A gyerekek számára a bibliai történetek egy távoli világban játszódnak. Ezért érdemes közelebb hozni hozzájuk a szereplőket.

„Ki kicsoda?” egy mondatban

A bibliai történetek szereplőinek felismerését szolgálja ez a nyelvi kitaláló játék. A játék során egy mondatból kell kitalálni, hogy melyik bibliai szereplőre gondoltunk. A feladat nehézsége abban áll, hogy ne adjunk meg túl sok vagy túl kevés információt, hogy túl könnyű vagy túl nehéz legyen kitalálni a szereplőt, hanem éppen annyit, ami meggondolkoztatja a gyerekeket, de rá tudnak jönni a megoldásra.

Kávai Rita: Mi lenne, ha kakas lennék?

Például:

Negyven évig vándorolt, mégsem jutott be Kánaánba. (Mózes)

Apja nyáját őrizte, mégis Izrael királya lett. (Dávid)

Halász volt, sőt emberhalász, a kakasszó mégis megríkatta. (Péter)

 

Kép forrása

Forrás: Hernádi Sándor: Elmemozgató nyelvi játékok (Móra Kiadó, 2014, 184–185. o.)

 

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A Sokrétű játékok sorozat új játékait megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű Játékok / Sokrétű bölcsesség menüpont alatt.

Az eredeti bibliai szöveg vagy az aranymondás értelmezésében segítenek az alábbi feladatok.

Játékok forrása: Hernádi Sándor: Elmemozgató nyelvi játékok (Móra Kiadó, 2014, 176–177., 179–181. o.)

 

Mondatbontogató

Az eredeti játékban az a feladat, hogy a megadott mondatot vagy szöveget írásjelek és szóközök nélkül tárjuk a gyerekek elé, ily módon:

mindendologfárasztóelsemtudjamondaniazemberaszemünknemgyőzelegetnézniafü
lünknemtudelegethallani

 

A gyerekek feladata az, hogy értelmezzék a szöveget, ennek megfelelően tagolják szavakra, és rakják ki a megfelelő írásjeleket. Figyeljünk rá, hogy bonyolultabb szövegeknél az írásjelhasználatnak többféle megoldása is lehet.

Mindezt bibliai szövegekkel is megtehetjük. Különösen alkalmasak erre a Példabeszédek vagy Prédikátor könyvének bölcs mondásai. A játék segíthet az aranymondás értelmezésében és memorizálásban is.

Pl.:

avidámszívalegjobborvosságabánatoslélekpedigacsontokatiskiszárítja (Péld 17,22)

eredjahangyáhozterestfigyeldhogymitteszésokuljbárnincsvezéreelöljárójavagyural
kodójamégisbiztosítjaakenyerétnyáronbegyűjtieledelétaratáskor (Péld 6,6–8)

akilámpástgyújtnemtakarjaleedénnyelágyalásemrejtihanemalámpatartórateszihog
yakikbemenneklássákavilágosságot (Lk 8,16)

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A Sokrétű játékok sorozat új játékait megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű Játékok / Sokrétű bölcsesség menüpont alatt.

A gyerekek számára egyre nehezebb megtanulni az aranymondásokat, hiszen a Biblia nyelvezete sokszor nehéz nekik. Ebben segíthet a Kihagyósdi c. játék, és annak variációi:

A megtanítandó igéből megfelelő elv szerint hagyjunk ki szavakat. Ez lehet a páros vagy pártalan sorszámú szavak, vagy minden harmadik szó elhagyása. Pl.:

 • ●   páros: az azért hogy és az (ez ugye bármi lehet)
 • ●   páratlan: Mert Emberfia jött megkeresse megtartsa elveszettet (ebben benne van a lényeg)
 • ●   első harmad hiányzik: az Emberfia jött, hogy és megtartsa elveszettet (jó kiegészítő feladat)
 • ●   teljes ige: Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lukács 19,10)

 

Egyszerű változat

A hiányos igét vetítsük ki a táblára. Az ige alá kerüljenek összekeverve a hiányzó szavak. A gyerekek keressék meg a szavak helyét a szövegben.

Forrás: Hernádi Sándor: Elmemozgató nyelvi játékok (Móra Kiadó, 2014, 172–174. o.)

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A Sokrétű játékok sorozat új játékait megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű Játékok / Sokrétű bölcsesség menüpont alatt.

Álmondások – álhírek

Bölcsnek tűnő mondások, amiket ha jobban megnézünk, csak álmondások. Pedig nem változtak sokat az eredetihez képest. Megtalálod a változtatás helyét? Ki tudod igazítani?

 • A baj egyedül jár.
 • Aki keres, az sem talál.
 • Ki mint vet, úgy temet.
 • Ami késik, lassan múlik.
 • Többet ésszel, mint lóerővel.
 • Amilyen az anya, olyan az apa is.
 • Aki nem dolgozik, keveset egyék.
 • Nagyobb bolondság adni, mint kapni.
 • Amilyen a kertész, olyan a gyümölcse.
 • Az igazság szebbé tesz.
 • Az ígéret szép szó, ha megtartják, ha nem.
 • Nyugtával dicsérd a papot.

 

Megoldások:

   • A baj nem jár egyedül.
   • Aki keres, az talál.
   • Ki mint vet, úgy arat.
   • Ami késik, nem múlik.
   • Többet ésszel, mint erővel.
   • Amilyen az anya, olyan a lánya.
   • Aki nem dolgozik, ne is egyék.
   • Nagyobb boldogság adni, mint kapni.
   • Amilyen a fa, olyan a gyümölcse.
   • Az igazság szabaddá tesz.
   • Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó.
   • Nyugtával dicsérd a napot.

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

Kinek szól, ki a címzett?

A bibliai bölcsességeket idézzük, mondogatjuk, sok közülük valóban közmondássá, szállóigévé vált. De a „szállóige” könnyen el is száll, ha csak úgy mondogatjuk. Akkor lesz telitalálat, ha „fején találjuk a szöget”. Ha a mondás pont annak szól, és pont akkor, akinek és amikor kell.

Vajon kinek és milyen helyzetben mondanád a következő bibliai mondásokat? Válassz ki néhányat, és írj hozzájuk egy-egy rövid helyzetleírást.

 • Nagyobb boldogság adni, mint kapni. (ApCsel 20,35)
 • Amilyen a fa, olyan a gyümölcse. (vö. Mt 12,33)
 • Az igazság szabaddá tesz. (vö. Jn 8,32)
 • Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó. (vö. 4Móz 23,19)
 • A nyelv éles, mint a kard. (vö. Zsolt 64,4)
 • Nyugtával dicsérd a napot. (vö. Péld 27,1)
 • Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér. (vö. Ézs 28,20)
 • Ne szól szám, nem fáj fejem. (vö. Ám 5,13)

Forrás: Magay Tamás: Bibliai eredetű kifejezések, közmondások, bölcsességek magyarul és angolul (Tinta Könyvkiadó, Bp, 2017)

Kép forrása

 

Válassz ki egy bibliai mondást a fentiek közül, és küldd el valakinek SMS-ben. Fűzz hozzá még egy-két mondatot, ami a címzettnek szól, és személyessé teszi az idézett gondolatot. Pl.:

„A nyelv éles, mint a kard. Egyetlen szóval halálra sebezhetsz valakit. Vigyázz a nyelvedre, Sári.”

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

Honnan ered? Mi lett belőle?

Biztosan ismered a közmondást: Sok beszédnek sok az alja. Ugye tudod, mit jelent? Mondj rá példát, egy jellemző élethelyzetet.

És azt tudod-e, hogy a mondás honnan ered? Gondoltad volna, hogy a Bibliából? A Példabeszédek könyve gyakran utal a beszédünkre, hogy az értelmes és helyén való legyen. Fenti közmondásunk is innen ered: A sok beszédnél elkerülhetetlen a tévedés, de az eszes ember vigyáz a beszédre. (Péld 10,19)

Kép forrása

Az alábbi igékből is egy-egy ismert közmondásunk ered. Felismered-e hogy melyik? Vedd sorra az igéket, és mondd ki vagy írd le a belőle származó közmondásunkat. Végül ellenőrizd a megoldásokat.

Eredetei igék:

 1. Aki vermet ás, beleesik. (Péld 26,27)
 2. A köveket is lekoptatja a víz. (Jób 14,19)
 3. Egyik veszedelem jön a másik után! (Ez 7,5)
 4. Ha szelet vetnek, vihart aratnak. (Hós 8,7)
 5. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. (Lk 16,13)
 6. Keressetek, és találtok. (Mt 7,1)
 7. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. (Mt 12,34)
 8. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. (Gal 6,7)
 9. Ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. (Hab 2,3)
 10. Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását. (Péld 16,9)
 11. Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. (Péld 17,17)
 12. Többet ér a bölcsesség a harci eszközöknél. (Préd 9,18)


Megoldások (mai közmondások):

 1. Aki másnak vermet ás, maga esik bele.
 2. Sok csepp kivájja a követ.
 3. A baj nem jár egyedül.
 4. Ki szelet vet, vihart arat.
 5. Nem lehet két úrnak szolgálni.
 6. Aki keres, az talál.
 7. Ami a szívén, az a száján.
 8. Ki mint vet, úgy arat.
 9. Ami késik, nem múlik.
 10. Ember tervez, Isten végez.
 11. Bajban ismerszik meg a jó barát.
 12. Többet ésszel, mint erővel.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

Szólásfelek

Sok szólást ismerünk és használunk, ami a Bibliából ered. Te mennyire ismered ezeket a szólásokat? Próbáld ki.

