Bírák 4 – 5

Mesélő zsákmány

 • Karakterábrázolás mozgással, narrációval
 • Intelligencia: kapcsolati, testi-mozgásos

 

„Tarka ruha lesz, tarka ruha lesz Sisera zsákmánya, festett kendőt kapok, nem is egyet, kettőt, a nyakamra zsákmánynak!” – olvassuk Debóra énekében (Bír 5,30)

Az alábbi játéksor kiindulópontja a kendőzsákmány:

 • ●   Középen van egy szőnyeg, amin kupacban színes kendők, vékony sálak, övek és övtáskák (tarsoly). A csoportból mindenki, aki részt vesz a játékban, választ egy ruhadarabot, és magára ölti, amivel valamilyen karakter viselkedését is magára veszi.
 • ●   A beöltözött játékosok sétálnak a teremben, és a karakterüknek megfelelő gesztusokkal köszöntik, üdvözlik egymást. Igyekeznek minél többekkel találkozni, és ismerkedni egymással mint új karakterekkel.
 • ●   Párválasztás következik: egy fiú/férfi és egy lány/nő karakter találja meg egymást, és álljon párba. Ha nem kiegyenlített a nemi szerepeloszlás, akkor karaktermódosítást végezhetünk.
 • ●   Minden karakterpár egy feladatra szövetkezik egymással, amit csak együtt tudnak és fognak elvégezni. Ezt megbeszélik maguk között. Majd bemutatják pantomimmozgással a választott feladatot, ahogy azt végrehajtják. A nézők figyelnek, és a bemutató után elmesélik, miről volt szó. Többen is mesélhetnek, egymást kiegészítve. A bemutatkozó pár ezután elmondja, ők mire gondoltak, illetve kiegészíti a hallottakat. Ha szándékuk egyezik hallottakkal, akkor csak annyit kell mondani: Mi is így gondoltuk.

 

Debóra és Bárák szövetsége Izráel számára győzelmet hozott. Harci feladatra szövetkeztek, amely több fázisból állt. Keressétek meg a bibliai történet fázisait, és a párok mutassák be a jeleneteket „filmkockákkal” – mint egy megállított, kimerevített kép a képernyőn. (Cs. Szabó, 39-40)

Képek forrása

Végül vegyétek le a kendőket, sálakat, öveket, és dobáljátok vissza a szőnyegre. Ma nem lesz zsákmánya Siserának, sem tarka ruha, sem festett kendő, sem rabszolga, sem rabnő nem kerül ki Izráelből.

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

Bírák 4 – 5

Játék az esőben

 • Mozgásos szabadtéri játékok
 • Intelligencia: testi-mozgásos

 

A bibliai történetben döntő szerepe van az esőnek, felhőszakadásnak. Amikor „csepeg az ég is, vizet csepegtetnek a fellegek (Bír 5,4).

Esőben is lehet mozogni, játszani. Az eső így élménnyé válik, a gyerek játszva azonosul vele. Ezt jelentheti a „sárima” is: az esővel való teljes azonosulással kérik a Fülöp-szigetiek az ég Urát, hogy számukra termést hozó esőt adjon.

Hasonló alakokat lehet látni folyóparton, mikor iszappal kenik be magukat a strandolók. Akár iszappal, akár homokkal vagy sárral történik ez, a folyó úgyis lemossa.

További esős játékötletek képpel, videóval, játékleírással:

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

Bírák 4 – 5

Mit tesz a Sisera-had?

 • Szófejtő, szómagyarázó nyelvi játék, feladat
 • Intelligencia: nyelvi

 

Hallottad-e már azt a szót, hogy siserehad vagy siserahad? Milyen összefüggésben szerepelt a szó? Vajon mit jelent? A szó hangulata alapján mire tippelsz? Írj a vélt jelentéséről egy rövid, lexikonba illő meghatározást.

Válassz az alábbi jelentés-értelmezések közül. Vajon melyik lehet az igazi? (Vigyázz, becsapós!)

 • A/   Mindent letaroló, pusztító sáskahad.
 • B/   Gyülevész, lármás, garázdálkodó hadsereg.
 • C/   Lármás, zsibongó, népes embercsoport.
 • D/   Egyszerre fortyogó, sistergő fazekak a tűzhelyen.

 

 1. A szó elsődleges jelentése a B-válasz – az összetett szó a bibliai történet alapján keletkezett. Milyen szavakból áll? Figyeld meg, hogy milyen szerepe van Siserának és hadseregének a történetben.
 2. A szó második jelentése a C-válasz – ami az első jelentés alapján keletkezett. Vajon mikor használhatjuk ma ezt a kifejezést? Te milyen mondatban, szövegben tudnád elképzelni?
 3. A szó hangulatfestő, amiben nagy szerepe van a susogó-zsizsegő hangzásnak is. Így a ’sistereg, bizsereg, nyüzsög’ szavaink, ha nem is rokon értelműek, de rokon hangzásúak. Tehát a D-válaszban is van valami.
 4. Az A-válasz pedig annyi részigazságot tartalmaz, hogy itt is pusztító hadseregről van szó. A Jelenések könyve az ötödik trombitaszó után támadó sáskákat a lovas-szekeres had képeivel írja le: „A sáskák alakja a harcra felkészített lovakéhoz volt hasonló… páncéljuk olyan, mint a vaspáncél; szárnyaik zúgása, mint sok lovas hadiszekér hangja, amikor harcba rohannak.” (Jel 9,7.9)

 

Hasonlítsd össze a helyes válaszokat az általad írt meghatározással.

A Sisera név eredeti jelentése: csatarend; vezér.

Figyeld meg, milyen szerepe lesz a történetben a hadvezérnek és csatarendnek, a garázdálkodó hadseregnek és a lármának, a csatalónak és hadiszekérnek.

 

Kép forrása

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

Bírák (2,11–23) 3,12–30

Tükörpárok

 • Utánzó mozgásgyakorlat
 • Intelligencia: kapcsolati, testi-mozgásos

 

A tükörben felcserélődik a bal és jobb oldalunk. A páros tükörjátékban is ez történik: Két szemben álló játékos ugyanazokat a mozdulatokat végzi, ugyanazon az oldalon és ugyanabban az irányban. Az irányító játékos kezdi a mozdulatot, a társa pedig pontosan ismétli, amit lát, mintha a tükörképe lenne. Ám amit az irányító jobb kézzel végez, azt a másoló bal kézzel teszi, és fordítva.

Álljanak a gyerekek párokba (egymástól 1-2 lépés távolságra), és szemkontaktust tartva, beszéd nélkül végezzék a tükörgyakorlatot. Előtte állapodjanak meg a párok, ki lesz az irányító, ki a másoló. Majd váltsanak szerepet. Ha elég ügyesek, akkor a külső szemlélő észre sem veszi, ki irányít. (Kaposi, 35-36; Walker, 120)

Melyik páros a legügyesebb? Ezt eldönthetitek oly módon, hogy a csoport egyik fele párokban játszik, a másik fele figyeli őket. Ha valamelyik párnál egyértelmű, hogy ki az irányító, a figyelők hangosan kimondják a nevét, és az a pár kiáll. Addig játszanak a párok, ameddig bírják leleplezés nélkül. A győztes párt egy idő után a figyelők titkos szavazással is kiválaszthatják (ha több pár is ügyesen mozog). Majd cserével az addigi figyelők állnak párba, és kezdik a tükörgyakorlatot, míg a korábbi párok lesznek a figyelők. A másik csoportban is lesz egy győztes pár. Végül a két legügyesebb páros párviadala következik. Csak a két pár mozog, a többiek a figyelők. Melyikük lesz a csoportbajnok?

És mi van akkor, ha a tükör nem cseréli fel az oldalakat? Ha a szemben álló ugyanazt a mozdulatot végzi, a maga ugyanazon oldalán. Tehát ha az irányító kinyújtja oldalra a bal kezét, akkor a másoló is a bal kezét nyújtja ki – ami egy nézőpontból nézve a másik oldalon látszik. Ez a gyakorlat jóval nehezebb, így érdemes lassú, egyszerű mozgásokkal végezni.

 

Kép forrása

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

Bírák (2,11–23) 3,12–30

Hol a kezed?

 • Kis kézteszt
 • Intelligencia: testi-mozgásos

 

Tudod-e, ki a jobbkezes és ki a balkezes a gyerekcsoportban? Vajon a gyerekek tisztában vannak vele? Tegyetek néhány próbát, ami az önkéntelen mozdulat alapján mutatja meg a kézdominanciát. Pl.:

 • ●   Nyisson ki vagy csukjon be egy ajtót.
 • ●   Vegyen ki egy kosárból egy almát, barackot.
 • ●   Vegyen fel a földről egy teniszlabdát.
 • ●   Dobjon célba egy kaviccsal, gesztenyével, kislabdával.
 • ●   Rajzoljon a táblára vagy a kőre krétával.

(Szakács, 6-7)

 

Vívósuli

 • Páros kézi reflexgyakorlatok
 • Intelligencia: testi-mozgásos

 

A balkezes vívók ma is könnyen meglephetik az ellenfelüket. Ám akármelyik kéz a domináns, játékos reflexgyakorlatokkal érdemes fejleszteni. Két játék és variációi a „vívókészletből”:

 

Kézgyorsító teniszlabdával:

Két játékos falhoz dobálja felváltva a labdát. A falról a labda földre pattan, majd tovább a játékosok felé. Az egyik játékos az ügyesebb kezével kapja el és dobja vissza a labdát. A másik az adogató, két kézzel dolgozik, így tudja gyorsítani és irányítani, kézben tartani a játékot.

Ki lehet próbálni úgy is, hogy mindketten az ügyesebb kezükkel kapnak és dobnak, de úgy is, hogy az ügyetlenebb kézzel próbálják ugyanezt. Kiderülhet, hogy ki az, aki mindkét kezével elég ügyes.

Forrás, videofilmmel

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

Bírák (2,11–23) 3,12–30

Hol az igazság?

 • Jobb-bal: igaz-hamis választás
 • Intelligencia: logikai, nyelvi

 

Jobb vagy bal oldalon van az igazság? Melyik szó/kifejezés teszi igazzá a mondatot: a jobb vagy a bal oldali? A helyes választ karikázd be!

 

Izáel fiai ____________ bálványisteneket kezdtek tisztelni, amit nem tetszett az Úrnak.

Egyiptomban              Kánaánban

Fellángolt haragja népe ellen, és ____________ kezébe adta őket egy időre.

                        ellenség                       ellenőrök

Amikor ____________ kiáltottak segítségért, Ő meghallgatta a népét.

                        az Úrhoz                     a Baalhoz

Egy __________ tett vezetővé, aki megszabadította Izráelt az ellenségtől.

                        fejedelmet                  bírót

Egy időben ________ királya, Eglón hatalmaskodott Izráelen, súlyos adót vetett ki rájuk.

                        Ammón                      Móáb

Izráel küldöttségét egyszer a _____________ Éhúd vezette.

                        balkezes                      jobbkezes

Ruhája alá jobb oldalt egy rövid, __________ kardot kötött.

                        kétélű                          görbe

Eglón király igen _________ ember volt, nehezen mozgott.

                        magas                         kövér

Éhúd szólt a királynak, hogy titkos _____________ szeretne átadni neki.

                        ajándékot                    üzenetet

Éhúd egyedül maradt a királlyal, és váratlanul _______________.

kardot rántott             földre borult

A király ___________ döfte kardját, és a hátsó kijáraton távozott.

                        hasába                         szívébe

A szolgák azt hitték, a király ______________, így Éhúd el tudott menekülni.

dolgát végzi                feljegyzést készít

Éhúd megfújta ________________, és Izráel fiai legyőzték Móábot.

a harci kürtöt              az adópénzt

Ezután ________ évig béke volt az országban.

                        negyven                      nyolcvan

 

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/