Kinek szól, ki a címzett?

A bibliai bölcsességeket idézzük, mondogatjuk, sok közülük valóban közmondássá, szállóigévé vált. De a „szállóige” könnyen el is száll, ha csak úgy mondogatjuk. Akkor lesz telitalálat, ha „fején találjuk a szöget”. Ha a mondás pont annak szól, és pont akkor, akinek és amikor kell.

Vajon kinek és milyen helyzetben mondanád a következő bibliai mondásokat? Válassz ki néhányat, és írj hozzájuk egy-egy rövid helyzetleírást.

 • Nagyobb boldogság adni, mint kapni. (ApCsel 20,35)
 • Amilyen a fa, olyan a gyümölcse. (vö. Mt 12,33)
 • Az igazság szabaddá tesz. (vö. Jn 8,32)
 • Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó. (vö. 4Móz 23,19)
 • A nyelv éles, mint a kard. (vö. Zsolt 64,4)
 • Nyugtával dicsérd a napot. (vö. Péld 27,1)
 • Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér. (vö. Ézs 28,20)
 • Ne szól szám, nem fáj fejem. (vö. Ám 5,13)

Forrás: Magay Tamás: Bibliai eredetű kifejezések, közmondások, bölcsességek magyarul és angolul (Tinta Könyvkiadó, Bp, 2017)

Kép forrása

 

Válassz ki egy bibliai mondást a fentiek közül, és küldd el valakinek SMS-ben. Fűzz hozzá még egy-két mondatot, ami a címzettnek szól, és személyessé teszi az idézett gondolatot. Pl.:

„A nyelv éles, mint a kard. Egyetlen szóval halálra sebezhetsz valakit. Vigyázz a nyelvedre, Sári.”

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

Honnan ered? Mi lett belőle?

Biztosan ismered a közmondást: Sok beszédnek sok az alja. Ugye tudod, mit jelent? Mondj rá példát, egy jellemző élethelyzetet.

És azt tudod-e, hogy a mondás honnan ered? Gondoltad volna, hogy a Bibliából? A Példabeszédek könyve gyakran utal a beszédünkre, hogy az értelmes és helyén való legyen. Fenti közmondásunk is innen ered: A sok beszédnél elkerülhetetlen a tévedés, de az eszes ember vigyáz a beszédre. (Péld 10,19)

Kép forrása

Az alábbi igékből is egy-egy ismert közmondásunk ered. Felismered-e hogy melyik? Vedd sorra az igéket, és mondd ki vagy írd le a belőle származó közmondásunkat. Végül ellenőrizd a megoldásokat.

Eredetei igék:

 1. Aki vermet ás, beleesik. (Péld 26,27)
 2. A köveket is lekoptatja a víz. (Jób 14,19)
 3. Egyik veszedelem jön a másik után! (Ez 7,5)
 4. Ha szelet vetnek, vihart aratnak. (Hós 8,7)
 5. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. (Lk 16,13)
 6. Keressetek, és találtok. (Mt 7,1)
 7. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. (Mt 12,34)
 8. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. (Gal 6,7)
 9. Ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el. (Hab 2,3)
 10. Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását. (Péld 16,9)
 11. Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. (Péld 17,17)
 12. Többet ér a bölcsesség a harci eszközöknél. (Préd 9,18)


Megoldások (mai közmondások):

 1. Aki másnak vermet ás, maga esik bele.
 2. Sok csepp kivájja a követ.
 3. A baj nem jár egyedül.
 4. Ki szelet vet, vihart arat.
 5. Nem lehet két úrnak szolgálni.
 6. Aki keres, az talál.
 7. Ami a szívén, az a száján.
 8. Ki mint vet, úgy arat.
 9. Ami késik, nem múlik.
 10. Ember tervez, Isten végez.
 11. Bajban ismerszik meg a jó barát.
 12. Többet ésszel, mint erővel.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

Szólásfelek

Sok szólást ismerünk és használunk, ami a Bibliából ered. Te mennyire ismered ezeket a szólásokat? Próbáld ki.

Hogy lesz fél szólásból egész? Egészítsd ki az alábbi szólásokat. Pl.:

„felövezi…” → „felövezi a derekát”
(vö. Jób 38,3)

 • „báránybőrbe bújt …”
 • „bűnbakot …”
 • „eddig, és …”
 • „nem éri fel …”
 • „lehull a hályog …”
 • „hiszem, ha …”
 • „felcseréli a kardot …”
 • „kéz kezet …”
 • „kő kövön …”
 • „lakatot tesz …”
 • „a levegőbe …”
 • „letöri a …”
 • „hét pecsétes …”
 • „véka alá …”

Kép forrása

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

Páros fogó

Páratlan számú játékos játszhatja. Párok alakulnak, és kézen fogva oszlopba állnak. Akinek nem jut pár, az lesz a fogó, háttal a többiek elé áll, és így kiált:

– Hátulsó pár, előrefuss!

Erre az oszlop végén álló két játékos elengedi egymás kezét, és a saját oldalán előrefut. Úgy futnak, hogy a fogót, aki háttal állt eddig, kikerüljék. Persze a fogó kergetni kezdi őket, és akit sikerül elkapnia, azzal párt alkotva beáll a sor elejére. A pár nélkül maradt játékos lesz az új fogó. Ha a hátulról futók elöl meg tudják fogni egymás kezét, mielőtt a fogó elkapná egyiküket, beállhatnak az oszlop elejére, és a régi fogó marad a fogó.

Forrás

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

Hogy lehet…?

Hogyan juthatunk el egyik szótól a másikig úgy, hogy mindig egy szótagot változtatunk meg a szóban? (Gyakorlatilag szótagláncot alkotunk.) Az új szó lehet tulajdonnév vagy ragozott alak is. Ha több megoldás akad, melyik a rövidebb?

Forrás: Hernádi Sándor: Elmemozgató nyelvi játékok / Tóligolás (Móra, 2014, 38., 84. o.)

Kép forrása

 

Hogy lehet gyengéből erős?

gyengeege → erős

 

Hogy lehet ajtóból kapu?

ajtóKató → kapu

 

Hogy lehet faluból város?

falu → faló → város

falu → falánk → nyúlánk → nyúlik → válik → város

 

Hogy lehet okosból buta?

okos → odaBuda → buta

 

Hogy lehet butából eszes?

butavita → viszieszi → eszes

 

Hogy lehet lustából dolgos?

lustaporta → porhelló → Helgadolga → dolgos

 

Készítsetek egymásnak hasonló feladványokat. Versenyszerűen is játszható, ahol a játékosok sikeres megoldásainak lépésszámát rögzítjük. Végül x forduló után az nyer, akinek azonos számú megoldása, de kisebb lépésszáma van.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

Hangrendváltók

A magas magánhangzók mélyre, a mély magánhangzók magasra változnak. A magánhangzók időtartama (hosszú-rövid) nem változik. A mássalhangzók sem változnak, és maradnak a helyükön.

Forrás: Hernádi Sándor: Elmemozgató nyelvi játékok / Hangrendváltás (Móra, 2014, 29–30., 76–78. o.)

lovat idős bagoly szánt húros lovász város
levet
lövet
adós
adás
bögöly színt
szűnt
híres lövész véres

 

Alkossatok rímelő sorpárokat, a fenti vagy ezekhez hasonló hangrendváltó szavak segítségével. Ha lehet, kapcsolódjanak egy bibliai történethez vagy gondolathoz. Pl.:

Mi az, ami lovat
és lovast is levet?

(a tenger – 2Mózes 15,21)

Nem vagy olyan idős,
hogy ne lehess adós.

Huhogja az öreg bagoly,
errefelé sok a bögöly.

 

Keressétek meg Ló Szerafin költői versenyművében azt a rímpárt, ami a fentiekhez hasonló hangrendváltáson alapul (Lázár Ervin: Dömdö-dömdö-dömdödöm):

Ha elpusztul a tulok,
szarvából lesz a tülök,
de ha én elpüsztülök,
belőlem nem lesz tulok.

 

Babits Mihály Alkony c. versében húzzátok alá azokat a rímpárokat, amelyek hangrendváltáson alapulnak (egy-egy mássalhangzó is változhat, főleg a szó elején):

 

Babits Mihály: Alkony

Az erdő hallgatag,
nyugosznak a vadak,
lankadt állal hevernek
ágyán a hűs avarnak,
mit a szelek levernek
majd újra felkavarnak.

De most eláll a szél.
De most a csönd beszél.
De most jőnek a villik.
Ó most a lomb se hullik:
alkonyvirág kinyílik,
alkonyszalag kinyúlik.  

Az alkony nyúlik ott
s von vékonyabb csikot:
azon egy égi ajtó.
Ki tudja, mit nem rejtő?
S ó völgy, te mély szakajtó!
S titkok teknője, erdő!

Olvassátok el Fodor Ákos: Bagoly mondja c. versét. (Kép forrása)

Milyen hangváltásra épülő rímpárokat találtok?

Írjatok ti is hangváltós verset.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

Ismerős nyelvi játék az anagramma. Lényege, hogy az alapszó hangjait (betűit) tetszőleges sorrendben felcserélve más jelentésű szavakat alkotunk. Pl. kötél → öklét.

Az alapjátékra különböző kiegészítő szabályokat építhetünk, amivel változatosabbá tehető a játék. Az alábbiakban néhány anagramma-játékra épülő változatot ismertetünk, elsősorban olyan szóanyagra építve, amely szerepel a bibliai szókincsben, illetve könnyen beépíthető a bibliai történetmesélésbe, gondolkodásba. Ezért is bővítjük a szójátékot mondatalkotással, ami a szó jelentését helyzetbe hozza.

Az anagramma-játékok és feladványok-megoldások forrása: Hernádi Sándor: Elmemozgató nyelvi játékok (Móra Kiadó, 2014, 9–25., 54–71. o.)

 

Egyszavas anagrammák

Egy szót kell betűcserékkel más szóvá alakítani. A szó nem bontható több szóra, a hangok szabadon cserélhetők. Több megoldás is lehetséges.

szeret termés várat őrét rémet verést evést
retesz

szerte

ereszt

Eszter

rémest

sértem

értsem

érmest

várta

távra

tárva

ártva

értő

térő

tőré

érőt

méter

rétem

értem

méret

vérest

versét

sérvet

vértes

téves

vesét

vetés

véste

 

Alkossatok az anagrammák közül kiemelt szópárokkal olyan mondatpárokat, amelyek egymáshoz és a Bibliához is kapcsolódnak valamiképpen. A kiválasztott szavak szerepelhetnek toldalékos formában vagy szóösszetételben is. Pl.:

 • ●   Jézus szerette az embereket. Szerte járt az országban, és gyógyította, tanította őket.
 • ●   Jó volt az idei termés. Ugye nem sértem meg, ha megkínálom egy falat kenyérrel?
 • ●   A haza térő apa ajándékot hozott. Egy szép tarka köntöst, sokat érőt.
 • ●   A megtérő bűnös kegyelmet kap. Értő füleket, értő szívet.

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

Bírák 2 – 16; 17,6; 21,25

 

Példaképek a bírák korából

 • Azonosulás a választott szereplővel, projekciós játék
 • Intelligencia: önismereti

 

Ki lennél legszívesebben a bírák korában? Találsz-e olyan személyt a megismert történetekben, aki valamiért pozitív példa a számodra? Akivel szívesen azonosulsz, akár példaképként is választhatod, akit követni érdemes. Nem fontos, hogy az illető bíra legyen, lehet mellékszereplő is a történetben. Ha senkivel sem tudsz azonosulni, akkor alkoss egy szereplőt, és helyezd el a korban, valamelyik történetben. (Pl. Jefte lányának egyik barátnője. Gedeon egyik vitéze. Sámson rabtársa. Stb.)

A választott személyt mutasd be

 • ●   rajzzal,
 • ●   leírással, jellemzéssel,
 • ●   egy történettel,
 • ●   egy imádsággal.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

Bírák 2 – 16; 17,6; 21,25

 

Ki a parancsnok?

 • Utánozó- és megfigyelőképesség fejlesztése, együttműködés
 • Intelligencia: testi-mozgásos

 

A bírák történetei többnyire harcról, csatáról szólnak, ahol döntő szerepe van a hadvezérnek. Ő adja ki a parancsot a támadásra, hadmozgásra. Ő irányít akkor is, ha a csata kimenetelét hittel az Úrra bízza. Ilyen hadvezér volt Éhúd, Bárák, Gedeon, Jefte. Sámson kivétel, ő magányos hős, és kissé önfejűnek is tűnik. De amíg az Úrra figyelt, addig magát jól vezérelte. Egy názír számára, hogy megtartsa a fogadalmát, elég nagy önuralomra van szükség, parancsolnia kell tudni önmagának.

Játsszatok parancsnok-játékot, ami inkább karmester-játék néven ismeretes:

Kiküldesz egy játékost a teremből, a többiek körbe állnak. A bent maradók választanak maguk közül egy parancsnokot, aki majd a mozgást irányítja. Behívod a kiküldöttet, akinek meg kell figyelnie, hogy ki irányítja a mozgást. A parancsnok kezdi a mozdulatokat, a többiek utánozzák. Bármilyen mozdulatot tehet, egyszerűbbeket és bonyolultabbakat is. Pl. megsimítja a haját, felemeli az egyik lábát, szökdécselni kezd, lefekszik a földre, stb. Mindezt olyan tempóban, hogy követhető legyen. A csapat tagjai igyekeznek gyorsan átvenni a mozdulatokat, hogy ne lehessen könnyen észrevenni a kezdeményezőt. A megfigyelő viszont résen van, és igyekszik leleplezni a parancsnokot. Ha sikerül, a parancsnok lesz az új megfigyelő, kimegy a teremből, és a többiek új parancsnokot választanak. Ha nem sikerül, a megfigyelő marad még egy játékra, és akkor is új parancsnokot választanak.

(Kaposi, 36)

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

Bírák 2 – 16; 17,6; 21,25

 

Bírák szobra

 • Történetek ismétlése szerephelyzetben, szoboralkotás, együttműködés, testnyelv értelmezése
 • Intelligencia: vizuális-térbeli, kapcsolati

 

Alkossatok párokat vagy kis csoportokat (3-5 fő), és húzzatok egy-egy kártyát, rajta egy bíra és társa vagy társai nevével. A csoportok ne árulják el egymásnak, hogy kik szerepelnek a kártyán. Maguk között találják ki, hogy az adott személyekből hogyan formálnak egy szoborcsoportot.

 • ●   Éhúd – Eglón és szolgái
 • ●   Debóra és Bárák – Sisera és katonái
 • ●   Gedeon és katonái
 • ●   Jefte és lánya – barátnői
 • ●   Sámson és a szülei
 • ●   Sámson és Delila – filiszteusok
 • ●   A vak Sámson és a szolgafiú – filiszteusok

A csoportok egymás után bemutatják a szoborcsoportokat, a többieknek ki kell találni, hogy kik szerepelnek benne. Aki kitalálja, odamehet, és beállhat maga is a szoboralakzatba. Majd új csoport következik.

Ha nem sikerül rögtön kitalálni, egy-egy gyerek odaléphet a szoborcsoporthoz, és megérintve egy alakot, azt életre kelti. Feltehet neki egy kérdést, amire az alak a legjobb tudása szerint válaszol. A kérdés nem vonatkozhat az illető nevére vagy státuszára, pl. Hogy hívnak? Ki vagy te? Úgy kell kérdezni, hogy minél több segítő információ kiderüljön. Pl. Balkezes vagy? Móáb népén uralkodsz?

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/