01–02. Ki hol lakik? – Te honnan jöttél? – Évkezdő hittanóra

,
Plüssállat-tartó

Témakör: Otthonteremtés, ismerkedés, környezet

Időszak, időtartam: Szeptember 1-2. (teljes) hete – két tanítási óra, ami külön, de egy foglalkozásként is megtartható (gyermek-csendesnap programjának is alkalmas)

Téma: Ki hol lakik? – Élőhely, lakóhely – Te honnan jöttél?

Bevezető, ráhangoló jellegű foglalkozás, melynek célja a hittanév pozitív hangoltságú elkezdése, ismerkedés az új helyzettel és egymással (akár vannak új gyerekek a csoportban, akár nincsenek, hiszen sokat változtunk a nyáron), a csoportkohézió erősítése.

Bibliai történet: Állatok élőhelye – a teremtett világ – Jób 38–41
Emberek lakóhelye – városépítők, Bábel – 1Mózes 11

Plüssállat-tartó

Kép forrása

Előkészítés:

 • ●   Szükség van annyi plüssállatra, ahány gyerek van a csoportban. Ehhez érdemes bevonni a szülőket, illetve a gyerekeket is, megkérni őket, hogy hozzanak be egy-egy kedvencet, vagy a régi játékkészletből adjanak át néhányat a hittancsoportnak. Legjobb egy olyan alapkészletet beszerezni, amiben többféle jellegzetes állat van, nem csak maci. Pl. oroszlán, bárány, csacsi, elefánt, mókus, nyuszi, bagoly stb. Foglalkozás előtt az állatokat rejtsd el a terem legkülönbözőbb pontjain.
 • ●   A „Találós igék” c. feladathoz a hittancsoport létszámától függő mennyiségben nyomtasd ki és vágd ki feladat mondatait és neveit. (Megtalálod a csatolt mellékletben.)
 • ●   A „Farkinca-fogóhoz” a gyerekek létszámának megfelelő 30-40 cm hosszú textilszalagok előkészítése. Nem árt egy farkinca-készletet előre leszabni és betárazni, mert ez a fogó bármikor bevethető energetizáló játék lehet.
 • ●   A foglalkozás második részéhez szükség van több hullámkarton dobozra (5-6 állathoz 3-4 doboz), olyan méretben, hogy a plüssállatok beleférjenek, a dobozok házként funkcionáljanak. A feladatot segíti, ha a dobozok fedél nélküliek, vagy a gyerekek könnyen le tudják a fedeleket vágni. Ehhez éles ollókra van szükség, valamint szélesebb cellux ragasztószalagra.

 

Bevezető játékok:                                                                                                  15 perc

 

1. Állatkereső

Képzeljétek el, hogy még nem ért véget a nyár, és egy nagy kiránduláson vagyunk. A helyiség nem is terem igazán, hanem egy természetvédelmi terület, ahol különböző állatok élnek. Hogy melyikük hol lakik, már lehet, hogy felfedeztétek, de most további felfedezőútra hívunk benneteket. Induljatok el a területen, és keressetek magatoknak egy állatot, amivel szívesen megismerkednétek. Előbb nézzetek körül, hogy jól tudjatok választani. Ha valakinek nem jut azonnal, keressen tovább, némelyik állat elég jól elbújt.

 

2. Állatcsoportok

Aki már talált állatot, keresse meg a társait: macik a macikat, nyuszik a nyuszikat, elefántok az elefántokat, stb. A „magányos” állatok is alkothatnak egy csoportot, ha némelyik figurából csak egyet sikerült szerezni. Az állatcsoportok gyűljenek össze tanácskozásra: Mutatkozzanak be egymásnak. Beszélgessenek arról, hol élnek, hogyan telnek a napjaik. Ha minden állat gazdára talált, az állatcsoportok egymás közelében foglaljanak helyet.

 

3. Bemutatkozás

Mutatkozzanak be az állatcsoportok a teljes hittancsoport előtt. A csoport – pl. a nyuszik – szószólója mondja el néhány mondattal, hol és hogyan élnek a nyuszik. Minden állatfaj mutatkozzon be, akkor is, ha „magányos”, ha csak egyedül képviseli a fajt. Ügyelj rá, hogy a bemutatkozás rövid és pörgős legyen. Ha a szószóló nem elég találékony, kérdésekkel segíts neki. Pl.: Hol lakik a nyuszi? Mit eszik? Miért van olyan nagy füle? Tudod-e, hogyan fut? Miért?

 

Bibliai kereső:                                                                                                         25 perc

A Biblia is egy „természetvédelmi terület”, ahol sok állat lakik, némelyik elég jól be is mutatkozik. Így megismerhetjük azokat az állatokat, amelyek a Biblia országaiban éltek.

 

1. Bibliai találósok

Felismeritek-e az állatokat a következő találós kérdések alapján? Mindegyik találósból az állat neve hiányzik a végén. Segítenek a rímek: Olyan szót keress, ami hasonlóan hangzik, mint a találós első felének a vége. (Megfelelő hanghordozással, mímes mozgással segíthetsz a gyerekeknek a megfejtésben. Nem baj, ha jelentkezés nélkül válaszolnak, esetleg kórusban felelnek. Ebben az esetben ez egy felelgetős játékká válik.)

Forrás: Miklya Zsolt: Füleden be, szádon ki. Bibliai találósok 3. (Parakletos Könyvesház, 2005, 16-17.)

 

 • Csitt, juhocskám, hallgass,
 • mert megfog a ………..
 • (farkas)
 • Hátán gyapjúirha,
 • viseli a ……….
 • (birka)
 • Falni volna kedve,
 • bőg a barna……….
 • (medve)
 • Szekeret húz, s ami köll,
 • kezes állat az ……….
 • (ökör)
 • Húzom-tolom, mégis áll,
 • makacs jószág a …………
 • (szamár)
 • Sziklán ugrál, mégse kerge,
 • aki úgy jár, mint a ………..
 • (zerge)
 • Nem arat itt más ma,
 • csak egy sereg ……….
 • (sáska)

 

2. Találós igék

Jób könyvében részletesen olvashatunk az állatokról, mintha egy korabeli képeskönyvet lapozgatnánk. Innen valók a cédulákon olvasható mondatok és állatnevek. Kitaláljátok-e, hogy melyik mondathoz melyik állat tartozik?

Több kis csoport is dolgozhat párhuzamosan a párosításon, mindegyik kapjon egy-egy adag cédulát:

Rejtekhelyükön lapulnak, és a bokrok között leshelyükön fekszenek.

Lefekszenek, megellik borjaikat, és megszabadulnak fájdalmuktól.

A hegyeken keres magának legelőt, fölkutat mindenféle zöld növényt.

A földön hagyja tojásait, és a porban költeti ki.

Kapálja a csatateret, örvend erejének, és nekirohan a fegyvernek.

Kősziklán lakik, ott tanyázik, a sziklafokon és a bérctetőn.

Lótuszbokrok alatt hever, nádas és mocsaras rejtekhelyen.

Büszkén sorakoznak pikkelyei, mintha szoros pecséttel volnának lezárva.

oroszlánok

szarvasok

vadszamár

strucc

sas

víziló

krokodil

(Jób 38,39–40; 39,4.8.14.21.28; 40,21; 41,7)

 

3. Továbbgondolt és -rajzolt igék

Ellenőrizzétek a párosítást, és magyarázzátok meg a következő szavak jelentését: leshely, megellik, legelő, kiköltet, kapál (a lábával), sziklafok, bérctető, lótuszbokor, mocsaras, pikkelyek, pecsét.

Mit tudtok még ezekről az állatokról? Mondjatok róluk további mondatokat.

Amelyik legjobban tetszik a megismert állatok közül, azt lerajzolhatjátok az élőhelyén. (Ez szabadon választott, otthoni feladatnak is alkalmas.)

 

Levezető, lazító, mozgásos játék:                                                                           10-20 perc

Sor kerülhet rá a szünetben, csendes nap esetén hosszabb is lehet.

 

Farkinca-fogó

Két fogót válasszatok, úgy izgalmasabb. A többiek mind „farkas” állatok, a farkuk egy-egy szalag, amit hátul betűrnek a nadrágjuk, szoknyájuk korcába, úgy, hogy kilógjon egy 15-20 cm-es darab. A fogók célja az, hogy elkapják és elvegyék az állatok farkát. Ehhez csak a szalagot lehet érinteni, a futó játékost meglökni, megállítani nem szabad. Akinek elvették a farkát, az kiesik a játékból. A futók közben játékos mozdulatokkal és hangokkal utánozhatják az állatot, de a legfontosabb, hogy minél gyorsabban fussanak.

Bővebben lásd: https://kateteka.hu/11-gyors/

 

Alakító játékok:                                                                                                      15 perc

A szünet után vagy a következő alkalommal rendhagyó módon folytatódik a foglalkozás.

 

1. Dobozváros építése

Képzeljétek el, hogy az állatok most ugyanúgy élnek, mint az emberek, és várost építenek maguknak. Dobozokból építsetek házakat, és költöztessétek be az állatokat. Minden kis csoport, amely az előző órán alakult, kapjon néhány papírdobozt, amiből ki kell alakítania az állatok lakóhelyét. A dobozok egyik oldala legyen nyitott, hogy bele lehessen helyezni a figurákat, illetve látni lehessen az elhelyezésüket. Ehhez vagy eleve fedél nélküli dobozokat használjatok (mint a banános doboz), vagy vágjátok le a dobozok fedelét. A dobozok egymáshoz illesztését széles ragasztószalaggal oldhatjátok meg a legkönnyebben. A dobozlakások berendezéséhez csomagolópapírt használhattok, de most nem a berendezés a legfontosabb, hanem a dobozépületek és az állatok elhelyezése.

A munkacsoportok a kész építményeiket egy kis dobozvárossá is összeépíthetik.

 

2. Dobozváros lakói

Mutassátok be egymásnak az építményeket és lakóhelyeket. Vajon hogy érzik itt magukat az állatlakók? Meséljétek el a nevükben? Kialakulhat így egy szerepjátékos, képzeletre épülő beszélgetés.

 

Ismertek-e olyan állatokat, amelyek valóságos várat, várost építenek maguknak? (pl. a hód)
Hogyan építenek az állatok? Hogyan építenek az emberek? Mi a különbség?
Miért épít az ember városokat? Tudjátok-e, hogyan épültek az első városok? Mi volt az építőanyag?
A Biblia is beszámol egy város építéséről. Figyeljétek meg, hogyan, milyen anyagból épült.

 

Bibliai történet:                                                                                                       10 perc

Meséld el Bábel tornya építését a saját szavaiddal, érzékeltetve az építők munkáját. Segít ebben a Mesélő Biblia (Harmat, 2008) „Torony a magas égig” vagy a Beszélgető Biblia (Móra, 2014) „A tornyok tornya” c. története.

 

Beszélgessetek az alábbi kérdések segítségével:
Milyen anyagokból, milyen építőtechnikával épült a város és a torony?
Vajon az építők értettek-e az építkezéshez?
Milyen hibát követtek el? Miért nem engedte Isten, hogy folytassák az építkezést?
Mi lett az építés végeredménye?
Szerintetek mit kellett volna tenniük Bábel építőinek?

 

Később is épültek városok, téglából is, kőből is, és agyagból is. Az emberek szétszéledtek és szaporodtak, és egyre többen lettek. A népek falvakban és városokban éltek, a városokat falakkal vették körül, hogy megvédjék magukat a támadásoktól. A városoknak gyakran volt egy királya is, aki uralkodott, vezette és irányította a népet. Máshol a városok összefogtak, vagy egy király uralma alatt egyesültek, és így országgá vagy egész birodalommá lettek. Az ember világát nehéz lenne elképzelni házak és városok nélkül.

 

Alkalmazó feladatok:                                                                                             10 perc

Ti hol éltek, honnan jöttetek? Ki szeretne mesélni róla? – Hallgasd meg a gyerekek elbeszéléseit, legjobb, ha kérdésekkel irányítva spontán beszélgetéssé tudod alakítani ezt a részt. Fontos, hogy az életterünket is be tudjuk mutatni, ahol szeretünk lakni, aludni, játszani, amerre szeretünk sétálni, stb.

Te honnan jöttél? – Készítsen mindenki egy rajzot, ami bemutatja a szobát vagy házat, ahol él. Ha nem marad elég idő, a feladatot be lehet fejezni otthon, vagy maradhat teljesen otthonra is. De az fontos, hogy a következő alkalomra hozzátok magatokkal.

 

Záró feladat:                                                                                                           5-10 perc

Nem hagyhatjuk így a termet, kezdeni kell valamit az építményekkel. Mit javasoltok? Maradjon így? Költöztessük az állatokat jobb helyre? Alakítsunk ki számukra egy kuckót, ahol sokáig jól érzik magukat? Vagy költözzenek haza inkább?

A megoldást annak megfelelően alakítsátok ki, hogy a plüssállatok maradhatnak-e a teremben, illetve milyen lehetőségek vannak az elhelyezésükre.

Kuckók alakíthatók ki a polcokon, szekrényben és a dobozházakban is. A közös megoldás keresése és kialakítása egyben hatékony csoportépítő alkalom lehet. Amennyiben az állatfigurák a teremben maradhatnak, később is előkerülhetnek egy-egy játék során, és növelhetik a gyerekek otthonosság-érzetét a csoportban.

 

 

A tanmenetet és óraterveket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 2 menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/hittan-2/

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .