SZÍVKOLLÁZS – JÁTÉKOS HITTAN – 2. OSZTÁLYEgy tanévre szóló játék- és feladatgyűjtemény 2. osztályos gyerekcsoportoknak.

A Katetéka segédkönyvek sorozatban adjuk közre a honlapon korábban már megjelent tematikus sorozatok átdolgozott, bővített, egységes szerkezetbe rendezett változatát.

Ebben a kötetben elsősorban 2. osztályos gyerekcsoportoknak szánt, egy tanévre szóló játék- és feladatgyűjteményt adunk közre a hittanórákhoz, ami a hivatalos hittan-tantervvel összehangoltan alkalmazható. Folytatása, a 3. és 4. osztályos anyag is hamarosan elérhető lesz.

A bőséges játék- és feladatkínálat a hitoktató számára választási lehetőséget kínál, főleg az elmélyítés-alkalmazás szakaszában. Az élményszerű felfedező tanulásra, a sokrétű intelligencia komplex fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. Ezen keresztül szeretnénk a gyerekek számára „élhető hitet”, „létre bátorító” üzenetet közvetíteni a bibliai történetek kreatív, probléma- és kérdéscentrikus, kapcsolatokra és kommunikációra építő feldolgozásával. A bibliai témákat ezért élettémák és az egyházi év rendje szerint válogattuk, csoportosítottuk és rendeztük sorba. A munkában figyelembe vettük az evangélikus és református egyház gyülekezeti hittantervét, valamint az iskolai erkölcstan élettémáit is.

Az alkalmazás feladatai a történet üzeneteinek elmélyítését, alaposabb megértését és feldolgozását, életszerűvé tételét szolgálják, a sokrétű intelligencia területei szerint. Bővebb a választék, mint ami egy hittanórába belefér, így a gyakorló pedagógus tudja eldönteni, hogy a csoportjának mire van szüksége. Ha figyelünk a gyerekek képességeire és szükségleteire, akkor tudunk igazán sikeres, az üzenetet célba juttató órákat, foglalkozásokat tartani.

A bő választék ahhoz is segítséget ad, hogy egy-egy témát kiemelten, más pedagógiai helyzetben is fel tudjunk dolgozni, mint amit a hittanóra szűk kerete biztosít. Így egy-egy csendesnap, kreatív műhelyfoglalkozás, gyermekistentiszteleti alkalom vagy tábori foglalkozás is kikerekedhet az ötletek nyomán.

A „pluszos” feladatok életkori kitekintőt nyújtanak, ezeket érettebb, idősebb gyerekekkel lehet igazán jól feldolgozni. Ám a csoportok és személyek között is nagy eltérések lehetnek érettség szempontjából, így ezek a feladatok további lehetőséget adnak a differenciálásra, csoportmunkára, illetve több életkori csoporttal való szimultán feldolgozásra.

Jellemzők:

 • Katetéka előfizetők ingyenesen letölthetik
 • bármely hittantantervvel használható
 • letölthető, nyomtatható mellékletek
 • bőséges játék- és feladatkínálat
 • élményszerű felfedező tanulás
 • sokrétű intelligencia komplex fejlesztése
 • differenciálás
 • csoportmunka
 • kreatív, probléma- és kérdéscentrikus feladatok
 • kapcsolatokra és kommunikációra építő feldolgozások
 • linkek és QR kódok
 • nyomtatott és e-könyv formában is kapható

Írta: Miklya Zsolt • Grafika: Bódi Kati • ISBN 978-615-5772-36-8 • A-031292 • 21×29 cm • 152 oldal • spirálos • fekete-fehér képekkel

Katetéka előfizetők ingyenesen letölthetik itt: https://kateteka.hu/download/szivkollazs-jatekos-hittan-2-e-konyv-pdf/

Nem előfizetők megvásárolhatják a webboltunkban:

Nyomtatott verzió: https://www.konyves.hu/termek/szivkollazs-jatekos-hittan-2/

E-könyv verzió: https://www.konyves.hu/termek/szivkollazs-jatekos-hittan-2-e-konyv/

31-2. Méhes-lépes

, , Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  gondolkodtató, logikai feladat, nyelvi feladat, játék, természetismeret, barkácsolás, kézművesség, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, kézműves oldal, 
 • Alapige: Bírák 14,5–19
 • Intelligenciatípus: Logikai-matematikai, verbális-nyelvi, természeti, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Bibliai találós kérdés megfejtése, történet olvasása; találós kérdések alkotása, számkérdések a méhekre vonatkozóan; egyszerű méhviaszgyertya készítése

 

Méhes kérdések (Logikai-matematikai, verbális-nyelvi, természeti)

Ismertessük a gyerekekkel a Bírák 14,14-ben olvasható találós kérdést:

Étel jött az evőből,
édes jött az erősből.

Van-e valaki, aki meg tudja fejteni?

Ha nem ismerik Sámson történetét, akkor valószínűleg nehéz lesz, talán meg sem tudják fejteni. Ebben az esetben megpróbálhatják közösen megtalálni a megfejtést egy barkochbajátékkal.

Majd meséljük el (vagy olvassuk fel) Sámson, a timnai oroszlán és esküvő történetét (Bírák 14,5–19).

Alkossunk közösen olyan találós kérdéseket, amelyek megfejtése a méh, a darázs, a dongó. Ehhez először fajtánként vegyük sorra, mik a tipikus jellemzői az adott rovarnak, amiből felismerhető. Majd építsünk fel egy példaszöveget, hogyan tudnánk az információkat viccesen és talányosan elmondani. A találós kérdésnek nem feltétele a szabályos versforma, a rím. Ettől most tekintsünk el.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

31-1. Bibliai méhes-mézes

, , Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, természetismeret, érzékszervi játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, barkácsolás, kézművesség, 
Tudomány területek:  természettudomány, kortörténet, háttéranyag, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, kép, galéria, online szöveg, 
 • Alapige: 4Mózes 13,27; Bírák 14,5–19; 1Sámuel 14,27; Zsoltárok 19,10–11; 81,17 Példabeszédek 16,24; 25,27 Énekek 2,11–13; 5,1; Máté 3,4
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, egzisztenciális, természeti, logikai-matematikai, zenei-ritmikus, kapcsolati, testi-mozgásos, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Biblia- és természetismeret: méhek és méz a Bibliában, méhészet az ókori Egyiptomban; gyümölcs és mézkóstoló, gyümölcssaláta készítése; Bibliai történet olvasása, értelmezése, beszélgetés; felhívás írása a méhek védelmére

 

A Biblia lépes méze (Verbális-nyelvi, természeti)

 

Nézd, vége van a télnek…
Megjelentek a virágok a földön…
Érleli első gyümölcsét a fügefa,
és a virágzó szőlők illatoznak.

Énekek 2,11–13

 

A vőlegény szerelmesét hívja így, miközben sorolja a tavasz jeleit. Nyugodtan hozzáfűzhetné azt is, hogy megjelentek a méhek és darazsak a virágok körül, hiszen az illatos nektár csalogatja őket. De mintha tartana a méhektől, csak a mézüket említi később:

 

Bejöttem kertembe,
húgom, menyasszonyom!
Szedem mirhámat és balzsamomat,
eszem lépes mézemet, színmézemet,
iszom boromat és tejemet.

Énekek 5,1

 

Feltűnő, hogy a méheket ritkán említi a Biblia, akkor is inkább negatív értelemben, támadást jelezve ezzel (5Mózes 1,44; Zsolt 118,12). A mézet viszont annál többször említi, amikor a méz édessége jeleni a fő értéket:

 

Az Úr döntései igazak,
mindenben igazságosak,
kívánatosabbak az aranynál,
sok színaranynál is,
édesebbek a méznél,
a csurgatott méznél is.

Zsoltárok 19,10–11

 

Lépes méz a kedves beszéd:
édes a léleknek és gyógyulás a testnek.

Példabeszédek 16,24

 

Isten (elvesztett és remélt) gondoskodását jelzik az alábbi sorok:

 

A búza legjavával etetném,
kősziklából szedett mézzel tartanám jól.

Zsoltárok 91,17

 

Saul király fia, Jónátán egy csata közben mézet talált az erdőben, amitől újult erőre kapott, „felragyogott a szeme” (1Sámuel 14,27). Keresztelő Jánosról is tudjuk, hogy eledele „sáska és erdei méz volt” (Máté 3,4)

 

A fenti igék arra utalnak, hogy a mézet inkább „vadászták”, zsákmányolták a méhektől Izraelben. Pedig valószínű, hogy gyakorolták Izraelben is a méhészkedést, hiszen ezt az egyiptomiak már az Óbirodalom korától, a Kr. e. 3. évezredtől ismerték. Az ábrázoláson azt látjuk, amikor a méhészek füstöt fújnak a méhkasra, hogy eltávolítsák a mézzel teli lépeket. A lépből kinyert mézet leszűrve agyagkorsókban tárolták. A méhkasok valószínűleg fonott vesszőkosarak voltak, agyaggal borítva.

Forrás: A méhészkedés története

 

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

30-2. Kutyavilág, kutyajellem

, , Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  természetismeret, gondolkodtató, logikai feladat, ön- és társismeret, kapcsolat, nyelvi feladat, játék, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  természettudomány, művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kép, galéria, digitális oktató anyag, online szöveg, 
 • Alapige: 3Mózes 11,44; Máté 7,6; 24,45
 • Intelligenciatípus: Természeti, logikai-matematikai, verbális-nyelvi, önismereti, kapcsolati, egzisztenciális, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Kutyafajták méret szerinti sorba állítása; kutyatulajdonságok értékrendbe állítása; a hűség és szolgalelkűség összehasonlítása és szinonimái, kutya- és farkastulajdonságok felismerése és összehasonlítása irodalmi műveken keresztül; személyes kutyakarakter választása, kreatív írás a karakter szerepeltetésével; értékválasztó játék, a szent fogalmának tisztázása

 

Kiskutya, nagykutya (Logikai-matematikai, természeti)

A kutyák nagyon sokfélék lehetnek, ami a méretükben, súlyukban is megmutatkozik. Az alábbi tankockán rendezzük nagyságrendbe (kutyasorba) a kutyák képét a legkisebbtől a legnagyobbig.

A tankocka elérhető itt: Kutyasor

Megoldáskulcs a tankockához, képek forrása:

Mérettáblázat

 

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

30-1. Kutyadolgok

, , Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, természetismeret, gondolkodtató, logikai feladat, drámajáték, élménypedagógia, mozgásos játék, érzékszervi játék, ének, zene, ritmus, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, digitális oktató anyag, 
 • Alapige: 1Sámuel 24,15; Jób 30,1; Zsoltárok 22,17; 59,15–16; Ézsaiás 56,9–11; Máté 7,6; 15,26
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, egzisztenciális, természeti, logikai-matematikai, zenei-ritmikus, kapcsolati, testi-mozgásos, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Bibliai igék, magyar szólásmondások a kutyákról: csoportosítás, magyarázat; Bibliai történet olvasása, értelmezése, beszélgetés; pásztorkutyák tulajdonságai: csoportosítás, videófilm megtekintése, mozgásos játék; hangutánzó játék, történetmesélés hangokkal; kutya és bolha kapcsolata, bolhaugrás: mozgásos játék

 

Kutyák és a kánaáni asszony (Verbális-nyelvi, egzisztenciális)

Ismerünk-e kutyákkal kapcsolatos közmondásokat? Ki tud ilyet mondani?

A Bibliában is vannak kutyákról szóló mondások, igék. Ezek közül néhányat összekevertünk magyar szólásokkal, közmondásokkal. Szét tudjuk-e őket választani bibliai és magyar szólásmondásokra? Próbáljuk ki egy tankockán. Majd beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy mit jelenthetnek ezek az igék, szólások és közmondások.

A tankocka elérhető itt: Kutyás igék, szólásmondások

Bibliai igék:

 • Kutyák vettek körül engem. (Zsoltárok 22,17) – Gonosz emberek szorongatnak.
 • Ne adjátok azt, ami szent, a kutyáknak. (Máté7,6) – Vigyázzatok az értékeitekre.
 • Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. (Máté 15,26) – Ami Isten népéé, nem való a pogányoknak.

Magyar szólások, közmondások:

 • A kutya sem ugatja meg. – Senki se törődik vele.
 • A kutya ugat, a karaván halad. – Aki tudja a célját, nem foglalkozik ellensége akadékoskodásával.
 • A kutyának is jobb dolga van. – Nagyon rosszul megy a sora.
 • Kutyába se veszi. – Semmire se becsüli.
 • Egyik kutya, másik eb. – Egyformán rossz mind a kettő.
 • Kutyaugatás nem hallatszik a mennybe. – Ostoba ember szájhősködésével nem kell törődni.

 

Beszéljünk a gyerekeknek arról, hogy a kutya Izraelben tisztátalan állat volt. A Biblia többször említ gazdátlanul kóborló ebeket, melyek főleg éjjel bejárták az utcákat, megették a hulladékot, dögöket, háború esetén a temetetlen holttesteket is. Valakit kutyánk nevezni a legnagyobb megvetés jelének számított, a nem zsidó (korabeli szóval élve: pogány) népeket is ilyen értelemben nevezték kutyáknak/ebeknek.

Olvassuk fel a gyerekeknek a Bibliából a kánaáni asszony történetét (Máté 15,21–28). Majd beszéljük meg, mit jelent itt Jézus mondata, és mit az asszony válasza. Miért mondta azt Jézus, hogy az asszonynak nagy hite van? Mit győzött le a hitével? Mi lett a jutalma?

Ennek az igének a tükrében értelmezzük újra az utolsó közmondást is. Valóban nem hallatszik a kutyaugatás a mennybe? Miről tesz tanúbizonyságot a kánaáni asszony története? Ha ezt a történetet kiegészítjük a kiküldetési igével (Máté 28,16–20), hogyan tudnánk átalakítani (újrafogalmazni) a közmondást?

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

29-2. Őzetető, szarvasitató

, , Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  természetismeret, ének, zene, ritmus, nyelvi feladat, játék, képalkotás, vizualitás, drámajáték, élménypedagógia, mozgásos játék, kirándulás, sport, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, tábor, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  természettudomány, művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, kép, galéria, digitális oktató anyag, kézműves oldal, online szöveg, 
 • Alapige: 1Mózes 49,21; Zsoltárok 18,34; 42,2; Példabeszédek 5,18–19
 • Intelligenciatípus: Természeti, verbális-nyelvi, zenei-ritmikus, egzisztenciális, vizuális-térbeli, kapcsolati, testi-mozgásos
 • Tevékenység: Biblia-és természetismeret: a bibliai idők szarvasfaja, hazánk szarvasai és őzei, csoportosítás; zsoltárdal éneklése; szarvasalakok hajtogatása papírból; szarvasok, őzek képeinek, mozgásának megfigyelése; szarvasról és őzről szóló versek megismerése, értelmezése; mozgásos játék: szarvas- vagy őzcsalád; kirándulás: vadászles, vadetető, vadivóhely felkeresése; őz-farkincafogó

 

Mint a szép híves patakra… (Természeti, verbális-nyelvi, zenei-ritmikus, egzisztenciális)

A bibliai idő szépséges szarvasa a mezopotámiai vagy perzsa dámszarvas volt, ami mára csak néhány védett helyen található. Lásd a kép forrását: A perzsa dámszarvas Izraelben

További képeket, videót találunk itt: Perzsa dámszarvas

Gyönyörködjünk a képekben, majd énekeljük el a 42. zsoltár régi és/vagy modern változatát:

 

Mint a szép híves patakra, a szarvas kívánkozik,
Lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzá fohászkodik.
Tehozzád én Istenem, szomjúhozik én lelkem.
Vajon színed eleiben mikor jutok, élő Isten?

Ref. ékv. 42:1

 

Mint szarvas hűs vízforrásra, úgy szomjazik lelkem rád,
Vágyódom az élő Isten után, hogy mehessek Hozzá.
Mért csüggedsz el, én lelkem, hisz pajzsod ő és támaszod,
Bízz az Úrban, mert karja megszabadít, s hálával áldozol.

Forrás

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

26. Gyíkpalota

, , Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, természetismeret, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, tábor, 
Tudomány területek:  természettudomány, művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kép, galéria, online szöveg, kézműves oldal, 
 • Alapige: 3Mózes 11,29 – 30; Példabeszédek 30,24.28
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, természeti, vizuális-térbeli, egzisztenciális
 • Tevékenység: Bibliaismeret, természetismeret: gyíkok a Bibliában és Izraelben; gyíkok életmódja verstükörben: versek olvasása, értelmezése, közös mesealkotás; gyíkalakok készítése papír- és fonalmunkával; homok- vagy kockavár építése, gyíkalakok elhelyezése térben; egyéb ötletek gyíkok ábrázolásához

 

Gyíkok a Bibliában és Izraelben (Verbális-nyelvi, természeti, vizuális-térbeli)

Mózes 3. könyve részletesen ír a gyíkfélékről:

A földön nyüzsgő kisebb állatok közül ezek a tisztátalanok: a menyét, az egér és a gyíkfélék, a gekkó, a kaméleon, a tarkagyík, a csiga és a vakondok.

3Mózes 11,29 – 30

 

A Példabeszédek könyve négy olyan állatról beszél, amely kicsiny ugyan, mégis nagyon okos (Péld 30,24) – egyik a gyík:

Kézzel is megfogható a gyík,
mégis ott van a királyi palotákban.

Példabeszédek 30,28

 

Tudja a helyét: a kövek között, résekben elfér. Jól érzi magát, napozik a köveken. Nyitó kép forrása

Kép forrása

 

Izrael területén több mint 40 gyíkféle él, élőhelyük a Jordán folyótól a Júdeai-hegységen és a Negev-sivatagon át a Vörös-tengerig húzódik. Bemutatunk néhányat egy tankocka-galérián. A képeket kattintással nagyíthatjuk, a gyíkok neve az „i” fölött olvasható. Miután végignéztük a galériát, építsünk a képekből palota-alakzatot!

A tankocka elérhető itt: Gyíkok Izraelben

Képek forrása:

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

25. Elefánt és elefántcsont-palota

, , Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, képalkotás, vizualitás, természetismeret, gondolkodtató, logikai feladat, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, művészetek, természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, kép, galéria, digitális oktató anyag, online szöveg, 
 • Alapige: 1Királyok 10,18; 22,39; Zsoltárok 45,9; Énekek 5,14; 7,5; Ez 27,6.15.36; Ámósz 6,4; (1Makkabeus 6,28–47)
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, önismereti, egzisztenciális, vizuális-térbeli, természeti, logikai-matematikai, kapcsolati
 • Tevékenység: Bibliaismeret, kultúrtörténet: elefántcsont a Bibliában és az ókori kultúrákban; áttört mintázatú képtervek készítése papírkivágással; az afrikai és ázsiai elefánt jellemzői, képválogatás; elefántjelenetek megtekintése videófilmen, elefántmese alkotása, olvasása

 

Elefántcsont a Bibliában (Verbális-nyelvi, önismereti, egzisztenciális)

Elefántokkal nem találkozunk a (protestáns) Biblia könyveiben, elefántcsonttal annál inkább. Az elefántcsont már a korai idők óta a luxust jelentette, és fontos kereskedelmi cikk volt, így jutott el Föníciába és Izrael földjére is. Salamon király a trónját készíttette elefántcsontból (1Királyok 10,18), Aháb király pedig palotát építtetett belőle (1Királyok 22,39). A zsoltáros is elefántcsont palotáról beszél, amikor a királyt dicséri:

 

Mirha, aloé, kasszia illata árad minden öltözetedből,
elefántcsont palotákból hárfák vidámítanak.

Zsoltárok 45,9

 

Az Énekek énekében szerelmesét hasonlítja elefántcsont szépségéhez a vőlegény:

 

Kezei aranyhengerek topázzal borítva,
dereka elefántcsontszobor zafírokkal rakva.

Énekek 5,14

 

Nyakad elefántcsonttorony,
szemeid hesbóni tavak a bat-rabbími kapunál…

Énekek 7,5

 

A próféta viszont feddi a fényűző életet élőket, ahol az elefántcsont a luxus és romlottság együttes képviselője:

 

Elefántcsont ágyakon heverésznek,
pamlagokon terpeszkednek,
megeszik a nyájból a bárányokat,
és a hízlalóból a borjúkat!

Ámósz 6,4

 

Ezékiel siralma hosszan szól a gyönyörűségében tökéletes Tíruszról, ahol a hajófedélzet is elefántcsonttal díszített (Ez 27,6), aminek piacán annyiféle áru cserél gazdát, köztük elefántagyarak is (Ez 27,15). A gazdagodás vége mégis az összeomlás, pusztulás, amiben az elefántcsont sem tart meg (Ez 27,36).

Keressük meg a gyerekekkel a fenti igéket, és beszélgessünk arról a királyi, fényűző életmódról, amihez az elefántcsont tartozik. Mihez hasonlítható ez a mai életünkből? Mik azok a luxuscikkek, amik csak keveseknek, a leggazdagabbaknak adatnak meg?

A képen tanzániai férfiak elefántagyarakkal, 1900 körül. Kép forrása

Az 1989-ben életbe lépett kereskedelmi tilalom próbált véget vetni az elefántok mészárlásának, de ma is jelen van az illegális elefántcsont-kereskedelem.

 

Elefántcsont-képek (Vizuális-térbeli)

A Kr. e. első évezred elején az elefántcsont-faragás volt az egyik legfontosabb luxusművészet, amely az egész ókori Közel-Keleten virágzott. Csodáljunk meg néhány szép darabot ebből a korból és a korábbi évszázadokból egy tankocka-galérián.

A tankocka elérhető itt: Elefántcsont faragványok

Képek és források:

Az elefántcsont finom szemcséjű, krémesen világos színű, sima textúrájú és lágy fényű, ugyanakkor kemény, mégis finoman megmunkálható anyag. Nem véletlenül lett éppen bútorok díszítésére alkalmas.

Készítsünk mi is a gyerekekkel áttört mintázatú képterveket papírkivágással, ami az elefántcsont hangulatát idézi. Kisebb, kb. írólap méretű, téglalap vagy négyzet alakú, vastagabb (kb. 200 grammos) fehér vagy krémszínű kartonra érdemes dolgozni. Vonalas rajzzal tervezzék meg a gyerekek a képet úgy, hogy a majdani látható elemek összefüggőek maradjanak, és csatlakozzanak a kerethez (a kép négy oldala keretes maradjon). A kieső (áttört) részeket be lehet satírozni, hogy jobban kitűnjenek. Ha kész a terv, szikével, vágókéssel (sniccerrel) vágják, illetve metsszék ki a képből a kieső papírrészeket. Erős alátéten dolgozzanak (amit nem tudnak átvágni), ügyeljenek a kéztartásra, hogy a kéz véletlenül se kerüljön a vágóél elé. Ügyeljenek arra is, hogy a kép keretét ne vágják át. (Ha mégis megtörténik, vékony celluxszal tudnak javítani.)

A kivágott képet ragasszák színes alapra, ami kiemeli a világos formát. (A kép rajzos felét ragasztózzák be finoman, vékony alátétlapon.)

Az elkészült képekből kiállítást rendezhetünk.

 

Elefántok a természetben és szolgálatban (Természeti, logikai-matematikai, verbális-nyelvi)

Az elefántfélék a legtermetesebb szárazföldi emlősállatok, az ormányosok rendjébe tartoznak. Két közismert faja az afrikai és ázsiai vagy indiai elefánt (harmadik az erdei elefánt, amit sokáig az afrikai elefánt alfajának tartottak). A két fő faj jól megkülönböztethető: az ázsiai elefánt kisebb termetű, kisebbek a fülei, csak a bikáknak van agyara, és a marja alacsonyabban van a hátánál.

Próbáljuk meg ez alapján csoportosítani az afrikai és ázsiai elefánt képeit egy tankockán.

A tankocka elérhető itt: Afrikai és ázsiai elefánt

Képek forrása:

Afrikai elefánt

Ázsiai elefánt

 

Az ázsiai elefántot már évezredek óta munkára fogták, és belőlük lettek az ókori csaták „harckocsijai”. A perzsák alkalmaztak először elefántokat a hadviselésben a Kr. e. 4. században.

A Makkabeusok első könyve (amit a protestáns egyházak apokrifnek tekintenek, de a katolikus Bibliában benne van) részletesen leír egy ütközetet, amiben harci elefántok vettek részt, és bemutat egy hősi tettet a vezérelefánt ellen.

Érdemes megismerni a történetet, elérhető itt: 1Makkabeus 6,28–47

Figyeljük meg az elefántok szerepét, mozgását, sebezhetőségét harc közben.

A képen Pürrhosz épeiroszi uralkodó elefántjai bevetés közben.

Kép forrása

 

Elefántmesék (Természeti, kapcsolati, verbális-nyelvi)

Evezzünk békésebb vizekre, és figyeljük meg, hogyan tanul inni az afrikai kiselefánt, akinek kilenc hónapra van szüksége ahhoz, hogy megtanulja ezt a tudományt.

 

 

Az afrikai elefánt legjellegzetesebb testrésze a kétméteres ormánya, amit szaglásra, légzésre, ivásra, „fürdőzésre” használ, és a táplálékszerzésben is segít, mert a magasabban levő ágakat az ormányával éri el. Az elefánt ugyanis növényevő, tápláléka fű, lomb, gyümölcs, amiből napi 200 kg-ot is elfogyaszt, és 300 l vizet iszik hozzá naponta.

Az elefántok nagyon okos és családszerető állatok. Figyeljünk meg egy videófelvételt, ami kész elefántmese. Hogyan mesélnénk el a film alapján a történetet? Mit mond az elefántmama mozdulataival a kicsinyének?

 

 

Rákos Sándor Tréfák címen adott közzé néhány versfordítást egy mezopotámiai gyűjteményből. Az egyik vers egy tréfás mese, aminek szereplői a szúnyog és az elefánt. A mese így kezdődik:

 

A szúnyog – zim-züm – ideszállt meg odaszállt,
s egyszer csak épp alatta cammogott el
az elefánt.
Szúnyogunk gondolt egy nagyot,
hurkot röpült az óriásra
s temérdek hátán megkapaszkodott
.

 

Hogyan folytatódhat a mese? Találjuk ki: Folytassuk együtt a mesét.

Majd olvassuk el végig az eredeti mesét. Elérhető itt: Tréfák

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

24-1. Majom és páva – a királyi pompa állatai

, , Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, képalkotás, vizualitás, ön- és társismeret, kapcsolat, természetismeret, gondolkodtató, logikai feladat, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, művészetek, természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kép, galéria, digitális oktató anyag, 
 • Alapige: 1Királyok 10,22; 2Krónika 9,21; Zsoltárok 21,8; Máté 23,8–12; 1Korinthus 12,4–11; 1Péter 4,9–11; 5,8
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, vizuális-térbeli, önismereti, kapcsolati, egzisztenciális, természeti, logikai-matematikai
 • Tevékenység: Bibliaismeret, kultúrtörténet: Majom és páva nyomai az ókori-középkori kultúrákban; állatmesék megismerése, átültetése mai nyelvezetre, igei párhuzamok, beszélgetés; galléros pávián és kék páva fajtatulajdonságainak összehasonlító csoportosítása

 

Majmok és pávák (Verbális-nyelvi, vizuális-térbeli)

Salamon király nemcsak bölcs és gazdag, hanem pompakedvelő is volt. Bekapcsolódott korának távolsági kereskedelmébe a tengeren is, ami nem volt jellemző a zsidó uralkodókra. Mégis, ez a rövid beszámoló állatneveket is tartalmaz:

 

A király Tarsís-hajói… a tengeren Hírám hajóival jártak. Háromévenként érkeztek vissza a Tarsís-hajók, és aranyat, ezüstöt, elefántcsontot, majmokat meg pávákat hoztak.

