Pages Navigation Menu

Hittan 2

Célcsoport – életkor: Elsősorban 2. osztályos gyülekezeti gyerekcsoport, de vegyes életkori összetételű alsós csoporttal is megoldható, ahol a gyerekek már tudnak írni-olvasni, legalább 2. osztályos szinten. Iskolai hitoktatásban a hivatalos hittan-tantervvel összehangoltan alkalmazható.

Eddigi kiadványainkhoz hasonlóan ez az anyag is bőséges faladat- és játékgyűjteményként funkcionál, ám éves óratervbe illesztve megmutatja azt is, hogyan építhetők be a játékok, feladatok a hitoktatás gyakorlatába. Az órasorozat az élményszerű, felfedező tanulásra, a facilitáló pedagógusi munkára és a sokrétű intelligencia komplex fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. Ezen keresztül szeretne a gyerekek számára „élhető hitet”, „létre bátorító” üzenetet átadni a bibliai történetek kreatív, probléma- és kérdéscentrikus, kapcsolatokra és kommunikációra építő feldolgozásával. A bibliai témákat ezért élettémák és az egyházi év rendje szerint fókuszáltuk, csoportosítottuk és rendeztük sorba. A munkában figyelembe vettük az evangélikus és református egyház gyülekezeti (heti egy órás) hittantervét, valamint az iskolai erkölcstan élettémáit is.

 

Otthonteremtés, ismerkedés, környezet

 

Találkozunk és beszélgetünk – kapcsolat – én és a másik

Családi dráma, országos baj – harag, kibékülés, önzés és felelősségvállalás

 

A békességet adó Isten – advent ajándéka

 

Isten hatalma a természetben és az emberek világában – Isten Fia hatalommal szól és cselekszik

 

Jézus emberi kapcsolatai – közösséget vállal az emberekkel

 

Odaadás és áldozat – Jézus keresztáldozata és feltámadása – Húsvét ünnepe

 

Húsvét és pünkösd utáni gyülekezet – együtt minden könnyebb