31-4. Darazsak és menekültek

, , Életkorok:  felsős, ifis, 
Képesség területek:  ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, nyelvi feladat, játék, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  online szöveg, kép, galéria, 
 • Alapige: 2Mózes 23,27–28; Józsué 5,6; Zsoltárok 119,103; Ézsaiás 7,18.22
 • Intelligenciatípus: Kapcsolati, egzisztenciális, önismereti, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: Bibliaismeret: a jólét és következményei, „darazsak” támadása, beszélgetés; menekülttörténet az ukrán háborúból, beszélgetés, gyűjtés szervezése; bibliai darázskép értelmezése, személyes vonatkozásai

 

Vándorlók és menekültek (Kapcsolati, egzisztenciális)

A nép negyven évi vándorlás után végre elérkezett Kánaán földjére, a tejjel és a mézzel folyó földre (Józsué 5,6). És valóban, a puszta után, ahol szinte csak a kórót találtak, a Jordán völgyének zöldje csodálatos bőség ígéretét rejtette magában. Egy olyan föld ígéretét, ahol jó a föld, bőven van víz, lehet növényeket termelni, állatokat tartani, gazdálkodni, ami békével és gazdagsággal áldhatja meg lakóit. A tej (állatok) és a méz (gyümölcs) az elképzelhetetlen jólétet képviselte.

Igen ám, de a jólét nem mindig kedvez. Vissza is lehet vele élni. Ennek következménye volt a próféták szerint, hogy Izrael népére idegen népeket küldött az Úr. Ézsaiás próféta az asszírok támadását írja le úgy, mintha méhek támadnának az országra (Ézsaiás 7,18) Aki megmarad a pusztulásban, az viszont tejszínt és mézet eszik (Ézsiás 7,22).

 

Amikor e sorokat közzé tesszük, folyik az orosz-ukrán háború. Sok százezer ember kényszerül elhagyni az otthonát, közöttük kárpátaljai magyarok is. Beszélgessünk a háború kapcsán az alábbiakról:

 • Miért lehet a hódító agressziót megvadult méhek vagy darazsak támadásához hasonlítani?
 • Egy menekült számára, aki elveszítette mindenét, mit jelenthet egy „tejjel-mézzel folyó” ország?

Kép forrása

 

Fiú a határon (Önismereti, kapcsolati, egzisztenciális)

2022. március 6-án egy 11 éves ukrán kisfiú egyedül érkezett az ukrán -szlovák határhoz, az oroszok által bombázott Zaporizzsjából menekült. A kezére egy telefonszám volt golyóstollal felírva, az útlevelén kívül csupán egy kis nejlonszatyor volt nála, ennyit tudott magával hozni az otthonából. Történetét megismerhetjük az alább elérhető cikkeken keresztül:

Kérjük meg a gyerekeket, gondolkodjanak el rajta, hogy ők mit pakolnának bele egy ilyen nejlonszatyorba maguknak. Kinek a telefonszámát írnák fel a kezükre, aki, ha a bajba kerülnek, biztosan segít (nem kell külföldön élő személynek lennie!)? Mi kell ahhoz, hogy tejjel-mézzel folyó Kánaánnak érezze a menekült a földet, ahova megérkezett?

Ha van rá még igény, beszéljük meg a gyerekekkel és a szülőkkel, hogy rendezzünk gyűjtést kifejezetten a menekült GYEREKEK számára, és az összegyűjtött javakat juttassuk el egy menekültközpontba.

 

Ellenséges darázsraj (Egzisztenciális, verbális-nyelvi)

A Károli fordítású Biblia szerint Isten az alábbiakat ígérte Mózesnek Kánaán elfoglalásához:

 

Az én rettentésemet bocsátom el előtted, és minden népet megrettentek, amely közé mégy, és minden ellenségedet elfutamtatom előtted. Darazsat is bocsátok el előtted, és kiűzi előled a khivveust, kananeust és khitteust.

2Mózes 23,27–28

 

A darazsakat valószínűleg nem szó szerint kell itt értelmezni. Próbáljuk megfejteni a darazsak szimbólumát! Milyen ellenség az, amely félelmetes, olyan, mint egy darázs. Miben van a darazsak ereje? Tud-e védekezni az, akit megtámad egy darázsraj?

Gondolkodjunk el, mik lehetnek azok a dolgok a hitéletünkben, amelyek ellenséges darázsrajként támadnak: kicsi, apró dolgok, de fájdalmas a „szúrásuk”, és ha „rajban” támadnak, akkor bizony el tudnak téríteni az Istentől kapott úttól.

Az új fordítású Bibliában már így szerepel a darazsas igevers:

 

Rettenetes félelmet küldök előtted, amely kiűzi előled a hivvieket, a kánaániakat és a hettitákat.

 

Vigyázzunk hát: a rettegés, a pánik is lehet pusztító darázsraj. Amit Isten beszéde, ígéretének édessége űz el:

 

Milyen édesek ínyemnek ígéreteid!
Édesebbek, mint számnak a méz.

Zsoltárok 119,103

 

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

29-1. Szarvasok, gazellák, zergék

, , Életkorok:  felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, természetismeret, gondolkodtató, logikai feladat, ön- és társismeret, kapcsolat, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, kép, galéria, digitális oktató anyag, 
 • Alapige: 1Mózes 49,21; Jób 39,1–4; 2Sámuel 2,18; 24,3; Zsoltárok 18,34; 42,2; 104,18; Példabeszédek 5,18–19; 6,5; Énekek 2,9; 8,14; Ézsaiás 35,6; 51,20; Jeremiás 14,5; Jeremiás siralmai 1,6; ApCsel 9,36–42
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, természeti, logikai-matematikai, önismereti, kapcsolati, egzisztenciális, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Biblia- és természetismeret: szarvas, őz, gazella, vadkecske, zerge – hasonlatok és tulajdonságok megfigyelése, képek csoportosítása, videófilmek megtekintése; lány- vagy nőkarakter alkotása név alapján, összehasonítás a bibliai karakterrel

 

Mint a szarvas, mint a gazella (Verbális-nyelvi, kapcsolati)

A szarvas, az őz, a gazella és antilop gyakran feltűnnek a Bibliában, legtöbbször egy-egy hasonlatban, hasonlatszerű képben. Olvassunk el ezek közül párat, és keressük meg, az állat milyen tulajdonsága szerepel a hasonlatban. Beszéljük meg, milyen közös tulajdonságok rajzolódnak ki az igék alapján erre az állatcsoportra.

A feladatot párkereső játékkal készíthetjük elő: A játékban használt igéket bontsuk ketté, és írjunk külön cédulára egy-egy igefelet, vagy nyomtassuk ki a csatolt mellékletet (lásd alul). A cédulákat keverjük össze, és a gyerekek húzzanak egyet-egyet. Majd keressék meg a cédulák alapján az igepárjukat. A párok együtt értelmezzék az igét (megkereshetik a Bibliában is), és számoljanak be a tulajdonságokról.

 

Naftáli gyors lábú szarvasünő,
szép szavakat hallat.

1Mózes 49,21

 

Aszáél gyors futó volt,
akár a mezőn szökellő gazella.

2Sámuel 2,18

 

Lábamat a szarvaséhoz hasonlóvá teszi,
magaslatokra állít engem.

Zsoltárok 18,34

 

Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez,
úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem!

Zsoltárok 42,2

 

Örülj ifjúkorodban elvett feleségednek.
Szerelmes szarvasünő és kedves őzike ő…

Példabeszédek 5,18–19

 

Menekülj, mint a gazella a vadász elől,
és mint a madár a madarász kezéből!

Példabeszédek 6,5

 

Mert olyan szerelmesem, mint a gazella,
mint a fiatal szarvas.

Énekek 2,9

 

Siess hozzám, szerelmesem,
mint egy gazella vagy egy fiatal szarvas!

Énekek 8,14

 

Akkor majd úgy szökell a sánta, mint a szarvas…
Mert víz fakad a pusztában, és a kietlen tájon patakok.

Ézsaiás 35,6

 

Fiaid aléltan feküdtek minden utcasarkon,
mint antilop a hálóban,
betelt rajtuk az Úr haragja,
Istened dorgáló szava.

Ézsaiás 51,20

 

Még a szarvas is, ha megellett a mezőn,
otthagyja borját, mert nincsen fű.

Jeremiás 14,5

 

Odalett Sion leányának minden ékessége.
Vezérei olyanok lettek, mint a szarvasok,
amelyek nem találnak legelőt:
erőtlenül menekültek üldözőik előtt.

Jeremiás siralmai 1,6

 

Szarvasok, őzek, gazellák, vadkecskék (Természeti, logikai-matematikai)

Felismered-e az igékben szereplő állatokat? Meg tudod-e különböztetni őket egymástól? Próbáld csoportosítani az alábbi tankocka képeit. Ha nem sikerül, az „i” fölött megtalálod az állat nevét. Kattintással a képek nagyíthatók.

A tankocka elérhető itt: Szarvas, őz, gazella vagy vadkecske?

Csoportosítás és források:

Szarvas:

Őz:

Gazella:

Vadkecske:

 

A hegyi gazella és a dorkászgazella is előfordul Izraelben és környékén. Ismerjük meg ezeket a kecses mozgású, szép állatokat néhány videófelvételen. Érdemes mindet végignézni:

Figyeljük meg, ahogy

 

Zergekérdés (Természeti, önismereti, kapcsolati, egzisztenciális, verbális-nyelvi, vizuális-térbeli)

A Bibliában több helyen is szerepel a sziklákon biztonságosan mozgó zerge. Dávid Éngedi pusztájában a zergeszikláknál tartózkodik, amikor Saul elől menedéket keres (2Sámuel 24,3). Jób könyve a kőszáli zerge lényét méltatja isteni csodaként (Jób 39,1–4), a 104.zsoltár is a magas hegyekre emeli tekintetünket, ahol a zerge él (Zsoltárok 104,18). Az újszövetségben pedig van egy nőalak, akinek különösen kedves a lénye: Tábita, vagyis Dorkász, ami azt jelenti, hogy zerge (ApCsel 9,36). Palesztinában azonban nem éltek zergék, ezért a felsorolt helyeken valószínűleg inkább gazellákról vagy vad vadkecskékről van szó. Nem véletlen, hogy a dorkászgazella éppen őróla kapta a nevét.

A képen látható „zergék” sem pont a zergefajhoz tartoznak, inkább kőszáli kecskék lehetnek, vagy hegyi gazellák. Én-Gedi oázisában találkozott velük a fotót készítő zarándok.

Kép forrása

A Dorkás (= Dorkász) nálunk is engedélyezett, bár igen ritka keresztnév. Jelentése: zerge, gazella. Milyen lehet ma az a lány- vagy nőkarakter, akit így hívnak? A gyerekek alkossanak saját Dorkás-karaktert jellemzéssel, rajzzal, esetleg vele megesett történettel. Egyéni vagy páros munkában is dolgozhatnak.

Majd olvassák el a bibliai történetet (ApCsel 9,36–42), és hasonlítsák össze a saját karakterüket a bibliai karakterrel.

 

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

20-4. Zebraságok

, , Életkorok:  felsős, ifis, 
Képesség területek:  természetismeret, gondolkodtató, logikai feladat, 
Szervezési formák:  ifjúsági alkalmak, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  természettudomány, művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, kép, galéria, 
 • Alapige: Jób 39,5–8; Ézsaiás 32,14
 • Intelligenciatípus: Természeti, logikai-matematikai, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Biblia- és természetismeret: a zebra, vadszamár és zebraöszvér megfigyelése, azonosítása; zebratulajdonságok: a rejtőszín szerepe; fekete-fehér kontraszt, formajátékok, optikai csalódás megfigyelése képzőművészeti alkotásokon, képalkotás, játékkészítés

 

Zebra és vadszamár (Természeti, logikai-matematikai, vizuális-térbeli)

 

Ki engedte szabadon a vadszamarat,
ki oldozta el a zebra kötelét?
A pusztát rendeltem otthonává,
lakóhelyévé a szikes földet.
Kineveti a városi sokadalmat,
nem hallja a hajcsár kiáltozását.
A hegyeken keres magának legelőt,
fölkutat mindenféle zöld növényt.

Jób 39,5–8

 

A zebra és a vadszamár is párosujjú patás, és a lófélék családjába tartozik. Mindkét állat Afrikában él, az afrikai vadszamár a házi szamár őse. A zebrát is próbálták háziasítani, lovaglásra vagy igába fogni, de erre alkalmasabbak az úgynevezett zebraöszvérek. A zebraló (zebra mén és ló kanca utóda) gyönyörű állat, ám a vad természete azért megmaradt.

Felismered-e, melyik a zebra, a zebraló és a vadszamár?
Csoportosítsuk a képeket az alábbi tankockán.

A tankocka elérhető itt: Zebra, zebraló, vadszamár

Képek forrása:

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

20-1. Lovak és királyok

, , Életkorok:  felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, drámajáték, élménypedagógia, ön- és társismeret, kapcsolat, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kép, galéria, digitális oktató anyag, 
 • Alapige: 5Mózes 17,16; Bírák 4,1–24; 5, 4–5.20–22; Jób 39,19–25; Zsoltárok 20,7–10; 33,16–18; 147,10–11; Máté 2,1–12
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, kapcsolati, egzisztenciális, önismereti, testi-mozgásos, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Bibliai történet megismerése, beszélgetés, élőképek beállítása; bibliai törvényszöveg értelmezése, véleményalkotás, érvelés, vita; testi-lelki konditerv készítése, csoportkirándulás szervezése; háromkirály-ábrázolások megfigyelése, képalkotás

 

Harci lovak (Verbális-nyelvi, kapcsolati)

Míg a tevéről a nyugodt, lassú, imbolygó mozgás és teherbírás jut először eszünkbe, addig a lóról inkább a vágta, a csata, a dobrokolás.

Jób könyve remek portrét fest elénk a lóról, szinte magunk előtt látjuk, mint Delacroix villámlástól megriadt lovát:

Te adsz-e erőt a lónak,
te ruházod-e fel a nyakát sörénnyel?
Te ugráltatod-e, mint egy szöcskét?
Büszke horkantása félelmetes.
Kapálja a csatateret, örvend erejének,
és nekirohan a fegyvernek.
Neveti a rettegést, nem remeg,
nem fordul vissza a kard elől.
Csörög rajta a tegez,
csillog a lándzsa és a kopja.
Döngve, toporogva kapálja a földet,
nem marad veszteg, ha zeng a kürt szava.
Boldogan nyerít, ha meghallja a kürtöt,
messziről megérzi a harcot,
a vezérek dörgő hangját és a harci zajt.

Jób 39,19–25

 

Mégis, amikor az ég harcol, a lovak is megriadnak, és erejük csak a meneküléshez elég:

Az égből harcoltak a csillagok,
pályájukról harcoltak Sisera ellen.
A Kísón-patak elsodorta őket,
az ősi patak, a Kísón-patak…
Hogy csattogtak a lovak patái,
amikor vágtattak vágtató csődörei!

Bírák 5,20–22

Kép forrása

Olvassuk el a gyerekekkel Debóra és Bárák történetét, akik legyőzték Kánaán legerősebb hadseregét (Bírák 4).

Mi adta ennek a seregnek az erejét? Milyen szerepet játszottak benne a lovak?

Miért fordultak szembe Sisera seregével az izraeliták? Milyen szerepet játszott ebben Debóra? Ki volt ő?

Mi volt az izraeli stratégia lényege? Hogyan zajlott le a csata? Hogyan lépett közbe az Úr? Mi adta a kegyelemdöfést?

Debóra énekéből derül ki, hogy mi is történt igazán. Olvassuk el a Bírák 5,4–5. és 20–22. verseit, és képzeljük el a helyzetet.

Állítsunk be néhány élőképet, csatajelenetet (mozgás nélkül, mintha egy nagy festmény lenne).

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

BIBLIA Tours Utazási Iroda

, Életkorok:  felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, gondolkodtató, logikai feladat, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kép, galéria, digitális oktató anyag, 

Utazzon velünk! Válasszon minket! Messze földön a legjobb ár-érték arány nálunk! Egyedi kívánságokat is teljesítünk! Tértől és időtől független útvonalak! Találja meg a megfelelő szállást a megfelelő áron a BIBLIA Tours segítségével! Nincs ötlete, hogy hol szálljon meg? Hadd segítsünk! Szálloda? BIBLIA Tours! Számos pozitív vendégértékelés. Könnyen és gyorsan. Spóroljon a szállás árán. Kezdje itt a keresést. Kihagyhatatlan ajánlatok az utazni vágyóknak! TOP ajánlatok! Last minute lehetőségek! Árak, időpontok, férőhelyek a honlapon.

Minden útról itt tájékozódhat: www.bibliatours.biblia

Levélcím: bibliatours.topajanlatok@biblia vagy bibliatours.lastminute@biblia

Nyitókép forrása

 

TOP ajánlatok:

1. Nosztalgia-utak! Archív térképen bejelölt útvonalak újra-felfedezése: Egyiptom, Nílus-mente, Etám és Szukkót, a Vörös-tenger partvidéke. Szállás saját sátrakban, nomád stílusú étkezéssel, megkóstolhatja a nílusi sügért! Gyaloglást kedvelőknek ideális az Etám-pusztai távolság. Látnivalók: Salamon király vidéki pihenőjének feltételezett helye, valamint Sámson tartózkodási helye az étámi sziklahasadékban, miután rókákkal felégettette a filiszteusok gabonatábláit. Info: www.bibliatours/etam.oszovetseg

 

 

2. Falusi vendéglátás egész évben! Jeruzsálemtől D-re, mintegy 8 km-re fekvő tanyámon szelíd háziállatok társaságában szállást kínálok komfortos istállómban. Nagy sétákat tehetnek a feltűnően gazdag és termékeny vidéken. Hatalmas birkanyájakkal fotózkodhatnak! Lehetőség van birkatejből készült autentikus ételek kóstolására, vásárlására. Utazás egyénileg vagy bérelt szamáron. Éjszakai csillagnézés távcsővel! Filmvetítés az üstökösökről! A honlapon még több infó!

 

 

3. Interaktív pihenés: a nap egyik felében élvezze a fogadóm kényelmét, finom ínyencségeit, a másik részében válasszon OKJ-s tanfolyamaink közül: masszőr, betegápoló, diétás szakember. Gyakorlati és elméleti képzés pihenéssel egybekötve! Támogatónk a „Szamaritánus Mentőszolgálat”, ahol tematikus előadásokat hallgathatnak tapasztalt ápolók segítségével. Ételkóstolók bio- és organikus hozzávalók felhasználásával.