1Királyok 10,22

 

Induljunk el a majmok és pávák nyomába az Ókori Keleten, majd a középkorban, nézzünk meg néhány jellemző ábrázolást egy csoportosító tankockán.

A tankocka elérhető itt: Régi majom- és pávaábrázolások

Források (a képfeliratban szereplő gondolatokra kattintva):

Majom

A majmokat hódítás és kereskedelem útján hozták Egyiptomba Afrika más vidékeiről. Az ókori egyiptomiak háziállatként tartották őket. Két majomfajt ismertek, a galléros páviánt és a szavannacerkófot. Makare thébai királynő szarkofágjában kifejlett szavannacerkóf múmiáját találták meg, úgy hitték, ezáltal kedvenc háziállatuk lelke is örökké élni fog (forrás).

A páviánokat nagy becsben tartották Egyiptomban, és szolgálatra is alkalmazták őket: teherhordóként, „rendőrkutyaként”.

Thot istent guggoló páviánként is ábrázolták. Thot a tudás, bölcsesség istene volt Egyiptomban, és az írnokok pártfogója.

Guggoló pávián szobra a Krisztus előtti 3. századból (görög-római korszak).

Páva

A páva eredetileg Srí Lankáról, Indiából, Pakisztánból származik. A föníciaiak hozták a pávát Egyiptomba és Szíriába, díszmadárként tartották.

Argus fácán (páva?), régi perzsa (török) festmény. A muszlimok úgy gondolták, hogy a páva a kozmoszt (a Napot és a Holdat) jelképezi. A pávákat kiváló őröknek tartották, az iszlám folklór szerint páva őrködött a Paradicsom kapujában.

Habiballah of Sava: Madarak sokasága, festmény, Irán, 1600 körül, iszlám

A katolikus egyház a feltámadás, a megújulás és a halhatatlanság jelkének tekintette a pávát, ami abból a legendából eredt, hogy a páva húsa nem bomlik el. Már a 3. században találunk festményeket és mozaikokat a pávával a római katakombák falain.

5. századi rekonstruált pávamozaik a kapernaumi bizánci templomból

Filippo Lippi: A bölcsek imádása (1445 körül) – pávák az istálló tetején

A nyitó képen langur majom és indiai páva látható – kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

23-1. Medveségek

, , Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  természetismeret, nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  természettudomány, művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  online szöveg, kép, galéria, digitális oktató anyag, 
 • Alapige: Példabeszédek 28,15; 1Sámuel 17,34–37; 2Sámuel 17,8; Hóseás 13,8; Példabeszédek 17,12; Ézsaiás 11,7; 2Királyok 2,23–24
 • Intelligenciatípus: Természeti, verbális-nyelvi, kapcsolati, egzisztenciális
 • Tevékenység: Természetismeret: medvefélék megfigyelése, elhelyezése vaktérképen; Bibliaismeret: medvék a Bibliában, igék olvasása, értelmezése, élethelyzetre alkalmazása; tanácsok medveveszély esetére, bibliai és irodalmi példa medvével való találkozásra, versolvasás, életbölcsesség megfogalmazása; a medvével kapcsolatos népi hiedelem megismerése, a medvék téli álma

 

Medvék a Földön (Természeti)

A medvék széles körben elterjedtek a Földön, mégis vannak területek, egész földrészek, ahonnan a medve teljesen hiányzik, vagy már kipusztult. Fedezzük fel a medveféléket, és helyezzük el életterük szerint a tankocka vaktérképén (a piros jel természetesen csak fő irányt jelöl). Melyik medvefaj honos a bibliai tájakon?

Az „i” fölött találjuk a medvefaj nevét és nagy vonalakban az elterjedési területét. A képek kiválasztása a piros jelre kattintva történik a lenyíló menüben. A képek kattintással nagyíthatók, a KIVÁLASZTÁS gombra kattintva rendelhetők az adott jelhez.

A tankocka elérhető itt: Medvék a világon

Források:

Föld vaktérképe

Medvefélék:

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/