• Alapige: Ézsaiás 11,6–7; Náhum 2,12–14
 • Intelligenciatípus: Természeti, testi-mozgásos, kapcsolati, verbális-nyelvi, zenei-ritmikus
 • Tevékenység: Természetfilmek megfigyelése: az oroszlánok mozgása, viselkedése, mímes-mozgásos játék; megszakított film folytatása képzeletben, beszélgetés; mozgásos fogó- és csapdajáték; oroszlános versek, dalok megismerése, ritmizálása

 

Oroszláncsaládok (Természeti, testi-mozgásos, kapcsolati)

A felvételen egy oroszláncsaládot láthatunk. Figyeljük meg, hányan vannak, milyen korúak, milyen neműek. Figyeljük meg az állatok mozgását: Mi a különbség a nőstény és a hím oroszlán, a kölyökoroszlánok és a felnőttek mozgása között?

 

Alakítsanak a gyerekek oroszláncsaládokat, és osszák ki a szerepeket. Legyenek a családban felnőtt hím, nőstény és kölyökoroszlánok. Családonként vonuljanak végig a termen négykézláb, mintha oroszlánok lennének, és a testmozgásukkal mutassák meg, milyen oroszlánt jelenítenek meg.

Az oroszláncsaládok spontán családi jeleneteket is rendezhetnek mozgással a terem vagy udvar egyik részén.

Nyitókép forrása

 

Állatmesék a természetben (Természeti, verbális-nyelvi)

 

Hová lett az oroszlánok tanyája,
az oroszlánkölykök barlangja,
ahová hazajárt nőstényéhez a hím oroszlán,
ahol a kölykeivel lakott,
és senki sem merte fölriasztani?!
Az oroszlán bőven szerzett zsákmányt kölykeinek,
és öldökölt nőstényeinek,
megtöltötte barlangjait zsákmánnyal,
tanyáit pedig prédával.

Náhum 2,12–13

 

A prófétai ige Ninive és az asszír birodalom pusztulását írja le az oroszlántanya érzékletes képével, ami odalesz, mert oroszlánkölykeit fegyver emészti meg (Náhum 2,14).

Az oroszlánok zsákmányszerző természetét néhány érdekes filmfelvételen követhetjük figyelemmel (a filmek a címre kattintva elérhetők). Ám mindegyik felvételen van valami csavar, ami érdekessé teszi a filmet. Akár mesét, szimbolikus történetet is alkothatunk belőle.

 

Oroszlántámadás falkában bivalyok ellen

A támadás sikeres, és sokáig az oroszlánok terve szerint halad: a bivalycsordától sikerül elszakítani egy gyengébb állatot, és közös erővel leteríteni. Ám akkor érkezik egy új oroszlán.

Itt (kb. 3:30-nál) állítsuk meg a filmet, és kérdezzük meg a gyerekektől, hogy szerintük mi történik ezután. Hallgassuk meg az ötleteiket, majd nézzük meg a filmet.

Az állatok viselkedésére itt találunk magyarázatot: Állatmesébe illő bivalytámadás

 

Oroszlántámadás vaddisznó ellen

Az első képsorok után, a 2. másodpercnél állítsuk meg a felvételt, és kérdezzük meg a gyerekektől: Felismertétek-e, milyen állatot támadott meg az oroszlán? Mit gondoltok, mi lesz a sorsa?

Majd nézzük végig a filmet a harcias vaddisznó sikeres önvédelméről.

 

Oroszlán és fiatal szarvas

Nézzük meg a terepen készült felvételt kb. 1:36 másodpercig, majd beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy mi történhetett a kis szarvassal?

Ezután nézzük végig a videót. Miért megdöbbentő és furcsa az oroszlán viselkedése? Mit tesz, amikor megjelenik a másik oroszlán? Mit várnánk, hogyan kellene viselkednie? Mindezek fényében mi történhetett a videó első percében? (Valószínűleg csak játszottak.)

Végül olvassuk el Ézsaiás 11,6–7. igeverseit, és beszéljük meg, hogy ezzel a felvétellel egy kis bepillantást nyerhetünk arról, milyennek írta le Ézsaiás a Messiás visszajövetele utáni világot, amikor az oroszlánok is szelídek lesznek.

 

Oroszlánfogó és csapdajáték (Testi-mozgásos)

Két hagyományos szudáni játék ismerős mozgásokkal, mégis a mi játékainktól eltérő szerephelyzetben.

Forrás: Lukácsy András: Népek játékai (Móra, Bp., 1964, 347-348. o.)

 

Oroszlán és antilop

Fogójáték, amiben a fogó oroszlán, a menekülők antilopok. Játék elején az antilopok „hunynak”, az oroszlán pedig jól elrejtőzik a bokros-fás terepen. Ezután az antilopok szétszélednek a játékterepen, de nem tudják, hol rejtőzik az oroszlán. Az oroszlán váratlanul támad, amikor legnagyobb esélye van a zsákmányszerzésre. Az elfogott antilopok is az oroszlánt segítik, amíg csak egy antilop marad életben. Ő lesz a következő oroszlán.

Variálhatjuk úgy is a játékot, hogy több oroszlán indul csapatban hajtóvadászatra. Ők is rejtőzéssel kezdik, és már az elhelyezkedésükkel igyekeznek csapdát állítani.

 

Afrikai leopárdcsapda

A játékosok körben állnak, és a körív mentén egymás mögött énekelve körben járnak, közben két játékos mindkét kezét összefogva „csapdát” tart a fejük felett. A játékosok az éneklés ütemére lépdelnek, tenyerükkel tapsolnak. Többféle ének tartozik a játékhoz, az egyik így szól:

Oroszlán és leopárd, oroszlán és leopárd
két éji vadász.
Oroszlán és leopárd, oroszlán és leopárd
zsákmányra talál.

Az ének végén lecsapódik a csapda: a két magasra tartott kéz lehull, és megfog valakit a játékosok közül, aki kiáll. Hasonlóan folytatódik a játék. Ha már két játékos állt ki, ők új csapdát alkotnak, és a dal végén már két játékos lesz fogoly. Így egyre több lesz a csapda, és egyre kevesebb a szabad játékos. Az utolsó kettő a győztes.

A csapdajáték magyar változatai kapus játékként ismertek. Ilyen a Bújj, bújj, zöld ág, ahol a kapu erre a sorra csapódik le: „Bent maradt a macska.” Mifelénk legfeljebb vadmacskáról lehet szó, oroszlánról nem. (A játékleírás elérhető a címre kattintva.)

 

Oroszlánversek és -dalok (Zenei-ritmikus, verbális-nyelvi)

Több olyan mondóka, vers és dal is ismert, ami az oroszlánt mutatja be játékosan. Olvassuk fel ezeket a gyerekeknek, majd felelgetve ismételjük, ritmizáljuk a verseket (alább csak részleteket közlünk, a teljes szöveg elérhető a címre kattintva). Amelyik megtetszik, azzal játszhatunk csapdajátékot is (lásd az előbbi játékleírást).

Hallgassuk meg az elérhető dalokat. (A Kaláka dalfeldolgozás megtalálható a Nálatok laknak-e állatok? című lemezen.)

 

Csoóri Sándor: Oroszlán

Kis oroszlán, nagy oroszlán,
hol rohangál, hol poroszkál.

 

Orbán Ottó: Oroszlán

Kisoroszlán, gömbölyded,
boldog, mikor bömbölhet.

 

Tandori Dezső: Oroszlán

Sivatagi oroszlánok
nem túl nagy állatbarátok.
Fut előlük a szomszédnép,
mindenki félti a bőrét.

 

Molnár Tamás: Zenés állatkert – Az oroszlán

Ha valami oson a sötétben,
és messziről látszik egy mérges szem,
hát jobban teszed, ha odébbállsz,
az oroszlánnal sose játssz!

 

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

 • Alapige: 1Mózes 49,9; Bírák 14,5–14 (15–20); 2Sámuel 17,10; Jób 38,39–40; Zsoltárok 10,9; 17,12; 34,11; 104,21; Példabeszédek 19,12; Ézsaiás 5,29; 31,4; Jeremiás 50,44; Ámósz 3,8; Náhum 2,12; 1Péter 5,8
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, kapcsolati, logikai-matematikai, önismereti, egzisztenciális, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Bibliaismeret: félbevágott oroszlános igék párosítása, értelmezése; bibliai találós kérdés megfejtése, történet megismerése, találós kérdések alkotása az oroszlánról; oroszlános állatmese megismerése, folytatása másképp; oroszlán-ábrázolások megfigyelése, címerterv alkotása

 

Oroszlános igék (Verbális-nyelvi, kapcsolati)

Az ószövetségi időkben Palesztina területén gyakori és rettegett ragadozó vadállat volt az oroszlán. Főleg a Jordán völgyében, bozótosaiban tanyázott, onnan jött elő megtámadni a nyájakat, sőt a pásztorokat is.

 

Ahogyan morog az oroszlán,
az erős, fiatal hím a zsákmánya fölött,
ha összegyűl is ellene valamennyi pásztor,
és nem retten meg kiáltozásuktól,
nem hunyászkodik meg a lármától, amit csapnak:
úgy száll le a Seregek Ura,
hogy harcoljon Sion hegyéért és dombjáért.

Ézsaiás 31,4

 

Ellenségeit is oroszlán módjára győzi le az Úr:

 

Mint egy oroszlán,
amely a Jordán bozótjából feljön az üde legelőre,
úgy űzöm el őket egy pillanat alatt,
és választottamat helyezem föléje.

Jeremiás 50,44

 

A Biblia sok szöveghelye tanúskodik az oroszlán erejéről, életmódjáról, tulajdonságairól, gyakran szerepel az oroszlán hasonlatokban. Egy csokorra való oroszlános igét gyűjtöttünk össze, amit megismertethetünk a gyerekekkel egy párkereső játék keretében. Az igéket kettévágva találjuk meg kártyákon (lásd a csatolt mellékletet). A gyerekek húznak egy-egy kártyát, majd megkeresik, melyik társuknál van a kártyájuk párja. A párok ezután keressék meg a Bibliában az adott igehelyet, és figyeljék meg, az oroszlánok milyen tulajdonsága szerepel itt, és mit jelent, mit jelképez (az adott szövegösszefüggésben). Végül a párok mutassák be az igét és jelentését.

 

Lehevert, elnyújtózott,
mint a hím vagy a nőstény oroszlán
– ki merné fölzavarni?!

1Mózes 49,9

 

Akkor kétségbe fog esni még a legbátrabb harcos is,
akinek olyan a szíve, mint az oroszláné.

2Sámuel 17,10

 

Tudsz-e a nőstény oroszlánnak zsákmányt ejteni,
ki tudod-e elégíteni az oroszlánkölykök éhségét,
amikor rejtekhelyükön lapulnak,
és a bokrok között leshelyükön fekszenek?

Jób 38,39–40

 

Lesben áll rejtekhelyén, mint oroszlán a bozótban.
Lesi, hogy elragadhassa a nincstelent.

Zsoltárok 10,9

 

Olyanok, mint a zsákmányra vágyó oroszlán,
mint a lesben álló hím oroszlán.

Zsoltárok 17,12

 

Az oroszlánok is sínylődnek és éheznek,
de akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót.

Zsoltárok 34,11

 

Az oroszlánok zsákmányért ordítanak,
Istentől követelve eledelt.

Zsoltárok 104,21

 

Ha a király haragszik, olyan, mintha oroszlán morogna,
de jóakarata olyan, mint a fűre hulló harmat.

Példabeszédek 19,12

 

Ordítása, mint az oroszláné, ordít, mint a fiatal hímek,
morog, és zsákmányt ragad, elviszi menthetetlenül.

Ézsaiás 5,29

 

Ha oroszlán ordít, ki ne félne?
Ha az én Uram, az Úr szól, ki ne prófétálna?

Ámósz 3,8

 

Hová lett az oroszlánok tanyája,
az oroszlánkölykök barlangja,
ahová hazajárt nőstényéhez a hím oroszlán,
ahol a kölykeivel lakott,
és senki sem merte fölriasztani?!

Náhum 2,12

 

Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög
mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el.

1Péter 5,8

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

 • Alapige: Jób 39,5–8; Ézsaiás 32,14
 • Intelligenciatípus: Természeti, logikai-matematikai, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Biblia- és természetismeret: a zebra, vadszamár és zebraöszvér megfigyelése, azonosítása; zebratulajdonságok: a rejtőszín szerepe; fekete-fehér kontraszt, formajátékok, optikai csalódás megfigyelése képzőművészeti alkotásokon, képalkotás, játékkészítés

 

Zebra és vadszamár (Természeti, logikai-matematikai, vizuális-térbeli)

 

Ki engedte szabadon a vadszamarat,
ki oldozta el a zebra kötelét?
A pusztát rendeltem otthonává,
lakóhelyévé a szikes földet.
Kineveti a városi sokadalmat,
nem hallja a hajcsár kiáltozását.
A hegyeken keres magának legelőt,
fölkutat mindenféle zöld növényt.

Jób 39,5–8

 

A zebra és a vadszamár is párosujjú patás, és a lófélék családjába tartozik. Mindkét állat Afrikában él, az afrikai vadszamár a házi szamár őse. A zebrát is próbálták háziasítani, lovaglásra vagy igába fogni, de erre alkalmasabbak az úgynevezett zebraöszvérek. A zebraló (zebra mén és ló kanca utóda) gyönyörű állat, ám a vad természete azért megmaradt.

Felismered-e, melyik a zebra, a zebraló és a vadszamár?
Csoportosítsuk a képeket az alábbi tankockán.

A tankocka elérhető itt: Zebra, zebraló, vadszamár

Képek forrása:

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

 • Alapige: 3Mózes 19,19; 2Sámuel 13,20–29; 18,6 – 15; 1Királyok 1,32–40; Zsoltárok 32,9
 • Intelligenciatípus: Természeti, logikai-matematikai, verbális-nyelvi, kapcsolati, vizuális-térbeli, testi-mozgásos
 • Tevékenység: Biblia- és természetismeret: a ló, szamár és öszvér tulajdonságai, azonosítása; bibliai történet olvasása, élőkép/szobor alkotása a történet alapján, történetmesélés; zöldségfigurák, állatalakok készítése; mozgásos ügyességi játék

 

Ló, szamár, öszvér (Természeti, matematikai-logikai)

 

Ne legyetek olyan oktalanok,
mint a ló vagy az öszvér,
amelynek kantárral és zablával
kell fékezni szilajságát,
másképpen nem közelít hozzád.

Zsoltárok 32,9

 

Az ige egy „kalap alá” veszi a lovat és öszvért, a megnevezett tulajdonságuk alapján. Mégis, több mindenben különböznek egymástól és a szamártól is. Az öszvér a ló és a szamár kereszteződéséből származó utód, több előnyös tulajdonsággal, nem véletlen hát, hogy már az ókorban elterjedt, még a fajtakeresztezést tiltó Izraelben is. Gyakoribb a lóöszvér, ahol a kanca ló, a csődör pedig házi szamár, és termete a lóéhoz hasonlít. Ritkábban fordul elő a szamáröszvér, ahol a kanca a szamár, csődör a ló. Ez lomha, inkább szamár jellegű állat.

Vegyük sorra, hogy az alábbi tulajdonságok, jellemzők közül melyik érvényes a lóra (L), melyik a szamárra (Sz), és melyik az öszvérre (Ö). A használati cél az ókori, bibliai viszonyokra érvényes. Amelyikre igaz az állítás, a mögé írjuk az adott állat kezdőbetűjét. Egy állítás mögött két vagy három kezdőbetű is szerepelhet.

 

Párosujjú patás, a lófélék családjába tartozik – L Sz Ö

Büszke járású, gyors futású – L

Hegyi utakon is biztos járású – Sz Ö

Teherhordó, igavonó – Sz Ö

Hátas állat – L Sz Ö

Elsősorban hadi célokra használták – L

Táplálkozás szempontjából igénytelen – Sz Ö

Erős, szívós, munkabíró – Ö

Kisebb, ösztövérebb testalkatú – Sz

Nyugodt, békés állat – Sz

Rossz bánásmód csökönyössé teszi – Sz Ö

30-40 évig is él – Ö

 

Párosítsuk az alábbi tankockán a lófélék családjába tartozó haszonállatok nevét és képét.

A tankocka elérhető itt: Hasznos lófélék

Források

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

 • Alapige: Jób 39,19–25; Zakariás 1,8.10; 6,1–3; Jelenések 6,1–8
 • Intelligenciatípus: Zenei-ritmikus, verbális-nyelvi, testi-mozgásos, vizuális-térbeli, természeti, logikai-matematikai
 • Tevékenység: Lovas mondókák, versek ritmizálása, mozgáskíséret, zenehallgatás; lófej, vesszőparipa készítése hullámpapírból, PET-palackból; mozgásos csapatjáték lovacskázással; lószínek a Bibliában, lószínek megfigyelése, azonosítása; lószínek a képzeletben, meseolvasás, képi ábrázolás

Nyitókép forrása

 

Lovagoltatók (Zenei-ritmikus, verbális-nyelvi, testi-mozgásos)

A lovagoltató játék a szülő-nagyszülő térdén a kicsi gyerekek kedvence. Egyszerre hangzó és mozgó, lüktető ritmus. Nagyobbakkal is feleleveníthetjük ezt az élményt, már nem valakinek a térdén, hanem a ritmizálás és képzelet lendületével.

Mondjuk felelgetve, ritmizálva, ujjunkkal ütemesen koppantva az alábbi mondókákat. Ami fejből is megy, azt mondhatjuk közösen, egyszerre:

 

Hőc, hőc, katona,                                          tá-tá ti-ti-tá
ketten ülünk egy lóra,                                  ti-ti-ti-ti ti-ti-tá
hárman meg a csikóra.                                ti-ti-ti-ti ti-ti-tá

 

Gyí, te fakó, gyí, te sárga,                            ti-ti-ti-ti ti-ti-ti-ti
hazaérünk nemsokára.                                 ti-ti-ti-ti ti-ti-ti-ti

 

Kipp-kopp kalapács,                                     tá-tá ti-ti-tá
kicsi kovács, mit csinálsz?                            ti-ti-ti-ti ti-ti-tá
Sárga lovat patkolok,                                    ti-ti-ti-ti ti-ti-tá
aranyszeggel szegelek,                                  ti-ti-ti-ti ti-ti-tá
uccu pajtás, kapj fel rája,                              ti-ti-ti-ti ti-ti-ti-ti
úgyis te vagy a gazdája.                                ti-ti-ti-ti ti-ti-ti-ti

 

A mondókat kísérhetjük mozgással is: dülöngélő mozdulat előre-hátra vagy jobbra-balra, kiszámoló ritmusban (minden negyed értékre más irányba mozdulunk).

Utánozzuk lábdobogással a lovak lassú, majd tempós járását, aztán ügetését, vágtáját. Játsszuk el ugyanezt az asztalon kopogva is. Használatunk egyszerű ritmushangszereket, illetve tárgyakat is.

Szabályozzuk a lovat a következő ritmussal: tá-ti-ti-tá-ti-ti-tá-ti-ti-tá

Ez lesz a vágtázó lovak ritmusa Janicsák István: Vágta című versében, amit olvassunk el a gyerekkel többször, ritmizálva. (Forrás: a szerző Macskazenekar című gyerekversverskötete, az interneten a vers másik változata érhető el, lásd a címre kattintva.)

 

Csattog a patkó a vén betonon,
vad lovam vágtat az utcasoron.

Pattan a szikra a körme alatt,     ꟷ U U │ ꟷ U U │ ꟷ U U │ ꟷ           (tá-ti-ti tá-ti-ti tá-ti-ti tá)
néznek a népek amerre halad.   ꟷ U U │ ꟷ U U │ ꟷ U U │ ꟷ           (tá-ti-ti tá-ti-ti tá-ti-ti tá)

Vágtat a parton a büszke lovam,
koppan az úton a lópata tramm.

Trappol a Pejkó az utca kövén,
röppen a szélben a szőke sörény.

 

Második-harmadik olvasás után kopoghatjuk is hozzá a tá-ti-ti-tá-ti-ti… ritmust (ott is, hol nem pontosan jön ki, röviden ejtve a patkó, Pejkó szavakat). Az olvasás tempóján is gyorsíthatunk. (A kopogás hangulatosabb, ha valamilyen eszközzel végezzük, ami felidézi a patakopogást. Pl. fakockával, pohárral, filc kupakjával stb.)

A pejkó azt jelenti: pej ló, vagyis vörösesbarna szőrű, sötétbarna vagy fekete sörényű és farkú ló.

A pejkó ismerős lehet Weöres Sándor: Paripám csodaszép pejkó című verséből is. Akár fejből tudjuk, akár csak olvassuk, ritmizáljuk a következő időmértékes mintázat szerint (folytatása elérhető a címre kattintva):

 

Paripám csodaszép pejkó,           U U ꟷ │ U U ꟷ │ ꟷ  ꟷ      (ti-ti-tá ti-ti-tá tá-tá)
ide lép, oda lép, hejhó!                 U U ꟷ │ U U ꟷ │ ꟷ  ꟷ      (ti-ti-tá ti-ti-tá tá-tá)
Hegyen át, vizen át vágtat,          U U ꟷ │ U U ꟷ │ ꟷ  ꟷ      (ti-ti-tá ti-ti-tá tá-tá)
nem adom, ha igérsz százat.       U U ꟷ │ U U ꟷ │ ꟷ  ꟷ      (ti-ti-tá ti-ti-tá tá-tá)

 

A Dongó együttes dalfeldolgozása vonuló mozgásjátékkal és erős ritmuskísérettel együtt hangzik. Nézzük meg a koncertfelvételt (elérhető a névre kattintva), és kopogjuk mi is a ritmust. Közben felállhatunk, és lábainkkal is toppanthatjuk a ritmust, majd lovacskás lépésekkel járhatjuk a paripatáncot, akár vonulással egybekötve.

 

Ha még nem fogyott el a gyerekek játékos kedve, keressük meg Varró Dániel: Lovasok című versét is az Indián nyár című kiadvány 3. oldalán (elérhető a címre kattintva), és ritmizálva olvassuk el. Itt fehér és fekete lovakkal lovagolhatunk.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

 • Alapige: 5Mózes 17,16; Bírák 4,1–24; 5, 4–5.20–22; Jób 39,19–25; Zsoltárok 20,7–10; 33,16–18; 147,10–11; Máté 2,1–12
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, kapcsolati, egzisztenciális, önismereti, testi-mozgásos, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Bibliai történet megismerése, beszélgetés, élőképek beállítása; bibliai törvényszöveg értelmezése, véleményalkotás, érvelés, vita; testi-lelki konditerv készítése, csoportkirándulás szervezése; háromkirály-ábrázolások megfigyelése, képalkotás

 

Harci lovak (Verbális-nyelvi, kapcsolati)

Míg a tevéről a nyugodt, lassú, imbolygó mozgás és teherbírás jut először eszünkbe, addig a lóról inkább a vágta, a csata, a dobrokolás.

Jób könyve remek portrét fest elénk a lóról, szinte magunk előtt látjuk, mint Delacroix villámlástól megriadt lovát:

Te adsz-e erőt a lónak,
te ruházod-e fel a nyakát sörénnyel?
Te ugráltatod-e, mint egy szöcskét?
Büszke horkantása félelmetes.
Kapálja a csatateret, örvend erejének,
és nekirohan a fegyvernek.
Neveti a rettegést, nem remeg,
nem fordul vissza a kard elől.
Csörög rajta a tegez,
csillog a lándzsa és a kopja.
Döngve, toporogva kapálja a földet,
nem marad veszteg, ha zeng a kürt szava.
Boldogan nyerít, ha meghallja a kürtöt,
messziről megérzi a harcot,
a vezérek dörgő hangját és a harci zajt.

