106. Dávid utolsó találkozása Saullal

,

Üzenet – Téma:

* A hit bátorrá tesz.
* A rosszért nemcsak rosszal lehet fizetni.
* A megbánás, ha nem vezet változáshoz, nem őszinte.

Előzmények:

Dávid és legényei Párán pusztájában védték Nábál nyájait. Amikor Dávid ennek fejében részt kért a juhnyírási ünnepi lakomából, Nábál súlyosan megsértette. Dávid bosszút akart állni. Nábál felesége, Abigail, hogy ezt megelőzze, maga vitt ajándékot Dávidnak. Amikor Nábál másnap meghallotta, hogy hajszálon múlt az élete, agyvérzést kapott, és tíz nap múlva meghalt. Abigail ezután Dávid felesége lett.

Történet:

Dávid legényeivel megint Zif pusztájába ment, annak ellenére, hogy a zifiek nemrég elárulták őt Saulnak. Ismét a Hakila-halmon levő erdőt választotta rejtekhelyül.

Dávid nővérének, Cerújának* egyik fia most is vele volt. Abisajról van szó, aki Jóábnak, Dávid fővezérének a testvére. Róla még gyakran hallunk majd.

A zifiek újból elárulták Saulnak Dávid tartózkodási helyét. A király nem habozott. Háromezer katonával elindult, hogy megölje, holott tudta, Isten Dávid oldalán áll. Még mindig gyűlölettel és bosszúvággyal volt telve Dávid iránt. Nyoma sem volt már lelkében annak a bűnbánatnak, amely legutóbbi találkozásuk után ébredt benne.

Dávid kémei jelentették, hogy Saul a katonáival közeledik. Dávid volt olyan okos, hogy otthagyta Hakila halmát, és embereivel Zif pusztájában rejtőzött el. Saul letáborozott éjszakára. A tábort szekerekkel vették körül. Ilyen rögtönzött szekértáborban biztonságban voltak, mind az ellenség, mind a vadállatok ellen.

Dávid néhány emberével, köztük Abisajjal, a szekértáborhoz lopódzott. A közelben várták meg, hogy leszálljon az éjszaka, és Saul, Abnér és a katonák aludjanak. Feltehetőleg az őrök is aludtak.

Dávid megkérdezte Ahimeleket (egy kánaánit, aki Dávid csapatához csatlakozott) és Abisajt, hogy elmennének-e vele Saul táborához. Abisaj vállalkozott rá.

Észrevétlenül átcsúsztak a szekerek közt, s látták, hogy Saul ott alszik katonái között. Lándzsája a földbe volt szúrva a fejénél. Ott volt mellette a vizes korsója is.

Abisaj azt mondta Dávidnak: „Most kezedbe juttatta Isten az ellenségedet. Hadd szögezzem hát a földhöz lándzsám egyetlen dobásával! Másikra már nem lesz szükség.”

Dávid azonban ezt felelte: „Ne pusztítsd el, mert ki emelhet büntetlenül kezet az Úr fölkentjére?! Az élő Úrra mondom, hogy megveri az Úr, vagy úgy, hogy eljön halála napja, vagy úgy, hogy harcba megy, és ott vész el. Az Úr őrizzen meg attól, hogy kezet emeljek az Úr fölkentjére!”

Dávid nem akarta önhatalmúlag elvenni a királyságot, melyet az Úr neki ígért. Várt Isten idejére. Többek között ezért volt „Isten szíve szerint való férfi”. Bölcs tervet gondolt ki Saul megszégyenítésére.

„Csak a lándzsát vedd el a feje mellől meg a vizes korsót, és menjünk!” – mondta Abisajnak. Észrevétlenül jutottak ki Saul táborából. Az Úr gondoskodott erről: „mély álmot bocsátott rájuk”.

Dávid és Abisaj fölment a dombra, amely nagy távolságra volt a szekérvártól. Amikor fölérkeztek a hegy tetejére, Dávid így kiáltott Saul legénységének és Abnérnak: „Abnér, nem válaszolsz?”

Abnér ijedten fölébredt. Rémülten így kiáltott: „Ki vagy te, aki így kiáltozol a királynak?”

Dávid ezt felelte: „Nem te vagy az a bátor harcos, akihez fogható nincs Izráelben? Miért nem vigyáztál hát uradra, a királyra? Ez megbocsáthatatlan! Halál fiai vagytok, mivel nem őriztétek az Úr fölkentjét! Nézd csak meg, hol van a király lándzsája és vizes korsója!”

Saul is fölébredt, és megkérdezte: „Te vagy az, Dávid fiam?”

„Én vagyok, uram királyom” – felelte Dávid. – „Miért üldözöl állandóan? Mi rosszat követtem el? Most azért hallgass meg, uram király: Ha az Úr mondta, hogy üldözz engem, légy Neki hálás, és hozz Neki áldozatot. De ha emberek ingereltek fel ellenem, akkor legyen az Úr átka rajtuk, mivel elűztek engem, hogy ne tartozzam az Úr örökségéhez, és más isteneknek kelljen szolgálnom*. (Dávid ugyanis nem mehetett a szent sátorhoz.) Kívánom, hogy ne hulljon vérem távol az Úr házától. Mert hadba vonult Izráel királya, hogy megkeressen egy árva bolhát, mint ahogy egy fogolymadarat üldöznek a hegyeken!”

