Nemcsak saját tapasztalat, hanem a tudományos kutatások is bizonyítják, hogy a digitális generációk több időt töltenek a különböző közösségi oldalakon, mint mondjuk az iskolában, és fontosabb számukra a virtuális csoport véleménye, mint a valós, off line csoporté.

A közösségi média sajátosságait és motivációs erejét kihasználva adjuk meg a lehetőséget a gyerekeknek, hogy ezeket a felületeket alkalmazva sajátítsák el az anyagot, illetve adjanak számot a tudásukról. A közösségi médiára épülő feladatok sohase legyenek egyéniek, hanem egy-egy csoportot bízzunk meg a feladatok elkészítésével.

Milyen feladatok jöhetnek szóba a közösségi média felületein bibliai témában?

A lehetőségek száma korlátlan, csak néhány kiragadott téma:

 • ●   A bibliai történet szereplőinek (titkos) Facebook, Insta stb. profiljának elkészítése
 • ●   Chatbeszélgetés létrehozása a szereplők között
 • ●   Poszt megalkotása egy bibliai eseményről
 • ●   Kommentelés a bibliai posztokhoz
 • ●   Nyomon követés (a biblia esemény folyamatának megjelenítése a hírfolyamban különböző megosztások által)
 • ●   Tömörítés Gamer-stílusban, pl. egy bibliai történet összefoglalója

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A Sokrétű játékok sorozat új játékait megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű Játékok / Sokrétű bölcsesség menüpont alatt.

A digitális világ gyermekeitől a „klasszikus” énközlési formák, mint a napló, levél igencsak távol állnak. Annál inkább otthon vannak az internet adta lehetőségek körében. Ne zárkózzunk el ettől a területtől! Adjunk lehetőséget a gyerekeknek, hogy egy-egy bibliai történet kapcsán megmutathassák a virtuális világban szerzett kompetenciáikat is. Az idősebbek számára, akiknek a zsebében ott van az okostelefon, teremtsük meg a lehetőséget, hogy a valóban a virtuális térben végezhessék el a feladatokat. (Ha gondban vagyunk a feladat elvégzéshez szükséges virtuális felület létrehozásával, kezelésével, kérjünk segítséget nyugodtan a gyerekektől). Minden közösségi és megosztó oldalon lehetőség van arra, hogy az adott tartalmat csak a megjelölt személyek lássák. Ez olyan, mintha a terem falait kitolnánk a virtuális világba, ezzel használva annak minden előnyét, de a gyerekeket megóvva a veszélyektől.

 

Blog, vlog, YouTube csatorna

A mai gyerekek nem írnak naplót, hanem blogot vagy vlogot (videoblogot) vezetnek, és ha sikerre vágynak, akkor azon gondolkodnak, hogy milyen YouTube csatornát indítsanak el. Ezt a motivációt kihasználva indítsunk el a csoportnak egy közös blogot és/vagy egy YouTube csatornát, ahová feltölthetik a kiadott témákkal kapcsolatos anyagaikat. Ezek az anyagok lehetnek blogbejegyzések egy adott témára, kommentek, megjegyzések egy téma körül, a YouTube-ra pedig a story telling különböző műfajaitól, a szakmai fogások, tanácsok megosztásáig sok minden elképzelhető.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A Sokrétű játékok sorozat új játékait megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű Játékok / Sokrétű bölcsesség menüpont alatt.

A szereplővel való azonosulást elősegítheti, ha különböző irodalmi stílusban íratjuk meg a gyerekekkel a szereplő életének eseményeit. Ez a játék természetesen csak nagyobbakkal élvezetes, akik már ismerik a különböző műfajokat és a hozzájuk tartozó stílusjegyeket.

Kép forrása

(Ön)életrajzi regény

A gyerekek képzeljék el, hogy ők az adott szereplő egy bibliai történetsorozatban (pl. József történetei), vagy hogy őket bízták meg az adott szereplő életrajzi regényének megírásával.

 • Milyen címet adnál a regénynek?
 • Hogyan kezdenél hozzá a regényhez? Mi lenne az első néhány mondat, ami annyira felcsigázná az olvasót, hogy elolvassa az egész könyvet?
 • Mi lenne a regény kulcsmondata, kulcsjelenete, ami miatt érdemes lenne elolvasni ezt a könyvet?
 • Mik lennének a lezáró, utolsó mondatok?

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A Sokrétű játékok sorozat új játékait megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű Játékok / Sokrétű bölcsesség menüpont alatt.

A mai gyerekek számára a bibliai kor nagyon távolinak tűnik, a történetek (első ránézésre) nem sok átfedést mutatnak a mai kor (gyermekeinek) problémáival. Ezt a feszültséget hivatott oldani a következő néhány feladat, amelynek alapja a szereplővel való azonosulás, és az „énközlés”, azaz a szubjektum (a szereplő) szemszögéből megszólalni, bemutatni az eseményeket, tükröztetni mindazt, amit átélt, megtapasztalt.

 

Napló, levél

Ahhoz, hogy egy szituációt, problémát megértsünk, a hétköznapi életben is bele kell helyezkednünk az adott szereplő helyzetébe. Hittanórai környezetben ez legkönnyebben úgy mehet, hogyha a gyerekek E/1-es szövegeket alkotnak, akár szóban, akár írásban.

Ehhez a legegyszerűbb és legkézenfekvőbb, hogyha a történet főszereplőjének naplóbejegyzését, -bejegyzéseit készítik el a gyerekek. A naplóbejegyzés lehet egyszeri. Ilyenkor a történet egyik kulcseseményéről írjanak a gyerekek egy rövid naplóbejegyzést úgy, mintha ők lennének a történet egyik szereplője. Ha egy eseménysort akarunk bemutatni, akkor több, rövidebb naplóbejegyzést írjanak a gyerekek (pl. Mózes naplóbejegyzési a pusztai vándorlás során).

Hangsúlyozzuk, hogy mivel ezek egyes szám első személyű, szubjektív bejegyzések, nem a történet leírását kérjük, hanem azt, ahogy az adott szereplő látta, átélte az eseményeket. Lehet, sőt valószínű, hogy a gyerek nincs mindennel tisztában, nem áll minden információ a birtokában, valamiért csak egy részletre tud figyelni, de arra erősen, vagy éppen el van foglalva a saját bajával, és arra keres megoldást… Értsék meg a gyerekek (és a pedagógus is), hogy a sajátos nézőpont és tükröztetés a kulcsa ezeknek az énközlő írásoknak.

 

Kép forrása

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A Sokrétű játékok sorozat új játékait megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű Játékok / Sokrétű bölcsesség menüpont alatt.

Mi lenne, ha…

A gyerekek válasszanak egy-egy bibliai személyt és válaszoljanak a következő kérdésekre írásban (mintha egy kérdőívet töltenének ki).

Milyen

 • ●   anyag (fa, kő, textil, agyag stb.)
 • ●   állat
 • ●   épület
 • ●   étel
 • ●   természeti jelenség
 • ●   épület
 • ●   jármű
 • ●   növény
 • ●   szín stb. lenne a szereplőm?

(Ez a játék ön- és társismereti játékként, önmagukra vagy egy társukra vonatkoztatva is játszható.)

Forrás: Samu Ágnes: Kreatív írás (Holnap Kiadó, Bp, 2012, 22–24. o.)

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

Variáció

Szóbeli kitalálós játékként is játszhatjuk: egy valaki kimegy, a többiek kiválasztanak egy bibliai személyt. Behívják a kiküldött játékost, aki kérdez, pl.: Mi lenne (az illető), ha állat lenne? Meghallgat 2-3 választ, és ha szüksége van még információra, tovább kérdez, pl.: Mi lenne, ha épület lenne? És így tovább, amíg rá nem tud kérdezni az illető személyre. Háromszor kérdezhet rá, és ha akkor sem találja ki, kérdezőt kell váltani.

Kuti Lili: Mi lenne, ha magányos róka lennék?

 

A Sokrétű játékok sorozat új játékait megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű Játékok / Sokrétű bölcsesség menüpont alatt.

Milyen vagyok?

A Ki van a hátamon? című játékhoz hasonlóan minden gyerek kap egy bibliai nevet és egy biztosítótűt. A nevet az egyik társa hátára tűzi (vagy Post-it lapon felragasztja) úgy, hogy az ne lássa, mi van a papírra írva. A nevet elárulni sem lehet. A gyerekek körbejárnak, és ezt kérdezik egymástól:

 • Lak Brigitta: Mi lenne, ha erős oroszlán lennék?

  – Milyen vagyok?

A válaszként kapott tulajdonságot megjegyzik, pl.:

 • – Milyen vagyok?
 • – Erős.

A következő kérdésbe beépítik az előtte hallott tulajdonságo(ka)t:

 • – Tudom, hogy erős vagyok, de még milyen vagyok?
 • – Bátor.
 • – Tudom, hogy erős és bátor vagyok, de még milyen vagyok?
 • – Hosszú hajú. Stb.

A gyerekek addig járnak körbe, és addig kérdezgetnek, amíg ki nem találják a szereplőjüket.

Ha a „Milyen vagyok?” kérdés alapján nem sikerül, mentő kérdés lehet a „Mit csinálok?” is.

Kép forrása

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A Sokrétű játékok sorozat új játékait megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű Játékok / Sokrétű bölcsesség menüpont alatt.

A gyerekek számára a bibliai történetek egy távoli világban játszódnak. Ezért érdemes közelebb hozni hozzájuk a szereplőket.

„Ki kicsoda?” egy mondatban

A bibliai történetek szereplőinek felismerését szolgálja ez a nyelvi kitaláló játék. A játék során egy mondatból kell kitalálni, hogy melyik bibliai szereplőre gondoltunk. A feladat nehézsége abban áll, hogy ne adjunk meg túl sok vagy túl kevés információt, hogy túl könnyű vagy túl nehéz legyen kitalálni a szereplőt, hanem éppen annyit, ami meggondolkoztatja a gyerekeket, de rá tudnak jönni a megoldásra.

Kávai Rita: Mi lenne, ha kakas lennék?

Például:

Negyven évig vándorolt, mégsem jutott be Kánaánba. (Mózes)

Apja nyáját őrizte, mégis Izrael királya lett. (Dávid)

Halász volt, sőt emberhalász, a kakasszó mégis megríkatta. (Péter)

 

Kép forrása

Forrás: Hernádi Sándor: Elmemozgató nyelvi játékok (Móra Kiadó, 2014, 184–185. o.)

 

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A Sokrétű játékok sorozat új játékait megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű Játékok / Sokrétű bölcsesség menüpont alatt.

Az eredeti bibliai szöveg vagy az aranymondás értelmezésében segítenek az alábbi feladatok.

Játékok forrása: Hernádi Sándor: Elmemozgató nyelvi játékok (Móra Kiadó, 2014, 176–177., 179–181. o.)

 

Mondatbontogató

Az eredeti játékban az a feladat, hogy a megadott mondatot vagy szöveget írásjelek és szóközök nélkül tárjuk a gyerekek elé, ily módon:

mindendologfárasztóelsemtudjamondaniazemberaszemünknemgyőzelegetnézniafü
lünknemtudelegethallani

 

A gyerekek feladata az, hogy értelmezzék a szöveget, ennek megfelelően tagolják szavakra, és rakják ki a megfelelő írásjeleket. Figyeljünk rá, hogy bonyolultabb szövegeknél az írásjelhasználatnak többféle megoldása is lehet.

Mindezt bibliai szövegekkel is megtehetjük. Különösen alkalmasak erre a Példabeszédek vagy Prédikátor könyvének bölcs mondásai. A játék segíthet az aranymondás értelmezésében és memorizálásban is.

Pl.:

avidámszívalegjobborvosságabánatoslélekpedigacsontokatiskiszárítja (Péld 17,22)

eredjahangyáhozterestfigyeldhogymitteszésokuljbárnincsvezéreelöljárójavagyural
kodójamégisbiztosítjaakenyerétnyáronbegyűjtieledelétaratáskor (Péld 6,6–8)

akilámpástgyújtnemtakarjaleedénnyelágyalásemrejtihanemalámpatartórateszihog
yakikbemenneklássákavilágosságot (Lk 8,16)

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A Sokrétű játékok sorozat új játékait megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű Játékok / Sokrétű bölcsesség menüpont alatt.

A gyerekek számára egyre nehezebb megtanulni az aranymondásokat, hiszen a Biblia nyelvezete sokszor nehéz nekik. Ebben segíthet a Kihagyósdi c. játék, és annak variációi:

A megtanítandó igéből megfelelő elv szerint hagyjunk ki szavakat. Ez lehet a páros vagy pártalan sorszámú szavak, vagy minden harmadik szó elhagyása. Pl.:

 • ●   páros: az azért hogy és az (ez ugye bármi lehet)
 • ●   páratlan: Mert Emberfia jött megkeresse megtartsa elveszettet (ebben benne van a lényeg)
 • ●   első harmad hiányzik: az Emberfia jött, hogy és megtartsa elveszettet (jó kiegészítő feladat)
 • ●   teljes ige: Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lukács 19,10)

 

Egyszerű változat

A hiányos igét vetítsük ki a táblára. Az ige alá kerüljenek összekeverve a hiányzó szavak. A gyerekek keressék meg a szavak helyét a szövegben.

Forrás: Hernádi Sándor: Elmemozgató nyelvi játékok (Móra Kiadó, 2014, 172–174. o.)

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A Sokrétű játékok sorozat új játékait megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű Játékok / Sokrétű bölcsesség menüpont alatt.

Álmondások – álhírek

Bölcsnek tűnő mondások, amiket ha jobban megnézünk, csak álmondások. Pedig nem változtak sokat az eredetihez képest. Megtalálod a változtatás helyét? Ki tudod igazítani?

 • A baj egyedül jár.
 • Aki keres, az sem talál.
 • Ki mint vet, úgy temet.
 • Ami késik, lassan múlik.
 • Többet ésszel, mint lóerővel.
 • Amilyen az anya, olyan az apa is.
 • Aki nem dolgozik, keveset egyék.
 • Nagyobb bolondság adni, mint kapni.
 • Amilyen a kertész, olyan a gyümölcse.
 • Az igazság szebbé tesz.
 • Az ígéret szép szó, ha megtartják, ha nem.
 • Nyugtával dicsérd a papot.

 

Megoldások:

   • A baj nem jár egyedül.
   • Aki keres, az talál.
   • Ki mint vet, úgy arat.
   • Ami késik, nem múlik.
   • Többet ésszel, mint erővel.
   • Amilyen az anya, olyan a lánya.
   • Aki nem dolgozik, ne is egyék.
   • Nagyobb boldogság adni, mint kapni.
   • Amilyen a fa, olyan a gyümölcse.
   • Az igazság szabaddá tesz.
   • Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó.
   • Nyugtával dicsérd a napot.

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!