 

 

4. Kettő az egyben! Nyelviskola és turizmus. Legyen a vendégünk egyhetes/kéthetes turnusokban. Legjobb nyelviskolánk helyszíne: Sineár földje, a Tigris és Eufrátesz folyók alsó folyásának vidéke, Babilónia bölcsője. Anyanyelvi szintre fejlesztjük nyelvtudását az archív és a modern nyelvekben egyaránt! Szabadidős programkínálatunkból fakultatív lehetőségek közül választhat. A néprajz iránt érdeklődőknek fakultatív programnak kínáljuk a téglakészítés és a téglaégetés korabeli műhelyének megtekintését. Nyelvvizsgára előkészítés is megoldható.

 

5. Rövid- és hosszútávú sétákra invitáljuk Önt olyan hatalmas gyümölcsösbe, ahol megtalálható a világon minden gyümölcsfa, termésével együtt. Az alma kivételével minden gyümölcs megkóstolható. Érintetlen környezet, madárdal! Forrásvíz! Gyönyörű látványt nyújtanak az itt levő fák, a fákon pedig evésre alkalmas gyümölcsök. Van egy folyó, amely ellátja vízzel a kertet. Ez a folyó itt szétágazik, és négy folyó lesz belőle, ezt a pontot is érinti tervezett sétaútvonalunk. Szaporító anyagot is árusítunk, mellyel ön is megkezdheti kertészeti hobbijának felvirágoztatását. Termelje meg a saját konyhájára való gyümölcsöt! Legyen hobbikertész!

 

LAST minute lehetőségek

 

6. Gasztronómiai fesztivál! Kovásztalan kenyér piknik! Ez a kenyérféle a nomád és félnomád, de a letelepedett népeknek is naponkénti tápláléka volt. Mivel gyorsan elkészül, váratlan látogatók esetén „megmenti” a háziasszonyt. Autentikus zsidó ételek! 3 napos rendezvény látványkonyhával, svédasztalos ebéddel! Elhivatott pékek mutatják be a munkafolyamatot. Helyek korlátozott számban állnak rendelkezésre, ezért ne habozzon a regisztrációval! kivonulas@oszovetseg címre várjuk jelentkezését

 

7. Falumúzeumunkban szállást és ellátást adunk, gyékényfeldolgozó üzemünkbe látogatást szervezünk. Igény esetén tanfolyam megszervezését is vállaljuk. A déli gyékény sokféle célra használható. A kész termékekhez hozzájuthatnak a Nílus parti vásáron jutányos áron. A folyómenti gyékénytelepen a növény egy részét feldolgozzák (pl.: gyékényszövet, kosár, bölcső). Látni fognak egyéb, gyékényből készült termékeket is. Gyékényarató és -feldolgozó munkát szakszerűen ellátó családi vállalkozás vendégei lesznek… Bemutatótermükben széles választék várja Önöket.

 

 

8. Lakodalmas mulatság, vidám hétvége Kánában! Mondja ki itt a boldogító IGEN-t! Mindent megszervezünk: szállás, étkezés, ajándékok. Egyedi borkínálatunk a ház külön ajándéka. (Kiskorúaknak musttal kedveskedünk.) Köszönőajándék: „Kána” feliratú borospohár. Kreatív fotózásra lehetőséget kínálunk korabeli kőedények mellett. Egyházi és polgári szertartásra ünnepélyes helyszínt biztosítunk. Esküvői ruhakölcsönző a közelben!

 

 

9. A népi mesterségek szerelmeseinek vissza nem térő alkalom! Sártaposás, vályogvetés, rőzsegyűjtés, rőzsehordás, szőlőkapálás, aratás sarlóval, kévegyűjtés, hagymaszedés egy helyen! A szakma fortélyaira Boáz gazda, a legendás mezőgazdász oktatja a résztvevőket! Szerszámot, munkaruhát biztosítunk. Igazi falusi hangulat, retró-érzés, időutazás. Egyhetes és 10 napos turnusok!

 

 

 

Rövid, képes, interaktív bemutatónk elérhető itt:
BIBLIA Tours Utazási Iroda ajánlata

Önnek kell megfelelően párosítania a kínálatot. Ha jól megoldja a feladatot, ajánlatunkból kedvezménnyel választhat. A kedvezmény mottója: MINDENKOR ÖRÜLJETEK!

További HATALMAS NYEREMÉNYAKCIÓ:

Bónuszkedvezmény minden felismert történetért,
ami a Bibliában szerepel, és kapcsolatba hozható az utazás helyszínével.

 

Képek forrása:

 1. Nílusi sügér
 1. Juhnyáj
 1. Mentőautó-bemutató
 1. Babiloni zikkurat
 1. Édenkert
 1. Macesz készítése
 1. Déli gyékény
 1. Kőedények Galileából (Kr. u. 1. szd.)
 1. Kévét gyűjtögetők Palesztinában

 

 

Készítette: Farkas Ferencné Pásztor Ilona
Használati jog típusa:
 • Az általam (mint szerző, közzétevő által) feltöltött anyag engedélyem nélkül kereskedelmi forgalomba nem hozható.
 • Valamint:
 • a szerző engedélyével belső használatra, oktatási célra sokszorosítható, másutt azonban nem publikálható.

06-1. Tarka nyájak

, , Életkorok:  felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, gondolkodtató, logikai feladat, természetismeret, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, 
 • Alapige: 1Mózes 30,25–43; 31,38–41
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, logikai-matematikai, természeti
 • Tevékenység: Bibliaismeret: a pásztor munkája; szétvágott párbeszéd összeállítása, pásztoralku spontán párbeszéddel; nyelvi játék tabuszavakkal; videofilmen: az öröklés szabályai, Mendel-törvény kecskékre és juhokra alkalmazva

 

Pásztorélet, pásztoralku (Verbális-nyelvi, kapcsolati)

Jákób húsz évet szolgált pásztorként a nagybátyjánál, Lábánnál, és a kapcsolatuk nem volt zavartalan. Egy dologban azonban egyeztek: mindketten pásztorok voltak. Amikor Jákób a családjával elhagyta Lábánt, „védőbeszédében” így mutatta be a pásztoréletet:

„Már húsz esztendeje vagyok nálad, juhaid és kecskéid nem vetéltek el, nyájad kosait nem ettem meg. Amit a vad széttépett, nem vittem hozzád, magam térítettem meg, tőlem kérted számon; meg azt is, amit elloptak tőlem nappal vagy éjjel. Nappal a hőség emésztett, éjjel meg a hideg, szememet kerülte az álom. Ilyen húsz esztendőm volt a házadnál: tizennégy évig szolgáltalak két leányodért, hat évig meg juhaidért.” (1Mózes 31,38–41)

Hogyan telt az utolsó hat év? Hogyan tett szert Jákób nagy vagyonra apósa nyájaiból? A történetet Mózes első könyve 30. részében, a 25–43. versekben találjuk meg.

A gyerekeket osszuk négy-öt fős csoportokra. Jákób és Lábán párbeszédét másoljuk ki, tagoljuk (a szereplők neve nélkül) mondatokra, kisebb szövegegységre, és nyomtassuk ki úgy, hogy a szöveget szét tudjuk vágni. (Egy példaoldalt csatolunk, amit csak nyomtatni és darabolni kell.) Minden csoport kapjon egy összekevert szövegcsomagot, amiből közös munkával próbálják rekonstruálni a párbeszédet, hogyan is zajlott az alku: mit mondott Jákób, és mit Lábán.

Majd próbálják eljátszani saját szavaikkal az alkut (elég csak hangjátékként). Jelen lehetnek és véleményt mondhatnak Lábán fiai is, akik később fontos szerepet játszanak a történetben (lásd 1Mózes 31,1–3).

A képen izraeli nyájat látunk: kecskék és juhok vegyesen, köztük fehér és fekete, barna és tarka állatok. Vajon melyik lenne közülük Jákóbé, és melyik maradna Lábán birtokában, ha itt zajlana az alku?

Kép forrása

 

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

02-1. Igaz-hamis kígyónyelvek

, , Életkorok:  felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, természetismeret, gondolkodtató, logikai feladat, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, 
 • Alapige: 1Mózes 3,1–15
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, természeti, logikai-matematikai, kapcsolati, önismereti, egzisztenciális
 • Tevékenység: Bibliai szöveg elemzése, hangzós felolvasása, kreatív történetmesélés; igaz vagy hamis állítások a kígyóról; önismereti játék; hamis és fiktív féligazságok felismerése, írása; álhírek felismerése, írása, védekezés módja

 

Kígyónyelv (Verbális-nyelvi)

Olvassuk el a gyerekekkel a bűnbeesés történetét (akár gyermekbibliából, akár az újfordítású Bibliából). Majd beszéljük meg, hogy miért volt alattomos a kígyó beszéde? Miben mondott igazat, miben nem?

A kígyók beszédét leginkább úgy szoktuk utánozni, hogy a sziszegő hangokat eltorzítjuk: s, z helyett sz-t, c helyett cs-t ejtünk, az sz-t pedig hosszan ejtjük, jól meg is nyújthatjuk. Olvassák fel így a kígyó beszédét a gyerekek.

Isten megbüntette a kígyót, ezért kell hason csúsznia. De vajon hogyan mesélhetik el a kígyók a gyerekeiknek ezt a történetet? Mint láttuk, nagyon értenek a szófacsaráshoz. Próbáljuk meg kitalálni, hogyan „adják el”, szépítik meg a valóságot a kígyók, majd mondják el a gyerekek kígyónyelven, sziszegve a kígyók szerinti történetet.

Végül beszéljünk arról, hogy a nyelv csalafinta: nagyon gonosz is tud lenni, és sok jót is tudunk általa cselekedni (Jakab 3,1–12). Hozzanak a gyerekek mindkettőre példát.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

BIBLIAI EZERAPRÓ

, Életkorok:  felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, gondolkodtató, logikai feladat, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 

RIKKANCS: Itt a legújabb Bibliai Ezerapró, a közkedvelt hirdetések özönével! Keres? Kínál? Mindent egy helyen talál!

Impresszum:

Amennyiben a hirdetést a kiadónak kell elkészíteni, technikai költséget számítunk fel. A hirdetés elkészítéséhez kérjük minden esetben a termékfotókat és egyéb képeket nyomdai felbontásban megküldeni! A logókat felárért fogadjuk.

Évi 3 megjelenés felett jelentős kedvezményeket biztosítunk! Ön minél többet hirdet az év folyamán, mi annál nagyobb engedményt tudunk adni. Kérjen árajánlatot!

Kényelmesebb egy újságot böngészve átfutni a hirdetéseket, mint elveszni az internet által sokszor ömlesztve kapott hirdetések tengerében. Sokan még mindig szeretik bekarikázni az összegyűjtött hirdetéseket, vagy azokat kivágva összegyűjteni.

Szeretne hirdetni?

Segítünk kiválasztani a legmegfelelőbb megoldást!

Hívjon most! Telefon: +36-1-234-5678 | E-mail: info@bibliaiezerapro.com

 

KÍNÁL

 1. Régi térképek eladók gyűjtőknek: Egyiptom, Nílus-mente, Etám és Szukkót, a Vörös-tenger partvidéke. Érdeklődés: „Átkelés” jeligére a kiadóban.

(Melyik történetről, milyen eseményekről van szó? Szereplők?)

 

 1. Egyedi felvételek, fotók harci kocsikról. Csere is érdekel! Infó: egyiptomi@atkeles.com

(Esemény?)

 

 1. Bárka-, hajó- és csónaképítő tanfolyam indul asztalosműhelyemben. Nagy kézügyességű, munkaszerető fiatal férfiakat keresek, akiknek érzékük van a famunkához. A tanfolyam ideje 40 nap. Érd.: „Özönvíz” jeligére a kiadóban.

(Esemény, szereplő?)

 

 1. OKJ-s búvárképző tanfolyamra jelentkezőket várok. A tanfolyam 40 napot ölel fel. Ugyanitt vízi jártassági ismeretek oktatását megkezdjük. Érd.: „Vízimádók” jeligére a kiadóban.

(Ki a hirdetés feladója?)

 

 1. Fogadómban szakképzett személyzettel, nagy gyakorlattal betegápolást, betegellátást vállalok. Speciális igényeket is kielégítünk, pl.: gyógytorna, diéta, masszázs. Referencia van, kérésre megadom. E-mail.: irgalom@biblia.com

(Történet? Feladó?)

 

 1. Falusi vendéglátás! Komfortos istállómban családoknak szállást adok tiszta, szelíd háziállatok társaságában. Referenciaszemély címét helyfoglalás esetén megadom. E-mail: kiskaracsony@biblia.com

(Hol az istálló? Ki lehet a referenciaszemély?)

 

 1. Legjobb nyelviskolánk helyszíne: Sineár földje, a Tigris és Eufrátesz folyók alsó folyásának vidéke, amit ma Babilónia vagy Mezopotámia néven ismernek. Különleges módszer, összehangolva a testbeszéddel! Torony-magasan a legjobb! Jelentkezés, adategyeztetés: mindennyelven@biblia.com

(Történet?)

 

 1. Különleges, nemesített almamag kapható, melyből nagy hatékonysággal szaporítható a „tudásfüggő” egyedi almafajta. Vásárlási szándék: adam@biblia.com

(Történet?)

 

 1. Lízingeljen szamarakat rövidtávú, romantikus utakra! Barátságos, szelíd jószágok. Referencia is van! Érdeklődés: bevonulas@biblia.com

(Történet?)

 

 1. Organikus növényi részekből egyedi ruhadarabokat készítek saját tervezéssel, egyéniséghez illően. Érdeklődni „Éva-divat” jeligére a kiadóban.

(Történet?)

 

KERES:

 1. Keresem az autentikus kovásztalan kenyér receptjét, gasztronómiai vállalkozásomba kuktákat felveszek. Írhatsz: ehseg@biblia.com

(Történet?)

 

 1. Nílus-menti gyékényt keresek kisüzemembe. Kényelmes, jól szellőző, csecsemőhordozó kosárféléket gyártok. Ugyanitt ügyeskezű fonóknak munkalehetőséget biztosítok. Érdeklődés: „Gyermekbárka” jeligére a kiadóban.

(Történet? Szereplők?)

 

 1. Keresek parittyakészítésben, tervezésben, forgalmazásban jártas szakmunkásokat. Műhely, nyersanyag van. Anyagi juttatás jelentős. Info: goliatutodai@biblia.com

(Történet?)

 

 1. Eladásra kínálok szelíd oroszlánokat cirkusz számára. Emberre soha nem támadnak, mert egy angyal megutáltatta velük az emberhúst. E-mail: dariusudvara@biblia.com

(Történet?)

 

 1. Judeába való utazásomhoz szárazföldi vezetőt keresek, aki ismeri a körülményeket, Jeruzsálemig tudja az utat. Sürgős! E-mail: harombolcs@biblia.com

(Történet?)

 

 1. Esküvői bort keresek, néhány kővedernyit, aminek a zamata hasonló a kitűnő karmeli borokhoz. „Vőlegény” jeligére a kiadóba ajánlatokat várok.

(Történet?)

 

 1. Akkreditált horgász- és halásztanfolyamot keresek a Genezáreti-tó közelében. Felszerelésem van, vízi jártassági ismeretekkel is rendelkezem. Tervezem optimális halfogás esetén halsütödét nyitni. Ajánlatokat: simonfia@biblia.com címre várok.

(Történet? Szereplők?)

 

 1. Háztartásomba keresek olyan dolgos fehérszemélyt, aki önálló munkavégzésre alkalmas, sártaposás, vályogvetés, rőzsegyűjtés, rőzsehordás, szőlőkapálás, aratás sarlóval, kévegyűjtés, hagymaszedés munkálatokban. Ajánlatokat: boazgazda@biblia.com címre kérem bérmegjelöléssel.

(Történet, szereplők?)

 

 1. Az országúton találtam egy családi fotót, amit valaki elhagyott. A fotón kizárólag férfiak láthatók. Kézírással ennyi látható a hátoldalán: „Testvéreim, Benjámin tulajdona”. Várom a telefonhívását Benjáminnak vagy a testvérei közül valakinek. Tel: 0987654321

(Történet? Szereplők?)

 

 1. Hajerősítő, növést serkentő hajsampont keresek. Természetes anyagokat tartalmazó készítmény előnyben, különösen, ha a fémekkel szembeni ellenállást fokozza. Ajánlatokat üzenetrögzítőmön hagyhatnak. Tel. 013579246

(Történet? Feladó?)

 

 

Készítette: Farkas Ferencné Pásztor Ilona
Használati jog típusa:
 • Az általam (mint szerző, közzétevő által) feltöltött anyag engedélyem nélkül kereskedelmi forgalomba nem hozható.
 • Valamint:
 • a szerző engedélyével belső használatra, oktatási célra sokszorosítható, másutt azonban nem publikálható.

28. Jóllaknak az Úr fái is

, , Életkorok:  felsős, ifis, 
Képesség területek:  természetismeret, nyelvi feladat, játék, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  természettudomány, kortörténet, háttéranyag, művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, kép, galéria, 
 • Intelligenciatípus: Természeti, verbális-nyelvi, vizuális térbeli
 • Tevékenység: Biblia- és növényismeret: fenyő- és ciprusfélék a bibliai textusokban; interaktív multimédiás feladat: igék és faportrék párosítása, cédrus-galéria: ókori tárgyak, újkori és kortárs ábrázolások

 

Még a ciprusok is így örülnek, meg a Libánon cédrusai:
Mióta elterültél, nem jön favágó ellenünk!

Ézsaiás 14,8

 

Az igevers szerint babiloni király bukásának örülnek így a ciprusok és cédrusok, mivel az ókori kelet uralkodóinak nagy építkezéseihez erdőnyi faanyagot, főleg a királyi cédrust és a szintén kiváló faanyagot biztosító ciprust használták. Nem véletlenül nevezték Salamon palotáját is Libánon-erdő palotának, aminek oszlopsorai és gerendái, mennyezete és burkolata is libanoni cédrusfából készült (1Királyok 7,2). Az ókor minden nagy építményének és a hajóknak is cédrus volt a fő építőanyaga, még Egyiptomba is a föníciai városállamok szállították a cédrusfát mintegy ezer éven keresztül. Nem csoda, hogy a Libanoni-hegységben hírmondója is alig maradt.

 

Hufu fáraó libanoni cédrusból készült napbárkája (Kr. e. 26. szd.)

 

A cédrus nemcsak kiváló épületfa, hanem királyi termetével kiemelkedik a többi fa közül, és uralkodói méltóságra tör. Ezért is válik a Bibliában többször is az uralkodó vagy az uralomra törő hatalom, birodalom jelképévé. Ezékiel Asszíria nagyságát hasonlítja a cédrushoz költői erejű leírásában:

 

Nézd, Asszíria olyan volt, mint egy libánoni cédrus:
szépek voltak ágai, árnyas a lombja,
magasra nőtt, teteje a felhőket érte.
Víz növelte nagyra, a mélység vizei tették magassá.
Folyóikat az ő tövéhez árasztották mindenfelől,
csak patakokat bocsátottak a mező többi fájához.
Ezért lett magasabb növésű, mint a mező többi fája:
sok ága nőtt, és hosszú hajtásai lettek
a sok víztől, amely feléje áradt.
Ágain fészket rakott minden égi madár,
hajtásai alatt fialt a mező minden vadja,
és árnyékában lakott mindenféle nép.
Szép volt nagyságával, hosszan kinyúló ágaival,
mert gyökerei sok vizet kaptak.
Nem volt hozzá fogható cédrus az Isten kertjében,
a ciprusoknak sem voltak hozzá hasonló ágai,
és a platánoknak sem voltak olyan hajtásai, mint neki:
Isten kertjében egy fa sem volt szépségben hozzá hasonló.

Ezékiel 31,3–9

 

Csakhogy Asszíria felfuvalkodott, Isten helyére tört, ezért bukás lett a sorsa. Mert akármilyen királyi is egy fa, egy uralkodó vagy egy birodalom, ismernie kell a helyét:

 

Jóllaknak az Úr fái is, a Libánon cédrusai, melyeket ő ültetett,
ahol fészket raknak a madarak, és a ciprusfákon gólya lakik.

Zsoltárok 104,16-17

Akkor majd megtudja a mező minden fája,
hogy én, az Úr, teszem alacsonnyá a magas fát,
és magassá az alacsony fát.
Én szárítom ki a zöldellő fát,
és én teszem virulóvá a kiszáradt fát.

Ezékiel 17,24

 

Jöjjenek hát sorban a magas és alacsonyabb fák:

 

Libanoni cédrus (Cedrus libani)

Lassú növésű, hosszú életű, 15-40 méter magas, a fenyőfélék családjába tartozó, örökzöld fa. Ősszel virágzik, porzós barkavirágzata és apró termős virágzata van, tojásdad tobozai két évig fejlődnek, tűlevelei csomókban állnak. Kelet-mediterrán faj, az ókorban a Libanon-hegység volt leghíresebb élőhelye, ahol már csak néhány védett erdőfolt emlékeztet erre. A törökországi Torosz-hegységben van még nagyobb állománya. A Bibliában a legtöbbször említett fa, annak ellenére, hogy nem élt Izrael földjén, importálni kellett. Salamon király Tírusz föníciai városállam királyával kereskedett, hogy beszerezze az építkezéseihez szükséges faanyagot (1Királyok 5,15–25).

 

Aleppói fenyő (Pinus halepensis)

Közepes termetű, 10-18 méter magas fenyőféle, sima, szürke kéreggel. 5-15 cm hosszú tűlevelei párosával állnak, vékony, kúp alakú tobozai vörösbarnák, majd megszürkülve évekig a fán maradnak. Igazi mediterrán faj, szárazságtűrő, jól viseli a hosszú, száraz nyarakat, így Izrael területén az egyik leggyakrabban telepített fa, a bibliai időkben is ismerhették. Oszlopokat, gerendákat faragtak belőle, a Biblia a jól faragható fák közt tartja számon (Ézsaiás 44,14; Károli ford.). Jézus keresztfája is ebből készülhetett, mivel leggyakrabban az olcsó aleppói fenyőt használták cölöpök készítésére.

 

Európai ciprus (Cupressus sempervirens)

Kelet-mediterrán vidéken élő, Izraelben is őshonos, a ciprusfélék növénycsaládjának névadó faja. Alapfaja szétterülő koronájú, és 30 méter magasra is nőhet. Hosszú, karcsú koronájú fajtái 15-20 méter magasak, és a mai mediterrán vidékek jellegzetes örökzöld fái. Törzse sötétbarna, hengeres hajtásai sötétzöldek, tobozai gömbölydedek. Kellemes illatú, korhadásnak jól ellenálló fája miatt az ókori hajóépítők igen kedvelték (Ezékiel 27,6), de építkezéshez, bútor-, hangszer- és szerszámkészítéshez is használták. A kutatók feltételezik, hogy Nóé bárkájának is ciprus volt az alapanyaga.

 

Föníciai boróka (Juniperus phoneicea)

A borókák a ciprusfélék családjába tartozó növénynemzetség, jellegzetes mediterrán faja a föníciai boróka. A Földközi-tenger medencéjében a tengerparti törpecserjésekben őshonos cserje vagy 2-6 méteres kis fa. Apró pikkelylevelei, gömbös tobozbogyói vannak. Fája tartós, illatos, ezért fafaragásra alkalmas. A borókabogyót ízesítésre és gyógyításra is használták. A Szentföldön valamikor több borókafaj élhetett, ma már a föníciai boróka is csak a déli területeken él. A messiási ígéretek között a borókafenyő ültetése is szerepel:

A pusztában cédrust növesztek
meg akáciát, mirtuszt és olajfát,
a kietlen tájon borókát ültetek,
kőrist és ciprusfát.

Ézsaiás 41,19

 

Források:

 • Fráter Erzsébet: A Biblia növényei (Scolar, Bp, 2017, 216–225.)
 • Képek forrása: a növény nevére kattintva

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Természeti intelligencia menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

27. Rekettye, csipke, akác(ia)

, , Életkorok:  felsős, ifis, 
Képesség területek:  természetismeret, nyelvi feladat, játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  természettudomány, kortörténet, háttéranyag, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, 
 • Intelligenciatípus: Természeti, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: Biblia- és növényismeret: nevezetes cserjék és fák a bibliai történetekben; interaktív multimédiás feladat: hiányos igék kiegészítése, növények csoportosítása, megfigyelése

 

Palesztina középső és északi részét a bibliai időkben összefüggő erdők borították, melyeket főleg tölgyek alkottak. Dél felé haladva azonban, ahogy fogy a csapadék, és egyre szárazabb és forróbb területre érünk, ahol megritkulnak és el is tűnnek a zárt erdők, és cserjések váltják fel őket. A bibliai történetek jó része ilyen területeken játszódik. A cserjésekből csak néhány növényfaj vált nevezetessé egy-egy bibliai történet által.

