01–02. Hol vagyok otthon? – Hogyan lehetek valahol otthon? – Évkezdő hittanóra

,

Témakör: Otthon és kapcsolat, közösség és otthon

Időszak, időtartam: Szeptember 1-2. (teljes) hete – két tanítási óra, ami külön, de egy foglalkozásként is megtartható (évindító gyermek-csendesnap programjának is alkalmas)

Élettéma: Hol vagyok otthon? – Hogyan lehetek valahol otthon? – családi kapcsolatok, kapcsolatépítés, otthonteremtés

Bevezető és ráhangoló jellegű foglalkozás, célja a hittanév motivált elkezdése, a csoportkohézió erősítése, élményszerű tapasztalati tanulás.

Bibliai téma: Család, város, ház, haza – közösségeink – Zsoltárok 127,1–2
Építői a bölcsesség, értelem, ismeret – Példabeszédek 24,3–4

 

Kép forrása

 

Előkészítés:

  • ●   Megfelelő szabadtéri helyszín kiválasztása, teremrendezés a mozgásos játékokhoz.
  • ●   Tanulónként egy írólap a listakészítéshez.
  • ●   Csoportonként néhány A4-es méretű lap a tervezéshez (szükség esetén többet is használhatnak az épületszintek miatt).
  • ●   A igeépítő játékhoz csoportonként ki kell vágni egy sorkészletet (8 sor). Lásd a csatolt mellékletet.

 

Szabadtéri mozgásos játékok                                                                     15-20 perc

Kezdjétek nagy fogózással az évet, többféle fogó-szabály alkalmazásával, melyekben a menedék, a „ház” is valamilyen szerepet játszik. Az új játék, új szabály bevezetésével nemcsak a szabálytartást, hanem a szabályok rugalmas alkalmazását is gyakoroljátok.

 

Fészekfogó

A gyerekek párban helyezkednek el szétszórtan a játéktéren, és páros kézfogással fészkeket alakítanak. Kijelölsz egy fogót és egy menekülőt, akik a párok között fognak futni. Jelre indul a játék, a fogó üldözi a menekülőt, aki bármelyik fészekbe bebújhat (nevezhetjük háznak is). A fészekbe bújást nem szabad akadályozni. Annak a játékosnak kell tovább futnia, aki felé a fészekbe bújó háttal áll. A fogó a fészekből kifutót üldözi tovább. A fészekbe bújt gyerek a fészekben maradó kezét megfogja, és vele új fészket alkot.

Ha a fogó megérinti a menekülőt, mielőtt bebújt volna egy fészekbe, szerepet cserélnek: az addig menekülő lesz az új fogó, a régi fogó pedig a menekülő. Az elfogás csak a fészken kívül érvényes.

Másik változat, amit akkor vess be, ha kezd unalmas lenni a játék: A fészekből kifutó játékosnak most nem menekülni kell, hanem ő lesz az új fogó.

 

Üsd a harmadikat

A fogó és a menekülő félreáll, amíg a többiek páros körbe állnak, arccal befelé nézve. Tehát kettős kör alakul ki, ahol a párok egymás mögött állnak. Jelre a fogó üldözni kezdi a menekülőt, kívül a körön. A körön belül futni vagy a párok között átfutni egyiküknek sem szabad. Ha a fogó megérinti a menekülőt, szerepcsere történik, és az ellenkező irányba futnak tovább. A menekülő úgy szabadulhat meg, hogy a belső körben az egyik páros elé beáll (ez a ház), mielőtt a fogó hozzáérne. A fogó ezután a páros külső körben lévő tagját üldözi, aki a menekülő beállásával harmadikká vált. A harmadik játékosnak menekülnie kell, nem állhat rögtön sem a saját, sem a szomszéd oszlopa elé. Az a játékos győz, aki a játék ideje alatt egyszer sem lesz fogó.

Játékváltozat: A harmadik játékosnak nem menekülnie kell, hanem ő az új fogó. A játék neve most: Üt a harmadik!

 

Folyosófogó

A fogó és a menekülő félreáll. A többi játékos kézfogással négy vagy öt soros alakzatban helyezkedik el, folyosókat alkotva (a ház most folyosókból áll). A fogó és a menekülő beáll az egyik folyosóba, és sípjelre indul az üldözés. A fogó és a menekülő is csak a folyosókban mozoghat, kézfogás alatt átbújni vagy átnyúlni nem szabad. Következő sípjelre a tanulók balra negyed fordulatot tesznek, és kézfogással új folyosókat alkotnak. Megváltozik a folyosók iránya, a fogó és a menekülő is új helyzetben találja magát. Ha meghatározott számú folyosóváltás alatt a fogó megérinti a menekülőt, akkor ő a győztes. Ha nem sikerül megérintenie, akkor a menekülő nyer. A következő játékmenetre új fogót és menekülőt jelölsz ki, az ő helyükre a régiek állnak be.

Forrás

 

Tantermi mozgásos játékok                                                                       15-20 perc

Lehet, hogy nem tudtok kimenni szabad térre játszani. Vagy szívesen folytatjátok a teremben is mozgásos játékokkal az udvari fogózást. Mindkét helyzetre alkalmasak a következő, kevesebb helyigényű, mégis intenzív mozgással járó játékok.

 

Mókusok, ki a házból!

A teremben a székeket támlával összefordítva helyezzétek el, így 2 játékosnak lehet egy háza. Nagyobb létszám esetén 3 vagy 4 széket is összefordíthattok, így többszemélyes házak lesznek. Annyi házra van szükség, hogy minden mókusnak legyen helye. Rajtuk kívül van egy kikiáltó, akinek nem jut hely. Játék kezdetén a mókusok a házakban ülnek, a kikiáltó a házak közt tartózkodik. Amikor elkiáltja: „Mókusok, ki a házból!” – mindenki kiugrik, átfut egy másik házba, és leül valamelyik üres székre. Egy széken csak egy mókus fér el, a későn érkezőnek tovább kell szaladni, és új házat keresni. A kikiáltó is igyekszik beugrani egy házba, és leülni. Akinek nem jut szék, és a házakon kívül reked, az lesz az új kikiáltó.

Forrás: Bújj, bújj, zöld ág… Népi gyermekjátékok (Móra, Bp, 1976, 64-65. o.)

 

Székfoglaló

A teremben szétszórva helyezitek el a székeket, mindenkinek jut egy, amire leül. A játékvezetőnek is van széke, de ő nem ül rajta, hanem távolról elindul a széke felé. A többiek átüléssel próbálják megakadályozni, hogy üres székhez jusson. Meddig tart a székhez jutás? Szerepváltással több játékforduló következhet. Ki lesz az ügyesebb székfoglaló?

Forrás: Játékkönyv, Szerk: Kaposi László, II. kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Marczibányi Téri Művelődési Központ, Bp, 2013, 33-34. o.

 

Fúj a szél azokra

A játékosok körben ülnek, egy gyerek középen áll, neki nincs széke. Elkiáltja magát: Fúj a szél azokra, akiknek pl. van testvérük.

Ekkor mindenkinek fel kell állnia, akinek testvére van, és egy másik helyre kell ülnie. A középen álló gyerek is igyekszik helyet foglalni. Akinek nem jut hely, középre áll, és most ő talál ki valami újat, amivel minél több társát fel tudja állítani, pl.: Fúj a szél azokra, akik szeretik a palacsintát.

Forrás

 

Ön- és társismereti, kapcsolatépítő játékok                                                          40-45 perc

Az utolsó tantermi játék már tartalmaz önismereti elemeket is, de még a mozgás a lényeg. Most olyan játékok következnek, ahol a hangsúly egymás jobb megismerésére helyeződik. A gyerekek a nyár alatt is sokat változnak, szükség van újabb és újabb ismerkedésre ahhoz, hogy a csoport jól összerázódjon. A csoportépítést szolgálják tehát a következő játékok.

