Verbális-nyelvi, vizuális-térbeli, kapcsolati, egzisztenciális intelligencia

 

Angyal surrant át a rácson

Hogy kerül angyal az állatkertbe Dávid Ádám versében? Talán úgy, hogy ő nem feledkezik meg a karácsonyi történet állatszereplőiről, akik hajdan ott sereglettek az istálló és a jászol körül.

Bevezetőként tarthattok kitalálós állatfelvonulást: Egyénileg vagy páronként egy-egy állat mozgását utánozzátok, amiről a többieknek ki kell találni az állat nevét. Ha így nem sikerül, hangadással is lehet segíteni.

Majd olvasd fel a verset, és a gyerekek figyeljék meg, milyen állatok szerepelnek benne:

 

Dávid Ádám: Állatkerti karácsony (részlet)

Este volt. Az állatkertben
angyal surrant át a rácson.
Trombitáló elefántok
harsogták: Hurrá, karácsony!

Fel is bolydult minden állat
az örömhír hallatára –
táncot járt ott medve, pingvin,
páva szállt a fenyőfára.

 

A teljes verset és Kőszeghy Csilla grafikáját megtalálod itt.

 

Milyen állatokra emlékeztek a versből? Fel tudjuk-e sorolni mindet?

Ki az Égi Bárány? És a három oroszlán? Ők kik? Milyen történet van elrejtve ebben az állatkerti történetben?

Olvassák el a verset a gyerekek némán, és válasszák ki a kedvenc állatukat. Készüljenek fel a választott állat versszakának (versszakainak) felolvasására. Majd olvassátok fel hangosan a verset úgy, hogy minden versszakot más gyerek olvas.

Kik beszélnek a versben? (Megszólalnak az elefántok, a kiskacsa és az egyik oroszlán.)

És ki meséli a történetet? Ki lehet a versbeszélő? Ötleteljetek. (Pl. mesélhet az angyal, az állatgondozó vagy mesélhetnek maguk az állatok, hisz ők voltak a történet tanúi.)

Olvassátok fel újra a történetet úgy, mintha az állatok mesélnék el. Ehhez előbb szereposztásra van szükség, pontosan be kell osztani, melyik szövegrészt ki olvassa. Majd a felolvasók az adott állat hangján szólaljanak meg: mélyebben vagy magasabban, dörmögve vagy trombitálva, sziszegve vagy hápogva, félénken vagy erőteljesen, stb.

Készíthettek a vers alapján állatmaszkokat vagy síkbábokat is.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A Sokrétű játékok sorozat adventi bejegyzéseit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű Játékok / Sokrétű ünnepek, téli ünnepkör menüpont alatt.

Verbális-nyelvi, kapcsolati, egzisztenciális intelligencia

 

Nézi Sára

Olvasd fel a gyerekeknek Zalán Tibor: Újszülött-köszöntő c. versét.

Miről szól? Mi az, ami Jézus születésére utal?

Csak Jézus születésére gondolhatunk? Mi történhetett ebben a családban? Milyen jelei vannak a szövegben?

Alkossanak a gyerekek hármas csoportokat, és válasszanak versszakot. Olvassák fel a köszöntő verset hangosan, szakaszonként átadva egymásnak a szót. A köszöntő ilyen formában a karácsonyi műsorban is előadható.

 

Zalán Tibor: Újszülött-köszöntő (részlet)

                     Judit születésére

Pásztorok Jó pásztorok
Nagy tüzeket gyújtsatok
Megszületett a kisgyermek
Kit bölcsőbe most emelnek
Mellette áll nézi Sára
Könnyét könnyein át látja
Fenyőfáról gyanta csorran
Angyal jár kint: ablak koppan
Beengedjük megpihenjen
Mellénk üljön énekeljen

 

A teljes verset megtalálod itt.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A Sokrétű játékok sorozat adventi bejegyzéseit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű Játékok / Sokrétű ünnepek, téli ünnepkör menüpont alatt.

Verbális-nyelvi, zenei-ritmikus, vizuális-térbeli intelligencia

 

Pásztorok… zsák lisztek

Népi pásztorjátékaink, betlehemes szokásaink tele vannak humoros, derűs elemekkel. Hiszen karácsonykor Isten közel lépett az emberhez, és a békesség a derű édestestvére. Lackfi János versében a nagy zsák liszthez hasonlított pásztorok képe jól illik betlehemes népszokásaink sete-suta pásztorképéhez:

 

Lackfi János: Pásztorok alusznak (részlet)

Pásztorok alusznak,
éj vizében úsznak,
akár nagy zsák lisztek.

El se jön a hajnal,
kelti őket angyal
harsonányi hanggal.

Jöjjenek, de tüstént,
botjuk földbe üssék,
kerüljék a tüskét!

Lábuk ujja körmös,
kezük ujja karmos,
Urunk, légy irgalmas!

 

A teljes vers olvasható a szerző Facebook-oldalán.

Mi tesz ezt a verset derűssé, viccessé? Csak a liszteszsákhoz hasonlító pásztorok képe? Vagy valami más is?

Keressetek vicces rímhármasokat? Kinek melyik tetszik legjobban? Mindenki válasszon ez alapján egy versszakot

Olvassátok fel hangosan is a verset, versszakonként egymásnak adva a stafétát. Törekedjetek játékos, humoros olvasásra.

A nyitó kép szerint az alvó pásztorok olyanok, mint liszteszsákok az éjszakában. Készítsetek a nyitóképhez textil- és fonalkollázst. A pásztorokat zsákvászon, az alvó juhokat és a környezetet textil és fonal applikációval ábrázolhatjátok. A kép alapja sötétkék vagy fekete karton lehet.

Elkészíthetitek a pásztorok figuráját egy-egy babbal, szemes terménnyel tömött textilzsák alapból is. Az alaptestre a fej és karok illesztését kell jól kitalálni. Lásd pl. itt.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A Sokrétű játékok sorozat adventi bejegyzéseit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű Játékok / Sokrétű ünnepek, téli ünnepkör menüpont alatt.

Zenei-ritmikus intelligencia

 

Erre csörög…

Nem, ez nem csak a mondóka, amire gondolsz, hanem annál jóval több.

Ablakokban csizma ásít,
itt egy cipő, ott egy másik.
„Erre csörög a dió,
arra meg a mogyoró!”

Tóthárpád Ferenc versének teljes szövegét megtalálod itt.

A vers megzenésített változata pedig a Hangraforgó együttes előadásában hallgatható meg. Olyan vidám, hogy akár táncra is perdülhettek rá.

 

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A Sokrétű játékok sorozat adventi bejegyzéseit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű Játékok / Sokrétű ünnepek, téli ünnepkör menüpont alatt.

Testi-mozgásos intelligencia

 

Mi van a zsákban?

Vigyünk be egy textilzsákot, valami olyasmit, amiről a gyerekek el tudják képzelni, hogy a Mikulás zsákja. Ha nincs, akkor az asztalra helyezzük el a tárgyakat úgy, hogy a gyerekek ne lássák, és takarjuk le egy nagy kendővel vagy egy vékony pléddel.

A zsákba helyezzünk különböző érdekes formájú tárgyakat. Bármilyen furcsa, a Mikulás most ezt hozta ajándékba. A gyerekek nyúljanak be a zsákba, és tapintással próbálják kitalálni, mi lehet benne.

Ez a feladat egy bibliai történet előkészítő játéka is lehet, ha olyan tárgyakat teszünk a zsákba, amelyek valamilyen módon kötődnek a megtanítandó történethez.

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A Sokrétű játékok sorozat adventi bejegyzéseit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű Játékok / Sokrétű ünnepek, téli ünnepkör menüpont alatt.

Kapcsolati, önismereti, egzisztenciális, verbális-nyelvi intelligencia

 

Mit mondanál a Mikulásnak?

A gyerekek fogalmazzák meg néhány mondatban, vagy akár írják is le, mit válaszolnának, ha a Mikulás megkérdezné tőlük: Mi jót tettél ebben az évben?

Aki vállalja, felolvashatja. Aki nem szeretné megmutatni, megtarthatja az írását.

Beszélgessünk róla, ki mit tart jónak, mi számít ma jónak a gyerekek, a felnőttek szemében?

És ha visszakérdeznénk: Mondd csak, Mikulás, mi jót tettél ebben az évben? Vajon ő mit válaszolna?

Beszélgessünk arról is, ti mit szeretnétek, milyen jót tegyen a Mikulás?

 

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A Sokrétű játékok sorozat adventi bejegyzéseit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű Játékok / Sokrétű ünnepek, téli ünnepkör menüpont alatt.

Vizuális-térbeli intelligencia

 

Zoknimikulás

A zoknimikuláshoz egy fehér és egy piros zokni szükséges, némi tömőanyag, szemek és vatta. Az elkészítés módja (angolul, de) képekkel illusztrálva megtalálható itt.

 

 

 

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A Sokrétű játékok sorozat adventi bejegyzéseit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű Játékok / Sokrétű ünnepek, téli ünnepkör menüpont alatt.

Természeti és vizuális-térbeli intelligencia

 

Mikulás ünnepéhez kapcsolódva sokféle tevékenység végezhető, amely a kézügyességet fejleszti. Ha természetes anyagokból készítünk valamit, az kiváló fejlesztési lehetőség és örömforrás, főleg a természeti intelligenciában erős gyerekek számára.

Lássunk néhány ötletet!

 

Földimogyoró-, mákgubómikulás

A képen egy hurkapálcára tűzött Mikulást látunk. elkészítése nagyon egyszerű: Fessék le a gyerekek temperával pirosra a földimogyorót, de az arcát hagyják ki. Ha megszáradt, fehér gyapjúból (esetleg vattából) ragasszanak neki kalapot és szakállat, majd rajzolják meg alkoholos filctollal az arcát. Ugyanez mákgubóval is elkészíthető.

Forrás

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A Sokrétű játékok sorozat adventi bejegyzéseit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű Játékok / Sokrétű ünnepek, téli ünnepkör menüpont alatt.

Verbális-nyelvi és vizuális-térbeli intelligencia

 

Levél a Mikulásnak

Természetes és bevett szokás, hogy a gyerekek levelet írnak a Mikulásnak, amiben leírják a kívánságaikat. Most azonban az igazi „Mikulásnak”, azaz Miklós püspöknek írjanak levelet. Ehhez persze előbb meg kell ismerniük Miklós püspök legendáját, amelynek sokféle verziója megtalálható könyv alakban, de az interneten is.

Diós István: A szentek élete c. könyvének elektronikus változata megtalálható a Magyar Római Katolikus Egyház honlapján. Itt olvashatunk Szent Miklós püspökről is.

A Háromszék c. erdélyi napilap Adventi mesék sorozatában pedig a legenda egyik feldolgozását olvashatjuk Miklós püspök legendája címen.

Ha a gyerekek megismerték a legendát, írjanak köszönő levelet a püspöknek a megmentett lányok (vagy a lányok bátyja, szerelme, apja) vagy éppen a „Krampusz” nevében. Egyes legendákban ugyanis felbukkan Fekete Péter alakja is, aki bűnöző volt, és Miklós püspök mentette meg az életét. Fekete Péter ezért hálából kísérgette a püspököt, és cipelte a holmiját.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A Sokrétű játékok sorozat adventi bejegyzéseit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű Játékok / Sokrétű ünnepek, téli ünnepkör menüpont alatt.

Sokrétű: Vizuális-térbeli, verbális-nyelvi intelligencia

 

Igenaptár

Az adventi naptár kedves dolog, de a lényege nem az, hogy minél több ajándékot zsebeljenek be a gyerekek, vagy minél több édességet tömjenek magukba, hanem hogy lélekben készüljenek a karácsonyra, Jézus születésére. Ezért az adventi naptárakba érdemes egy-egy igét is elrejteni, és arról beszélgetve készülni lélekben a karácsonyra.

Adventi naptárt is készíthetünk közösen a gyerekekkel úgy, hogy minden gyerek elkészít egy-egy elemet, a pedagógus pedig „összerakja” a naptárat.

Az igéket is gyűjthetik a gyerekek, akár igegyűjtő versenyt is rendezhetünk, vagy mindenki hozza be a saját kedvenc igéjét egy kis papírra leírva. Mi magunk is gyűjthetünk olyan igéket, amelyek aktuálisak lehetnek a csoportban.

Mi is összegyűjtöttünk egy adventi kalendáriumra való igesort:

 1. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok! (1Thessz 5,16-18)
 2. Légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak jársz. (Józs 1,9)
 3. Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. (Zsolt 34,2)
 4. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. (Róm 12,15)
 5. Amire csak szükséged van, az az én gondom. (Bír19,20)
 6. Áldott a te okosságod, és áldott vagy te magad is! (1Sám 25,33)
 7. Milyen jó Istenünkről énekelni (Zsolt147,1)
 8. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. (Lk 2,14)
 9. Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. (Zsolt 69,31)
 10. Mert Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő (1Tim 4,4)
 11. Dicsérjétek az Urat, ti, földiek, ti, tengeri szörnyek, az egész óceán! (Zsolt 148,7)
 12. Semmiért se aggódjatok! (Fil 4,6)
 13. Dicsérd, lelkem, az Urat! (Zsolt 146,1)
 14. Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. (Zsolt112,1)
 15. Énekeljetek az Úrnak! (Jer 20,13)
 16. Áldott legyen az Úr mindörökké! (Zsolt 89,53)
 17. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! (Zsolt 106,1)
 18. Áldott, aki téged áld, átkozott, aki téged átkoz! (4Móz 24,31)
 19. Dicsérjétek nevét körtáncot járva, énekeljetek neki dobokkal, hárfakísérettel! (Zsolt 149,3)
 20. Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat! (Zsolt 150,6)
 21. Mert nagy az ő szeretete irántunk, az Úr hűsége örökké tart. (Zsolt 117,2)
 22. Áldott leszel jártodban-keltedben. (5Móz 28,6)
 23. Áldott, aki az Úr nevében jön! (Zsolt 118,26)
 24. Magasztalja lelkem az Urat! (Lk 1,46)
 25. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! (Ézs 9,6)
 26. Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. (Mt 2,2)
 27. Az Ige testté lett (Jn 1,14)
 28. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. (Jn 3,16)

 

Néhány ötlet az igés adventi naptár elkészítéséhez:

 

„Szaloncukrok”

Ez az adventi naptár wc-papír gurigákból készül. A képen textil darabkákba csavarták be a papírgurigát, de megtehetjük ugyanezt krepp-papírral vagy karácsonyi csomagolópapírokkal is. Legelőször is rejtsük el az igét a guriga belsejébe, majd egy nagyobb fehér (vagy egyszínű) anyagba/papírba csavarjuk, a végeit pedig kössük el. A színes papírt szabjuk méretre és ragasszuk rá a „szaloncukorra” díszítésként. Az elkészült „szaloncukrokat” ragasztóval erősítsük fel egy nagyobb kartonra, és ragasszuk rá a sorszámokat is.

Forrás

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A Sokrétű játékok sorozat adventi bejegyzéseit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű Játékok / Sokrétű ünnepek, téli ünnepkör menüpont alatt.