ehet semmilyen tisztátalan ételt, mert a gyermek Istennek szentelt (názír*) lesz már anyja méhében. Ő kezdi majd megszabadítani Izráelt a filiszteusoktól.

A feleség elmesélte Mánóahnak, kivel találkozott, és milyen ígéretet kapott. Az asszony szavaiból érezhető, hogy nem tudta biztosan, ki volt a titokzatos látogató.

Mánóah könyörgött az Úrhoz, hogy „Isten embere” térjen vissza még egyszer hozzájuk, hogy elmondja nekik, hogyan bánjanak a fiúcskával. Isten meghallgatta imádságát, és feleségének újra megjelent az Úr angyala, amikor egyedül volt a mezőn. Az asszony gyorsan odahívta a férjét, aki megkérdezte az ismeretlent:

„Te vagy az a férfi, aki ezzel az asszonnyal beszélt?”

„Én vagyok” – mondta az Úr angyala.

Mánóah tovább kérdezett: „Ha majd beteljesedik ígéreted, milyen legyen a gyermek élete, és mit tegyünk vele?”

Az Úr angyala megismételte a korábbi utasításokat.

Mánóah, mint korábban Gedeon, meg akarta kínálni a vendéget. Felajánlotta, hogy elkészít neki egy kecskegidát. Ebből látszik, hogy még mindig nem tudta, kivel találkoztak.

Az Úr angyala azt válaszolta, hogy ő nem enne az ételből. De bemutathat égőáldozatot az Úrnak.

Mánóah kérdésére: „Mi a te neved? Mert ha beteljesedik ígéreted, tisztelni akarunk téged.” – így felelt: „Titokzatos név az!” (Vö. Ézs 9,5: az eljövendő Messiás nevei: Csodálatos Tanácsos stb.)

Mánóah megáldozta a kecskegidát egy kövön ételáldozatként az Úrnak. Amint az áldozat lángja felcsapott az ég felé, az Úr angyala felszállt az oltár lángjában.

Most értette meg Mánóah, hogy látogatójuk az Úr angyala volt. Megrettent: most biztos el fognak veszni, hiszen látták az Istent.

A felesége azonban értelmesebb volt. Megmagyarázta, hogy ez nem történhet meg, mert akkor Isten az áldozatot nem fogadta volna el, és az ígéret sem teljesedne be.

A fiúcskát, aki később megszületett, anyja Sámsonnak („napocska”) nevezte el.

A fiú szépen növekedett; az Úr megáldotta őt, és az Úr Lelke vezette.

Jegyzetek:

Filiszteusok – Részletesen lásd a 78. lecke jegyzetanyagában.

Corá – Dán törzsének a területe határos volt a filiszteusokéval, észak felől a Sórak patakja határolta. Corá e folyócska mentén feküdt. Túlsó partján volt a filiszteus város, Timna (vö. Bír 14,1kk).

Názír – Az Úr különleges szolgálatára elkülönített férfi vagy nő. A 4Móz 6 részletezi ennek szabályait. A názír fogadalmat tett, aminek külső jelei is voltak: semmiféle bort vagy rö­viditalt nem ihat, semmi szőlőből készítettet nem ehet, haját nem szabad nyírni vagy bo­rotválni, halottat nem érinthet, még akkor sem, ha saját apja, anyja, fivére vagy nővére halna meg. E názírság nem kell hogy teljes életre szóljon, hanem arra az időre, amit az illető maga határozott meg. Ennek eltelte után mutasson be áldozatot, és vágja le a haját. A Mánóahnak és feleségének megígért fiút maga az Úr különítette el názírrá. Az is maradt egész életére. Keresztelő János is ilyen názír lehetett (vö. Lk 1,15).

Énekek:

Református énekeskönyv: 8:2; 165:3.5; 297:7–9; 444:1–4.8; 445:5; 463:3; 467:1.4–5
Jertek, énekeljünk: 163:1–3; 238; 239
Harangszó: 40:3.5; 42:3; 41; 43; 48:2.4
Dicsérjétek az Urat!: 6; 8; 32:1.4; 66:1; 82
Erőm és énekem az Úr: 64:3; 77:1.4; 81:1; 124; 129; 131:1–3

Megjegyzések:

Hinni Isten jelenlétében – Nehéz megérteni, hogy Isten mindenütt jelenvaló. Sokan úgy vélik, hogy Ő távoli Isten, aki a mennyekben trónol, s onnan irányít mindent a földön. A régi templomokban sok helyen így is ábrázolták: Isten szemét a mennyezet legmagasabb pontjára festették. A zsidók szeretnének látható Istent. Emlékezzünk csak az aranyborjú bűnére (2Móz 32; 55. lecke). Amikor Mánóah rájön, hogy az angyalban Isten volt vele és feleségével, attól fél, hogy meg fog halni.

A názírság fogadalma – A 4Móz 6-ban van leírva a názírok fogadalma. Ezt Sámson sohasem tette le, ahogyan Sámuel sem. Őt anyjának fogadalma tette názírrá (vö. 1Sám 1,11: „…nem éri borotva a fejét”). Sámson, akárcsak Sámuel, nem maga választotta ezt a szolgálatot.

Jézus názír volt-e? – Némelyek úgy vélik, hogy Jézus názír lett volna. Ám ezt semmivel sem lehet alátámasztani. Ezt a hibás gondolkodást talán a „názír” és „názáreti” szavak hasonlósága indíthatta. Jézus megérintette a halott náini ifjút, és sok tisztátalan bélpoklost, amit názír biztosan nem tehetett meg. Bort is ivott (vö. Mt 26,29).

Összehasonlítás más születési híradásokkal – Hágár (1Móz 16,10–12); Ábrahám és Sára (1Móz 17,15–19; 18,10–14); Rebeka (1Móz 25,23); Anna (1Sám 1,17); a súnémi asszony (2Kir 4,16); Zakariás (Lk 1,5–25); Mária (Lk 1,26–38); József (Mt 1,20–23).

Csak a nagyoknak? – Ezt a történetet természetesen a kisiskolásoknak is el lehet mondani, akár a következő elbeszéléssel kombinálva: Sámson házassága (Bír 14; 80. lecke). De ők még nemigen értik, mi a názírság, maga a történet pedig elég rövid.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Emberismeret / Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek (Osztályfőnöki)

  • Gyermektelenség régen és ma. A gyermekvállalás jelentősége. (***)

Történelem

  • Történeti (egyháztörténeti) példák az odaszánt, szolgáló életre: de Ruyter admirális, Apáczai Csere János… (***)

Magyar nyelv és irodalom

  • Írásbeli fogalmazás a felnőttkorról. Téma: Isten szolgálatában. (***)

Vázlat:

Corá
Mánóah – felesége
Az Úr angyala
„fiút szülsz” – názír
hajvágás – alkohol – halottak érintése nélkül
Sámson
Az Úr Lelke

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

1 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .