54. Készülj az életre!

, , Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  ének, zene, ritmus, nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, képalkotás, vizualitás, mozgásos játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, hanganyag, 
 • Alapige: Jézus feltámadása: Máté 28,1–10; Márk 16,1–11; Lukács 23,55 – 24,12; János 20,1–18
 • Intelligenciatípus: Zenei-ritmikus, egzisztenciális, önismereti, kapcsolati, verbális-nyelvi, vizuális-térbeli, testi-mozgásos
 • Tevékenység: Zenehallgatás és dalszövegolvasás, élmény feldolgozása beszélgetéssel, alkotómunkával; beszélgetés életről, halálról, értéklista készítése egyéni és csoportmunkában; versek olvasása, értelmezése, dallamkeresés, versírás, dallamalkotás

 

Feltámadás-szimfónia (Zenei-ritmikus, egzisztenciális, verbális-nyelvi, vizuális-térbeli, testi-mozgásos)

„Gustav Mahler (1860-1911) szimfóniája a lélek halhatatlanságába vetett hitnek állít monumentális emléket. A fináléban elénk tárul az utolsó ítélet és a feltámadás hangokba foglalt, világrengető látomása” – így szól a 2. szimfónia méltatása, melynek utolsó tétele a Feltámadás címet viseli.

Nagyobb gyerekekkel (7-8. osztályosokkal, ifisekkel) hallgassuk meg ezt a tételt (kb. 13 perc). Adjuk kezükbe vagy vetítsük ki a szöveg nyers fordítását, ami ebben a formában szabad versként olvasható.

 

Feltámadsz, igen, fel fogsz támadni,
porom, rövid pihenés után!
Halhatatlan életet! Halhatatlan életet
ad majd neked, aki hívott.
Újra kivirágzol, azért vetnek el!
Az aratás ura megy,
és kévébe gyűjt
minket, akik meghaltunk.

(Friedrich Gottlieb Klopstock)

 

Ó higgy, szívem, higgy:
Semmit sem veszítesz!
A tiéd, igen, a tiéd az, amit áhítottál,
a tiéd, amit szerettél,
a tiéd, amiért harcoltál!
Ó, hidd el,
nem hiába születtél!
Nem hiába éltél, szenvedtél!
Ami létrejött, annak el kell múlnia!
Ami elmúlt, annak fel kell támadnia!
Ne remegj!
Készülj az életre!
Ó, fájdalom! Te mindenen áthatoló!
Elszabadultam tőled!
Ó, halál! Te mindent legyőző!
Most te vagy legyőzve!
A szárnyakkal, amelyeket kivívtam magamnak,
a forró szerelmi vágyban
fogok elrepülni
a fényhez, amelyet szem még nem látott!
Meghalok, hogy éljek!
Feltámadsz, igen, fel fogsz támadni,
szívem, egy pillanat alatt!
Amit legyőztél,
Istenhez visz majd téged!

(Gustav Mahler)

Forrás

 

A művel, a műben megfogalmazódó gondolatokkal, élet és halál kérdésével való találkozást feldolgozhatjuk szabad, kötetlen beszélgetés vagy alkotás formájában is. A gyerekek szabad vers, szabad asszociációs gondolatok írásával, kollázsképpel, festéssel vagy hang- és tánckompozícióval is kifejezhetik érzéseiket, gondolataikat. Mindez megvalósítható egyéni, páros vagy csoportmunkában.

Faller Ildikó (12 éves) rajza, forrás

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

53. Húsvéti mozaik

, , Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  gondolkodtató, logikai feladat, nyelvi feladat, játék, drámajáték, élménypedagógia, képalkotás, vizualitás, mozgásos játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ünnepi műsorok, programok, 
Tudomány területek:  teológia, exegézis, módszertani segédanyag, művészetek, 
Multimédia:  kép, galéria, digitális oktató anyag, 
 • Alapige: Jézus feltámadása: Máté 28,1–10; Márk 16,1–11; Lukács 23,55 – 24,12; János 20,1–18
 • Intelligenciatípus: Logikai-matematikai, verbális-nyelvi, kapcsolati, természeti, vizuális-térbeli, testi-mozgásos
 • Tevékenység: Szereplők számbavétele, összehasonlítása táblázatba rendezéssel; a történet tömör, szubjektív megfogalmazása SMS-ben, húsvéti SMS-üdvözlet; spontán szerephelyzetben asszony-férfi szóváltás, csoportvita, érvelés lány-fiú nézőpontból; természeti környezet megfigyelése az evangéliumi leírásokban, önálló képalkotás, ábrázolások megfigyelése különböző korokból; örömfutás, cél felszalagozása

 

Létszámellenőrzés (Logikai-matematikai)

Első olvasásra is szembetűnik, hogy a négy evangélium feltámadás-történetei között vannak különbségek. Vegyük most számba a szereplőket, illetve a rájuk való attribútumszerű utalást.

 

  Máté Márk Lukács János
angyal Úr angyala fehér ruhában fehér ruhás ifjú két férfi fénylő ruhában két angyal fehér ruhában
asszonyok magdalai Mária

másik Mária

magdalai Mária

Mária, Jakab anyja

Salómé

akik Jézussal jöttek Galileából:

magdalai Mária

Mária, Jakab anyja

Johanna

más velük lévő asszonyok

magdalai Mária

 

férfi tanítványok adjátok hírül testvéremnek akik őt szerették tizenegy és a többiek

Péter

Simon Péter

akit Jézus szeretett (János)

tanítványok

őrség őrök
Jézus Jézus először magdalai Máriának jelent meg kertész / Mester

A négy tudósító négyféle szemszöge nem hitelteleníti el a történetet, inkább emberibb közelségbe hozza. Az összehasonlító táblázat alapján kiemelhetjük a mindenkinél megtalálható azonosságokat, de a különbségeket is. Négy, csak az adott evangéliumra jellemző, elgondolkodtató különbség:

Máté: Csak nála szerepelnek az őrök, akik a legközvetlenebb szemtanúkból hamis tanúkká lesznek. Máté a főpapok és a nagytanács szándékával szembeállítva mutatja be az eseményeket.

Márk: Egyedül ő említi meg, hogy a fehér ruhába öltözött angyal „ifjú”. Hasonló említést tesz Jézus elfogatásakor: „De követte őt egy ifjú, aki csak egy inget viselt mezítelen testén” (Mk 14,51). Az írásmagyarázók ezt az ifjút Márkkal azonosítják. Talán ezért is lehet fontos neki, hogy az angyal is fehér ruhás ifjú. Mintha a hírhozó angyal szerepével azonosulna a feltámadás-történetben. A hírhozó-hírvivő és evangélista szerepköre között van is hasonlóság.

Lukács: A legtöbb női szereplőt sorakoztatja fel, rájuk fókuszál, így többet megtudunk róluk, mint a többi evangéliumból. Ez nemcsak a feltámadás-történetre igaz, Lukács evangéliumát ezért „az asszonyok evangéliumának” is nevezik.

János: Szereplői személyesebbek és karakteresebbek, története drámai konfliktusokkal teli. János drámai és egzisztenciális ábrázolása a leginkább filmszerűvé teszi a feltámadástörténetet.

 

Húsvéti SMS (Verbális-nyelvi, kapcsolati)

Képzeld el a feltámadás történetét a mai kommunikációs eszközök használata mellett. Az asszonyok, majd a tanítványok keze ügyében ott a mobil, amivel azonnal SMS-t tudnak küldeni. Az SMS tömör, táviratszerű szöveg, mégis tartalmaznia kell a lényeget.

Milyen SMS-üzenetet ír Péternek vagy Jánosnak a sírnál tapasztaltakról magdalai Mária, Salómé vagy a többi asszony. (Salómé feltehetőleg János és Jakab, a Zebedeus-fiak anyja, vö. Máté 27,56.) Milyen választ kapnak, szintén SMS-ben, Pétertől vagy Jánostól?

A gyerekek ezután fogalmazzanak meg húsvéti SMS-üdvözletet a saját nevükben egy közeli hozzátartozónak vagy barátnak. Az üdvözletben valamilyen formában legyen benne a feltámadás örömhíre.

 

Üres fecsegés? (Kapcsolati, nyelvi-verbális)

A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és más, velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. (Lukács 24,10–11)

Alkossunk csoportpárokat 4-6 fős lány és fiú csoportokból. Egy nagyobb osztályból így 3 csoportpár (6 kis csoport) is alakulhat. A lánycsoportok és fiúcsoportok ugyanazt a szerepet kapják: a saját nézőpontjukat kell a találkozáskor képviselniük, és így beszélgetésbe, szóváltásba elegyedni.

Először minden csoport beszélje meg a saját helyzetét: Ők most Jézus női vagy férfi követői, tanítványai, akik az átélt élmények hatására hogyan viselkednek, mit mondanak, ki lesz a szószóló, kinek milyen szerep jut a csoportban, stb.

Majd egy asszonycsoport keressen fel egy férficsoportot, és mondják el spontán szerephelyzetben, mit tapasztaltak, milyen üzenetet hoztak, stb. A férfiak válaszoljanak, a nők szintén, alakuljon ki ebből egy beszélgetés vagy akár vita, ahogy a helyzet megkívánja. Ügyeljünk rá, hogy veszekedéssé ne fajuljon, és ne durvuljon el a vita sem.

Egy-egy fontos mai kérdés, probléma körül is rendezhetünk lány-fiú csoportvitát hasonló csoportfelállással, amikor a lányok és a fiúk is a maguk nézőpontja szerint érvelnek.

Pl.: Az mondják, a lányok többet pletykálnak, mint a fiúk. Szerintetek igaz ez?

 

A sírkertben (Természeti, vizuális-térbeli)

Milyen természeti környezettel, természeti képekkel, hasonlatokkal találkozunk a feltámadás-történetekben? Milyennek képzelik el ez alapján a gyerekek a sírkertet, a sírkertben történteket?

 • korán reggel, napkeltekor (Mk 16,2)
 • amikor még sötét volt (Jn 20,1)
 • sírbolt, bejárat előtt igen nagy, elhengeríthető kő (Mk 16,3)
 • nagy földrengés támadt (Mt 28,2)
 • angyal tekintete, mint a villámlás, ruhája, mint a hó (Mt 28,3)
 • sírkert: magdalai Mária azt gondolta Jézusról, hogy ő a kertész (Jn 20,15)

Készítsetek az elképzeléseitek alapján rajzot, kollázst vagy festett képet, ami nemcsak a helyszínt, a környezetet, hanem a feltámadás hangulatát is kifejezi.

Figyeljetek meg néhány ábrázolást a témában különböző korszakokból. A tankockán látható műveket hogyan rendeznétek időrendbe (a keletkezés ideje szerint)?

Duccio di Buoninsegna: A szent asszonyok a szent sírnál

A tankocka elérhető itt: Feltámadás-képek

Megoldás és a művek:

 1. Duccio di Buoninsegna: A szent asszonyok a szent sírnál (13. század vége)
 2. M. S. mester: Feltámadás (1506 körül)
 3. Caravaggio: Feltámadás (1606 – 1610 között)
 4. Borsos Miklós: Feltámadás (1975)
 5. Olga Tobreluts: Feltámadás (2017)

Beszélgethetünk róla, hogy miben különbözik a modern és régi korok szemléletmódja. Kinek melyik ábrázolás tetszik jobban? Melyik a kifejezőbb? Miért?

 

Húsvéti futás (Testi-mozgásos)

Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előrefutott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. (János 20,4)

Mind a négy evangélium beszámol a húsvét hajnali futásról. Máté és Márk szerint az asszonyok, Lukács szerint Péter, János szerint magdalai Mária, majd Péter és János is futva tette meg a sírkertig tartó távot. Felkorbácsolt érzelmek, félelem és öröm, a szentség érzete röpítette őket. Nem versenyfutás volt ez, hanem kifulladásig tartó hitfutás. Hasonló, hitből fakadó fizikai teljesítménynövelésről Dávid győzelmi zsoltárjában is olvashatunk: „ha Isten segít, a kőfalon is átugrom” (Zsolt 18,30).

Menjünk ki az udvarra, és rendezzünk húsvéti örömfutást. Legjobb szabad terepre kimenni, és kijelölni egy távoli célt, ahova ki kell tűzni egy-egy szalagot. Minden futó kap a kezébe egy szalagot, és nem egymás legyőzése a fontos, hanem a cél felszalagozása. A szalag lehet fehér, mint a hó vagy mint villámfény a sötét égbolton.

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

52. Nagypénteki tükör

, , Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  távoktatás, digitális tananyag, ön- és társismeret, kapcsolat, nyelvi feladat, játék, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, ünnepi műsorok, programok, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, 
 • Alapige: Jézus halála és temetése: Máté 26–27; Márk 14–15; Lukács 22–23; János 18–19
 • Intelligenciatípus: Logikai-matematikai, kapcsolati, önismereti, egzisztenciális, verbális-nyelvi, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Az árulás bére: számítások; történet reprodukálása szubjektív nézőpontból; önvizsgálat: tagadásaim; életkérdések: beszélgetés, diabemutató készítése; képgaléria: Jézus-történetek mai párhuzamai

 

Harminc ezüst (Logikai-matematikai)

Júdás árulásának bére harminc ezüstpénz volt (Mt 26,15). A Bibliában szereplő ezüstpénz valószínűleg tetradrachma volt. De mennyit érhetett ez a pénz?

Egy földeken dolgozó munkás vagy egy katona napi bére egy drachma volt. 1 tetradrachma = 4 drachma. A kisebbek számolják ki, hány napi és hány heti bért kapott Júdás az árulásáért?

(Megoldás: 30×4 = 120 nap, a mostani öt napos munkahéttel számolva 24 hét, a bibliai idők 6 napos munkahetével pedig 20 hét.)

A nagyobbak az arany világpiaci árával tudják a vérdíj értékét kiszámolni.

Egy tetradrachma 13,6 gramm aranynak megfelelő ezüstöt tartalmazott. Az arany napi ára 9954 Ft (2021. március 11-én)

(Megoldás: 30×13,6×9954 = 4 061 232 Ft)

 

Mielőtt a kakas megszólal (Kapcsolati, verbális-nyelvi)

Péter háromszor tagadta meg Jézust azon az éjszakán. A gyerekek olvassák el Péter történetét, azután írják le az eseményeket Péter szemszögéből. A kisebbeknek elég, ha csak a cselekményt reprodukálják, a nagyobbakat viszont kérjük meg, írják le azt is, hogy milyen motivációk vezették Pétert a tagadáshoz, milyen érzelmek dúltak benne, milyen gondolatok cikáztak át az agyán. A fogalmazás első szám első személyben történjen, Péterrel azonosulva.

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

51. Nagypénteki mozaik

, , Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, kirándulás, sport, drámajáték, élménypedagógia, képalkotás, vizualitás, természetismeret, ének, zene, ritmus, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, ünnepi műsorok, programok, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, film, hanganyag, 
 • Alapige: Jézus halála és temetése: Máté 26–27; Márk 14–15; Lukács 22–23; János 18–19
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, testi-mozgásos, természeti, vizuális-térbeli, zenei-ritmikus
 • Tevékenység: Történetvázlat, lényegkiemelés egy-egy mondatban; séta, beszélgetés, élőképalkotás; töviskoszorú megfigyelése, modellezése; zenehallgatás, igekeresés

 

Stációk egy mondatban (Verbális-nyelvi)

A római katolikus egyházban szokás a kálvária-állítás, a képsor Jézus szenvedését és halálát mutatja 7-14 stációban („állomásban”). A protestáns egyházakban ez nem szokás, mivel a stációk egy részének nincs bibliai alapja.

Viszont összeállíthatunk mi is a gyerekekkel egy biblikus „stációsort”, ahol Jézus szenvedéstörténetét egy-egy mondatban fogalmazzák meg (szóban vagy írásban) a gyerekek. A feladathoz csak az igehelyet adjuk meg (vagy olvassuk fel az igét), és ők foglalják össze egy mondatban, hogy mi történt az adott stáción.

Veres Adrienn (14 éves): Krisztus

Igehelyek a stációkhoz:

 1. Pilátus halálra ítéli Jézust: Mk 15,115
 2. Jézus vállára veszi a keresztet: Jn 19,16–17
 3. Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet: Mk 15,21
 4. Jézus szól a síró asszonyoknak: Lk 23,2731
 5. Jézust megfosztják ruhájától: Mk 15,2224
 6. Jézust a keresztre szegezik: Lk 23,33–34
 7. Jézus szavai anyjához és tanítványához: Jn 19,2527
 8. Jézus meghal a kereszten: Mk 15,3337
 9. Jézust leveszik a keresztről: Jn 19,38
 10. Jézust sziklasírba temetik: Jn 19,3942

Gyerekrajz forrása

 

Aradi Katalin (11 éves): Krisztus keresztrefeszítése

Keresztút (Testi-mozgásos, vizuális-térbeli)

Római katolikus szokás a keresztútjárás, amit mi is feleleveníthetünk. Ha van a közelünkben Kálvária, menjünk ki a gyerekekkel, és járjuk végig, minden stációnál elmesélve az adott képhez tartozó bibliai történetet, illetve jelezve, ami nincs benne a Bibliában. Ha a gyerekek érettek rá, imádkozhatunk is közösen.

Ha ezt valamiért nem tudjuk megtenni, a teremben is kialakíthatunk egy-egy stációt ábrázoló élőképet. A gyerekek szoborszerűen helyezkedjenek el az adott stáció jellemző helyzetébe.

Készíthetnek a gyerekek egy-egy választott stációhoz képet is grafikai eszközökkel vagy festéssel. A képek segítségével a teremben, az udvaron vagy akár a templomban is kialakíthatunk egy jelképes keresztutat.

Gyerekrajz forrása

 

Tövisből font korona (Természeti, vizuális-térbeli)

Az evangéliumok tanúságtétele szerint, amikor Jézust kigúnyolták a katonák, tövisből font koronát tettek a fejére (Mk 15,17). Mi ezt a középkori ábrázolások nyomán abroncskoronaként képzeljük el, a középkori királyi koronák mintájára. Ám Jézus kortársai inkább a süvegkoronát ismerték a főpapi és királyi süveg mintájára. Azért is valószínűbb a süvegkorona, mert gyorsabban és könnyebben elkészíthető, míg az abroncskorona elkészítéséhez több idő és akkurátus munka szükséges, ami a tövisek miatt veszélyesebb.

Forrás: A Biblia szúrós vadnövényei

Tankockán mutatjuk be a töviskoronát és növényeit, elérhető itt: Töviskorona

A tankocka képeit válogassuk szét három csoportra:

 1. abroncskorona
 2. süvegkorona
 3. tövises növények

Az abroncskorona Luxemburgi Zsigmond királyi koronája – forrás

A tövises növények között szerepel három olyan növény, ami Palesztina területén honos, akár ezekből is készülhetett a töviskorona:

 • Palesztin krisztustövis (Zizphus spina-christi)
 • Tövises vérfű (Sarcopoterium Spinosum)
 • Tövises akácia (Acacia karoo)

Töviskoszorút készíthetünk tövises ágakból, illetve vesszőkből, ha kellő elővigyázatossággal, védőkesztyűvel nyúlunk az ágakhoz. Lásd pl. itt: Töviskoszorú

Csíkokra vágott és összesodrott csomagolópapírból is készíthetünk töviskoszorú-makettet. A koszorú alapja hosszabb, a kiálló tövisek rövidebb szálak belefonásával készül.

Forrás

 

Jézus utolsó szavai a kereszten (Zenei-ritmikus, verbális-nyelvi)

Hallgassuk meg James MacMillan kortárs skót zeneszerző művét vagy művének részletét, melynek címe: Jézus utolsó hét szava a kereszten. (Kattints a címre. Az egész zenemű 45 perc, ám a bevezető tétel csupán öt és fél perces.)

Majd keressük ki Jézus hét szavát a Bibliából.

 1. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek! (Lk 23,34)
 2. Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. (Lk 23,43)
 3. „Asszony, íme, a te Fiad!” „Íme a te anyád!” (Jn 19,26–27)
 4. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Mt 27,46; Mk 15,34)
 5. Szomjazom. (Jn 19,28)
 6. Elvégeztetett! (Jn 19,30)
 7. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet! (Lk 23,46)

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

50. Imádság háza

, , Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  ének, zene, ritmus, mozgásos játék, ön- és társismeret, kapcsolat, nyelvi feladat, játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, művészetek, 
Multimédia:  film, hanganyag, 
 • Alapige: A templom megtisztítása: Máté 21,12–17; Márk 11,15–19; Lukács 19,45–48; János 2, 13–23
 • Intelligenciatípus: Zenei-ritmikus, testi-mozgásos, kapcsolati, önismereti, egzisztenciális, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: Zenehallgatás, daltanulás, éneklés; vonuló kapus játék; imalánc szervezése; önvizsgálat: az imádkozás nehézségei; takarítás belül és kívül

 

Minden népnek (Zenei-ritmikus)

„Az én házam imádság háza lesz minden nép számára.” Márk 11,17

A koronavírus járvány első hulláma idején alakult meg a Keresztény Egyetemisták Nemzetközi Kórusa, azzal a céllal, hogy bátorítást nyújtson a pandémia idején a betegeknek, rettegőknek.

Az alábbi dalt harminchét ország ötszázötven diákja énekli, hét különböző nyelven. Mi is bekapcsolódhatunk az éneklésbe, vagy csak dúdoljuk velük a dalt.

 

 

Az eredeti angol szöveg elérhető itt: When I survey the wondrous cross

A felvételen hallható dalszöveg a következő (az eredeti szöveg 2. versszaka hiányzik, az utolsó szakasz kiegészítés):

When I survey the wondrous cross
On which the Prince of glory died,
My richest gain I count but loss,
And pour contempt on all my pride.

See from His head, His hands, His feet,
Sorrow and love flow mingled down!
Did e’er such love and sorrow meet,
Or thorns compose so rich a crown?

Were the whole realm of nature mine,
That were a present far too small;
Love so amazing, so divine,
Demands my soul, my life, my all.

O praise the Name of the Lord our God
O praise His Name forevermore
For endless days, we will sing Your praise
Oh Lord, oh Lord our God

Isaac Watts, Lowell Mason

 

Miklya Zsolt fordítása:

Ha látom a kereszt jelét,
hogy meghalt a dicső Király,
gazdagságom csak veszteség,
büszkeségem szégyenre vált.

Lásd homlokát, lábát, kezét,
bánat, szeretet járta át!
Sajgott-e már szeretet így,
tövisből fontak-e koronát?

Lenne bár enyém a világ,
ajándéknak az sem elég;
lelkem, életem adom át
az isteni szeretetért.

Áldjátok a mi Urunk nevét,
áldjátok, míg itt van velünk,
áldjuk Őt, amíg csak tart az ég,
Ő Úr, a mi Istenünk!

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

49. A templom megtisztítása

, , Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, drámajáték, élménypedagógia, természetismeret, gondolkodtató, logikai feladat, barkácsolás, kézművesség, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, digitális oktató anyag, 
 • Alapige: A templom megtisztítása: Máté 21,12–17; Márk 11,15–19; Lukács 19,45–48; János 2, 13–23
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, kapcsolati, természeti, zenei-ritmikus, logikai-matematikai, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Kortörténeti ismeretek átadása, beszélgetés, vita, szituációs játék; állatképek válogatása, hangutánzó játék; pénzváltó gyakorlat: számítások; korbácsfonás, fonásgyakorlat

 

Árusok és pénzváltók a templomban (Verbális-nyelvi, kapcsolati)

A gyerekek számára sokszor nehezen érthető, miért is voltak árusok a templomban? Jézus korában a templom egészen más volt, mint aminek ma elképzeljük. „Nagyüzemben” folyt az áldozatok bemutatása, egyes kutatók szerint közelítőleg napi háromezer birkát vághattak le páska idején. Az egyéb állatok (üszők, galambok) számáról nincs adatunk, de önmagában a báránymennyiség is egy nagy húsüzem napi termelését teszi ki. Az áldozatra szánt állatok csak hibátlanok és hímneműek lehettek. Azt, hogy megfeleltek-e a törvényi előírásnak, a papok döntötték el. Így a legbiztosabb az volt, hogyha a templomban vásárolták meg az áldozati állatot, amit persze jó borsos áron adtak. Ráadásul a templomban csak tyroszi pénzben lehetett fizetni, így a római dénárokat át kellett váltani, ami megint csak sok csalásra adott lehetőséget. Általában ekkor rótták le az zsidók az éves templomadót is, ami a jeruzsálemi templom fenntartására, illetve a kultusz anyagi feltételeinek biztosítására fizetett hozzájárulás volt. Ezt anyagi helyzetére való tekintet nélkül minden húsz éven felüli izraelita férfinak évente meg kellett fizetnie.

Ez a fajta „üzletelés”, ami templomban zajlott, nem csak Jézus szemét zavarhatta. A kortörténeti ismeretek átadása után a nagyobb gyerekekkel rendezzünk vitát a templomi pénzváltók, árusok kérdésében. A csoport egyik fele gyűjtsön érveket arra, miért kell az árusokat és pénzváltókat megtartani a templomban, a másik fele pedig Jézus véleményét erősítve indokolja meg több érvvel is, hogy miért nincs helye üzletelésnek a templomban.

A kisebbekkel ugyanezt (a vitát, és nem a „borogatást”) szituációs játék keretében játszhatjuk el.


El Greco: Jézus kiűzi a kufárokat
Kép forrása

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

48. Az én virág-vasárnapom

, , Életkorok:  felsős, ifis, 
Képesség területek:  ön- és társismeret, kapcsolat, nyelvi feladat, játék, ének, zene, ritmus, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
 • Alapige: Virágvasárnap: Máté 21:1–11; Márk 11,1–11; Lukács 19,28–44; János 12,12–19
 • Intelligenciatípus: Kapcsolati, önismereti, egzisztenciális, verbális-nyelvi, zenei-ritmikus
 • Tevékenység: Beszélgetés: a hitünkről való bizonyságtétel nehézségei; hamis és reális váradalmak; dicsőítő imádság vagy ének írása, dallamszerzés, előadás

 

Miért nehéz bizonyságot tenni? (Kapcsolati)

„Ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.” (Lukács 19,40)

A világ számos országában életükkel fizetnek a keresztények, ha bizonyságot tesznek Jézusba vetett hitükről. Nekünk itt Európában könnyű kereszténynek lenni, Jézusról beszélni. Valóban könnyű? Bizony sokszor még a felnőtteknek sem egyszerű, nemhogy a gyerekeknek. Beszélgessünk velük erről. Mikor, miért nehéz megvallani, hogy keresztény vagy? Hogyan tudsz leginkább bizonyságot tenni társaidnak a Jézusba vetett hitedről? Mi segíthet ebben?

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

47. Pálmák, virágok vasárnapja

, , Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  barkácsolás, kézművesség, képalkotás, vizualitás, mozgásos játék, drámajáték, élménypedagógia, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, családi alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, 
 • Alapige: Virágvasárnap: Máté 21:1–11; Márk 11,1–11; Lukács 19,28–44; János 12,12–19
 • Intelligenciatípus: Vizuális-térbeli, testi-mozgásos, természeti
 • Tevékenység: Levél vagy papírcsík hajtogatása; ünnepi táncmozgás megfigyelése, utánzása, tánc- és mozgáskompozíció alkotása; virágos füzér készítése

 

Pálmakereszt (Vizuális-térbeli)

A virágvasárnap több nyelvben is a pálmák vasárnapja nevet kapta, utalva arra, hogy a Jeruzsálembe való bevonuláskor az emberek pálmaágakat vágtak, és azzal üdvözölték Jézust.

Azokban az országokban, ahol megnő a pálma, gyakran hajtogatnak pálmalevélből keresztet húsvétkor. Ezt mi is megtehetjük, ha nem is pálmalevéllel, hanem egy papírcsíkkal (esetleg gyékényből is készíthetjük, ha hozzá tudunk jutni az alapanyaghoz).

Itt a hajtogatás fázisrajzait látjuk.
Forrás

 

Kép forrása

A hajtogatás lépései jól elsajátíthatóak egy videó alapján, ami elérhető itt: Pálmalevél kereszt

 

 

 

 

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

46. Aki az Úr nevében jön

, , Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, gondolkodtató, logikai feladat, ének, zene, ritmus, 
Szervezési formák:  hittanóra, távoktatás, digitális tananyag, csendesnap, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, hanganyag, digitális oktató anyag, 
 • Alapige: Virágvasárnap: Máté 21:1–11; Márk 11,1–11; Lukács 19,28–44; János 12,12–19
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, logikai-matematikai, zenei-ritmikus
 • Tevékenység: Igék értelmezése, párosítás a jelentésükkel; szavak válogatása, mondathoz rendelése, mondat összeállítása; virágvasárnapi énekek éneklése, zenehallgatás

 

Messiási próféciák (Verbális-nyelvi)

A virágvasárnapi történetben többször is találunk utalást a messiási próféciák beteljesedésére. Tankockánkon a Zsoltárok könyvéből gyűjtöttünk össze néhány próféciát, amely húsvétkor teljesedett be. Párosítsák össze a gyerekek a Zsoltárok könyvének igéit a jelentésükkel.

A tankocka elérhető itt: Húsvéti próféciák

Megoldás:

Áldott, aki az Úr nevében jön! (Zsolt 118,27) – Hozsánna!

Gyermekek és csecsemők szája által is építed hatalmadat. (Zsolt 8,3) – Gyerekek dicsőítik

Átlyukasztották kezemet, lábamat. (Zsolt 22,17) – Keresztre feszítik.

Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Zsolt 22,2) – Jézus szavai a kereszten.

Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit! (Zsolt 118,17) – Feltámad.

 

Beszélő szókövek (Logikai-matematikai, verbális-nyelvi)

A tankockán két ige szavait, szókapcsolatait kell a gyerekeknek a megfelelő oldalra szétválogatni, majd értelmes mondattá rendezni. A szavak rendezés közben is áthúzhatók a másik oldalra. A válogatás helyességét a tankockán ellenőrizhetik, a mondatok pontos összeállítását pedig a Bibliában.

A tankocka elérhető itt: Beszélő szókövek

Megoldás:

Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. (Lukács 19,40)

Az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. (Máté 21,13)

 

Hozsánna! (Zenei-ritmikus)

A gyerekek több virágvasárnapi éneket ismerhetnek, ismételjük át ezeket (pl. Ref. ék. 331: A nagy király jön; Erőm és énekem az Úr 57: Hozsánna, hozsánna; 103: Nagy király).

Majd hallgassunk meg néhány Hozsanna feldolgozást!

Először nézzük meg a Hillsong együttes videoklipjét, amelynek segítségével bepillantást nyerhetünk abba, hogyan is zajlik ma Jeruzsálem utcáin a pálmavasárnap.
Elérhető itt: Hosanna

Kép forrása

Dan Schutte kortárs amerikai jezsuita zeneszerző a Közel-Kelet zenei elemeiből építette fel virágvasárnapi himnuszát: Hosanna, Son of David

Thomas Weelkes a 17. században élt anglikán komponista művét a Saint Michael kórus adja elő:
Hosanna to the Son of David

Végezetül Orlando Gibbons az ezerhatszázas években élt komponista, a westminsteri apátság vezető orgonistájának művét hallgassuk meg: Hosanna to the Son of David

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

45. Zákeus-tükör

, , Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  ön- és társismeret, kapcsolat, nyelvi feladat, játék, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
 • Alapige: A gazdag ifjú; Zákeus: Lukács 18,18–30; 19,1–10
 • Intelligenciatípus: Kapcsolati, önismereti, egzisztenciális, verbális-nyelvi, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Önvizsgálat: károk és jóvátétel; értékvizsgálat, lemondásteszt; aktualizálás: mai Zákeus-karakter szituációban, imádság írása, képalkotás

 

Mit adnék neked? (Kapcsolati, önismereti)

Beszélgessünk arról, mi mindennel tudjuk egymást „megkárosítani”, és hogyan lehet ezeket a károkat jóvátenni?

Majd kérjük meg a gyerekeket, gondolkodjanak el azon, van-e valaki, akivel rosszban vannak, akit megbántottak, esetleg megkárosítottak (akár lélekben is). Hogyan tudnák jóvátenni, amit elkövettek? A gondolataikról nem kell beszámolniuk!!!

 

Lemondások (Önismereti)

A gazdag ifjú és Zákeus két végletet mutat be: az egyik nem tudott lemondani a vagyonáról, a másik igen. A gazdag ifjú és Zákeus egyszerre élhet bennünk, hiszen sok mindenről le tudunk mondani, de valószínűleg vannak olyan dolgok, amikről képtelenek vagyunk.

Kérjük meg a gyerekeket, hogy írjanak le három olyan dolgot, amit értékes kincsnek tartanak az életükben. Olvassák fel, mi pedig írjuk fel a táblára ezeket. Beszéljük meg, melyek azok, amiket kérhet Jézus, hogy lemondjunk róluk. A gyerekek készítsenek maguknak listát, mi az, amiről le tudnának mondai Jézusért, és mi az, amiről nem.

Figyelem: A szülők, baráti vagy rokoni kapcsolatok is szerepelhetnek a listán. A tanítványoknak is el kellett hagyniuk a szeretteiket, szüleiket, így ezt egyértelműen kérheti Jézus. (Alighanem ez az egyik legkeményebb kérés.) Ám a szeretetről nem kell lemondania senkinek Jézus közelében.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/