 

Szeretem – nem szeretem

A székek maradhatnak körben, a gyerekek kapnak egy-egy írólapot, ami alá helyezzenek egy könyvet vagy füzetet. Mindenki írjon egy listát öt olyan dologról, amit szeret, és öt olyan dologról, amit nem szeret. A listára kerülhet bármilyen tárgy, esemény, hely, tulajdonság stb., személyek neve viszont nem. Ha elkészültek, összehajtogatják a papírokat és odaadják neked. Felolvasod a listákat, a gyerekek pedig próbálják kitalálni, ki írhatta az adott listát.

Mókás újraismerkedés sülhet ki a dologból, ha sikerül jól moderálnod, egy kicsit műsorvezető szerepben.

 

Csoportalakítás – családalapítás

A listákról kiderült tulajdonságok alapján alkossatok kis csoportokat, amelyek a következő játékban családok lesznek. A csoportalakítás történhet spontán módon, de a te irányításoddal is, attól függően, mennyire találják fel magukat a gyerekek. Arra kell ügyelnetek, hogy minden kis csoportba kerüljön fiú és lány is, lehetőleg közel egyforma arányban.

Amint megalakultak a csoportok, foglaljanak helyet egy-egy asztal körül, és beszéljék meg, ki kicsoda a családban.

 

A mi házunk

Csoportonként/családonként tervezzetek egy-egy házat, amiben a család együtt fog lakni. Minden családtag igényeit és szükségleteit vegyétek figyelembe, amennyire lehet. Sikerül-e egyezségre jutni? Milyen megoldások, ötletek segítenek ebben?

A rajz felülnézetben ábrázolja az épületet, ha több szintes, akkor minden szintet külön. A kertről, udvarról is készülhet tervrajz.

Végül a csoportok mutassák be egymásnak a terveiket. Beszéljenek arról is, hogyan jutottak egyezségre.

(A feladat Zákeus-otthon címen szerepelt a 3. osztályos anyag 24. óraterve után, a további ötletek között.)

Forrás

 

Bibliai tanítás – imádság – ének:                                                                           10-15 perc

Igeépítő

A Zsoltárok 127,1 és a Példabeszédek 24,3–4 verseit oszd ki a csoportoknak soronként szétvágva és összekeverve. (Nyomtatható változatban megtalálod az Igeépítő c. csatolt dokumentumban: egy oldalon 4 csoport cédulája szerepel.)

Ki tudja a sorokat okosan összeépíteni? Mely sorok tartoznak szorosabban össze? Hova lehet rést, sorközt tenni?

Ha az Úr nem építi a házat,
hiába fáradoznak az építők.
Ha az Úr nem őrzi a várost,
hiába óvják azt az őrök.

Bölcsesség építi a házat,
értelem szilárdítja meg,
és ismeret tölti meg a szobákat
mindenféle drága és kedves értékkel.

 

Akkor hát ki építi a házat? Az építők? A bölcsesség? A bölcs és okos építők? Vagy/és valaki más? Olvassátok el a zsoltárvers folytatását is:

Hiába keltek korán,
és feküsztök későn:
fáradsággal szerzett kenyeret esztek.
De akit az Úr szeret,
annak álmában is ad eleget.

 

Adjatok hálát Istennek, hogy ismét „összehozott” benneteket. Hogy egy jó csoportot, szeretetben épülő családot akar belőlünk formálni. Kérjétek őt, hogy legyen veletek egész évben, és egy pillanatra se hagyja abba az építkezést.

 

Mindenek meghalljákHarangszó 49:1-2.5.7

 

Mindenek meghallják és jól megtanulják,
Kik segedelmüket nem Istentől várják:
Nincsen Isten nélkül segítség és idvesség.

Hogyha a városnak, avagy háznak népét
Nem az Isten őrzi, hidd el annak vesztét:
Nincsen Isten nélkül segítség és idvesség.
 

Nagy könnyen az Isten mindent ád azoknak,
Kik csak benne bíznak s hozzá fohászkodnak:
Nincsen Isten nélkül segítség és idvesség.
 

Boldog, aki lelkét hittel erősíti,
Minden ellenségét bizonnyal meggyőzi:
Nincsen Isten nélkül segítség és idvesség.

 

 

 

 

 

A tanmenetet és óraterveket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 4 menüpont alatt.

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .