Bírák 7 (8)

 

Egyenlőtlen számháború

 • Szabadtéri bújó-kereső, támadó-védekező csapatjáték
 • Intelligencia: testi-mozgásos, kapcsolati, matematikai-logikai

 

Előkészületként erős papírlapokból széles csíkokat vágunk, és vastag filccel jól olvasható számokat írunk rá, a két csapat számára kétféle színnel. „Gedeon csapata” most csupán háromjegyű számokat kap, ami megkönnyíti az ellenfél helyzetét, mert a számot könnyebb leolvasni (pl. 327). Kérdés, hogy ennyi elég-e a győzelemhez? „Midján csapata” hosszabb, ötjegyű számokat kap. Viszont az ő számaik mindig két nullára végződnek (pl. 32700). A számok közötti arányok a két hadsereg arányait fejezik ki. Gedeonék bátran indulnak harcba, így nekik csak a homlokra kerül szám. A midjániak viszont félelmükben könnyen futásnak erednek, ezért nekik hátul is lesz szám a fejükön. Az izraeliek papírcsíkját homlok szélességűre vágjuk, két végén lyukat szúrunk, és zsineggel vagy gumival látjuk el, amivel felerősíthetik a homlokukra. A midjániak papírcsíkja körbeér a fejen, így ragasztjuk össze, minden játékosnak a fejére próbálva (olyan lesz, mint egy korona). Elölről, hátulról is jól olvashatóan írjuk fel ugyanazt a számot.

A többi a számháború általános szabályai szerint történik:

Sorsvetéssel kiválasztjuk a két csapatot, létszámban egyenlően, és kijelölünk egy területet, ahol jól el lehet rejtőzni, sok természetes takarási lehetőség van a játékosok számára. Ezek mögött nyugodtan rejtőzhetnek, de a számot kézzel vagy leszakított ággal, levéllel eltakarni nem szabad. Eredetileg a midjániak a támadók, de a bibliai történetben fordul a kocka, és az izraeliek válnak támadóvá. Most is így történik. A midjániak kiválasztanak egy táborhelyet, és elhelyezkednek benne. Az izraeliek is keresnek egy táborhelyet, ahonnan majd elindulnak.

Megadott jelre mindkét csapat felteszi a számokat, és indulhat a támadás. A támadók próbálják úgy megközelíteni az ellenfelet, hogy az ne tudja leolvasni a számokat. Mindkét csapat célja, hogy számleolvasással „kilője” az ellenfelet. Aki meghallja a saját számát, az leveszi a fejéről, és kiáll a játékból. A harcosok kúszással, futással, bármilyen csapatmozgással taktikázhatnak. Az egymás felé forduló, homlokot összeszorító mozgás most tilos, és hozhatunk még további szigorító, védő szabályokat. Pl. tilos a közelharc: az ellenfél megközelítése három lépésen belül.

Kép forrása

A csatát addig lehet játszani, amíg az egyik csapat el nem fogy (vagy az utolsó három emberig), tehát az nyer, ahol többen „maradnak életben”. Nagy erőfölény esetén a beszorított csapat fehér zászlót (zsebkendőt) lengetve kegyelmet kérhet, de ebben az esetben is ők veszítenek. Játék forrása

Érdemes a játékot többször, szerepcserével is megismételni. Ekkor a játékosoknak már nagyobb tapasztalata, terepismerete van, és jobban tudnak taktikázni, megfontoltabb haditervek születhetnek.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

Bírák 7 (8)

 

Tárgyak beszélnek

 • Szókincsbővítés, mondat- és szövegalkotás
 • Intelligencia: verbális-nyelvi

 

Egy-egy cédulára írd le olyan tárgyaknak a nevét, amelyek szerepelnek a történetben. Azok a tárgyak is szóba jöhetnek, amelyek feltehetőleg ott voltak, ha szó szerint nincsenek is megemlítve. A tárgynevek között szerepelhet állatnév, természeti név és több tárgy közös neve is. Pl.: kard, pajzs, sisak, dárda, forrás, hegy, völgy, teve, kenyér, kürt, sátor, korsó, cserépfazék, fáklya, tábor, hadsereg.

Mindenki húzzon egy cédulát, és a rajta talált szó kezdőbetűjével írjon még két tárgynevet (vagy állatnevet, természeti nevet). Pl.:

 • ●   dárda, dob, dorong
 • ●   kürt, korbács, kosár
 • ●   tábor, tarisznya, takaró

A fenti példák a bibliai környezetbe, kontextusba is beleillenek. Lehet tehát szempont, hogy lehetőleg a bibliai korra jellemző tárgyszavakat gyűjtsetek. De az is izgalmas lehetőség, amikor mai kifejezésekkel keverednek a bibliai kor szavai. Pl.:

 • ●   teve, tintahal, tukán
 • ●   kürt, klarinét, kamera
 • ●   sátor, sorompó, stadion

Következő lépésben cseréljetek cédulákat. Az új cédulán is mindenki három szót talál, amit egyetlen mondatba kell belehelyeznie, úgy, hogy egymás után felsorolásszerűen nem állhatnak a szavak. (Pl. Helytelen: Ettem kenyeret, kiflit, kalácsot. Helyes: Nem találtam kenyeret, de hagytam neked a kalácsból, és mind megettem egy kiflit.)

(Kaposi, 50)

 

Ezután 3-3 személy kapcsolódjon össze, és a céduláin található szavak közül mindenki válasszon ki egyet-egyet. Így szóhármasok (tárgyhármasok) alakulnak ki. A hármas csoportok alkossanak közösen egy-egy rövid, pár mondatos történetet, amelyben a kiválasztott három tárgyszó szerepel. A csoportok dolgozzanak párhuzamosan, és ha van elég idő, elmondhatják egymásnak a történeteiket.

Végül vezesd be azzal a bibliai történetet, hogy a cédulákon szereplők közül a történetben is három tárgy lesz a főszereplő. Figyeljétek meg, melyek ezek.

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

Bírák 6

 

Gyapjútincs-staféta

 • Szógyűjtés, mondatalkotás és történetmondás csoportkörben
 • Intelligencia: kapcsolati, verbális-nyelvi, egzisztenciális

 

Szerezz a játékhoz gyapjútincset, amit helyettesíthet egy gyapjúfonal-gombolyag, gyapjúfilc-darab is. Körben ül a csoport, a tincset/gombolyagot egymásnak adjátok át, aki megkapja, mond valamit. Több körben zajlik a játék:

1. kör: Szógyűjtést végeztek a történethez kapcsolódva: Csupa olyan szót kell gyűjteni, ami egy élőt nevez meg a bibliai környezetből, illetve magából a történetből: állatok, növények nevei, emberek, népek nevei, stb. Jut-e mindenkinek elég név?

2. kör: Most olyan szavakat, szókapcsolatokat gyűjtsetek, amelyek a félelmet, fenyegetettséget, a veszélyt, a menekülést fejezik ki.

3. kör: Mesélni kezded a történetet, és mindenki egy-két mondattal folytatja azt. Közben a gyapjútincs/gombolyag halad kézről kézre, „tapinthatóvá téve” a történetet.

4. kör: Gedeon bizonytalan (magában is, a helyzetben is, Istenben is), tele van megválaszolatlan kérdéssel. Ti mit kérdeznétek a helyében? Mindenki tegyen fel egy kérdést az angyalnak vagy Istennek címezve.

Kép forrása

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

Bírák 6

Számos kifejezések

 • Szókincsbővítő, jelentés-differenciáló feladat, fogalommagyarázat
 • Intelligencia: nyelvi, matematikai-logikai

 

Mit jelentenek az alábbi szavak, kifejezések? Hogy igazán érted, bizonyítsd azzal, hogy mondatba helyezed őket.

 • ●   számtalan
 • ●   számba vesz
 • ●   se szeri, se száma
 • ●   számok beszélnek
 • ●   megszámlálhatatlan
 • ●   szám szerint
 • ●   száma sincs
 • ●   számot ad
 • ●   leszámol
 • ●   elszámol
 • ●   számvetés
 • ●   számháború

Kép forrása

Melyik szó, kifejezés illik Midján népéhez és a tevékhez (vö. Bírák 6,5; 7,12)? Melyik tartozik inkább Gedeonhoz? Bizonyítsd ezeket is egy-egy mondattal. (Ami kimarad, az nem kapcsolódik igazán a történethez, vagy egészen mást jelent.)

Számtalan, megszámlálhatatlan, száma sincs, se szeri, se száma…

Hogyan folytatnád a sort? Gyűjtsetek szinonimákat (rokon értelmű szavakat, kifejezéseket). Vajon ki talál többet? Mennyit gyűjt az egész csoport?

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

Bírák 6

Rejtett szöveghelyek

 • Szövegértés, mondat-kiegészítés, történetvázlat
 • Intelligencia: verbális-nyelvi

 

Izráel népe elrejtőzött Midján rabló serege elől, és amit csak tudtak, el is rejtettek. Most a történet rövid összefoglalásában találsz rejtett összefüggéseket. Milyen szókapcsolat illik az üres helyekre? Keresd meg a sorkupacban, és illeszd a helyére:

Midján és más nomád törzsek _____________________ már hetedik esztendeje.

A nomád törzsek __________________________, amit csak találtak.

Izrael fiai ______________________, barlangokban, rejtekhelyeken éltek.

Gedeon is egy présház rejtekében ____________________, hogy mentse Midján elől.

Megjelent az Úr angyala, és ezt mondta neki: ___________________, erős vitéz!

Gedeon panasszal válaszolt: Ha velünk van az Úr, miért ______________________?

Menj, és te _______________________ Midján markából! – mondta neki az angyal.

Gedeon még problémázott egy sort, de aztán _________________ az Úrtól.

Étellel kínálta az angyalt, aki botjával ____________________, és azt tűz emésztette meg.

Az angyal eltűnt, Gedeon pedig hitt, és __________________ az Úrnak.

Lerombolta apja bálványoltárát, aztán ___________________ a nomád törzsek ellen.

Még mindig ________________ magában, ezért újabb jelet kért. Nem is egyet, hanem kettőt.

Egy gyapjúfürtöt tett ki éjszakára: hajnalra _____________ a gyapjú, a föld pedig száraz maradt.

Másnap fordítva történt: _____________ a gyapjú, a földet pedig mindenütt harmat borította.

 

jelet kért
oltárt épített
harmatos lett
száraz maradt
sereget gyűjtött
csépelte a búzát
Az Úr veled van
fosztogatták Izráelt
nem volt elég biztos
adott Midján kezébe
megérintette az ételt
szabadítsd meg Izráelt
a hegyek közé menekültek
elvittek minden termést és állatot

Megoldás:

 • Midján és más nomád törzsek fosztogatták Izráelt már hetedik esztendeje.
 • A nomád törzsek elvittek minden termést és állatot, amit csak találtak.
 • Izrael fiai a hegyek közé menekültek, barlangokban, rejtekhelyeken éltek.
 • Gedeon is egy présház rejtekében csépelte a búzát, hogy mentse Midján elől.
 • Megjelent az Úr angyala, és ezt mondta neki: Az Úr veled van, erős vitéz!
 • Gedeon panasszal válaszolt: Ha velünk van az Úr, miért adott Midján kezébe?
 • Menj, és te szabadítsd meg Izráelt Midján markából! – mondta neki az angyal.
 • Gedeon még problémázott egy sort, de aztán jelet kért az Úrtól.
 • Étellel kínálta az angyalt, aki botjával megérintette az ételt, és azt tűz emésztette meg.
 • Az angyal eltűnt, Gedeon pedig hitt, és oltárt épített az Úrnak.
 • Lerombolta apja bálványoltárát, aztán sereget gyűjtött a nomád törzsek ellen.
 • Még mindig nem volt elég biztos magában, ezért újabb jelet kért. Nem is egyet, hanem kettőt.
 • Egy gyapjúfürtöt tett ki éjszakára: hajnalra harmatos lett a gyapjú, a föld pedig száraz maradt.
 • Másnap fordítva történt: a gyapjú maradt száraz, a földet pedig mindenütt harmat borította.

 

Képek forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

Bírák 4 – 5

Mesélő zsákmány

 • Karakterábrázolás mozgással, narrációval
 • Intelligencia: kapcsolati, testi-mozgásos

 

„Tarka ruha lesz, tarka ruha lesz Sisera zsákmánya, festett kendőt kapok, nem is egyet, kettőt, a nyakamra zsákmánynak!” – olvassuk Debóra énekében (Bír 5,30)

Az alábbi játéksor kiindulópontja a kendőzsákmány:

 • ●   Középen van egy szőnyeg, amin kupacban színes kendők, vékony sálak, övek és övtáskák (tarsoly). A csoportból mindenki, aki részt vesz a játékban, választ egy ruhadarabot, és magára ölti, amivel valamilyen karakter viselkedését is magára veszi.
 • ●   A beöltözött játékosok sétálnak a teremben, és a karakterüknek megfelelő gesztusokkal köszöntik, üdvözlik egymást. Igyekeznek minél többekkel találkozni, és ismerkedni egymással mint új karakterekkel.
 • ●   Párválasztás következik: egy fiú/férfi és egy lány/nő karakter találja meg egymást, és álljon párba. Ha nem kiegyenlített a nemi szerepeloszlás, akkor karaktermódosítást végezhetünk.
 • ●   Minden karakterpár egy feladatra szövetkezik egymással, amit csak együtt tudnak és fognak elvégezni. Ezt megbeszélik maguk között. Majd bemutatják pantomimmozgással a választott feladatot, ahogy azt végrehajtják. A nézők figyelnek, és a bemutató után elmesélik, miről volt szó. Többen is mesélhetnek, egymást kiegészítve. A bemutatkozó pár ezután elmondja, ők mire gondoltak, illetve kiegészíti a hallottakat. Ha szándékuk egyezik hallottakkal, akkor csak annyit kell mondani: Mi is így gondoltuk.

 

Debóra és Bárák szövetsége Izráel számára győzelmet hozott. Harci feladatra szövetkeztek, amely több fázisból állt. Keressétek meg a bibliai történet fázisait, és a párok mutassák be a jeleneteket „filmkockákkal” – mint egy megállított, kimerevített kép a képernyőn. (Cs. Szabó, 39-40)

Képek forrása

Végül vegyétek le a kendőket, sálakat, öveket, és dobáljátok vissza a szőnyegre. Ma nem lesz zsákmánya Siserának, sem tarka ruha, sem festett kendő, sem rabszolga, sem rabnő nem kerül ki Izráelből.

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

Bírák 4 – 5

Játék az esőben

 • Mozgásos szabadtéri játékok
 • Intelligencia: testi-mozgásos

 

A bibliai történetben döntő szerepe van az esőnek, felhőszakadásnak. Amikor „csepeg az ég is, vizet csepegtetnek a fellegek (Bír 5,4).

Esőben is lehet mozogni, játszani. Az eső így élménnyé válik, a gyerek játszva azonosul vele. Ezt jelentheti a „sárima” is: az esővel való teljes azonosulással kérik a Fülöp-szigetiek az ég Urát, hogy számukra termést hozó esőt adjon.

Hasonló alakokat lehet látni folyóparton, mikor iszappal kenik be magukat a strandolók. Akár iszappal, akár homokkal vagy sárral történik ez, a folyó úgyis lemossa.

További esős játékötletek képpel, videóval, játékleírással:

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

Bírák 4 – 5

Mit tesz a Sisera-had?

 • Szófejtő, szómagyarázó nyelvi játék, feladat
 • Intelligencia: nyelvi

 

Hallottad-e már azt a szót, hogy siserehad vagy siserahad? Milyen összefüggésben szerepelt a szó? Vajon mit jelent? A szó hangulata alapján mire tippelsz? Írj a vélt jelentéséről egy rövid, lexikonba illő meghatározást.

Válassz az alábbi jelentés-értelmezések közül. Vajon melyik lehet az igazi? (Vigyázz, becsapós!)

 • A/   Mindent letaroló, pusztító sáskahad.
 • B/   Gyülevész, lármás, garázdálkodó hadsereg.
 • C/   Lármás, zsibongó, népes embercsoport.
 • D/   Egyszerre fortyogó, sistergő fazekak a tűzhelyen.

 

 1. A szó elsődleges jelentése a B-válasz – az összetett szó a bibliai történet alapján keletkezett. Milyen szavakból áll? Figyeld meg, hogy milyen szerepe van Siserának és hadseregének a történetben.
 2. A szó második jelentése a C-válasz – ami az első jelentés alapján keletkezett. Vajon mikor használhatjuk ma ezt a kifejezést? Te milyen mondatban, szövegben tudnád elképzelni?
 3. A szó hangulatfestő, amiben nagy szerepe van a susogó-zsizsegő hangzásnak is. Így a ’sistereg, bizsereg, nyüzsög’ szavaink, ha nem is rokon értelműek, de rokon hangzásúak. Tehát a D-válaszban is van valami.
 4. Az A-válasz pedig annyi részigazságot tartalmaz, hogy itt is pusztító hadseregről van szó. A Jelenések könyve az ötödik trombitaszó után támadó sáskákat a lovas-szekeres had képeivel írja le: „A sáskák alakja a harcra felkészített lovakéhoz volt hasonló… páncéljuk olyan, mint a vaspáncél; szárnyaik zúgása, mint sok lovas hadiszekér hangja, amikor harcba rohannak.” (Jel 9,7.9)

 

Hasonlítsd össze a helyes válaszokat az általad írt meghatározással.

