27. Játszom, tehát vagyok

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  mozgásos játék, ön- és társismeret, kapcsolat, nyelvi feladat, játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, tábor, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, 
 • Alapige: Jézus gyermekkora: Lukács 2,40
 • Intelligenciatípus: Kapcsolati, testi-mozgásos, önismereti, egzisztenciális, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: Tükörjáték pantomimmozgással, beszéddel; társ felismerése érintés nyomán; betűrácsban elrejtett szavak keresése, tulajdonságok egyéni rangsorolása, írása; névakrosztichon írása jellemzéssel

 

Király-játék (Kapcsolati, testi-mozgásos)

Tükörjátékot gyakran játszunk ma is a gyerekekkel. Alábbi változata már az ókorban is ismert volt.

A játékosok választanak egy királyt, aki kiáll középre, a többiek egy sorban vele szemben. A király különböző vicces(nek szánt) dolgokat csinál (mozog, mutogat, akár beszélhet és énekelhet is). A többiek utánozzák, de nem szabad nevetniük vagy mosolyogniuk. Aki elneveti magát, kiesik, vagy ő lesz a következő király.

Ókori gyermekjátékok (12. o.)

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

26. Mozogj, ha tudsz!

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  barkácsolás, kézművesség, mozgásos játék, érzékszervi játék, természetismeret, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, tábor, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, 
 • Alapige: Jézus gyermekkora: Lukács 2,40
 • Intelligenciatípus: Vizuális-térbeli, testi-mozgásos, természeti
 • Tevékenység: Kézügyességet fejlesztő játék készítése és kipróbálása; fogójáték korlátozott mozgással; társ cipelése „vakon”, szóbeli irányítással; dobójáték kaviccsal, szőlőszemmel

 

Jo-jó (Vizuális-térbeli, testi-mozgásos)

Ezt az egyszerűen elkészíthető ügyességi játékot mára már teljesen elfelejtették, pedig anyáink, nagyanyáink kedvelt játékszere volt, és már az ókorban is szívesen játszottak vele a gyerekek. A képen jo-józó fiút láthatunk egy Kr. e. 440-ből származó athéni vázafestményen.

Ókori gyermekjátékok (13. o.)

Kép forrása

Az ajánlott videón egy viszonylag egyszerű jo-jó készítésének lépéseit látjuk: műanyag kupakokból egy csavar és cérna segítségével készíthetjük el a játékot.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

25. Ókori játékműhely

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, gondolkodtató, logikai feladat, ének, zene, ritmus, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  lexikon, szótár, online vers, 
 • Alapige: Jézus gyermekkora: Lukács 2,40
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, logikai-matematikai, vizuális-térbeli, zenei-ritmikus
 • Tevékenység: Palindromok gyűjtése, szabályos betűnégyzet szerkesztése; lépegető táblás játék; tippelő kockajáték; kirakójáték készítése és próbája; ritmusjátékok

Jézus gyermekkoráról keveset ír a Biblia, de feltételezhetjük, hogy ő is ugyanúgy élt és nőtt fel, mint minden más gyermek az akkori Izraelben, amely római provincia volt (vö. Zsidók 4,15). Éppen ezért nem baj, ha megismerünk néhány olyan játékot, amelyet Jézus idejében a Római Birodalomban játszottak a gyerekek. Ne lepődjünk meg, ha néhány játék ismerős lesz, és azon sem, ha találunk olyat, amit finomítani kell, mert a mi korunkban túl durva játéknak tűnik.

A játékok többségének forrása: Németh György: Ókori gyermekjátékok (Anno Kiadó, Bp., 2002)

 

SATOR-négyzet, palindromok (Verbális-nyelvi, logikai-matematikai)

Már az ókorban is rengeteg nyelvi játékot játszottak, és nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek is. A hagyomány szerint Szókratész (Kr. e. 3. sz.) „találta fel” a palindromot, azt a verssort, amely oda- és visszafelé olvasva is ugyanaz. Ilyen magyar palindrom például:

Ennyi dinnye!
Indul a görög aludni.
Keresik a tavat a kis erek.

További példákhoz kattints ide: Magyar palindromok listája

A gyerekek csoportban gyűjtsenek minél több palindrom szót, majd olyan szavakat is, amelyek visszafelé olvasva is értelmesek. Ha ez jól megy, hozzáfoghatunk egy SATOR-négyzet szerkesztéséhez. (Sator, latin szó, jelentése: vető; nemző, apa. Rota, latin szó, jelentése: kerék. Rotas: kerekeken.)

A régi római játékban a SATOR szónégyzet minden irányból olvasva értelmes szót ad ki. Szerkesztési elve a következő:

Először keressünk egy olyan szót, ami oda- és vissza is értelmes, és írjuk a négyzet keretébe:

R A K A T
A A
K K
A A
T A K A R

A négyzet középső sorába egy olyan palindrom szót kell keresnünk, amely megfelelő betűszámú, valamint az első és utolsó betűje megegyezik az első szó középső betűjével:

R A K A T
A A
K K
A A
T A K A R

Végül a meglévő szavak betűit figyelembe véve meg kell találnunk a hiányzó szót, amely oda- és vissza olvasva is értelmes.

R A K A T
A NY Á R A
K Á NY Á K
A R Á NY A
T A K A R

A feladat nem könnyű, de a palindrom szószedet segít, és kevesebb betűt felhasználva könnyebben mehet a SATOR-négyzet készítése.

A P A
P A P
A P A
T É L
É L É
L É T

Forrás: Ókori gyermekjátékok (43-44. o.)

 

Farkasok és bárányok (Logikai-matematikai)

Ezt a játékot már a bibliai időkben is játszották a Közel-Keleten és Afrikában. Így valószínűleg az izraeli gyerekek is. A játék nagyon egyszerű, nincs szükség másra, mint két kék és két piros bábura, valamint egy könnyen megrajzolható játéktáblára.

Nem nagy és nem túl bonyolult táblán mozog a két kék és a két piros bábu. A játszma elején tegyük a kék bábukat a két világoskék mezőre, a pirosakat pedig a túloldalon levő két fehér mezőre. Szabályok:

 • A kék bábuk a farkasok, a fehérek a bárányok, egy-egy játékos mozgatja őket.
 • Mindenki a saját színéről indul, felváltva lépnek a játékosok.
 • A játék célja az, hogy a farkasok és a bárányok átjussanak a túloldalra, és elfoglalják az ellenfél kiinduló mezőit.
 • Minden bábu egyet léphet, vagy egy bábut átugorhat a vonalak mentén, egyenes (átlós) irányban. Cikcakkban lépni tilos!

Forrás: CikCakk magazin, 2018/6. lapszám, grafika: Bódi Kati

 

Páros-páratlan (Logikai-matematikai)

Ezt az egyszerű játékot dobókockával játsszuk. Mindenki középre teszi a kezét egyet vagy kettőt mutatva. Ha egyet mutat, azt jelenti, hogy a dobás értéke páratlan lesz, ha kettőt mutat, akkor páros. A játékvezető két (vagy több) kockával dob, és a kockák számértékének összege számít. Aki jól tippelt, kap egy pontot (vagy vonást).

Forrás: Ókori gyermekjátékok (27. o.)

 

Arkhimédész kirakója (Vizuális-térbeli, logikai-matematikai)

A gyerekeknek és talán a felnőtteknek sem jut eszébe, hogy Jézus, illetve a kortársai játszhattak puzzle-lal is. Persze nem papírra nyomott, színes képes verzióval, amivel manapság játszunk, hanem egy síkidomokból összeállított kirakójátékkal, amit az időszámításunk előtti 3. században élt Arkhimédész talált fel.

Az osztomakhion 14 síkidomra osztja fel a négyzetet. A játék első lépéseként vágjuk szét a vonalak mentén a négyzetet. A gyerekek feladata lehet az eredeti négyzet kirakása összekevert elemekből (ki rakja ki hamarabb, több megoldás is létezik), vagy minél többféle forma, alakzat kirakása az elemekből (pl. sisak, torony, oszlop, kutya, vadász, gladiátor). Az ókorban ezeket a verziókat játszották, ám ma a színes nyomtatók idején képkirakóként is használhatjuk Arkhimédész bűvös négyzetét.

Lásd bővebben: Wikipédia: Osztomakhion

Letölthető formátumban megtaláljuk itt: Arkhimédész-puzzle

Forrás: Ókori gyermekjátékok (35. o.)

 

Az ácsműhely hangjai (Zenei-ritmikus)

József ács volt, feltehetően maga Jézus is az ácsmesterséget tanulta meg nevelőapjától (Máté 13,55). Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy mit csinál az ács, majd képzeljük el, hogy egy ácsműhelyben vagyunk. Milyen hangokat hallhatunk?

Majd játsszunk ritmusjátékokat. Mindenki vegyen a kezébe egy fatárgyat (tikfa, fakanál, ceruza stb.), és üssön vele a padon/asztalon különböző ritmusokat. Mindezt csoportmunkában is végezhetik a gyerekek, műhelyzaj-hangulatot kialakítva.

Érdemes megismerni Kányádi Sándor Ács című versét is, ami az ácsok munkáját a versritmussal is ábrázolja. Próbáljuk előbb az első két sorát, majd a többi sort is ritmizálni. (A teljes szöveg elérhető a címre kattintva.)

Kétszólamú feldolgozás az első két sorra:

 • Apró, könnyű ütésekkel üt az egyik szólam, minden szótagra egyet: ti-ti-ti-ti ║ ti-ti-tá
 • Súlyos, nagy ütésekkel üt a másik szólam, minden ütem első szótagjára egyet:

Kipikopi ║ kalapács,
korán kél a ║ kicsi ács.

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

24. Láttuk az ő csillagát…

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
 • Alapige: Napkeleti bölcsek: Máté 2,1–12
 • Intelligenciatípus: Kapcsolati, egzisztenciális, önismereti, verbális-nyelvi, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Beszélgetés Jézus személyéről, a vele való kapcsolatról, illetve követéséről; fontos álmaink elmesélése szóbeli, írásos és rajzos formában

 

Hol van a zsidók királya, aki most született? (Kapcsolati, egzisztenciális)

Ezt a kérdést tették fel a napkeleti bölcsek Heródes udvarában, és ma is sokan kérdezik ugyanezt: hol van Jézus, mit csinál, hol tudjuk megtalálni? Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy szerintük hol van Jézus mostanában? Kikben, hogyan jelenik meg? Hogyan lehetnénk mi magunk is Jézus hordozói, akiben megláthatják mások az ő arcát?

Kisebbekkel beszélgessünk arról, hogy vajon miért a királyi palotában keresték a bölcsek Jézust? És hol találták meg? Ma vajon hova születne Jézus? Felnőttként hol, kik között időzne legszívesebben? Kik lennének a barátai, követői? Kiket gyógyítana meg, vagy hívna el a követésére?

Nagyobbakkal tanulságos mindezeket Jézus utolsó ítéletről szóló példázata tükrében áttekinteni (Máté 25,31–46).

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

23. Bolygók, nyelvek, karavánok

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  természetismeret, nyelvi feladat, játék, ének, zene, ritmus, mozgásos játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, lexikon, szótár, 
 • Alapige: Napkeleti bölcsek: Máté 2,1–12
 • Intelligenciatípus: Természeti, zenei-ritmikus, verbális-nyelvi, testi-mozgásos
 • Tevékenység: Csillagászati jelenség megfigyelése; nyelvek hangzásbeli különbségének megfigyelése; csoportmozgás láncban akadálypályán

 

Betlehemi csillag (Természeti)

Egyes kutatók úgy vélik, hogy a betlehemi csillag a Jupiter és a Szaturnusz bolygók együttállását jelenti (a Halak csillagképben), amely égi jelenség 2020. december 21-én ismét látható volt (ott, ahol nem volt felhős az ég azon az éjszakán), és legközelebb 2080-ban lesz látható ismét.

Itt megnézhetjük a 2020-as jelenségről készült híradás felvételét: Együtt áll a Jupiter és a Szaturnusz

Itt pedig a Magyarországról (a Kőszegi-hegységből) látható jelenség felvételét láthatjuk: Szaturnusz-Jupiter együttállás a Kendig-csúcsról

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

22. Bölcsek nyomában

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, gondolkodtató, logikai feladat, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, digitális oktató anyag, 
 • Alapige: Napkeleti bölcsek: Máté 2,1–12
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, logikai-matematikai, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Szerepjáték: csetbeszélgetés a bölcsek között; útvonaltervezés különböző sebességekkel; rövidfilm megtekintése, kollázskép készítése

 

A Vízkereszt az Úr megjelenésének ünnepe a római katolikus egyházban, a karácsonyi ünnepkör zárónapja, január 6-án. Összekapcsolja a háromkirályok imádását Krisztus Jordán folyóban való megkeresztelésének ünnepével. Nem hiábavaló hát ezen a héten még karácsonyi témával foglalkozni.

 

Bölcsek a Messengeren (Verbális-nyelvi)

Nem tudjuk pontosan, kik voltak a napkeleti bölcsek, azt sem, hogy hol éltek vagy hányan voltak. Annyi valószínűsíthető, hogy Babilonból indultak el, és hogy saját koruk megbecsült tudósai voltak, akik a bolygók mozgásával is foglalkoztak. A korban az asztronómia igen fontos tudomány volt, mivel a bolygók állásából állapították meg az ünnepek időpontját, illetve számították ki a nagy folyók (pl. Nílus, Eufrátesz) áradását, ami a mezőgazdaság alapja volt.

Babilonban ekkor már évszázadok óta várták a nagy király megszületését, amiről azt tudták, hogy égi jelenség fogja kísérni, és hogy elhozza a világ aranykorát. Azzal is tisztában voltak, hogy a nagy királynak Babilontól nyugatra kell megszületnie.

Mindezek ismeretében a gyerekek írják meg a három bölcs csetbeszélgetését (egyénileg vagy kis csoportban). A bölcsek neveit nem ismerjük, de használhatjuk a népi hagyományban ismert Gáspár, Menyhért, Boldizsár „nick” neveket is. A beszélgetés ott kezdődhet, hogy várják a csillag megjelenését, és tarthat odáig, hogy eldöntik, indulnak Jeruzsálembe.

A feladat online is megoldható: hozzunk létre zárt csoportot, ahol a karakterek nevében beszélgessenek a gyerekek.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

21. Mit hoz a kis hajó 2021-ben?

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, 
Szervezési formák:  családi alkalmak, ifjúsági alkalmak, ünnepi műsorok, programok, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 

Mit hoz a kis hajó jövőre?

Szilveszteri játékaink közé bevehetjük a közismert Mit visz a kis hajó? című szógyűjtő játékot a jövő évre alkalmazva.

Offline és online térben is követhető társasjátékszabály:

Kiválasztunk egy kezdőbetűt, és feltesszük a kérdést, pl.: Mit hoz a kis hajó jövőre bével? A játékosok meghatározott idő alatt (pl. 3 percig) jegyzetelik az ötleteiket, csupa b-kezdőbetűs szóval. Pl.: banánt, bélyeget, biciklit, bátorságot, betegellátást… stb.

Majd sorban egymás után mindenki felolvas egy új szót a listájáról. (Csak lényegi különbséggel számít új szónak egy szó. Pl. nincs lényegi különbség a banánt és banánokat szóalakok között. Lényegi különbség van viszont a banánt és banántortát szavak között.) Azt a szót, amit valaki már felolvasott, a következő játékos nem olvashatja újra. Tehát egyre fogynak a szólehetőségek. Akinek nincs új szava a listán, elhallgat. (Rögtönözni nem lehet, tehát csak a listán lévő szavak fogadhatóak el.) Ki bírja tovább, kinek van legtöbb új szava a jövő évre?

Kedvcsinálónak elolvashatjuk Miklya Zsolt: Mit hoz… című versét, ami így kezdődik:

Mit hoz a kis hajó?
Hullámot, tarajat,
karajas kenyeret,
kenyeres kosarat,

apró sós perecet,
topánkát, nyúlcipőt,
kapucnit, bőrdzsekit,
SPAR-szatyrot, téridőt,

 

Folytatását a címre kattintva megtaláljuk az Író Cimborák blogon.

Kép forrása

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

20. Képek, mozdulatok, küldemények

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, felnőtt, 
Képesség területek:  képalkotás, vizualitás, mozgásos játék, drámajáték, élménypedagógia, természetismeret, ének, zene, ritmus, ön- és társismeret, kapcsolat, nyelvi feladat, játék, 
Szervezési formák:  családi alkalmak, ifjúsági alkalmak, ünnepi műsorok, programok, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  online szerkesztő, film, hanganyag, 
 • Alapige: Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk! Zsoltárok 90,12
 • Intelligenciatípus: Vizuális-térbeli, testi-mozgásos, természeti, zenei-ritmikus, kapcsolati, önismereti, egzisztenciális, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: Képválogatás, naptárszerkesztés; évkarakter kifejezése mozgásnyelven, élőlényszimbolikával; társnak zene- és igeválasztás, -küldés

 

Fotónaptár (Vizuális-térbeli, kapcsolati)

Készítsünk a csoportunkra vagy családunkra jellemző naptárat a 2021-es évre. Az interneten több ingyenes, képes naptárszerkesztő létezik, amelyek használata viszonylag egyszerű. Ide kattintva találunk egyet: 2021 PHOTO CALENDARS

A játék nem is a naptár megszerkesztésében van inkább, hanem a fényképek közös kiválasztásában. A résztvevők válasszanak ki néhány fényképet a 2020-as évből (összesen jóval több legyen, mint amennyi a naptárba beleférhet), mutassák meg a többieknek, és elevenítsék fel azt az emléket, ami a képhez köthető, illetve indokolják, miért tartják fontosnak, hogy bekerüljön a naptárba. Mindenki hasonlóan meséljen a képeiről, majd szavazással döntsük el, mely képek kerüljenek a naptárunkba.

 

Mozdulatsor (Testi-mozgásos, önismereti, egzisztenciális)

Ha mozdulatnyelven kellene kifejezni, hogyan mutatnánk meg az óév és a várt újév karakterét?

Egy mozdulatsorral jellemezze mindenki a 2020-as évet, egy másikkal pedig mutassa be, mit vár 2021-től.

Karikában (1940?)

Kép forrása

 

Online térben készítsenek a résztvevők egy-egy rövid videót vagy GIF-et az elmúlt és az eljövő évről, majd néhány mondatban írják is le, mit szerettek volna kifejezni.

 

Milyen élőlény? (Természeti, önismereti, egzisztenciális)

Ha valamilyen élőlénnyel (növénnyel vagy állattal) kellene jellemezned az elmúlt évet, mit választanál? Mindenki mondja el a választását, és indokolja is. Hasonlóan a jövő évre vonatkozóan is feltehetjük a kérdést: Milyen élőlény fejezi ki leginkább azt, amit a jövő évtől vársz?

Online térben ugyanezt képpel és rövid szöveggel is megoldhatjuk.

 

Szív küldi szívnek szívesen (Zenei-ritmikus, kapcsolati)

Ez volt a címe a „retróidőkben” egy rádiós kívánságműsornak, amelybe betelefonálva egy-egy slágert vagy más zeneszámot lehetett küldeni valakinek. Mivel ma is divat a retró, feleleveníthetjük ezt a műsort. Ha személyesen vagyunk jelen egy társaságban, akkor előre kérjünk meg mindenkit, hogy készüljön, küldjön a játékvezetőnek egy zeneszámot, amit valakinek el akar „küldeni” a meghívottak közül, és jelezze azt is, kinek szánja a dalt. A játékvezető állítson össze egy lejátszási listát, és minden szám meghallgatása után a társaság tagjai tippelhetnek, kinek szánták. Figyelem! Azt, hogy ki küldte, nem kötelező felfedni, hiszen kényes érzelmeket sérthetünk meg vele.

A játék online térben is játszható. Ha van egy közös csoportunk, a számok linkjét az adminnak kell elküldeni a névvel együtt, akinek szánja a küldő a dalt. A dalok közzététele után a csoport tagjai kommentben szavazhatnak, hogy szerintük melyik dalt kinek küldték. Január elsején pedig az admin megírja a helyes választ, szintén kommentben.

 

Igeküldés (Kapcsolati, egzisztenciális, verbális-nyelvi)

Mindenki húzzon ki a csoportból egy nevet, és adjon, illetve küldjön neki egy igét a következő évre. A feladat legfontosabb része az igeválasztás, amit érdemes komolyan venni, alapos ige- és társismeretet aktiválhat. A személyes igéket kis lapra írva adhatják át, vagy online üzenetben küldhetik el egymásnak a csoporttagok.

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

19. Az év történetei, értékei

, Életkorok:  felsős, ifis, felnőtt, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, gondolkodtató, logikai feladat, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  családi alkalmak, ifjúsági alkalmak, ünnepi műsorok, programok, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  online szerkesztő, 
 • Alapige: Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk! Zsoltárok 90,12
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, logikai-matematikai, önismereti, egzisztenciális
 • Tevékenység: Tabujáték, bibliai és személyes történetmesélés; személyes évértékelés kulcsszavakkal, halmazokba rendezés, szófelhő készítése; hálaadó imádság vagy áldás írása

 

Az év utolsó hetében olyan játékokat teszünk közzé, amelyek egy szilveszteri délutánon vagy estén is játszhatóak. Jelenleg úgy tűnik, hogy csak családi körben, de a játékok más évben és más időpontban is felhasználhatóak, illetve nagyrészük áttehető az online térbe is, amire szintén adunk ötleteket.

 

Történetmesélő tabukártyák (Verbális-nyelvi, önismereti)

A játék bevezetéseként kérjük meg a játékosokat, hogy mindenki írjon egy „tabukártyát”, amin szerepel egy bibliai történet címe és öt olyan szó, amit a történet elmesélése közben nem szabad kimondania a játékosnak. Gyűjtsük össze a kártyákat, és ismertessük a játékszabályt:

A vállalkozó játékos húz vagy kap egy kártyát. Feladata az, hogy elmesélje a kártyán található bibliai történetet, amit a többieknek fel kell ismerni, és címmel vagy igehellyel meg is kell nevezni. A történet mesélése közben nem mondhatja ki a játékos a szereplők nevét vagy olyan helységnevet, ami nyomra vezet, illetve azokat a szavakat sem, amelyek a tabukártyán szerepelnek. Ezeket a neveket, szavakat szinonimákkal, körülírással helyettesítheti. Aki elsőként kitalálja, melyik történetről van szó, átveszi a történetmondó szerepét, és ő meséli tovább a történetet.

 

A játék második fázisában mindenki írja meg a saját tabukártyáját. Először is gondolatban válassza ki azt a történetet, sztorit, ami vele történt ebben az évben, és a leszívesebben emlékszik rá, illetve szívesen megosztaná a többiekkel. Adjon mindenki címet a történetének – ez lesz a tabukártya címe. Majd írjon öt olyan kifejezést, amit kulcsszóként használna a történetben (később meg kell majd indokolnia, miért ezt az öt szót választotta), ami nélkül nehéz elmesélni a sztorit.

A megírt kártyák közül mindenki húzzon egyet. Az első játékos olvassa fel a tabukártyát, és próbálja meg kitalálni, mi lehetett a sztori, majd azt is, hogy kié a kártya. A kártya tulajdonosa mondja el, hogy miért ezt az öt szót választotta, és értékelje, mennyire találta el a társa a történet lényegét. Ha szükségesnek tartja, meséje el ő maga is a történetet, amire gondolt.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

18. Családi album

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  ön- és társismeret, kapcsolat, nyelvi feladat, játék, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  családi alkalmak, ünnepi műsorok, programok, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  online vers, 
 • Alapige: Születéstörténet, pásztorok imádása: Lukács 2,1–20
 • Intelligenciatípus: Kapcsolati, önismereti, egzisztenciális, verbális-nyelvi, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Gyerek és anya beszélgetése, emlékek felidézése; családi fényképalbum, csoportalbum készítése; jó emlékek felidézése, írásos, rajzos rögzítése, magazinszerkesztés

 

Mire emlékszel rólam? (Kapcsolati, verbális-nyelvi)

A gyermeke születése körüli események erősen beívódnak az anya emlékezetébe. Nem véletlen tehát, amit Lukács ír, hogy Mária a pásztorok szavait megjegyezte, és „forgatta a szívében”.

Vessük fel a gyerekeknek és szülőknek, beszélgessenek arról, mik voltak az első emlékei az édesanyának a gyermekről, illetve ki hogyan reagált a születésére.

Az emlékek felidézésében segít Csorba Piroska: Mesélj rólam című verse:

Mesélj anya,
milyen voltam,
amikor még kicsi voltam?
Az öledbe hogyan bújtam,
és tehozzád hogyan szóltam,
amikor nem volt beszédem?
Honnan tudtad, mit kívánok?
Megmutattam a kezemmel?

 

A folytatás elérhető itt: Mesélj rólam

Kép forrása

 

Családi fénykép (Önismereti, vizuális-térbeli)

Készítsünk a gyerekekkel és a szülőkkel közösen fényképalbumot, amely az anyát és apát az újszülött gyermekkel együtt ábrázolja. Az albumkészítés megvalósulhat családi körben, illetve csoport- vagy osztálykörben is, ha a szülők aktívan bevonhatók a játékba.

 

Te mit forgatsz a szívedben? (Egzisztenciális, verbális-nyelvi, vizuális-térbeli)

A gyerekek gondoljanak vissza az elmúlt évre, és meséljék el, írják vagy rajzolják le, mi az, amit ezzel az évvel kapcsolatban a „szívükben forgatnak”. Mi az, ami jó emlékként megmarad, van-e olyan élmény, gondolat, tanács, amit szívesen megosztanának másokkal.

„Szívforgató” címmel készíthetünk családi vagy gyülekezeti, illetve csoport- vagy osztálymagazint az írásokból, rajzokból.

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/