30. Gyermeki hittel

, Életkorok:  felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, képalkotás, vizualitás, mozgásos játék, ének, zene, ritmus, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
 • Alapige: Jézus a templomban: Lukács 2,41–52
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, önismereti, egzisztenciális, vizuális-térbeli, zenei-ritmikus, testi-mozgásos
 • Tevékenység: Hitkérdések: beszélgetés, vita; biztonságot jelentő hely bemutatása; Isten jelenlétében – imádság írása, kifejezése más formákban is

 

Mai hitkérdések (Verbális-nyelvi)

Nem tudjuk, a tizenkét éves Jézus miről beszélgetett a templomban az írástudókkal, tanítómesterekkel. Csak annyit tudunk, hogy csodálkoztak, milyen értelmes fiú, milyen okosan beszél. Mi is tapasztalhatjuk, hogy a gyerekeink néha olyat kérdeznek vagy mondanak, amire felkapjuk a fejünket, hogy juthat eszébe ez egy gyereknek. És bizony, gyakran hitkérdések is szóba kerülnek. Abban is bizonyosak lehetünk, hogy a mi gyerekeink is gyakran kerülnek „hitvitába”. Beszélgessünk velük arról, hogy a barátaik, osztálytársaik milyen kérdésekkel szoktak feléjük fordulni a hit, a kereszténység, a templomba járás, vagy akár Isten, illetve Jézus személyét illetően. Mit szoktak, mit tudnak ezekre válaszolni? És bennük – a gyerekeinkben – milyen kérdések fogalmazódnak meg? Ki mit válaszolna ezekre a kérdésekre? Gyűjtsük össze kérdésenként a válaszokat, amelyek segítségünkre lehetnek egy ilyen beszélgetésben vagy akár vitában is.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

29. Templom és Törvény fia

, Életkorok:  felsős, ifis, 
Képesség területek:  képalkotás, vizualitás, ének, zene, ritmus, nyelvi feladat, játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, történelem, egyháztörténet, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, hanganyag, 
 • Alapige: Jézus a templomban: Lukács 2,41–52
 • Intelligenciatípus: Vizuális-térbeli, zenei-ritmikus, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: 3D-s templomrekonstrukció megtekintése; a zsidó vallás felnőtté avatási szertartásának megismerése, énektanulás

 

A templom (Vizuális-térbeli)

A zarándoklat célja a templom volt, ahol áldozatot tudtak bemutatni, legalább a nagy ünnepeken. A zsidóknak egyetlen temploma volt, Jeruzsálemben, ami fenségével, monumentalitásával lenyűgözte a zarándokokat. Számukra tehát nem ugyanazt jelentette a templom, mint a mai keresztények számára, akik minden városban több templomot is találnak. (Az izraeliták lakta városokban a gyülekezet háza, az istentisztelet helye a zsinagóga volt, áldozatot viszont csak a templomban lehetett bemutatni.)

Nézzünk meg a gyerekekkel egy videofilmet a korabeli jeruzsálemi templom 3D-s rekonstrukciójáról, hogy konkrét elképzelésük legyen róla:

 

 

Bár micva (Zenei-ritmikus, verbális-nyelvi)

A zsidó vallásban a fiúk 13 éves korukban váltak felnőtté, a zsinagóga (gyülekezet) teljes jogú tagjává. Így volt ez Jézus korában, és így van ez napjainkban is a zsidó közösségekben. A fiúk felnőtté avatását „Bár micvának” vagy „Bar-micvo”-nak nevezik, ami azt jelenti: a „Törvény fia”. Jézus idejében a zsidóknak elvben minden évben legalább egyszer el kellett zarándokolniuk a jeruzsálemi templomba. Ezt nem mindenki tette meg minden évben, azonban a Bár micvát megelőző évben (tehát a fiúk 12. életévében) rendszerint minden fiút elvittek szülei a templomba, hogy lássa még férfivá válása előtt.

Egy zsidó fiúnak a Bár micva napja (tehát a 13. születésnapja) előtt el kell olvasnia Mózes öt könyvéből és a prófétai könyvekből azokat a szakaszokat, amelyeket a rabbi kijelöl számára. A Bár micva napján a fiút a Tóra elé szólítják, ahol felolvas a Tórából, majd egy rövid beszédet (igemagyarázatot) kell tartania, amit a rabbi beszéde követ, végül a rabbi az Ároni áldással megáldja a fiatalt. A Bár micva fontos családi ünnep, ezért (hasonlóan a keresztelőhöz, illetve konfirmációhoz) odahaza vidám vendégfogadással, étkezéssel folytatódik az ünneplés.

Az első tankocka videóján Köves Sálém (Köves Slomó, magyarországi főrabbi fiának) Bár micvájába pillanthatunk be. A gyerekek figyeljék meg:

 • az örömünnep jellegzetességeit
 • miről beszél Sálem a Tóra előtt
 • a sófár hangját
 • a Tóra megszentelését
 • végezetül a Tórából való felolvasását

A tankocka elérhető itt: Bár micva

A következő tankockán hallgassuk meg Johnathan Cahn rabbi előadásában, héber nyelven az Ároni áldást.
Elérhető itt: Ároni áldás héberül

Tanuljuk meg a gyerekekkel az Ároni áldás megzenésített verzióját. Az alábbi videón hallható változat kottáját és szövegét megtaláljuk az Erőm és énekem az Úr c. énekeskönyvben (Harmat Kiadó, Bp., 1994, 4. sz. ének, szerző: Draskóczy László).

 

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

28. Zarándokok közt

, Életkorok:  felsős, ifis, 
Képesség területek:  gondolkodtató, logikai feladat, ön- és társismeret, kapcsolat, mozgásos játék, természetismeret, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, természettudomány, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, 
 • Alapige: Jézus a templomban: Lukács 2,41–52
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, logikai-matematikai, vizuális-térbeli, zenei-ritmikus
 • Tevékenység: Tájékozódás a térképen, mérés vonalas mértékkel, útvonalszámítások; beszélgetés: csoportszerepek, vezetés, felelősség; mozgásos játék csoportkötelékben; természetismeret: fák

 

Zarándokút (Logikai-matematikai)

A zsidó férfiaknak minden évben el kellett zarándokolniuk a Jeruzsálemi templomba, ami nem is volt olyan egyszerű, hiszen akkor nem voltak még autók, vonatok, de még csak lovat sem használtak az izraeliták. Jobbára gyalog, esetleg szamáron közlekedtek. De Názáretből csak úgy tudtak eljutni Jeruzsálembe, ha átkeltek a Jordánon, ugyanis hívő zsidó nemigen tette be a lábát az ország közepén fekvő Samáriába.

Ez a térkép a Bibliánk függelékében is megtalálható.

Forrás

Samáriát kikerülve az út Názáretből Jeruzsálembe kb. hány kilométeres, ha az utat a Jordán túlsó, keleti oldalán teszik meg? (Délen Betániánál kelnek át, onnan indulnak Jerikóba, majd Jeruzsálembe.) – Előbb becsüljük meg, majd cérnaszál segítségével mérjük meg az útvonal hosszát a térképen, és vonalas mérték segítségével számítsuk ki, közelítőleg hány km? (kb. 160 km)

Hány nap alatt tehették meg ezt az utat a zarándokok, ha egy gyalogos átlag 3-4 km/h sebeséggel tud a nehéz terepen haladni? Kb. hány óra gyaloglással számolhatunk naponta? (Időjárástól függően napi 8-12 órányi gyaloglással számolhatunk.)

Jeruzsálem ma is a zarándokok fővárosa.

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

27. Játszom, tehát vagyok

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  mozgásos játék, ön- és társismeret, kapcsolat, nyelvi feladat, játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, tábor, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, 
 • Alapige: Jézus gyermekkora: Lukács 2,40
 • Intelligenciatípus: Kapcsolati, testi-mozgásos, önismereti, egzisztenciális, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: Tükörjáték pantomimmozgással, beszéddel; társ felismerése érintés nyomán; betűrácsban elrejtett szavak keresése, tulajdonságok egyéni rangsorolása, írása; névakrosztichon írása jellemzéssel

 

Király-játék (Kapcsolati, testi-mozgásos)

Tükörjátékot gyakran játszunk ma is a gyerekekkel. Alábbi változata már az ókorban is ismert volt.

A játékosok választanak egy királyt, aki kiáll középre, a többiek egy sorban vele szemben. A király különböző vicces(nek szánt) dolgokat csinál (mozog, mutogat, akár beszélhet és énekelhet is). A többiek utánozzák, de nem szabad nevetniük vagy mosolyogniuk. Aki elneveti magát, kiesik, vagy ő lesz a következő király.

Ókori gyermekjátékok (12. o.)

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

26. Mozogj, ha tudsz!

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  barkácsolás, kézművesség, mozgásos játék, érzékszervi játék, természetismeret, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, tábor, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, 
 • Alapige: Jézus gyermekkora: Lukács 2,40
 • Intelligenciatípus: Vizuális-térbeli, testi-mozgásos, természeti
 • Tevékenység: Kézügyességet fejlesztő játék készítése és kipróbálása; fogójáték korlátozott mozgással; társ cipelése „vakon”, szóbeli irányítással; dobójáték kaviccsal, szőlőszemmel

 

Jo-jó (Vizuális-térbeli, testi-mozgásos)

Ezt az egyszerűen elkészíthető ügyességi játékot mára már teljesen elfelejtették, pedig anyáink, nagyanyáink kedvelt játékszere volt, és már az ókorban is szívesen játszottak vele a gyerekek. A képen jo-józó fiút láthatunk egy Kr. e. 440-ből származó athéni vázafestményen.

Ókori gyermekjátékok (13. o.)

Kép forrása

Az ajánlott videón egy viszonylag egyszerű jo-jó készítésének lépéseit látjuk: műanyag kupakokból egy csavar és cérna segítségével készíthetjük el a játékot.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

25. Ókori játékműhely

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, gondolkodtató, logikai feladat, ének, zene, ritmus, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  lexikon, szótár, online vers, 
 • Alapige: Jézus gyermekkora: Lukács 2,40
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, logikai-matematikai, vizuális-térbeli, zenei-ritmikus
 • Tevékenység: Palindromok gyűjtése, szabályos betűnégyzet szerkesztése; lépegető táblás játék; tippelő kockajáték; kirakójáték készítése és próbája; ritmusjátékok

Jézus gyermekkoráról keveset ír a Biblia, de feltételezhetjük, hogy ő is ugyanúgy élt és nőtt fel, mint minden más gyermek az akkori Izraelben, amely római provincia volt (vö. Zsidók 4,15). Éppen ezért nem baj, ha megismerünk néhány olyan játékot, amelyet Jézus idejében a Római Birodalomban játszottak a gyerekek. Ne lepődjünk meg, ha néhány játék ismerős lesz, és azon sem, ha találunk olyat, amit finomítani kell, mert a mi korunkban túl durva játéknak tűnik.

A játékok többségének forrása: Németh György: Ókori gyermekjátékok (Anno Kiadó, Bp., 2002)

 

SATOR-négyzet, palindromok (Verbális-nyelvi, logikai-matematikai)

Már az ókorban is rengeteg nyelvi játékot játszottak, és nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek is. A hagyomány szerint Szókratész (Kr. e. 3. sz.) „találta fel” a palindromot, azt a verssort, amely oda- és visszafelé olvasva is ugyanaz. Ilyen magyar palindrom például:

Ennyi dinnye!
Indul a görög aludni.
Keresik a tavat a kis erek.

További példákhoz kattints ide: Magyar palindromok listája

A gyerekek csoportban gyűjtsenek minél több palindrom szót, majd olyan szavakat is, amelyek visszafelé olvasva is értelmesek. Ha ez jól megy, hozzáfoghatunk egy SATOR-négyzet szerkesztéséhez. (Sator, latin szó, jelentése: vető; nemző, apa. Rota, latin szó, jelentése: kerék. Rotas: kerekeken.)

A régi római játékban a SATOR szónégyzet minden irányból olvasva értelmes szót ad ki. Szerkesztési elve a következő:

Először keressünk egy olyan szót, ami oda- és vissza is értelmes, és írjuk a négyzet keretébe:

R A K A T
A A
K K
A A
T A K A R

A négyzet középső sorába egy olyan palindrom szót kell keresnünk, amely megfelelő betűszámú, valamint az első és utolsó betűje megegyezik az első szó középső betűjével:

R A K A T
A A
K K
A A
T A K A R

Végül a meglévő szavak betűit figyelembe véve meg kell találnunk a hiányzó szót, amely oda- és vissza olvasva is értelmes.

R A K A T
A NY Á R A
K Á NY Á K
A R Á NY A
T A K A R

A feladat nem könnyű, de a palindrom szószedet segít, és kevesebb betűt felhasználva könnyebben mehet a SATOR-négyzet készítése.

A P A
P A P
A P A
T É L
É L É
L É T

Forrás: Ókori gyermekjátékok (43-44. o.)

 

Farkasok és bárányok (Logikai-matematikai)

Ezt a játékot már a bibliai időkben is játszották a Közel-Keleten és Afrikában. Így valószínűleg az izraeli gyerekek is. A játék nagyon egyszerű, nincs szükség másra, mint két kék és két piros bábura, valamint egy könnyen megrajzolható játéktáblára.

Nem nagy és nem túl bonyolult táblán mozog a két kék és a két piros bábu. A játszma elején tegyük a kék bábukat a két világoskék mezőre, a pirosakat pedig a túloldalon levő két fehér mezőre. Szabályok:

 • A kék bábuk a farkasok, a fehérek a bárányok, egy-egy játékos mozgatja őket.
 • Mindenki a saját színéről indul, felváltva lépnek a játékosok.
 • A játék célja az, hogy a farkasok és a bárányok átjussanak a túloldalra, és elfoglalják az ellenfél kiinduló mezőit.
 • Minden bábu egyet léphet, vagy egy bábut átugorhat a vonalak mentén, egyenes (átlós) irányban. Cikcakkban lépni tilos!

Forrás: CikCakk magazin, 2018/6. lapszám, grafika: Bódi Kati

 

Páros-páratlan (Logikai-matematikai)

Ezt az egyszerű játékot dobókockával játsszuk. Mindenki középre teszi a kezét egyet vagy kettőt mutatva. Ha egyet mutat, azt jelenti, hogy a dobás értéke páratlan lesz, ha kettőt mutat, akkor páros. A játékvezető két (vagy több) kockával dob, és a kockák számértékének összege számít. Aki jól tippelt, kap egy pontot (vagy vonást).

Forrás: Ókori gyermekjátékok (27. o.)

 

Arkhimédész kirakója (Vizuális-térbeli, logikai-matematikai)

A gyerekeknek és talán a felnőtteknek sem jut eszébe, hogy Jézus, illetve a kortársai játszhattak puzzle-lal is. Persze nem papírra nyomott, színes képes verzióval, amivel manapság játszunk, hanem egy síkidomokból összeállított kirakójátékkal, amit az időszámításunk előtti 3. században élt Arkhimédész talált fel.

Az osztomakhion 14 síkidomra osztja fel a négyzetet. A játék első lépéseként vágjuk szét a vonalak mentén a négyzetet. A gyerekek feladata lehet az eredeti négyzet kirakása összekevert elemekből (ki rakja ki hamarabb, több megoldás is létezik), vagy minél többféle forma, alakzat kirakása az elemekből (pl. sisak, torony, oszlop, kutya, vadász, gladiátor). Az ókorban ezeket a verziókat játszották, ám ma a színes nyomtatók idején képkirakóként is használhatjuk Arkhimédész bűvös négyzetét.

Lásd bővebben: Wikipédia: Osztomakhion

Letölthető formátumban megtaláljuk itt: Arkhimédész-puzzle

Forrás: Ókori gyermekjátékok (35. o.)

 

Az ácsműhely hangjai (Zenei-ritmikus)

József ács volt, feltehetően maga Jézus is az ácsmesterséget tanulta meg nevelőapjától (Máté 13,55). Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy mit csinál az ács, majd képzeljük el, hogy egy ácsműhelyben vagyunk. Milyen hangokat hallhatunk?

Majd játsszunk ritmusjátékokat. Mindenki vegyen a kezébe egy fatárgyat (tikfa, fakanál, ceruza stb.), és üssön vele a padon/asztalon különböző ritmusokat. Mindezt csoportmunkában is végezhetik a gyerekek, műhelyzaj-hangulatot kialakítva.

Érdemes megismerni Kányádi Sándor Ács című versét is, ami az ácsok munkáját a versritmussal is ábrázolja. Próbáljuk előbb az első két sorát, majd a többi sort is ritmizálni. (A teljes szöveg elérhető a címre kattintva.)

Kétszólamú feldolgozás az első két sorra:

 • Apró, könnyű ütésekkel üt az egyik szólam, minden szótagra egyet: ti-ti-ti-ti ║ ti-ti-tá
 • Súlyos, nagy ütésekkel üt a másik szólam, minden ütem első szótagjára egyet:

Kipikopi ║ kalapács,
korán kél a ║ kicsi ács.

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

24. Láttuk az ő csillagát…

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
 • Alapige: Napkeleti bölcsek: Máté 2,1–12
 • Intelligenciatípus: Kapcsolati, egzisztenciális, önismereti, verbális-nyelvi, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Beszélgetés Jézus személyéről, a vele való kapcsolatról, illetve követéséről; fontos álmaink elmesélése szóbeli, írásos és rajzos formában

 

Hol van a zsidók királya, aki most született? (Kapcsolati, egzisztenciális)

Ezt a kérdést tették fel a napkeleti bölcsek Heródes udvarában, és ma is sokan kérdezik ugyanezt: hol van Jézus, mit csinál, hol tudjuk megtalálni? Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy szerintük hol van Jézus mostanában? Kikben, hogyan jelenik meg? Hogyan lehetnénk mi magunk is Jézus hordozói, akiben megláthatják mások az ő arcát?

Kisebbekkel beszélgessünk arról, hogy vajon miért a királyi palotában keresték a bölcsek Jézust? És hol találták meg? Ma vajon hova születne Jézus? Felnőttként hol, kik között időzne legszívesebben? Kik lennének a barátai, követői? Kiket gyógyítana meg, vagy hívna el a követésére?

Nagyobbakkal tanulságos mindezeket Jézus utolsó ítéletről szóló példázata tükrében áttekinteni (Máté 25,31–46).

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

23. Bolygók, nyelvek, karavánok

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  természetismeret, nyelvi feladat, játék, ének, zene, ritmus, mozgásos játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, lexikon, szótár, 
 • Alapige: Napkeleti bölcsek: Máté 2,1–12
 • Intelligenciatípus: Természeti, zenei-ritmikus, verbális-nyelvi, testi-mozgásos
 • Tevékenység: Csillagászati jelenség megfigyelése; nyelvek hangzásbeli különbségének megfigyelése; csoportmozgás láncban akadálypályán

 

Betlehemi csillag (Természeti)

Egyes kutatók úgy vélik, hogy a betlehemi csillag a Jupiter és a Szaturnusz bolygók együttállását jelenti (a Halak csillagképben), amely égi jelenség 2020. december 21-én ismét látható volt (ott, ahol nem volt felhős az ég azon az éjszakán), és legközelebb 2080-ban lesz látható ismét.

Itt megnézhetjük a 2020-as jelenségről készült híradás felvételét: Együtt áll a Jupiter és a Szaturnusz

Itt pedig a Magyarországról (a Kőszegi-hegységből) látható jelenség felvételét láthatjuk: Szaturnusz-Jupiter együttállás a Kendig-csúcsról

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

22. Bölcsek nyomában

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, gondolkodtató, logikai feladat, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, digitális oktató anyag, 
 • Alapige: Napkeleti bölcsek: Máté 2,1–12
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, logikai-matematikai, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Szerepjáték: csetbeszélgetés a bölcsek között; útvonaltervezés különböző sebességekkel; rövidfilm megtekintése, kollázskép készítése

 

A Vízkereszt az Úr megjelenésének ünnepe a római katolikus egyházban, a karácsonyi ünnepkör zárónapja, január 6-án. Összekapcsolja a háromkirályok imádását Krisztus Jordán folyóban való megkeresztelésének ünnepével. Nem hiábavaló hát ezen a héten még karácsonyi témával foglalkozni.

 

Bölcsek a Messengeren (Verbális-nyelvi)

Nem tudjuk pontosan, kik voltak a napkeleti bölcsek, azt sem, hogy hol éltek vagy hányan voltak. Annyi valószínűsíthető, hogy Babilonból indultak el, és hogy saját koruk megbecsült tudósai voltak, akik a bolygók mozgásával is foglalkoztak. A korban az asztronómia igen fontos tudomány volt, mivel a bolygók állásából állapították meg az ünnepek időpontját, illetve számították ki a nagy folyók (pl. Nílus, Eufrátesz) áradását, ami a mezőgazdaság alapja volt.

Babilonban ekkor már évszázadok óta várták a nagy király megszületését, amiről azt tudták, hogy égi jelenség fogja kísérni, és hogy elhozza a világ aranykorát. Azzal is tisztában voltak, hogy a nagy királynak Babilontól nyugatra kell megszületnie.

Mindezek ismeretében a gyerekek írják meg a három bölcs csetbeszélgetését (egyénileg vagy kis csoportban). A bölcsek neveit nem ismerjük, de használhatjuk a népi hagyományban ismert Gáspár, Menyhért, Boldizsár „nick” neveket is. A beszélgetés ott kezdődhet, hogy várják a csillag megjelenését, és tarthat odáig, hogy eldöntik, indulnak Jeruzsálembe.

A feladat online is megoldható: hozzunk létre zárt csoportot, ahol a karakterek nevében beszélgessenek a gyerekek.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

21. Mit hoz a kis hajó 2021-ben?

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, 
Szervezési formák:  családi alkalmak, ifjúsági alkalmak, ünnepi műsorok, programok, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 

Mit hoz a kis hajó jövőre?

Szilveszteri játékaink közé bevehetjük a közismert Mit visz a kis hajó? című szógyűjtő játékot a jövő évre alkalmazva.

Offline és online térben is követhető társasjátékszabály:

Kiválasztunk egy kezdőbetűt, és feltesszük a kérdést, pl.: Mit hoz a kis hajó jövőre bével? A játékosok meghatározott idő alatt (pl. 3 percig) jegyzetelik az ötleteiket, csupa b-kezdőbetűs szóval. Pl.: banánt, bélyeget, biciklit, bátorságot, betegellátást… stb.

Majd sorban egymás után mindenki felolvas egy új szót a listájáról. (Csak lényegi különbséggel számít új szónak egy szó. Pl. nincs lényegi különbség a banánt és banánokat szóalakok között. Lényegi különbség van viszont a banánt és banántortát szavak között.) Azt a szót, amit valaki már felolvasott, a következő játékos nem olvashatja újra. Tehát egyre fogynak a szólehetőségek. Akinek nincs új szava a listán, elhallgat. (Rögtönözni nem lehet, tehát csak a listán lévő szavak fogadhatóak el.) Ki bírja tovább, kinek van legtöbb új szava a jövő évre?

Kedvcsinálónak elolvashatjuk Miklya Zsolt: Mit hoz… című versét, ami így kezdődik:

Mit hoz a kis hajó?
Hullámot, tarajat,
karajas kenyeret,
kenyeres kosarat,

apró sós perecet,
topánkát, nyúlcipőt,
kapucnit, bőrdzsekit,
SPAR-szatyrot, téridőt,

 

Folytatását a címre kattintva megtaláljuk az Író Cimborák blogon.

Kép forrása

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/