Jób 39,19–25

 

Mégis, amikor az ég harcol, a lovak is megriadnak, és erejük csak a meneküléshez elég:

Az égből harcoltak a csillagok,
pályájukról harcoltak Sisera ellen.
A Kísón-patak elsodorta őket,
az ősi patak, a Kísón-patak…
Hogy csattogtak a lovak patái,
amikor vágtattak vágtató csődörei!

Bírák 5,20–22

Kép forrása

Olvassuk el a gyerekekkel Debóra és Bárák történetét, akik legyőzték Kánaán legerősebb hadseregét (Bírák 4).

Mi adta ennek a seregnek az erejét? Milyen szerepet játszottak benne a lovak?

Miért fordultak szembe Sisera seregével az izraeliták? Milyen szerepet játszott ebben Debóra? Ki volt ő?

Mi volt az izraeli stratégia lényege? Hogyan zajlott le a csata? Hogyan lépett közbe az Úr? Mi adta a kegyelemdöfést?

Debóra énekéből derül ki, hogy mi is történt igazán. Olvassuk el a Bírák 5,4–5. és 20–22. verseit, és képzeljük el a helyzetet.

Állítsunk be néhány élőképet, csatajelenetet (mozgás nélkül, mintha egy nagy festmény lenne).

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

 • Alapige: Máté 2,1–12; 19,24.26; 23,24
 • Intelligenciatípus: Vizuális térbeli, kapcsolati, verbális-nyelvi, egzisztenciális, önismereti, zenei-ritmikus
 • Tevékenység: Régi teveábrázolások megfigyelése, teveportré készítése kollázstechnikával vagy formázással; csoportbeszélgetés szerephelyzetben: a napkeleti bölcsek története teveszemmel; versolvasás, versértelmezés, hangjáték, kreatív írás: a teve fohásza; paradox bibliai igék értelmezése, továbbírása

 

Teveábrázolások (Vizuális térbeli)

Figyeljünk meg néhány ősrégi teveábrázolást az alábbi tankockán, feliratukat az „i” fölött találjuk.

A tankocka elérhető itt: Ősrégi teveábrázolások

Források:

 

Készítsenek a gyerekek egész alakos teveportrét az alábbi technikák közül választva:

 • Sík ábrázolás papír- vagy textilkollázzsal: A különböző anyagminőségek, felületek kontrasztját (puha, érdes, durva, sima, szemcsés stb.) is érdemes felhasználni.
 • Teveszobrocska agyagból, gyurmából vagy sólisztgyurmából. A sólisztgyurma száradás után süthető és/vagy festhető is.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

 • Alapige: 1Mózes 12,16; 24; 30,17.43; 31,17.34; 32,14–16; 37,25; 3Mózes 11,4; 42,12; Bírák 6,3–5; 7,12; 1Királyok 8,7–9; 10,2; Ezsdrás 2,64–66; Nehémiás 7,66–68; Jób 1,1–3; 42,12; Máté 3,4
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, logikai-matematikai, természeti, testi-mozgásos, kapcsolati
 • Tevékenység: Biblia- és természetismeret: a teve tulajdonságai, fajtái; számadatok, mennyiségfogalmak összehasonlítása; bibliai történet olvasása, újrafogalmazása ember- és állatszereplők szemszögéből; fajtatulajdonságok csoportosítása; mozgásos ügyességi és fogójátékok

 

Tevekérdés (Verbális-nyelvi)

A tevék fontos szerepet játszanak az ősatyák bibliai elbeszéléseiben, csak a Genezis több mint 20 alkalommal említi az állatot. Az itt említett események idején azonban – kb. a Kr. e. 20–17. században – a tudósok egy része szerint Mezopotámia és Palesztina területén sem volt még háziasítva a teve. Az egypúpú tevét eredetileg Délkelet-Arábiában háziasították, valamikor a Krisztus előtti harmadik évezredben. Mezopotámiában a Kr.e. második évezred közepén jelenhetett meg a háziasított teve, Izraelben még ennél is később, a Krisztus előtti 10. század végén. Forrás

Mások véleménye szerint a teve korábban elterjedt már Mezopotámiában is, így az ősatyák teveállománya nem anakronisztikus. Nem az a feladatunk most, hogy ezt a vitát eldöntsük, sokkal inkább az, hogy megismerjük a teve szerepét az ókori ember életében. Keressük meg a gyerekekkel az alábbi igehelyeket, és ezek alapján térképezzük fel a teve szerepét, jelentőségét az ókori Keleten. Mindezt egyéni, páros vagy csoportmunkában is végezhetjük.

Arab tevekaraván Egyiptomban, a szakkarai úton – diafelvétel a 19. és 20. század fordulóján

 • A Bibliában több helyen vagyontárgyként szerepel:
  1Mózes 12,16; 30,43; 32,14–16; Jób 1,1–3; 42,12
 • A sivatagi, pusztai nomád népeknek sok tevéje volt:
  Bírák 6,3–5; 7,12
 • Főleg teherhordásra használták, pusztán, sivatagos területen tevekaravánokra épült a kereskedelem:
  1Mózes 37,25; 1Királyok 10,2
 • Utazás során hátasállatként használták:
  1Mózes 24,61–65; 31,17.34
 • Harci állatként is jelentős volt, főleg a nomádok számára:
  1Mózes 30,17
 • Mózes törvénye szerint tisztátalan állat, ezért az izraeliták a húsát nem fogyasztották: 3Mózes 11,4
 • Bőréből sarut, szőréből szövetet készítettek: Máté 3,4

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, önismereti, kapcsolati, logikai-matematikai, vizuális-térbeli, természeti, egzisztenciális, testi-mozgásos, zenei-ritmikus
 • Tevékenység: Bemutatkozó és projekciós ön- és társismereti játékok; hiányos igék és állatnevek párosítása; karakterlapok készítése az állatokhoz; karaktertotó és -barkochba, karakterkiváltó játék, karaktertánc; mímes-mozgásos, dramatikus játékok a karakterekkel

 

Milyen állat lennél? (Verbális-nyelvi, önismereti, kapcsolati)

Bemutatkozó játék: Minden játékos felírja egy cédulára, hogy milyen állat lenne, ha állatbőrbe bújhatna. A cédulákat kalapba dobjuk, és sorban húz mindenki a kalapból. Aki húz, felolvassa a céduláról az állatnevet, és elmondja, szerinte milyen lehet az illető, aki ezt az állatot választotta (milyen tulajdonság alapján választhatott)? Az első körben ne leplezzük le, hogy melyik cédulát ki írta, azt a következő körben tehetjük meg, ha a csoport szeretné nyilvánosságra hozni.

 

Ige-állat párkereső (Verbális-nyelvi, logikai-matematikai)

Jellegzetes bibliai állatokról szóló igéket párosítsanak a játékosok az igébe illeszkedő állatnévvel. Csoportjátékként úgy játszhatjuk, hogy minden játékos húz egy cédulát (lásd a csatolt mellékletet), amin egy hiányos ige vagy állatnév szerepel. Majd a csoport tagjai addig keresgélnek egymás között, amíg minden igekártyához meg nem találják a megfelelő állat nevét.

 

Milyen bibliai állat lenne? (Verbális-nyelvi, önismereti, kapcsolati)

Mi lenne, ha… ön- és társismereti játékot játszhatunk bibliai állatokkal, állatcsoportokkal. Biblia- és természetismeret mellett jó asszociációs logika és társismeret kell hozzá, ezért is lehet jó szilveszteri partijáték. Nyomtassuk ki a csatolt mellékletben található kártyákat, vagy készítsünk hasonlókat.

A játék menete: Húz valaki egyet a kártyák közül, amit a játékvezető felolvas a többieknek. (Pl. Mi lenne Tomi a Bibliában, ha háziállat lenne?) Felolvassa a lehetséges válaszokat, amelyek közül a játékosok felírják a legjellemzőbb válasz számát. Végül egyeztetjük a véleményeket: Melyik válasz kap legtöbb „szavazatot”? Mennyire egyértelmű a karakterválasztás? Van-e valakinek más állatjavaslata, ami nem szerepelt a kártyán?

Megbeszélés után megint húz valaki a kártyák közül.

 

Karakterlapok (Verbális-nyelvi, vizuális-térbeli, természeti,
egzisztenciális, testi-mozgásos, zenei-ritmikus)

Mindenki válasszon egy bibliai állatot, és készítse el a karakterlapját, karakterkártyáját. Legyen rajta az állat

 • karakterneve, lehetőleg egy bibliai vagy „beszélő név” (pl. Bálám szamara vagy Okos szamár);
 • jellemző portréja (teljes vagy félalakos rajz);
 • esetleg kiegészítő tárgy vagy növény, állat rajza;
 • további jellemző tulajdonság(ok) neve.

Játsszunk a karakterlapokkal:

Karaktertotó – Véletlenszerűen kihúz valaki egy karakterlapot, és felolvas róla egy tulajdonságot. Ki találja ki ez alapján, milyen állatról van szó? (Aki rosszul tippel, kiesik a játékból.) Ha nincs jó találat, felolvas egy újabb tulajdonságot. Ha nincs megfelelő válasz, felolvas vagy kitalál egy harmadik jellemző tulajdonságot. Ha erre sincs jó tipp, elárulja a karakter teljes nevét.

Ki vagyok? – Klasszikus barkochba játék, a játékosok kérdeznek, a karakterlapot húzó igennel vagy nemmel válaszolhat. Cél: minél kevesebb kérdésből kitalálni az állat nevét, vagy az állatkarakter teljes nevét.

Mit érdemel az a karakter, akinek a kártyája a kezemben van? – Karakterkiváltó játék tréfás, többnyire mozgásos feladatokkal.

Karaktertánc – Az állatok bálba mennek, ahol táncolni fognak, minden karakter a maga mozgásának megfelelően. Válasszunk ki néhány zeneszámot, és táncoljanak az állatok. Közben váltogathatjuk a zenét, zenei stílust.

 

Karakterdráma (Testi-mozgásos, kapcsolati, egzisztenciális)

Rakjunk körbe annyi széket, ahány játékos van, és kis cédulákra írva véletlenszerűen helyezzünk el a székeken egy-egy állatkarakternevet, írással lefelé fordítva. A játékosok véletlenszerűen foglaljanak helyet, nézzék meg a széken talált karakternevet, de ne árulják el a többieknek. Fokozatosan bővülő létszámmal játszhatjuk az alábbi helyzetgyakorlatokat.

Bemutatkozás – egyéni feladat:

Mindenki mutassa be a saját állatkarakterét a rá jellemző mozgással. A többiek ki tudják-e találni, milyen állatról van szó? Ha nem, a bemutató játékos tovább próbálkozhat.

Találkozás – páros feladat:

Az állatok gyakran találkoznak. Szemkontaktussal válasszon magának mindenki párt. A párok helyezkedjenek el a teremben, és játsszák el mozgással a találkozásukat. A szerepjáték lehet valóságalapú vagy mesei, képzeletbeli.

Akció csoportfeladat:

Az állatkarakterek alkossanak 3-5 fős kis csoportokat. Találjanak ki egy akciót, amit közösen hajtanak végre (nemcsak zsákmányszerzés jöhet szóba). Az akció mesei vagy példázatos jelenet is lehet. Mesei helyzetben már az emberi beszéd is megengedett.

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

 • Alapige: Lukács 2,1–20
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, természeti, vizuális-térbeli, zenei-ritmikus, testi-mozgásos
 • Tevékenység: Meseolvasás, beszélgetés kérdések alapján; filmrészlet megtekintése ugrándozó bárányokról, meseillusztráció rajzolással, festéssel; zenehallgatás, dalszöveg olvasása, énektanulás; ugrándozás énekszóra és/vagy zenére

 

A fekete bárányka (Verbális-nyelvi, természeti, vizuális-térbeli)

Déry Tibor Betlehemi állatok című történetének végén megjelenik egy kis fekete bárány is. Döbrentey Ildikó A fekete bárányka című meséjében már főszereplővé válik.

Olvassuk fel a mesét, majd beszélgessünk a kérdések alapján (beszélgetni szervezett és spontán körülmények között is lehet):

 • Mit csinált a bárányka, mielőtt a többiek csúfolni kezdték volna?
 • Miért bánthatták valójában? Tehetett-e arról a kisbárány, hogy ugrándozik, jó kedve van, és más a színe, mint a többieknek?
 • Mit tettek a társai? Mivel csúfolták? Volt-e alapja a csúfolódásnak?
 • Hol hagyták magára a többiek a fekete báránykát?
 • Milyen volt a hangulat? Miben reménykedett az elején?
 • Mit tett ezután? Hova jutott? Ott kivel találkozott?
 • Kik érkeztek a rétre? Mit tett velük a bárányka?
 • Mi történt az éjszaka? Mitől változott meg a bárányka kedve?
 • Mit gondolt önmagáról azután, hogy találkozott Jézussal?
 • Mit tett ezután? Miért lett ismét olyan, mint régen?
 • Hogyan viselkedett a fehér birkákkal, amikor az istállóhoz érkeztek?

 

Megnézhetünk egy videofilmet vagy annak részletét az ugrándozó, „táncoló” kisbárányokról.

 

 

Rajzolják vagy fessék le a gyerekek a betlehemi jászol körüli jelenetet, a fekete bárány jelenlétével.

Nyitókép forrása

A mese feldolgozásához foglalkoztató anyagot találunk a KereszTező weboldalán is, elérhető itt: Menjünk Betlehembe

 

Állatok Jézus előtt (Zenei-ritmikus, verbális-nyelvi, mozgásos)

Hallgassuk meg Az állatok Jézus előtt című spanyol karácsonyi dalt a Kaláka együttes feldolgozásában. A Parlament előtt felállított óriásbetlehemben élő állatok figyelnek, ugrándoznak.

 

 

A dalszöveg elérhető itt: Az állatok Jézus előtt

A dalt hallgatva, szöveget követve könnyen megtanulhatjuk énekelni. Ha van hozzá a gyerekeknek kedve, ugrándozva énekelhetjük, vagy csak ugrándozhatnak a zenére.

 

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Állatok a Bibliában menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/