17. Sodoma és Gomora pusztulása; Lót megmenekül

,

Üzenet – Téma:

* A bűn olyan méreteket ölthet, hogy elma­radhatatlanná válik az ítélet.

Előzmények:

Ábrahám Sodomáért és a Jordán melléki városokért könyörgött. Vajon van-e legalább tíz igaz ember ott?

Történet:

A két angyal kora este érkezett Sodomába. Senki sem gondolta volna róluk, hogy angyalok. Lót a kapuban ült, s nagy örömmel és tisztelettel fogadta őket*. Meghívta őket házába, ott megmoshatják lábukat, és kipihenten indulhatnak majd reggel tovább. A két vendég ezt el is fogadta, bár először nagyon szabadkoztak. Nem lehet tudni, hogy vajon csak udvariasság volt-e, vagy próbára tették Lótot. Mindenesetre Lót ismerte a sodomabelieket, és nem merte vendégeit az utcán hagyni. Vacsorát készített nekik.

Időközben a város férfiai tudomást szereztek a vendégekről, és gyülekezni kezdtek a háza ajtaja előtt. Azt akarták, hogy a vendégek menjenek ki hozzájuk. Lót nem engedte. Először is ez a vendégfogadás normáival ellenkezett. A vendég sérthetetlen. Továbbá undorodott a sodomaiak gonosz tervétől* (2Pét 2,7–8). Megtagadta, hogy kiadja a két férfit. Inkább lányait ajánlotta fel nekik. „Van két lányom, akiknek még nem volt dolguk férfival, kihozom hozzátok, és tegyetek velük, amit jónak láttok. De ezekkel az emberekkel ne tegyetek semmit, mivel hajlékom oltalma alatt vannak!” Ezt nem szívesen tette, de legalább a vendégeket megmentette volna a gyalázattól.

A sodomabelieknek ez azonban nem volt elég. Azt mondták egymásnak: „Ő az egyetlen jövevény köztünk, és ő akar törvényt szabni?” Megfenyegették Lótot: „Még jobban elbánunk veled, mint velük!” Szorongatni kezdték Lótot, és megpróbálták betörni az ajtót.

Ekkor történt a csoda. Az angyalok behúzták Lótot, az ajtó előtt levő tömeget pedig vaksággal verték meg, hogy ne tudják megtalálni a bejáratot. Nem teljes vakságot jelentett ez, csak annyit, hogy a ház és a benne lévők befedeztessenek. Kedvetlenül kotródtak el onnan az emberek, és nyugton hagyták aztán Lótot és vendégeit.

A két angyal azonnal figyelmeztette Lótot a közelgő veszélyre. Kérték, hogy szóljon vejének, fiainak és lányainak, hogy meneküljenek a városból. Lót engedelmeskedett is, de vői nem vették komolyan. Tréfának tartották.

Reggel az angyalok sürgetni kezdték őket, de annyit késlekedtek, hogy végül kézenfogták őt, a feleségét és két lányát*, s kivitték a városon kívülre. Ott még külön is figyelmeztették őket, hogy nem nézhetnek vissza, mert akkor meghalnak, s a hegyre kell menekülniük. Akkor Lót azt kérte, hadd menjenek egy közeli kis városba, Cóarba*. Félt, hogy a Sodomához közel eső dombokon elpusztulnak. Az angyalok megengedték nekik.

Sodoma és Gomora elpusztult a kénköves, tüzes esőtől*, amelyet az Úr a városokra és környékükre bocsátott. Puszta, füstölgő síkság maradt hátra. Lót felesége azonban hátranézett és sóbálvánnyá* vált. A környék már korábban is tele volt szurokforrásokkal (1Móz 14,10), s ezen a helyen sós vizek törtek fel, amelyekből kialakult először a Sós-tenger, majd később az általunk is ismert Holt-tenger*.

Ugyanezen a reggelen Ábrahám már korán felkelt, és kiment oda, ahol előző napon elbúcsúzott vendégeitől. A valamikori gyönyörű vidék látványa helyett füstölgő, feketére szenesült völgy tárult szeme elé. Akkor megértette, hogy Isten meghallgatta ugyan könyörgését, de még tíz igaz ember sem volt a városban.

Lót pedig félt Cóarban maradni. Elhagyta a várost, és lányaival a hegyre ment, ahol egy barlangban laktak. A továbbiakban olvashatjuk Lót leányainak vétkét*, amikor fiakat kívántak maguknak saját apjuktól, s így lettek a két későbbi kánaáni nép ősanyja: a móábiaké‚ és ammóniaké.

Jegyzetek:

Üdvözlés módja – Lót a kapuban ült, ami azt jelenti, hogy a város elöljárói közé számított. Általában a „kapuban ülők” a város gondjait, gazdasági ügyeit, közítéleteit tárgyalták meg nyílt színen. Hogy mit láthatott meg a vendégeken Lót, ami miatt behívta őket magához, nem lehet tudni, mindenesetre a tisztelet, amit nekik ad, az Istennek kijáró teljes leborulás. Ahogyan később védelmezi őket, az sem tulajdonítható csupán a vendégszeretetnek.

Sodomia – Férfiak férfiakkal való szexuális kapcsolata, amit ma homoszexualitásnak nevezünk. Ha már a bejövő idegenekkel kapcsolatban is ilyen nyíltan merik ezt várni, azt jelenti, hogy a városon belül teljesen természetes volt. Többek között ezért is sújtotta Isten halállal ezt a várost.

Lót lányai – Valószínűleg több gyermeke is volt Lótnak, mert a korábbi versekben fiairól is olvasunk, s ennél a két lánynál ez a megjegyzés van: „az itt levő” két lányod. Tehát, akik már férjnél voltak, azok nem akartak menekülni.

Tüzes eső – Jézus tanítványai pl. hasonlóképpen gondolják majd a samáriai falut „helyretenni”, akik nem fogadják be őket (Lk 9,54).

Cóar – Egy kisváros a Jordán partján, Móáb távolabbi határán.

Sóbálvány – A szólásmondás szerint aki hosszú ideig áll egy helyben, az sóbálvánnyá válik. Mit is jelenthet ez? Josephus Flavius zsidó történetíró szerint Lót feleségének „sóbálványa” még állt az ő idejében (Kr.u. 70). Ő úgy magyarázza, hogy a forró kénköves levegőtől megfulladt, s azután belepte a só. Valóban máig is vannak sóoszlopok a Holt-tenger partján.

Holt-tenger – 76 km hosszan, 15 km szélesen terül el, egy kb. 920 km2-nyi területen. Legmélyebb pontja 793 m-rel van a tengerszint alatt. A déli rész csak néhány méter mély. Sótartalma hatszorosa a tengerének. Ilyen körülmények között valóban csak holt a tenger, mert semmilyen élet nem marad meg benne, bár a só sokféleképpen felhasználható gyógyászatilag, az élet védelmében. Akik ott jártak, kipróbálhatták, hogy a vízen lebegve akár újságot is lehet olvasni. Így sokan keresik fel ezt a helyet gyógyulás reményében.

Lót lányainak vétke – (1Móz 19,30–38) Ebből a történetből is látszik, hogy Lót lányai valóban ismerték a szexuális vétkek sokféleségét, s aszerint gondolkodtak is, amit Sodomában megismertek. Együtt itatták le apjukat, s határozták el, hogy bemennek hozzá, hogy gyermekük legyen.

017

Énekek:

Református énekeskönyv: 1; 38:1; 130:1–2; 236; 239
Jertek, énekeljünk: 173; 189; 228
Harangszó: 25; 49
Dicsérjétek az Urat!: 63; 154; 163
Erőm és énekem az Úr: 30; 63; 120

Megjegyzések:

Sodoma és Gomora a Bibliában – A szexuális bűnök fertőjeként jelenik meg, és mint a bűn büntetése, a Mózes 1. könyvétől a Jelenések könyvéig. A legfontosabb helyek: Ézs 1,9–10; Jer 23,14; Ez 16,46; Mt 10,15; 11,23–24; Lk 10,12; 17,28–29; Róm 9,29; 2Pt 2,6; Júd 7; Jel 11,8.

Kell-e nekünk ezekről a gyermekekkel beszélnünk? Sokan még valószínűleg kicsik hozzá. (Bár ahhoz nem kicsik, hogy szexuális bűnöket igenlő filmeket nézzenek, akár szülői jóváhagyással?!) A csoporttól és a vezetőtől függ tehát, hogyan beszélünk róla. Arra viszont érdemes figyelni, hogy egyre többen vannak, akik kisebb fiúkkal is próbálkoznak, így lehet, hogy velük nem árt néhány dolgot külön is tisztázni.

A bűn büntetése – Nem mindig ilyen radikálisan vet véget az Úr egy-egy véteknek, egy-egy népnek, városnak vagy személynek. De vannak még hasonló példák: pl. Kórah, Dátán és Abirám pusztulása házuk népével együtt (4Móz 16,31–35); Belsaccar elveszte (Dán 5,30); Heródes Agrippa rettenetes halála (ApCsel 12,20–23); sőt a Krisztust követők között is Anániás és Szafira halállal büntettetik (ApCsel 5,1–11).

Nehezen értjük, de szuverén Urunk van, aki az Őt megvetőknek néha így válaszol. Természeti csapás – mondják sokan, lehet akár egy vulkanikus kitörés is, vagy más természeti katasztrófa. De ha valóban az, Isten azon keresztül is nagyon komolyan figyelmeztette népét.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki)

  • A bűn, a vétek és következményei egy bibliai példa alapján. A helyes erkölcsi döntés és cselekvés. (** ***)
  • A gondoskodás, figyelmesség szerepe a közösség életében: Védőangyal-játék. (**)

Biológia és egészségtan / Emberismeret (Osztályfőnöki)

  • Az ember nemi élete és szexuális szokásai. Az ezzel kapcsolatos társadalmi normák. (***)
  • A korai nemi érés, a korán elkezdett szexuális kapcsolat problémái. A szexuális szabadosság következményei. Az igazi szerelem, tisztaság, szüzesség, önmegtartóztatás kérdésköre. (***)
  • A homoszexualitás problémái. Megítélése a különböző kultúrákban és a mai társadalomban. A fiúkra leselkedő veszélyek. (***)

Természetismeret / Földünk és környezetünk (Földrajz)

  • A vulkanikus területek ismerete. Szurokforrások, aszfalt-kitörések. (***)
  • Természeti katasztrófák, földrengések okai és következményei. Segítségnyújtási lehetőségek. (** ***)
  • A Holt-tenger keletkezése és „élővilága”. A benne található só szerepe és felhasználása. (***)

Magyar nyelv és irodalom

  • Rövid hír (**), tudósítás vagy riport (***) fogalmazása egy bibliakorabeli és egy mai természeti katasztrófáról.

Vizuális kultúra (Rajz)

  • Bibliai történet megjelenítése rajzolt képsorozattal. (**)

Vázlat:

Sodoma
– Lót
– a két angyal

menekülés
– sóbálvány
Cóar
Holt-tenger

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .