Pages Navigation Menu

Sokrétű játékok

A „sokrétű intelligencia” elmélete Howard Gardnerhez kapcsolódik, aki előbb hét, majd kibővítve az alábbi kilenc intelligenciatípust írta le:

  • ●   Verbális-nyelvi
  • ●   Logikai-matematikai
  • ●   Testi-mozgásos
  • ●   Vizuális- térbeli
  • ●   Zenei-ritmikus
  • ●   Kapcsolati
  • ●   Önismereti
  • ●   Természeti
  • ●   Egzisztenciális

Az intelligencia-tesztek és a köztudat is legfeljebb az első kettőben gondolkodik, bár a „józan paraszti ész” megtalálható szólásaink között. Már csak ezért is érdemes odafigyelni az elméletre, hogy gyerekeink „józan” eszét minél differenciáltabbá tehessük, a hitoktatás, hitre nevelés/nevelődés gyakorlatával is.

Itt következő sorozatunkban kísérletet teszünk egy olyan játék- és feladatgyűjtemény létrehozására, amely az intelligenciatípusokat figyelembe véve, egy bibliai sorozat – a Bírák könyve – történeteihez, témáihoz gyűjti a lehetőségeket. Mindezt valóban gyűjteményként kínáljuk a pedagógusoknak, lelkészeknek, amely alkalmazását, helyét és idejét nekik kell megtalálniuk.

Magyar nyelvű szakirodalomként ajánljuk Dr. Jakab-Szászi Andrea: Egyéniségre hangolva: Utak, módszerek, ötletek c. tanulmányát, amely megtalálható a Református Pedagógiai Intézet honlapján, a „Sokrétű intelligencia cikk” címre kattintva.