Csapatjátékok, erő- és ügyességi próbák

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  mozgásos játék, kirándulás, sport, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  csendesnap, tábor, ifjúsági alkalmak, 

Szigetrablás

Szabadban játszhatjuk, tetszés szerinti számban. Egymástól néhány méternyire három kör alakú „szigetet” rajzolunk (ábra elérhető a játék nevére kattintva), majd kijelölünk egy „bírót”. A többiek közül egy nagyobb csapat egyenlő számban rááll a szigetekre, ők a „szigetlakók”. A kisebb csapat a szigetek előtt helyezkedik el, ők a „rablók”. A szigetek csak olyan nagyok, hogy a játékosok kényelmesen beleállhassanak.

A bíró a szigetektől oldalra helyezkedik el, ő indítja a játékot:

– Támadás!

Erre a rablók megtámadják a szigeteket. A szigetek területére belépniük nem szabad, kézzel kell kihúzniuk a szigetlakókat. Egy-egy lakót többen is húzhatnak. A bentiek összekapaszkodhatnak, egymást segítve védekezhetnek, de rúgniuk nem szabad. Akit a rablóknak sikerül a szigetekről kihúzniuk, kiesnek a játékból.

A támadás a bíró szavára ér véget:

– Elég!

A játéknak az a sziget a győztese, amelyikben több lakó marad. Ha a rablók minden szigetlakót kihúztak, ők a győztek.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Testi-mozgásos intelligencia menüpont alatt

Fogójátékok alakzatban

, Életkorok:  óvodás, alsós, felsős, 
Képesség területek:  mozgásos játék, érzékszervi játék, ének, zene, ritmus, 
Szervezési formák:  csendesnap, tábor, hittanóra, 

Páros oszlopban vagy körben állva is játszhatunk fogót, ami leszűkíti, behatárolja a mozgás terét, így akár teremben is könnyen alkalmazható.

 

Hátulsó pár, előrefuss!

Játszhatjuk tetszés szerinti páratlan számban. A játékosok felsorakoznak kettős oszlopba, a párok megfogják egymás kezét (a játék ábrája elérhető a játék nevére kattintva). Aki pár nélkül marad, háttal kiáll a többiek elé, és elkiáltja magát:

– Hátulsó pár, előrefuss!

Az oszlop végén álló két játékos elengedi egymás kezét, és mindkettő a saját oldalán előrefut. Futhatnak nagyobb ívben, hogy elkerüljék a fogót. Az eddig háttal álló, pár nélküli játékos a kiáltás után, megfordul, és kergetni kezdi az előre futókat. A futók igyekeznek az oszlop előtt újra megfogni egymás kezét. Ha sikerül, beállhatnak az oszlop elejére. Ha a fogó elkapja valamelyiküket kézfogás előtt, a fogó és az elfogott játékos áll be a sor elejére, a pár nélkül maradt játékos pedig fogó lesz.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Testi-mozgásos intelligencia menüpont alatt

Fogójátékok párban, láncban, csapatban

, Életkorok:  óvodás, alsós, felsős, 
Képesség területek:  mozgásos játék, kirándulás, sport, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  csendesnap, tábor, hittanóra, 

Páros fogók

A páralkotásnak többféle szerepe lehet a fogócskában. Páros fogóvariációk:

  • Mindenki párban, kézfogással vesz részt a játékban. A kézfogást elengedni futás közben sem lehet. A párok közül kijelöljük a fogópárt, aki üldözni kezdi a többi párost. A megérintett páros lesz az új fogópár.
  • A menekülők párokat alkotnak, a fogónak viszont nincs párja. Ő egyedül üldözi a párokat. Akit megérint, azzal helyet és szerepet cserél.
  • A játék kezdetén ketten alkotnak fogópárt, így üldözik a többieket, akik egyedül menekülnek. Akit megfognak, az csatlakozik hozzájuk, és hárman folytatják az üldözést. Ha megfognak egy negyedik játékost is, kettéválnak, és már két üldöző pár szalad tovább. Ez így megy addig, amíg csak két szabad játékos marad. Ők a győztesek, akik a következő játékot fogópárosként kezdhetik.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Testi-mozgásos intelligencia menüpont alatt

Fogójátékok menedékkel, menedék nélkül

, Életkorok:  óvodás, alsós, felsős, 
Képesség területek:  mozgásos játék, érzékszervi játék, kirándulás, sport, 
Szervezési formák:  csendesnap, tábor, hittanóra, 

A gyerekek létformája a játék, lételeme a futkározás. Nem csoda hát, hogy a játékgyűjteményekben fogójátékokból van a legtöbb. Nem árt, ha van a tarsolyunkban néhány fogóváltozat, ami szünetben vagy foglalkozás közben is könnyen bevethető.

 

Ilyen fogó mellett

Egyszerű fogó, egy (nagy létszám esetén több) fogóval, a többiek menekülnek a fogó elől. Közben a fogó(k) bosszantására az ügyes menekülők leguggolhatnak, és énekelhetik (recitáló hangon) az alábbi mondókát (kottával elérhető a címre kattintva):

Ilyen fogó mellett
csücsülni is lehet.

Vigyázat! A guggolás nem jelent házat. A guggolásban lévő menekülőt a fogó nyugodtan elfoghatja.

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Testi-mozgásos intelligencia menüpont alatt

Bújócskák

, Életkorok:  óvodás, alsós, felsős, 
Képesség területek:  mozgásos játék, érzékszervi játék, kirándulás, sport, drámajáték, élménypedagógia, 
Szervezési formák:  családi alkalmak, csendesnap, tábor, 

Az egész világon ismert, több néven és változatban élő játéktípus. Alapjátéka is több rokon változatban él.

 

Ipiapacs

Általában szabadban játsszák, ahol alkalom nyílik a búvóhelykeresésre.

Kiszámolóval megválasztjuk a hunyót, a játékosok száma kötetlen. Kijelöljük az apacsfalat, ahol huny és számol a hunyó. A játék folyamán is itt apacsolja le a megtalált játékosokat, vagy a játékosok a hunyót, attól függően, ki az ügyesebb. A hunyó az apacsfalnál egyesével vagy tízesével számol, 10-ig, 100-ig vagy 1000-ig, megegyezés szerint. Ezalatt mindenkinek el kell bújnia. A hunyó számolás közben nem leskelődhet. Számolás végén elkiáltja magát:

– Aki bújt, aki nem, megyek!                                                                                                                     Kép forrása

Kezdődik a keresés. Ha a hunyó észrevesz valakit a bújók közül, a nevén szólítja, az apacsfalhoz szalad, amire hármat üt, és ezt kiáltja:

– Egy, kettő, három, ipiapacs Zoli (vagy más)!

Ezzel az illetőt leapacsolta. Ha a felismert játékos a keresőt megelőzve hamarabb ér az apacsfalhoz, ő apacsolhatja le a hunyót. Ezt a bújók akkor is megtehetik, ha a hunyó nem találja meg őket, nem kiáltja a nevüket.

Ha a hunyó nem a megpillantott bújó nevét kiáltja, és egy másik játékost apacsol le, az illető játékos előjön a rejtekhelyéről, és ezt kiáltja:

– Cseréptörés!

Ilyen esetben a játék elölről kezdődik, ugyanazzal a hunyóval.

Akit a hunyó elsőnek talál meg és apacsol le, az lesz a következő fordulóban a hunyó. De csak akkor, ha több bújót apacsol le, mint ahányan őt leapacsolják.

Megegyezés szerint az utolsó bújó „brancsot menthet”, vagyis ha le tudja apacsolni a hunyót, akkor a következő fordulóban marad ugyanaz a hunyó.

 

Labdabújócska

Ha a hagyományos bújócska már uncsi, játszhatunk helyette labdabújócskát, ami ennek izgalmasabb, érdekesebb változata.

Kijelöljük a labda helyét a játéktér (pl. udvar) közepén. Valaki elrúgja a labdát, a hunyó pedig utánaszalad. Hátrafelé futva hozza vissza, és leteszi a helyére. Közben a többiek elbújnak, a hunyó pedig keresésükre indul úgy, hogy közben őrzi a labdát. Akit meglát, és a nevét (helyesen) mondja, az kiesik a játékból. De ha a hunyó nem jól őrzi a labdát, túl messzire merészkedik, és valaki ismét elrúgja, akkor az összes kiesett játékos elbújhat újra.

 

Lakásbújócska

Nemcsak a szabadban, hanem a házban, lakásban is lehet bújócskázni. Kicsik számára minden tárgy és zug jó lehetőség az elbújásra. Ők még egyetlen szobában is képesek elbújni, nem zavarja őket, ha valamelyik testrészük kilátszik.

Ha nem lehet elbújni rendesen, nagyobbakkal építsük erre a játékot: figyeljenek a kilógó testrészekre. A hunyónak az a feladata, hogy szétnézve a szobában/lakásban, a látható testrészek alapján mondja meg, melyik kihez tartozik. A bújók cselezhetnek, pl. papucsot, zoknit, pulcsit cserélhetnek stb.
Lakáson belül nem érdemes az apacsfalhoz futást megkockáztatni, itt a helyes felismerés a lényeg.

Kép forrása

Baba- és macibújócska

Bújócskázhatunk babákkal, állatfigurákkal, tárgyakkal is. Mindenki fogjon a kezébe egy játékbabát vagy plüssállatot. Kiszámoljuk a hunyót, aki a figuráját leteszi, és kimegy a helyiségből. Odakint hangosan számol. A többiek ezalatt elrejtik a figuráikat. A hunyó bejön, és keresni kezd. Akinek megtalálta a figuráját, annak odaadja a kezébe. Akinek utoljára találja meg, az lesz az új hunyó.

Nagyobb gyerekek játszhatják ugyanezt kisebb tárgyakkal. A végén, ha túl nehéz megtalálni az utolsó tárgyat, lehet segíteni a hideg-langyos-meleg-forró szavakkal.

 

Fordított bújócska

Kiválasztunk vagy kiszámolunk egy játékost, ő lesz a bújó. A többiek félrevonulnak olyan helyre, ahol nem vehetik őt észre, amikor elbújik. A játékvezető figyeli őt, és amikor elbújt, jelzi a többieknek, hogy kezdhetik keresni. Az elbújt játékost nem kereshetik csapatban. Külön kell válniuk, és egyénileg kell a bújót megkeresni. Aki megtalálja, nem árulja el, hol van, hanem észrevétlen maga is mellébújik. A játék addig tart, míg minden gyerek megtalálja az egyre bővülő, rejtőző gyerekcsapatot. Az utolsó kereső lehet a következő játékban az első bújó.

Kép forrása

Ki veszett el?

Az elveszett bárány történetének bújócskaváltozata: Legelészés közben eltűnik egy bárány. Észreveszi-e a pásztor? Hol találja meg az elveszettet?

Kiválasztunk egy pásztort, aki a nyáj tagjait saját nevükön ismeri és tartja számon. Pl. Sanyi bárány, Zsóka bárány stb. A nyáj a játéktéren „legelészik”. A pásztor huny vagy kimegy a teremből. Ezalatt a többiek eldöntik, ki lesz az „elveszett”, aki elbújik, elrejtőzik valahova. A többiek folytatják a „legelészést”, mintha mi sem történt volna. A pásztor visszatér, és első dolga, hogy jól megnézze a nyájat: Megvan-e mind? Ki hiányzik?

Ha felismeri, kimondja a nevét, és keresni kezdi. A többiek bégetéssel (nagyobbak zsibongással) segíthetik: ha jó irányba keres, erősödik a nyáj zaja.

 

Eszkimó bújócska

Erdős, ligetes területen játszhatja két csapat. Mindkét csapat kijelöl egy játékost, ők lesznek a bújók. A többiek együtt egy nagy körben összekapaszkodnak, egymás vállát fogva, fejüket lehajtva, így csak a földet látják (a bújókat nem). Hangosan számolnak harmincig, közben a két bújó igyekszik jól elrejtőzni. Ezután a kör felbomlik, és mindkét csapat tagjai elindulnak, hogy megkeressék a másik csapat bújóját. Aki előbb megtalálja, annak csapata kap egy pontot, és ő lesz saját csapatának következő bújója. A játék addig tart, amíg egy csapatban mindenki volt bújó. A több pontot gyűjtő csapat a győztes.

 

Források:

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Testi-mozgásos intelligencia menüpont alatt

Szembekötősdik

, Életkorok:  óvodás, alsós, felsős, 
Képesség területek:  mozgásos játék, érzékszervi játék, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  családi alkalmak, csendesnap, tábor, 

A szembekötősdi játékok a világ minden táján régtől fogva ismertek, bár különböző néven és változatban találjuk meg őket. Az alapjáték lényege azonos:

 

© Heide Benser/Corbis

Erre csörög…

Egy gyereknek kendővel/sállal bekötjük a szemét. Ő lesz a „vak”. A többiek sürögnek körülötte, és incselkedve mondogatják: „Erre csörög a dió, erre meg a mogyoró.” Közben tapsolgatnak, húzogatják a ruháját, míg valakit sikerül elkapnia és nevén neveznie.

Játszhatjuk csak hang alapján, felelgetve is: A vak mondja: „Erre csörög a dió” – a többiek válaszolnak: „erre meg a mogyoró.”

 

Vak vagyok

Ebben a változatban csak a bekötött szemű vak beszél, miközben a többiek ugrálnak, futkároznak, viháncolnak körülötte. Az alábbi mondókával figyelmezteti őket:

Vak vagyok, nem látok,
akit érek, megvágok.

Akit a vak megérint vagy megüt a kezével, azzal szerepet cserél.

 

Kees de Kort: Bartimeus

 

 

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Testi-mozgásos intelligencia menüpont alatt

Kakaskodók

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  mozgásos játék, kirándulás, sport, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  tábor, csendesnap, 

A páros küzdelmet nevezhetjük kakaskodásnak is. A közismert kakasviadal-játék és társai frissítő hatással lehetnek a gyerekekre, ha a szabályokat betartva, felügyelet mellett végezzük, ügyelve rá, hogy el ne durvuljon a játék.

 

Kakaskör

A két kakas – két játékos – egy 3-5 méter átmérőjű körben küzd egymással. Próbálják egymást hátratett kézzel, féllábon ugrálva kilökni a körből. Aki kilép a körből, vagy mindkét lábát egyszerre leteszi a földre, az veszít.

 

Kakastoló

A kakasok nem ugrálva, hanem két lábon állva, kezükkel, vállukkal egymásnak feszülve próbálják egymást kitolni a körből vagy két párhuzamos vonal közül. Tilos leülni, rúgni, oldalra rántani. Aki egyik lábával kilép a vonalon, az veszít.

A vonalak közti kakastolást több pár részvételével is végezhetjük (lásd a képen). A győztesek egymás ellen mérkőzhetnek, végül egyetlen páros marad.

Forrás: Morvay-Sey Kata: Páros küzdőjátékok

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Testi-mozgásos intelligencia menüpont alatt

Gumi- és fonalpályák

, Életkorok:  óvodás, alsós, felsős, 
Képesség területek:  mozgásos játék, kirándulás, sport, ön- és társismeret, kapcsolat, drámajáték, élménypedagógia, 
Szervezési formák:  csendesnap, tábor, családi alkalmak, 

Akadálypálya fonallal, gumipertlivel

Akadálypályát alakíthatunk ki a teremben, szobában, erkélyen, folyosón vagy szabad téren az udvaron, parkban, ligetes helyen is. A különböző tárgyak, illetve fatörzsek, ágak közé feszített fonal vagy gumipertli képezi az akadálypályát. A fonalak, pertlik között kell érintés nélkül átbújni, keresztüljutni. Ha a fonál/pertli megrezdül, új játékos próbálkozhat az átjutással. Aki rontott, a következő körben folytatja.

Akadálypálya az erkélyen

 

Sorversenyként is használható az akadálypálya, és kombinálható más akadályelemekkel is. Kúszófolyosót is készíthetünk, akár a teremben, folyosón vagy a szabadban, füves terepen.

Akadálypálya a szabadban

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Testi-mozgásos intelligencia menüpont alatt

Ugróiskola gumival

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  mozgásos játék, kirándulás, sport, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  családi alkalmak, tábor, csendesnap, 

Csoportonként szükség van egy 3-5 méter hosszú gumiszalagra.

A gumiszalagot összekötjük. Két gyerek beáll a gumiszalag két végébe, szemben egymással. Ugrálás közben nem mozdulnak el, a gumiszalagot feszesen tartják. A két párhuzamos vonalú, feszes gumi alkotja a játékteret, ahová a játékban részt vevők beugranak. A gumi elhelyezése szerint több fokozat, „iskola” teljesíthető:

1. osztály: boka

2. osztály: térd alatt

3. osztály: térd

4. osztály: térd fölött

5. osztály comb

6. osztály: fenék

(Akrobatikus mozgású, ügyes gyerekek megpróbálhatják derékon vagy derék fölött is.)

Kép forrása

Az ugrálás legegyszerűbb menete az alábbi ugráselemekből építhető fel:

1. Páros lábbal áll a gumi mellett, arccal az egyik tartó játékos felé.

2. A gumi felett két lábbal beugrik középre.

3. Mindkét lábbal terpeszben a gumin kívülre ugrik.

4. Két lábbal ráugrik a kifeszített gumira.

5. Páros lábbal kiugrik a túloldalon.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Testi-mozgásos intelligencia menüpont alatt

Ugróiskolák

, Életkorok:  óvodás, alsós, felsős, 
Képesség területek:  mozgásos játék, kirándulás, sport, 
Szervezési formák:  családi alkalmak, tábor, csendesnap, 

Az ugróiskola a világon mindenütt megtalálható, évszázadok óta ismert játék. A spirális forma az ókori labirintusok emlékét őrzi, a halált és újjáéledést fejezi ki. A keresztény kultúrában a bazilika- vagy keresztforma jellemző, és a játékban gyakran szerepel a mennyország–pokol, ahol az élet végső céljaként a mennyországot kell elérni.

Az ugróiskolát a Magyar Néprajzi Lexikon szerint alapvetően háromféleképpen játsszák:

  1. A földre rajzolt rekeszekbe sorba dobják a dobókövet, majd féllábon végigugrálnak, visszafordulnak, s útközben felveszik. Ha így kijárták, tenyerükre, fejükre, térdközibe, lábfejre stb. illesztik a dobót, s így sántikálnak oda-vissza, ügyelve, hogy el ne ejtsék. Ezután házalnak, házat vagy várat dobnak csukott szemmel vagy az ábrának háttal állva. A házba csak a tulajdonos léphet be, ill. pihenhet ott meg.
  2. Rugós változat: a dobót szintén sorra, kockáról kockára dobják, de úgy haladnak előre, hogy minden ugrással átpöckölik cipőjük orrával a követ. Sem vonalra lépni, sem vonalra dobni nem szabad, aki téveszt, az megbukott. Megvárja, míg rákerül a sor, elölről kezdi, ill. folytatja onnan, ahol elvétette a játékot. Az nyer, akinek a legtöbb háza van.
  3. Játsszák dobókő nélkül is.

Forrás

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Testi-mozgásos intelligencia menüpont alatt