Saul bűnbánóan válaszolt: „Vétkeztem! Térj vissza hozzám Dávid, nem követek el többé ellened gonoszságot, hiszen ma megkímélted az életem. Bizony, ostoba voltam, és igen nagyot tévedtem!”

Dávid azonban nem tért vissza Saulhoz, hanem így válaszolt a dombról: „Itt van a király lándzsája. Jöjjön át egy legény, és vigye el! Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert az Úr a kezembe adott ma téged, de én nem akartam kezet emelni az Úr fölkentjére. Amilyen értékes volt előttem a mai napon a te életed, olyan értékes legyen az én életem is az Úr előtt, és mentsen meg minden nyomorúságtól.”

Így beszélt Dávid a hit nyelvén. Sault nagyon meghatották Dávid szavai. Azt mondta: „Légy áldott, Dávid fiam! Bármibe fogsz, véghez fogod vinni.” Arra célzott, hogy Dávid lesz majd az utódja.

Dávid nem ment Saullal, hanem ott maradt a pusztában. Nem bízott a király szavaiban.

Saul másnap elvonult seregével Gibeába. Dávid többé nem látta őt, és nem beszélt vele.

Jegyzetek:

Cerújá – Dávid nővérének, Cerújának három fia volt: Jóáb, Dávid későbbi fővezére; Abisaj, a bátor harcos; és Aszáél, aki gyorsan tudott futni, akárcsak egy szarvas vagy gazella a mezőn (lásd 2Sám 2,18). Hogy ki volt az apjuk, azt nem tudjuk.

Más isteneknek szolgálni – Egy igazi izraelita számára nagyon rossz volt, ha nem vehetett részt az istentiszteleten. Dávid erről panaszkodott a Zsolt 84-ben: „Mily kedvesek a te hajlékaid, ó Seregek Ura! Sóvárog, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után. (…) Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer.”

Énekek:

Református énekeskönyv: 26:1.9; 27:1–2; 35:1.9; 161:1.3.5; 236; 240:1.4–7; 461:5
Jertek, énekeljünk: 101:2; 115:2; 174:1; 185; 189; 228
Harangszó: 39; 44; 49; 53:5–6
Dicsérjétek az Urat: 17; 40; 75; 87:1; 91:1–4; 156
Erőm és énekem az Úr: 38; 54; 63:1–3; 116:1; 134:3–4

Megjegyzések:

Az életünket kockáztatni – Önkéntelenül felvetődik a gondolat, hogy Dávid mennyire meggondolatlanul bánt az életével, amikor bemerészkedett a szekérvárba. Abban a helyzetben Dávid biztos kellett legyen abban, hogy az Úr megvédi őt. Ezt érezte a szívében. Jónátán is biztos volt Isten védelmében, amikor fegyverhordozójával a filiszteus őrséghez kúszott (lásd 1Sám 14). Gedeonnál, aki szintén az ellenség, Midján táborába ment, más volt a helyzet: ő azt az Úr parancsára tette (Bírák 7,9–10).
A közmondás: „Aki mer, az nyer”, ilyen értelemben találó: „aki az Úrral mer, az nyerni fog”.

Megbánás eredménytelenül – Saul megbánása nem volt mély, vagy ha azt abban a pillanatban úgy is gondolta, most megmutatta, hogy nem volt tartós. Saul többé nem tudta bebizonyítani, hogy békén hagyja Dávidot, vagy megbecsüli, mert Dávid ezután a filiszteusokhoz ment, ahol Saul nem érhette el. Nem lett volna szabad nyugodnia addig, amíg Dávidot rá nem bírja, hogy megbízzék királyában és apósában.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Emberismeret (Osztályűnöki)

 • Mit teszel, ha bántanak? A rosszért nemcsak rosszal lehet fizetni. (* **)
 • Vakmerőség és bátorság közötti különbség. Mikor lehetsz igazán bátor? (** ***)
 • A megbánás mikor őszinte, mikor nem? Az őszinte megbánás következményei. (***)

Történelem

 • A szekértábor szerepe az 1241-es Muhi csata vereségében. (***)
 • A szekér, szekértábor jelentősége a huszita harcmodorban. (***)

Magyar nyelv és irodalom / Dráma

 • Olvasáselőkészítés: kezdőhang leválasztása tárgyak, személyek neveiből. S és K betűs szavak gyűjtése, válogatása, S és K betűk gyűjtése újságokból. (*)
 • Lopakodójátékok: hangok irányának, tárgyak helyzetének megfigyelése; beleélés a szituációba. (* ** ***)
 • A bibliai történet dramatizálása spontán szerepjátékkal. (***)
 • Párhuzamok keresése a bibliai történet és Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk c. regénye között: Nemcsek bátorsága és hűsége, belopódzása a vörösingesekhez; Geréb őszinte megbánása. (***)

Vizuális kultúra (Rajz) / Technika

 • Betűnyomda készítése krumpliból vagy radírból. Színes betűnyomatok. (*)
 • Dárda és korsóformák készítése hurkapálcikából, gyurmából vagy agyagból. Tábori kellékek fonal- és textilhulladékból, hurkapálcikából. (**)
 • Vázlatos felülnézeti rajz készítése a szekértábor képzelt elhelyezkedéséről. (***)

Vázlat:

Dávid
Zif
Abisaj (Jóáb testvére)
Saul
Abnér (Saul fővezére)
lándzsa
vizes korsó

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .