12-1. Veszélyes pusztai állatok: farkas, sakál, hiéna

, , Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, természetismeret, gondolkodtató, logikai feladat, érzékszervi játék, ének, zene, ritmus, drámajáték, élménypedagógia, 
Szervezési formák:  hittanóra, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, hanganyag, 
 • Alapige: Ézsaiás 34,13–14; 43,20–21
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, logikai-matematikai, természeti, zenei-ritmikus, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Bibliai ige alapján dicsőítő zsoltárvers írása; természetismeret: ragadozó állatok tulajdonságainak, képeinek csoportosítása; ragadozó állatok felismerése hang alapján, hangutánzás, állatkórus; térrendezés: állatok lakhelye, búvóhelye

 

A pusztai vándorlás nem volt veszélytelen, hiszen sok ragadozó állat élt és él ma is arrafelé. Ismerkedjünk meg néhánnyal.

 

Folyó a pusztában (Verbális-nyelvi)

„Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet.”

Ézsaiás 43,2021

 

A következő hetekben a pusztában élő állatokkal fogunk foglalkozni. A pusztáról azonban nem az jut eszünkbe, hogy élettel van teli. Éppen ezt a képet festi elénk Ézsaiás, aki a Vörös-tengernél véghezvitt csodákra mutat (Ézs 43,16–17), majd új szabadítást ígér népének. Most nem a tengert teszi szárazzá, hanem a pusztát oázissá, ami a réginél is nagyobb csoda. Még a puszta állatai is dicsőíteni fogják Istent, mert folyókat fakaszt a pusztában, és új életet ad állatnak, embernek.

Írják meg a gyerekek a pusztai állatok Istent dicsőítő zsoltárversét.

 

Azonosságok és különbségek (Logikai-matematikai, természeti)

Az első tankockán válasszuk ki, hogy a farkas, a sakál és a hiéna közül mely állatra vagy állatokra igaz az állítás !

A tankocka elérhető itt: Azonosságok és különbségek (farkasok, sakálok, hiénák)

Állítások és megoldások (az állat kezdőbetűjével megadva):

 • Az izraeli pusztában élő faja egyedül, esetleg párban él. – F S
 • A macskafélék családjába tartozik, mégis inkább a kutyákhoz hasonlít. – H
 • Aranysárga színe van. – S
 • A kutyafélék családjába tartozik. – F S
 • A pusztában élő fajának színe nyáron vöröses, télen fekete. – F
 • Akár száz fős csapatot is alkothat. – H
 • A Bibliában sokszor róka néven is említik. – S
 • Egyetlen éjszaka akár 100 kilométert is megtesz. – F
 • Régen úgy tartották, hogy képes az emberi beszédre. – H
 • Nem tud kitartóan futni. – S

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

11-2. Az aranyborjú körül

, , Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  ének, zene, ritmus, barkácsolás, kézművesség, érzékszervi játék, drámajáték, élménypedagógia, nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kép, galéria, kézműves oldal, 
 • Alapige: 2Mózes 32,1–6 (15–20); valamint 2Mózes 19 (16–20); 20,18–21; 24,12–28
 • Intelligenciatípus: Zenei-ritmikus, kapcsolati, önismereti, egzisztenciális, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: Ókori egyiptomi hangszer megismerése, hangszerkészítés; a várakozás feszültége – hunyójáték; szólásmagyarázat, csoportnyomással összefüggő szituációs játékok; ima döntéshelyzetben, imádság írása

 

Zeneszerszámok (Zenei-ritmikus)

„Másnap tehát korán fölkeltek, égőáldozatokat áldoztak, és békeáldozatokat mutattak be. Azután leült a nép enni és inni, majd mulatozni kezdtek.” 2Mózes 32,6 (vö. 18–19. versek)

Az állatistenek imádatát, így a hozzájuk kapcsolódó szertartási elemeket is valószínűleg egyiptomi mintára végezte el a kivonuló nép, hiszen Isten rendelkezéseit még nem ismerték, csak az egyiptomi vallási rendet.

Az egyiptomi áldozati szertartás egyik fontos eleme a zenei kíséret volt. Amikor az áldozatot bemutatták a kiválasztott istennek, akkor egy csörgő hangszert szólaltattak meg, a szisztrumot. Ezt a hangszert az egyiptomiak olyan szentnek tartották, mint a zsidók a sófárt. Elsősorban Hathor, a szerelem és anyaság istennője kultuszában használták, de más istenek kultuszában is gyakran előkerült. A hangszer U alakja a tehén formában is ábrázolt istennő szarvaira emlékeztette az egyiptomiakat. Az aranyborjú tiszteletekor tehát valószínűleg használtak szisztrumot vagy valamilyen csörgőket a zsidók is.

A képen egy a ramszeszidák korából származó (tehát a zsidók fogságának idejéről való) szisztrumot láthatunk. A hangszeren megjelenik Hathor istennő arca is, hagyományosan tehénfülekkel ábrázolva.

Kép forrása

A nyitóképen: egyiptomi nő szisztrummal a kezében (Kr. e. 1250–1200)

Kép forrása

 

Egyszerű szisztrumot készíthetünk a gyerekekkel egy darab drótból és 8-10 átfúrt fémkupakból. (Játékos mesterkedések 15. oldal)

Ha vannak segítőkész apukák, akkor ágasfából is elkészíthetjük a szisztrum testét, de ekkor is érdemes fémkupakokkal dolgozni, mert ez hasonlít legjobban az eredeti hangszer hangjához. (Játékos mesterkedések 18. oldal)

A szisztrumok (és sok más gyerekekkel is elkészíthető hangszer) leírása Nagyné Árgány Brigitta: Játékos mesterkedések című, gyermekhangszerek készítéséről szóló könyvében található meg (lásd a címre kattintva).

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

11-1. Aranyborjú készül

, , Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, drámajáték, élménypedagógia, gondolkodtató, logikai feladat, képalkotás, vizualitás, természetismeret, 
Szervezési formák:  hittanóra, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  történelem, egyháztörténet, kortörténet, háttéranyag, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, kép, galéria, 
 • Alapige: 2Mózes 32,1–6 (15–20); valamint 2Mózes 19 (16–20); 20,18–21; 24,12–28
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, kapcsolati, logikai-matematikai, testi-mozgásos, vizuális-térbeli, természeti
 • Tevékenység: Bibliai történet alapján érvek gyűjtése, csoportvita; igaz-hamis állítások; állóképek; egyiptomi bika- és tehénalakú istenek, képgaléria megtekintése; párosító tankocka: szarvasmarha nevei nemek és életkor alapján

 

Vita a Sínainál (Verbális-nyelvi, kapcsolati)

Izrael népe rövid idő alatt hatalmas dolgokon ment keresztül. Olyan dolgokon, amelyeket ember elképzelni sem tud, hiszen Isten számtalan csodán keresztül mutatta meg, hogy szereti a népét, és gondját viseli. Ám ezek az isteni tettek félelemmel is eltöltötték őket. Ráadásul az Úrtól választott vezető, Mózes 40 napja felment a hegyre. Egy olyan hegyre, ami – mai kifejezéssel – vulkanikus jelenségeket mutatott. 40 napja semmit sem tudtak Mózesről. Ott ültek a Sínai lábánál teljes bizonytalanságban és rettegő félelemben. Sokan voltak, akik Egyiptomra visszagondolva már csak a biztonságot és viszonylagos jólétet látták. Azt, hogy az egyiptomi állatistenek segítettek. Mózes Istenéről pedig alig tudnak valamit. Ráadásul Mózes is eltűnt. Nem csoda hát, hogy sokan lázongani kezdtek, hogy elfogyott a türelmük, és a láthatatlan Isten helyett, akinek még a nevét sem szabad kimondani, egy kézzelfogható istent szerettek volna. De azért valószínű, hogy nem mindenki gondolkodott így.

A gyerekek képzeljék el ezt a szituációt, majd alkossanak két csoportot, akik egymással vitáznak. Az egyik csoport azt mondja, hogy fel kell állítani az aranyborjút, a másik azt, hogy nem. Mindkét csoport gyűjtsön érveket a saját igaza mellett, majd egyenlő időt adva a megszólalásra bonyolítsuk le a vitát.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

10-2. Fürjek és manna

, , Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  természetismeret, nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  lexikon, szótár, 
 • Alapige: 2Mózes 16 (4Mózes 11); Máté 6,11
 • Intelligenciatípus: Természeti, kapcsolati, vizuális-térbeli, önismereti, egzisztenciális, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: Fürj bemutatása lexikonok segítségével; fürjhúsreceptek keresése, böngészése; kollázskészítés csoportmunkában; egyéni és csoportos étel-értéksorrend; hálaadó imádság írása

 

Milyenek a fürjek? (Természeti, verbális-nyelvi)

1.

A Wikipédia és a Keresztyén bibliai lexikon segítségével mutassátok be a fürjeket a többieknek. A bemutató készülhet páros vagy csoportmunkában. Mi a magyarázata annak, hogy fürjek tömegét tudták megfogni a pusztában?

A Wikipédia-oldal elérhető itt: Fürj

A Keresztyén bibliai lexikon szócikke elérhető itt: Állatok (34. Fürj)

Kép forrása: Fürjtörténet

2.

Az ókorban a fürj (és a mézes pogácsa is, amihez a manna íze hasonlított) az uralkodók és nagyon gazdag emberek étke volt. Isten tehát igencsak jól tartotta a népét a pusztában, ha nem is jutott hús minden napra.

Keressünk az interneten recepteket, amelyek fürjhúsból (nem fürjtojásból!) készíthető ételeket mutatnak be. Böngésszenek a receptek közt a gyerekek, és válasszák ki, melyiket ennék meg szívesen! A keresést, böngészést végezhetik páros vagy csoportmunkában.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

10-1. Fürj a fazékba

, , Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, drámajáték, élménypedagógia, gondolkodtató, logikai feladat, természetismeret, képalkotás, vizualitás, ének, zene, ritmus, érzékszervi játék, mozgásos játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kép, galéria, hanganyag, online játékok, digitális oktató anyag, 
 • Alapige: 2Mózes 16 (4Mózes 11)
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, kapcsolati, logikai-matematikai, vizuális-térbeli, természeti, zenei-ritmikus, testi-mozgásos
 • Tevékenység: Bibliai történet alaphelyzete szituációs játékkal; igaz és inverz állítások; fürjképek megtekintése, fürjmemória; fürj ábrázolása kavicsfestéssel; fürj hangjának meghallgatása, hangbújócska; fürjfogójáték

 

Zúgolódás (Verbális-nyelvi, kapcsolati)

A zsidók gyakorta zúgolódtak. Egyiptomban a szolgaság ellen, és hogy miért nem segít az Úr. A pusztában viszont már visszasírták az egyiptomi húsos fazekakat, és féltek, hogy éhen halnak. És talán az ellen is zúgolódtak, hogy negyven évig nem volt más „menü”, mint a manna s néha a fürjek.

A gyerekek alkossanak három kis csoportot, akik a különböző helyzetekben zúgolódnak. A csoportokban legyen egy Mózes és Áron is, aki mindig megválaszol a zúgolódók sirámaira.

 

Inverz mondatok (Logikai-matematikai, verbális-nyelvi)

A zsidók olyan dolgokat állítanak zúgolódásuk során, amelyek nem igazak. Keressük meg az inverz állításokat a szövegben, majd következtessük ki azok valóságtartalmát is:

Inverz: Egyiptomban a húsos fazekak mellett ültünk.
Valós: Egyiptomban sanyargattak minket, sokat nélkülöztünk.

Inverz: Jóllakásig ehettünk kenyeret!
Valós: Kenyérre is alig jutott, és folyton robotolni kellett.

Inverz: Azért hoztatok ki bennünket ebbe a pusztába, hogy ezt az egész gyülekezetet éhhalálra juttassátok?
Valós: Isten gondoskodik rólunk a pusztában is.

Induljunk ki a szituációból, amiben a zsidók voltak a pusztában. Keressünk igaz állításokat, és alkossuk meg azok inverzét is, amivel lehetne még folytatni a zúgolódást. Pl.:

Isten törődik velünk, gondoskodik rólunk. → Inverz: Isten ránk se néz, nem foglalkozik velünk.

Isten vezet helyes irányba minket. → Inverz: Isten tévútra vezetett, csapdába csalt minket.

Eljutunk Kánaánba. → Inverz: Sosem jutunk el az Ígéret földjére.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

09-2. Tengeri állatok, a mélység lényei

, , Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  természetismeret, ön- és társismeret, kapcsolat, nyelvi feladat, játék, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  természettudomány, kortörténet, háttéranyag, művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kép, galéria, digitális oktató anyag, 
 • Alapige: 3Mózes 11,9–12; Zsoltárok 104,24–26; Jób 40,25–32; Ézsaiás 27,1; Zsoltárok 74,13–14; Jónás 2; Zsoltárok 69,2–3.14–16
 • Intelligenciatípus: Természeti, önismereti, kapcsolati, egzisztenciális, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: Bibliai állatismeret: tiszta és tisztátalan tengeri állatok megkülönböztetése; tengeri állatok tulajdonságai alapján ön- és társismereti játék; tengeri szörny mitológiai képe: képzeleti és projekciós játék; bibliai imádság olvasása, értelmezése, irodalmi feldolgozása; beszélgetés, imádság írása

 

Tiszta vagy tisztátalan? (Természeti)

Mózes törvényei meghatározzák, hogy mely állatokat ehetik meg a zsidók, és melyeket nem. A 3Mózes 11,9–12 igeverseiben a vízi állatokról rendelkezik az Úr. Olvassuk fel az igeszakaszt, a gyerekek pedig figyeljék meg, hogy a törvényszöveg szerint mi a feltétele annak, hogy egy vízi állat tiszta, tehát fogyasztható legyen?

Vajon tudod-e, hogy a tankockaképeken látható vízi állatok közül melyik számít tisztának, melyik tisztátalannak? Húzd a képeket a megfelelő csoportba! A kurzort az i-betűre helyezve megtudhatod az állat nevét is.

A tankocka elérhető itt: Tengeri lények – Mózes törvénye

Tankockaképek forrása:

Tiszta Tisztátalan
Tonhal Tengeri tehén
Makréla Palackorrú delfin
Sügér Cserepes teknős
Szardínia Polip
Tőkehal Tintahal
Tarisznyarák

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

09-1. A Vörös-tenger falai, tengeri állatok

, , Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, képalkotás, vizualitás, természetismeret, gondolkodtató, logikai feladat, ének, zene, ritmus, mozgásos játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, digitális oktató anyag, 

Alapige: 2Mózes 14,15–31; Zsoltárok 104,24–25

 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, vizuális-térbeli, logikai-matematikai, természeti, zenei-ritmikus, testi-mozgásos
 • Tevékenység: Bibliai történet megtekintése animációs filmen, beszélgetés, mondatasszociációs játék nézőpontváltással; tengeri állatok sorba rendezése méret alapján; állatfelismerés árnykép alapján, kollázskészítés; a bálnaének megismerése, kreatív írás; állatmozgást utánzó játékok

 

Átkelés a Vörös-tengeren (Verbális-nyelvi, vizuális-térbeli)

A zsidók nem voltak tengeri nép, sőt, kifejezett félelemmel viseltettek a tenger, a tengeri utazás, a tengeri állatok irányában. Ennek ellenére, vagy éppen ezért a zsidó nép egyik legmeghatározóbb élménye volt Isten szabadítása, amikor átkeltek a Vörös-tengeren.

Az egyiptomi rabság, és szabadulás történetét biztosan ismerik már a gyerekek. Ha nem, akkor elevenítsük fel néhány mondatban, majd nézzük meg az Egyiptom hercege című filmből a vonatkozó részletet. (Az ajánlott filmrészlet angol nyelvű, mivel a magyar kópiák igen rossz minőségűek. Ám ebben a rövid filmrészletben nincs lényeges párbeszéd, így a gyerekek számára is érthető lesz, főleg némi igeismerettel.)

A film elérhető itt (nyitókép forrása): Egyiptom hercege – Vörös-tenger

 

A film megtekintése után beszélgessünk arról, hogy mit érezhettek, mit gondolhattak, miről beszélgethettek a zsidók az átkelés alatt?

Majd fordítsuk meg a dolgot, és váltsunk nézőpontot! A filmrészlet közepén a vízfalban néhány tengeri állat árnyképe úszik keresztül. Vajon mit érezhettek, gondolhattak a vízi lények, amikor megtapasztalták a tenger kettéválását, s azt, hogy az ő lakhelyükön egy egészen más, szárazföldi faj, az ember vág keresztül. A beszélgetés után közösen, mondatasszociációs játékkal alkossunk egy szöveget, ami a vízi állatok reakcióját mutatja be. A gyerekek feladata a játékban az, hogy az adott szereplő vagy szereplők helyzetébe képzeljék magukat (most a tengeri élőlények helyzetébe). Az első játékos mond egy mondatot halszerepben (mintha a hal mondaná-gondolná), és akinek eszébe jut egy másik mondat, az folytatja. Célunk az, hogy a bibliai történetet úgy interpretálják a mondatasszociáció segítségével, ahogyan azt a tengeri élőlények láthatták és megélhették a film képei és az ige alapján: „Izráel fiai szárazon mentek be a tenger közepébe, a víz pedig falként állt mellettük jobbról és balról.” (2Mózes 14,22)

Pl.:

– Jaj! Jaj! Mi ez a nagy áramlás?

– Miért nem tudok tovább úszni!

– Feltornyosodik a víz!

– Ott… Nézzétek! Ott… Mik azok a kétlábúak?

– Emberek! És mennyien? Egy óriás raj!

– De hát ők nem valók ide! Még uszonyuk sincs!

– Mit keresnek itt? Miért nem maradtak a parton? Stb.

 

Kicsik és nagyok (Logikai-matematikai, természeti)

A tengerekben a kicsitől a nagyig rengetegféle állat él. Állítsuk sorba a képeket nagyság szerint az alábbi tankockán. Az első állat legyen a legnagyobb. Jó, ha tudjuk, hogy a bálnán és az óriáskalmáron kívül mindegyik állat él a Vörös-tengerben. Az állat nevét megnézhetjük, ha az i-betűre visszük a kurzort.

A tankocka elérhető itt: Tengeri nagyságok

A gyerekek próbálják meghatározni a sorrendet, becsüljék meg az állatok nagyságát, végül mondjuk meg nekik a jó eredményt. A méretezésnél a középméretet vettük figyelembe.

A képek forrása a nevekre kattintva elérhető:

 

Árnyak a vízfalon (Vizuális-térbeli)

Nézzük meg az Egyiptom hercege című rajzfilmből való, a zsidó nép megmenekülését bemutató rajzfilmrészletet, ami a Vörös-tengeren való átkelést ábrázolja (lásd az első feladatnál). Majd nézzük meg újra a 2:14-től 2:20-ig tartó pár másodpercet.

Beszéljük meg, hogy milyen vízi állatokat látunk elúszni a háttérben?

Nézzük meg az alábbi tankockát, és a gyerekek próbálják felismerni a tengeri élőlényeket az árnyalakjukról.

A tankocka elérhető itt: Vörös-tenger árnyképek

Majd nézzük meg a film egy kikockázott pillanatát is!

A tankocka elérhető itt: Vörös-tenger árnykép

Beszéljük meg a kép vizuális elemeit:

 • arányok (bálna, emberek)
 • színek, színkontrasztok (kék/zöld – sárga, sötét–világos)
 • formák kontúrvonala, kontrasztja (nagy fekete folt – kicsi, színes foltok sora)
 • felület, textúra (a tenger hullámzásának, a fáklyák lobogásának ábrázolása).

Végül vigyünk be többféle árnyalatú színes papírt (vízszínekből legyen bőven, ajánlott a gyűrt-merített színes papír). A gyerekek papírkollázs technikával készítsenek hasonló képet, amin többféle tengeri élőlény szerepeljen. (A bálna ábrázolásához nem kell ragaszkodni, hiszen nem vörös-tengeri élőlény.)

 

Tengeri állatok hangja (Zenei-ritmikus, természeti, verbális-nyelvi)

A tengeri állatokat némának tartjuk, pedig vannak közülük, akik képesek hangot kiadni. Nem is akármilyen hangot!

Nagyobb gyerekekkel hallgassunk meg egy rövid, ötperces előadást (magyar felirattal) a bálnák énekéről. Elérhető itt: Miért énekelnek a bálnák?

Hallgassuk meg a bálnák énekét is, a videó elérhető itt: Bálnaének

Miről énekelnek a bálnák? Ha nem is értjük, próbáljuk elképzelni. Írjanak a gyerekek ritmikus szöveget, szabad verset, ami egy bálnaéneket próbál „lefordítani” emberi nyelvre.

 

Tengeri állatok mozgása (Testi-mozgásos)

A gyerekek utánozzák néhány tengeri állat mozgását (jobb híján szárazföldön, egy-egy jellemző tulajdonságra építve). A begyakorolt mozgásokból lehet sorversenyt vagy fogót is rendezni.

 • Rákjárás: a gyerekek leülnek a földre, majd tenyerükön és talpukon hátrafelé haladnak.
 • Teknősjárás: A gyerekek hassal lefekszenek a földre, majd maguk alá húzzák a kezüket és a lábukat. Lassan kinyújtják újra, tesznek néhány lépést négykézláb, majd újra visszahúzzák maguk alá.
 • Polipok: négy gyerek a hátát egymásnak vetve közlekedik a „nyolc” lábán.
 • Bohóchal: futkározás „korallok” közt: egy székekből összeállított akadálypályán.

 

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

08-2. A tíz csapás: az ember szíve

, , Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, drámajáték, élménypedagógia, ön- és társismeret, kapcsolat, ének, zene, ritmus, mozgásos játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, hanganyag, 
 • Alapige: 2Mózes 7,26 – 8,11; 8,12–15; 8,16–28; 10,1–20
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, kapcsolati, zenei-ritmikus, testi-mozgásos, önismereti, egzisztenciális, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: Bibliai történet megismerése, interjú a csapást átélőkkel; zenemű meghallgatása, pantomimmozgás, balettfilm megtekintése; érvelés, vita; szólásértelmezés, beszélgetés, énekhallgatás, imádság írása

 

Csapások Egyiptomban (Verbális-nyelvi, kapcsolati)

A gyerekeket osszuk négy csoportra az állatoknak megfelelően. Minden csoport olvassa el a kijelölt igeszakaszt, majd beszéljék meg, hogyan élhették meg az egyiptomiak az adott állatok „támadását”. Ezután válasszanak maguk közül (csoportonként) egy riportert. A többiek vegyenek fel valamilyen karaktert a korabeli egyiptomiak közül, és készítsenek egy interjút arról, milyen volt az egyiptomiak élete az adott csapás ideje alatt.

 • Békák – Második csapás: 2Mózes 7,26 – 8,11
 • Szúnyogok – Harmadik csapás: 2Mózes 8,1215
 • Böglyök – Negyedik csapás: 2Mózes 8,1628
 • Sáskák – Nyolcadik csapás: 2Mózes 10,120

Mocsári vadászat Thébából
(Kr. e. 1500 körül)

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

08-1. A tíz csapás: békák, böglyök, szúnyogok és sáskák

, , Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  természetismeret, gondolkodtató, logikai feladat, ének, zene, ritmus, barkácsolás, kézművesség, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  természettudomány, művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, film, hanganyag, kézműves oldal, 

Igaz állítások (Logikai-matematikai, természeti)

Alább igaz állításokat olvashatunk. A gyerekek döntsék el, mely állítás melyik állatra vonatkozik. Figyelj, mert van olyan állítás, amely több állatra is jellemző! (A jó megoldást az állatok neve melletti betűk jelzik: bk – békák, sz – szúnyogok, bö – böglyök, s – sáskák.)

Repülnek: sz – bö – s

Ősi legyek:

Vaskos, zömök testű viszonylag nagy repülő rovarok:

A nőstények az emberek és az állatok vérét szívják: bö – sz

Erős a hátsó lábuk: bk – s

Hangjukat a lábukkal adják: s

Kicsi, törékeny repülő rovarok: sz

Ugrálva közlekednek: bk – s

Betegségeket terjesztenek:

Minden zöld levelet lerágnak, ami az útjukba kerül: s

Egyik fajuk a malária nevű betegséget terjeszti: sz

Még a sivatagokban is megélnek: s

Farkatlan kétéltűek: bk

 

Sáskajárás Etiópiában

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

07-2. Állatok, állatistenek Egyiptomban

, , Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  képalkotás, vizualitás, természetismeret, ének, zene, ritmus, mozgásos játék, nyelvi feladat, játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, digitális oktató anyag, 
 • Alapige: 1Mózes 41,1–36; 2Mózes 2,1–10
 • Intelligenciatípus: Zenei-ritmikus, vizuális-térbeli, testi-mozgásos, természeti, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: Részlet megfigyelése a bibliai történet rajzfilm-adaptációjából: állatok, hanghatások; szerepjátékos fogó két part között; a forró éghajlati övezet állatainak megfigyelése filmfelvételen; kép-szöveg párosító feladat: az ókori Egyiptom állat alakú istenei és jellemzőik

 

Mózes kosara a Níluson (Zenei-ritmikus, vizuális-térbeli)

Meséljük el Mózes születésének és megmenekülésének történetét, aztán nézzük meg a nílusi részt az Egyiptom hercege című filmből. Ez a rész egy szép altatóval indul (2:50-től), majd a kisgyermekre leselkedő veszélyeket mutatja be. Figyeljék meg a gyerekek, milyen állatokat látnak a filmen, azokat milyen zenei, illetve hanghatásokkal jeleníti meg a film.

A filmrészlet elérhető itt: Szabadíts meg minket – Egyiptom hercege

A dalszöveg elérhető itt: Egyiptom hercege: Megszabadít

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/