Cserjevegetáció akáciával a Negev-sivatagban

 

Illés próféta a Karmel-hegyen bemutatott áldozat és véres leszámolás után az őt üldöző Jezábel és Aháb király elől menekült. Dél felé indult, a Júda déli részén fekvő Beérsebáig jutott, majd onnan is egynapi járóföldre gyalogolt a pusztába, ahol lefeküdt egy rekettyebokor alá, és meghalni kívánt. Ám egy angyal keltette fel, lángoskenyérrel és vízzel kínálta, és ereje feletti útra küldte Isten hegyéig, a Hórebig. (1Királyok 19,1–8)

A rekettye többször is szerepel a Bibliában, de a kutatók szerint nem rekettyefajról, hanem egy másik cserjéről, a kákaborsóról van inkább szó.

 

Kákaborsó (Retama raetam)

Pillangós virágú, 1-3 méter magas cserje, a rekettye rokona, de attól különböző faj. Szárazsághoz alkalmazkodó, sivatagi növény, mélyre hatoló gyökereivel a legnagyobb szárazságot is kibírja, sok helyen az egyetlen árnyékvető növény. Lándzsás levelei néhány hét után lehullnak, csökkentve a párologtatást, és a fotoszintézist a zöld szárak végzik. Tavasszal nyíló fehér virágaiból kis hüvelytermések fejlődnek. Közel-Kelet és Észak-Afrika homokos, sivatagi tájain őshonos. Gyökeréből és szárából a sivatagi népek faszenet készítenek, erre utal a zsoltár: „Mit érdemelsz, mit fogsz majd kapni, te csalárd nyelv? A hős hegyes nyilait rekettye parazsával!” (Zsoltárok 120,3–4)

 

Illés eljutott Isten hegyéig, a Hórebig, ahol az Úr megszólította őt, és új feladatokkal bízta meg. Korábban Mózes is a Hóreb hegyénél találkozott Istennel, aki egy másik nevezetes cserje, a „csipkebokor” közepéből szólította meg őt. Mózes, a pásztor, juhait legeltetve vette észre a tűzben égő csipkebokrot, amely „ég, de mégsem ég el”. A jelenés vonzotta őt a bokor közelébe, ahol saruját levéve lépett Isten színe elé, és kapta megbízását az Úrtól. (2Mózes 3,1–10)

Nem vadrózsabokorról és a Sínai-hegyen előforduló, ritka arab rózsáról van itt szó. A kutatók feltételezése alapján három növényfaj jöhet szóba csipkebokorként:

 

Vérvörös szeder (Rubus sanguineus)

1-2 méter magas, változatos alakú cserje, a rózsafélék családjába tartozik. Fehér, rózsaszín, olykor piros virágú, tüskés ágú, szúrós bozótot alkot. Sokan emiatt azonosítják Mózes lángoló bokrával, egy idős példánya a Sínai-hegy lábánál lévő Szent Katalin-kolostorban található. Mediterrán vidékeken őshonos, gyakori növény.

 

 

Valódi szennacserje (Cassia senna)

Egy méter magasra növő, a lepényfafélék családjába tartozó cserje. Halványzöld, párosan összetett levelei, fürtökbe tömörülő, élénksárga virágai vannak, gyógyhatása is ismert. Trópusokon elterjedt, a Sínai-félszigeten őshonos növény, ezért is gondolhatnak rá egyes bibliakutatók mint „égő csipkebokorra”.

 

 

Akáciafakín (Loranthus acaciae)

Akáciafákon élősködő, a fakínfélék családjába tartozó, élénkvörös virágú növény, a sárga fagyöngy rokona. Fotoszintézisre képes, de a vizet és a benne lévő tápelemeket a gazdanövénytől szívja el.

Kép forrása: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Loranthus_acaciae.jpg

 

 

Amikor Mózes ismét a Hóreb-hegyhez érkezett, már vele volt Izráel népe is. A Hóreb lett a szövetségkötés és törvényadás helye, és itt készítették el Isten útmutatása alapján a szent sátrat és felszerelését is. A sátor oldalát képző deszkák, a szövetség ládája és az oltárok alapanyaga is akáciafa volt (2Mózes 25–27). (Károli Gáspár fordításában sittimfa szerepel, ami a héber kifejezés – shittah, többes számban shittim – átvétele. Az 1990-es újfordítású Bibliában helytelenül akácfa szerepel, ami azért zavaró, mert nem a nálunk ismert akácfáról vagy rokonáról van szó. A revideált új fordítású Bibliában már akáciafát találunk.)

Az akácia a hüvelyesek családjába tartozó változatos növénynemzetség, cserje vagy kisebb fa is lehet, kétszeresen összetett levelekkel. Közel ezer faja meleg égövi területeken él, Izraelben öt akáciafajt tartanak számon. A Biblia nem tesz különbséget az akáciafajok között, pedig nyilvánvalóan több fajt is használtak a különböző vidékeken. Az ősatyák és Mózes idejében a legfőbb építési faanyag volt, de tűzifának, szerszámnak és szent tárgyak készítésére is használták. Néhány jellemző faja:

 

Fehér akácia (Acacia albida)

A legmagasabb akáciafaj, Afrikában őshonos, de elterjedt Palesztina területén is, a Parti-síkságon és a Jordán völgyében, homokos és öntéstalajokon, vádikban él. Halványszürke törzse, fehér füzérvirágzata, vastag hüvelytermése van.

 

 

Ernyős akácia (Acacia tortilis)

Tövétől elágazó, 2-4 méter magas kis fa, koronája lapos, ernyő alakú. Halványsárga virágai fejecskevirágzatban nyílnak, hüvelytermése spirálisan csavarodott. Északkelet-Afrikában és az Arab-félszigeten őshonos, sivatagi növény, a Holt-tenger környékén is megtalálható.

 

 

Pusztai akácia (Acacia raddiana)

Kerekded koronájú, 4-6 méter magas kis fa, az ernyős akácia közeli rokona. Észak- és Kelet-Afrikában és az Arab-félszigeten őshonos, de a kevésbé forró sivatagokban él. A leggyakoribb akáciafaj Palesztina területén; a Negev-sivatagban, a Jordán völgyében, a Holt-tenger környékén, sivatagi vádikban és oázisokban is előfordul.

 

 

Források:

Fráter Erzsébet: A Biblia növényei (Scolar, Bp, 2017, 226–228., 244–250.)

Képek forrása: a növény nevére kattintva

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Természeti intelligencia menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/