Hogy lesz fél szólásból egész? Egészítsd ki az alábbi szólásokat. Pl.:

„felövezi…” → „felövezi a derekát”
(vö. Jób 38,3)

 • „báránybőrbe bújt …”
 • „bűnbakot …”
 • „eddig, és …”
 • „nem éri fel …”
 • „lehull a hályog …”
 • „hiszem, ha …”
 • „felcseréli a kardot …”
 • „kéz kezet …”
 • „kő kövön …”
 • „lakatot tesz …”
 • „a levegőbe …”
 • „letöri a …”
 • „hét pecsétes …”
 • „véka alá …”

Kép forrása

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

Páros fogó

Páratlan számú játékos játszhatja. Párok alakulnak, és kézen fogva oszlopba állnak. Akinek nem jut pár, az lesz a fogó, háttal a többiek elé áll, és így kiált:

– Hátulsó pár, előrefuss!

Erre az oszlop végén álló két játékos elengedi egymás kezét, és a saját oldalán előrefut. Úgy futnak, hogy a fogót, aki háttal állt eddig, kikerüljék. Persze a fogó kergetni kezdi őket, és akit sikerül elkapnia, azzal párt alkotva beáll a sor elejére. A pár nélkül maradt játékos lesz az új fogó. Ha a hátulról futók elöl meg tudják fogni egymás kezét, mielőtt a fogó elkapná egyiküket, beállhatnak az oszlop elejére, és a régi fogó marad a fogó.

Forrás

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

Hogy lehet…?

Hogyan juthatunk el egyik szótól a másikig úgy, hogy mindig egy szótagot változtatunk meg a szóban? (Gyakorlatilag szótagláncot alkotunk.) Az új szó lehet tulajdonnév vagy ragozott alak is. Ha több megoldás akad, melyik a rövidebb?

Forrás: Hernádi Sándor: Elmemozgató nyelvi játékok / Tóligolás (Móra, 2014, 38., 84. o.)

Kép forrása

 

Hogy lehet gyengéből erős?

gyengeege → erős

 

Hogy lehet ajtóból kapu?

ajtóKató → kapu

 

Hogy lehet faluból város?

falu → faló → város

falu → falánk → nyúlánk → nyúlik → válik → város

 

Hogy lehet okosból buta?

okos → odaBuda → buta

 

Hogy lehet butából eszes?

butavita → viszieszi → eszes

 

Hogy lehet lustából dolgos?

lustaporta → porhelló → Helgadolga → dolgos

 

Készítsetek egymásnak hasonló feladványokat. Versenyszerűen is játszható, ahol a játékosok sikeres megoldásainak lépésszámát rögzítjük. Végül x forduló után az nyer, akinek azonos számú megoldása, de kisebb lépésszáma van.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

Hangrendváltók

A magas magánhangzók mélyre, a mély magánhangzók magasra változnak. A magánhangzók időtartama (hosszú-rövid) nem változik. A mássalhangzók sem változnak, és maradnak a helyükön.

Forrás: Hernádi Sándor: Elmemozgató nyelvi játékok / Hangrendváltás (Móra, 2014, 29–30., 76–78. o.)

lovat idős bagoly szánt húros lovász város
levet
lövet
adós
adás
bögöly színt
szűnt
híres lövész véres

 

Alkossatok rímelő sorpárokat, a fenti vagy ezekhez hasonló hangrendváltó szavak segítségével. Ha lehet, kapcsolódjanak egy bibliai történethez vagy gondolathoz. Pl.:

Mi az, ami lovat
és lovast is levet?

(a tenger – 2Mózes 15,21)

Nem vagy olyan idős,
hogy ne lehess adós.

Huhogja az öreg bagoly,
errefelé sok a bögöly.

 

Keressétek meg Ló Szerafin költői versenyművében azt a rímpárt, ami a fentiekhez hasonló hangrendváltáson alapul (Lázár Ervin: Dömdö-dömdö-dömdödöm):

Ha elpusztul a tulok,
szarvából lesz a tülök,
de ha én elpüsztülök,
belőlem nem lesz tulok.

 

Babits Mihály Alkony c. versében húzzátok alá azokat a rímpárokat, amelyek hangrendváltáson alapulnak (egy-egy mássalhangzó is változhat, főleg a szó elején):

 

Babits Mihály: Alkony

Az erdő hallgatag,
nyugosznak a vadak,
lankadt állal hevernek
ágyán a hűs avarnak,
mit a szelek levernek
majd újra felkavarnak.

De most eláll a szél.
De most a csönd beszél.
De most jőnek a villik.
Ó most a lomb se hullik:
alkonyvirág kinyílik,
alkonyszalag kinyúlik.  

Az alkony nyúlik ott
s von vékonyabb csikot:
azon egy égi ajtó.
Ki tudja, mit nem rejtő?
S ó völgy, te mély szakajtó!
S titkok teknője, erdő!

Olvassátok el Fodor Ákos: Bagoly mondja c. versét. (Kép forrása)

Milyen hangváltásra épülő rímpárokat találtok?

Írjatok ti is hangváltós verset.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!