A Sisera név eredeti jelentése: csatarend; vezér.

Figyeld meg, milyen szerepe lesz a történetben a hadvezérnek és csatarendnek, a garázdálkodó hadseregnek és a lármának, a csatalónak és hadiszekérnek.

 

Kép forrása

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

Bírák (2,11–23) 3,12–30

Tükörpárok

 • Utánzó mozgásgyakorlat
 • Intelligencia: kapcsolati, testi-mozgásos

 

A tükörben felcserélődik a bal és jobb oldalunk. A páros tükörjátékban is ez történik: Két szemben álló játékos ugyanazokat a mozdulatokat végzi, ugyanazon az oldalon és ugyanabban az irányban. Az irányító játékos kezdi a mozdulatot, a társa pedig pontosan ismétli, amit lát, mintha a tükörképe lenne. Ám amit az irányító jobb kézzel végez, azt a másoló bal kézzel teszi, és fordítva.

Álljanak a gyerekek párokba (egymástól 1-2 lépés távolságra), és szemkontaktust tartva, beszéd nélkül végezzék a tükörgyakorlatot. Előtte állapodjanak meg a párok, ki lesz az irányító, ki a másoló. Majd váltsanak szerepet. Ha elég ügyesek, akkor a külső szemlélő észre sem veszi, ki irányít. (Kaposi, 35-36; Walker, 120)

Melyik páros a legügyesebb? Ezt eldönthetitek oly módon, hogy a csoport egyik fele párokban játszik, a másik fele figyeli őket. Ha valamelyik párnál egyértelmű, hogy ki az irányító, a figyelők hangosan kimondják a nevét, és az a pár kiáll. Addig játszanak a párok, ameddig bírják leleplezés nélkül. A győztes párt egy idő után a figyelők titkos szavazással is kiválaszthatják (ha több pár is ügyesen mozog). Majd cserével az addigi figyelők állnak párba, és kezdik a tükörgyakorlatot, míg a korábbi párok lesznek a figyelők. A másik csoportban is lesz egy győztes pár. Végül a két legügyesebb páros párviadala következik. Csak a két pár mozog, a többiek a figyelők. Melyikük lesz a csoportbajnok?

És mi van akkor, ha a tükör nem cseréli fel az oldalakat? Ha a szemben álló ugyanazt a mozdulatot végzi, a maga ugyanazon oldalán. Tehát ha az irányító kinyújtja oldalra a bal kezét, akkor a másoló is a bal kezét nyújtja ki – ami egy nézőpontból nézve a másik oldalon látszik. Ez a gyakorlat jóval nehezebb, így érdemes lassú, egyszerű mozgásokkal végezni.

 

Kép forrása

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

Bírák (2,11–23) 3,12–30

Hol a kezed?

 • Kis kézteszt
 • Intelligencia: testi-mozgásos

 

Tudod-e, ki a jobbkezes és ki a balkezes a gyerekcsoportban? Vajon a gyerekek tisztában vannak vele? Tegyetek néhány próbát, ami az önkéntelen mozdulat alapján mutatja meg a kézdominanciát. Pl.:

 • ●   Nyisson ki vagy csukjon be egy ajtót.
 • ●   Vegyen ki egy kosárból egy almát, barackot.
 • ●   Vegyen fel a földről egy teniszlabdát.
 • ●   Dobjon célba egy kaviccsal, gesztenyével, kislabdával.
 • ●   Rajzoljon a táblára vagy a kőre krétával.

(Szakács, 6-7)

 

Vívósuli

 • Páros kézi reflexgyakorlatok
 • Intelligencia: testi-mozgásos

 

A balkezes vívók ma is könnyen meglephetik az ellenfelüket. Ám akármelyik kéz a domináns, játékos reflexgyakorlatokkal érdemes fejleszteni. Két játék és variációi a „vívókészletből”:

 

Kézgyorsító teniszlabdával:

Két játékos falhoz dobálja felváltva a labdát. A falról a labda földre pattan, majd tovább a játékosok felé. Az egyik játékos az ügyesebb kezével kapja el és dobja vissza a labdát. A másik az adogató, két kézzel dolgozik, így tudja gyorsítani és irányítani, kézben tartani a játékot.

Ki lehet próbálni úgy is, hogy mindketten az ügyesebb kezükkel kapnak és dobnak, de úgy is, hogy az ügyetlenebb kézzel próbálják ugyanezt. Kiderülhet, hogy ki az, aki mindkét kezével elég ügyes.

Forrás, videofilmmel

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/